Biblijos vartai

Atversta Jl 2,1-32 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 32.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: „Todėl dabar, – sako Viešpats, – gręžkitės į mane visa širdimi, pasninkaudami, verkdami ir dejuodami“. Kodėl tautos turėtų sakyti: ‘Kur yra jų Dievas’?“ Tada Viešpatį apims pavydas dėl savo krašto ir Jis pasigailės savo tautos. Siono kalne ir Jeruzalėje bus išgelbėjimas, kaip Viešpats sakė, likučiui, kurį Jis pašauks“.

Jl 2,1 Trimituokite Sione, skelbkite pavojų mano šventajame kalne. Tedreba krašto gyventojai, nes ateina Viešpaties diena, nes ji arti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jl 1,15 Jl 2,15 Jer 4,5 Abd 1,15 Sof 1,16 Sk 10,5-9 Oz 5,8 Jl 3,17 Am 3,6 Sk 10,3 1 Krn 15,28 Ezr 9,3-4 Ps 87,1 Ps 119,120 Iz 2,12 Iz 66,2 Iz 66,5 Jer 5,22 Jer 16,7 Jer 16,10 Ez 7,5-7 Ez 7,10 Ez 7,12 Ez 12,23 Ez 33,3 Ez 33,6 Dan 6,26 Dan 9,16 Dan 9,20 Oz 8,1 Am 8,2 Sof 1,14 Sof 3,11 Zch 8,3 Mal 4,1 1 Tes 5,2 Jok 5,8 1 Pt 4,7 Fil 2,12 amarasangelai trimitaibažnyčiabedieviaidienųdūmaiEvangelistasgrubūsinstrumentaikaitranuogapagalbospakelkite galvaspaskutinis trimitaspirmas trimitasryjanti ugnisryto žvaigždėSionassiono kalnassusitikomsuskambejo trimitasšilumatamsojetrimitaitrimitastrimituivėtravidurnaktisViešpaties dienažemės drebėjimas
Jl 2,2 Tamsi, niūri ir debesuota diena. Kaip ryto migla apgaubia kalnų viršūnes, taip galinga ir didelė tauta ateina. Tokios nebuvo iki šiol ir nebebus per kartų kartas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jl 1,6 Jl 2,25 Dan 12,1 Jl 2,10-11 Jl 2,31 Iš 10,6 Iš 10,14 Iš 20,21 Įst 32,7 Ps 10,6 Ps 97,2 Iz 5,30 Iz 8,22 Jer 13,16 Dan 9,12 Jl 1,2-3 Jl 2,5 Jl 3,14-15 Am 4,13 Am 5,18-20 Sof 1,14-15 Mk 13,19 Heb 12,18 Jud 1,13 debesysrūpestis ateitimitamsatrimitai
Jl 2,3 Jų priekyje – visa ryjanti ugnis, užpakalyje – siaučianti liepsna. Kraštas prieš juos kaip Edeno sodas, jiems praėjus – tuščia dykuma; niekas neišsigelbės nuo jų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 2,8 Iz 51,3 Zch 7,14 Iš 10,5 Iš 10,15 Jl 1,19-20 Pr 13,10 Ps 50,3 Ps 105,34-35 Jer 5,17 Ez 31,8-9 Jl 1,4-7 Am 7,4 edenas sodaiedeno sodairojaus sodasugnis
Jl 2,4 Jie atrodo kaip žirgai ir puls kaip kariuomenės raiteliai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Apr 9,7 arkliaiimpatience
Jl 2,5 Jų garsas lyg kovos vežimų, riedančių kalnų viršūnėmis, kaip ūžimas liepsnos, ryjančios ražienas, kaip kariuomenės, kuri išsirikiavusi kovai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 5,24 Apr 9,9 Iz 30,30 Nah 2,3-4 Nah 3,2-3 Mt 3,12
Jl 2,6 Prieš juos drebės tautos, visų veidai pabals. En Lbd McGee mp3 Klausyti Nah 2,10 Iz 13,8 Jer 30,6 Ps 119,83 Jer 8,21 Rd 4,8
Jl 2,7 Jie bėgs kaip karžygiai, lips sienomis kaip kariai; kiekvienas eis savo keliu, nesuardydamas gretų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 30,27 2 Sam 1,23 2 Sam 2,18-19 2 Sam 5,8 Ps 19,5 Iz 5,26-29 Jer 5,10 Jl 2,9 impatience
Jl 2,8 Jie nesistumdys, bet eis kiekvienas savo taku. Jie kris ant kardo, bet nesusižeis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 23,10 2 Krn 32,5 Neh 4,17 Neh 4,23 Job 33,18 Job 36,12 Gg 4,13
Jl 2,9 Jie lakstys po miestą, bėgs sienomis, lips į namus, lįs pro langus kaip vagys. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 9,21 Jn 10,1 Iš 10,6 impatience
Jl 2,10 Prieš juos drebės žemė ir svyruos dangus, saulė ir mėnulis aptems, žvaigždės nebespindės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 24,29 Ps 18,7 Iz 13,10 Apr 8,12 Iz 34,4 Jer 4,23 Jl 2,31 Nah 1,5 Ps 114,7 Ez 32,7-8 Jl 2,2 Jl 3,15-16 Am 5,8 Mt 27,51 Mk 13,24-25 Lk 21,25-26 Apd 2,20 Apr 6,12 Apr 20,11 dvylika žvaigždžiųkyla saulėmėlyna saulėmenulismolio indasraudona spalvašeštojitamsatvirtaižvaigždės
Jl 2,11 Viešpats pakels balsą priešais savo kariuomenę. Jo pulkai yra labai gausūs, ir stiprus tas, kuris vykdo Jo žodį. Viešpaties diena yra didi ir labai baisi, kas galės ją iškęsti? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Apr 18,8 Jl 3,16 Mal 3,2 Sk 24,23 Ps 46,6 Iz 13,4 Jer 25,30 Jer 30,7 Jer 50,34 Jl 1,15 Apr 6,17 2 Sam 22,14-15 Iz 7,18 Iz 42,13 Ez 22,14 Jl 2,25 Jl 2,31 Am 1,2 Am 5,18 Am 5,20 Nah 1,6 Sof 1,14-15 tautų balsaiViešpaties diena
Jl 2,12 „Todėl dabar, – sako Viešpats, – gręžkitės į mane visa širdimi, pasninkaudami, verkdami ir dejuodami“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 4,1 Oz 12,6 Įst 4,29-30 1 Sam 7,3 1 Sam 7,6 Ts 20,26 1 Kar 8,47-49 2 Krn 6,38-39 2 Krn 7,13-14 2 Krn 20,3-4 Neh 9,1-2 Iz 22,12 Iz 55,6-7 Jer 29,12-13 Rd 3,40-41 Oz 6,1 Oz 14,1 Jon 3,5-8 Zch 1,3-4 Zch 7,3 Zch 7,5 Zch 12,10-14 Apd 26,20 Jok 4,8-9 atgailabe manesdienu pasninkasesi niekasgyvybės pradžiaglausisišsipildymaskas jiskeliųkritikalaiminti tautalinksma širdismenkiausiospabėgopasninkaspasninkas maldasustojimassvetimo skausmastarpstatauta kils
Jl 2,13 Persiplėškite savo širdis, ne rūbus! Gręžkitės į Viešpatį, savo Dievą, nes Jis yra maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras bei susilaikantis nuo bausmės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 34,18 Jon 4,2 Job 1,20 Iz 57,15 Pr 37,29 Pr 37,34 2 Sam 1,11 1 Kar 21,27 Ps 51,17 Ps 86,5 Ps 86,15 Iš 34,6-7 Sk 14,18 2 Kar 5,7 2 Kar 6,30 2 Kar 22,11 2 Kar 22,19 Neh 9,17 Ps 103,8 Ps 106,45 Ps 145,7-9 Iz 58,5 Iz 66,2 Jer 18,7-8 Ez 9,4 Am 7,2-6 Mch 7,18 Nah 1,3 Mt 5,3-4 Mt 6,16-18 Rom 2,4 Rom 5,20-21 Ef 2,4 1 Tim 4,8 Jok 1,19-20 atgailaatgailos ašarosatleidimasatleistosbaimėBiblija meilėbūkite atlaidūscitatos kantrybeDievas atlyginaDievo gailestingumasdievo kantrybėgailestingasgailestingas DievaskantrybėmaloningasNojaus išgelbėjimasnuodemiu atleidimaspasninkaspiktas dievastikėjimas NojusViešpats maloningas
Jl 2,14 Kas žino, gal Jis sugrįš, pasigailės ir paliks palaiminimą – duonos auką ir geriamąją auką Viešpačiui, jūsų Dievui? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jl 1,13 Ag 2,19 Jl 1,9 Jon 3,9 Iš 32,30 Joz 14,12 1 Sam 6,5 2 Sam 12,22 2 Kar 19,4 Iz 65,8 Jer 26,3 Jl 1,16 Am 5,15 Jon 1,6 Sof 2,3 2 Kor 9,5-11 2 Tim 2,25
Jl 2,15 Trimituokite Sione, paskelbkite pasninką, sušaukite iškilmingą susirinkimą, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jl 1,14 Sk 10,3 2 Kar 10,20 Jer 36,9 Jl 2,1 1 Kar 21,9 1 Kar 21,12 paskutinis trimitaspasninkaspasninkas maldapirmas trimitasSionassiono kalnas
Jl 2,16 sukvieskite tautą ir vyresniuosius, atgabenkite vaikus ir žindomus kūdikius. Jaunavedžiai teišeina iš savo kambarių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 19,10 Iš 19,22 1 Sam 16,5 2 Krn 20,13 2 Krn 29,5 1 Kor 7,5 Iš 19,15 Įst 29,10-11 Joz 7,13 2 Krn 29,23-24 2 Krn 30,17 2 Krn 30,19 2 Krn 35,6 Job 1,5 Ps 19,5 Jl 1,14 Jon 3,7-8 Zch 12,11-14 Mt 9,15 apleidaiapvaisinimasbetliejujeužmuš motinąvaikas pienasvaldžiasžindymas
Jl 2,17 Tarp prieangio ir aukuro tegul rauda kunigai, Viešpaties tarnai, sakydami: „Viešpatie, pasigailėk savo tautos, neatiduok savo paveldo pagonių paniekai ir pajuokai! Kodėl tautos turėtų sakyti: ‘Kur yra jų Dievas’?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 8,16 Ps 79,10 Ps 115,2 1 Kar 6,3 2 Krn 8,12 Ps 42,10 Ps 74,10 Iz 37,20 Jl 1,9 Am 7,2 Am 7,5 Mt 23,35 Iš 32,11-13 Iš 34,9 Sk 14,14-16 Įst 9,16-29 Įst 28,37 Įst 32,27 1 Kar 9,7 2 Krn 7,20 Neh 9,36 Ps 42,3 Ps 44,10-14 Ps 74,18-23 Ps 79,4 Ps 89,41 Ps 89,51 Iz 63,17-19 Iz 64,9-12 Ez 20,9 Ez 36,4-7 Dan 9,18-19 Oz 14,2 Jl 1,13 Mch 7,10 Mal 1,9 Mt 27,43
Jl 2,18 Tada Viešpatį apims pavydas dėl savo krašto ir Jis pasigailės savo tautos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Zch 1,14 Zch 8,2 Ps 103,13 Iz 60,10 Iz 63,9 Iz 63,15 Įst 32,16 Įst 32,36 Įst 32,43 Ts 10,16 Ps 103,17 Iz 42,13 Jer 31,20 Rd 3,22 Oz 11,8-9 Lk 15,20 Jok 5,11
Jl 2,19 Viešpats atsakys ir tars savo tautai: „Štai Aš duosiu jums javų, vyno ir aliejaus, ir jūs būsite sotūs; Aš nebeleisiu tautoms jūsų niekinti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 34,29 Jl 1,10 Ez 36,15 Mal 3,10-12 Iz 62,8-9 Iz 65,21-24 Jer 31,12 Ez 39,29 Oz 2,15 Jl 2,24 Am 9,13-14 Ag 2,16-19 Mt 6,33 vynasvyno taure
Jl 2,20 Atėjusį iš šiaurės pašalinsiu toli nuo jūsų ir nusviesiu jį į tuščią dykumą, jo veidas bus į Rytų jūrą ir užpakalinė dalis – į Vakarų jūrą. Nuo jo smarvė pakils ir bjaurus kvapas, nes jis baisių dalykų padarė“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Zch 14,8 Įst 11,24 Iz 34,3 Ez 47,18 Iš 10,19 Jer 1,14-15 Ez 39,12-16 Ez 47,7-8 Jl 1,4-6 Jl 2,2-11 Am 4,10 2 Kar 8,13 druskauoslė
Jl 2,21 Nebijok, žeme, džiaukis ir džiūgauk, nes Viešpats padarys didelių dalykų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 54,4 Sof 3,16-17 Pr 15,1 Įst 4,32 1 Sam 12,16 1 Sam 12,24 Ps 65,12-13 Ps 71,19 Ps 96,11-12 Ps 98,8 Ps 126,1-3 Iz 35,1 Iz 41,10 Iz 44,23 Iz 55,12 Jer 30,9-10 Jer 33,3 Oz 2,21 Jl 2,20 Zch 8,15 didūs dalykainebijokite svajotinebijosiupalaima
Jl 2,22 Laukiniai žvėrys, nebijokite! Ganyklos vėl žaliuoja, medžiai neša vaisių, figmedis ir vynmedis duoda derlių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 65,12 Jl 1,18-20 Zch 8,12 Pr 4,12 Kun 26,4-5 Ps 36,6 Ps 67,6 Ps 104,11-14 Ps 104,27-29 Ps 107,35-38 Ps 145,15-16 Ps 147,8-9 Iz 30,23-24 Iz 51,3 Ez 34,26-27 Ez 36,8 Ez 36,30 Ez 36,35 Oz 14,5-7 Am 9,14-15 Jon 4,11 Ag 2,16 Mal 3,10-12 1 Kor 3,7 nors figmedis
Jl 2,23 Siono vaikai, džiaukitės Viešpačiu, savo Dievu. Jis ištikimai duodavo jums ankstyvą lietų ir Jis siųs jums lietų, ankstyvąjį ir vėlyvąjį lietų, kaip ir anksčiau. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,4 Įst 11,14 Ps 149,2 Iz 41,16 Oz 6,3 Zch 10,7 Iz 12,2-6 Zch 10,1 Įst 28,12 Įst 32,2 Job 33,23 Ps 28,7 Ps 32,11-1 Ps 72,6-7 Ps 95,1-3 Ps 104,34 Pat 16,15 Iz 30,21 Iz 30,23 Iz 61,10 Jer 3,3 Jer 5,24 Rd 4,2 Jl 2,28-29 Am 4,7 Hab 3,17-18 Sof 3,14-17 Zch 9,9 Zch 9,13 Lk 1,46-47 Gal 4,26-27 Ef 4,8-11 Fil 3,1 Fil 3,3 Fil 4,4 Jok 5,7-8 atsiųsiu lietųbloga nuotaikadžiaugsmas ViešpatyjedžiūgaukiteElijas meldėsiišgytilietuspalaimaruduosausrauraganasvėlyvas lietus
Jl 2,24 Klojimai bus pilni javų ir statinės sklidinos vyno ir aliejaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,10 Am 9,13 Mal 3,10 Pat 3,9-10 Jl 3,13 Jl 3,18 alkoholisinvestavimaspjūtisšilumavynas
Jl 2,25 „Aš atlyginsiu jums už metus, kuriuos sunaikino vikšrai, skėriai, vabalai ir amaras – mano didžioji kariuomenė, kurią siunčiau prieš jus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jl 1,4-7 Jl 2,2-11 Zch 10,6 atpirkimasdonaldas trumpasgailėtisgausumaskirmėlėspalaužtastraumapasitenkinimasišgelbėjimas
Jl 2,26 Jūs gausiai valgysite ir būsite sotūs, ir girsite Viešpaties, savo Dievo, vardą, kuris padarė jums nuostabių dalykų. Mano tauta nebus sugėdinta per amžius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,5 Iz 25,1 Įst 12,7 Ps 126,2-3 Iz 45,17 Iz 49,23 Pr 33,11 Kun 26,26 Įst 6,11-12 Įst 8,10 Įst 12,12 Įst 12,18 Įst 26,10-11 Neh 9,25 Ps 13,6 Ps 22,26 Ps 25,2-3 Ps 37,19 Ps 72,18 Ps 103,5 Ps 116,7 Pat 13,25 Gg 5,1 Iz 29,22 Iz 54,4 Iz 55,2 Iz 62,8-9 Jl 2,20-21 Mch 6,14 Sof 3,11 Zch 9,15 Zch 9,17 Rom 5,5 Rom 9,33 Rom 10,11 1 Tim 4,3-5 1 Tim 6,17 1 Jn 2,28 begalybėdirbagiedokite Viešpačiuinepasitenkinimaspalaimapalaiminimus
Jl 2,27 Jūs žinosite, kad Aš esu Izraelyje, Aš, Viešpats, jūsų Dievas, ir nėra kito. Mano tauta nebus sugėdinta per amžius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jl 3,17 Kun 26,11-12 Iz 45,5 Jl 2,26 Įst 23,14 Ps 46,5 Ps 68,18 Iz 12,6 Iz 45,18 Iz 45,21-22 Iz 53,6 Ez 37,26-28 Ez 39,22 Ez 39,28 Sof 3,17 2 Kor 6,16 1 Pt 2,6 Apr 21,3 begalybėdeginimasdirbadvasia kalbaDvasios patepimasgedagimtadieniskitų Dievųnebuvo dievopasaulio dvasiapirmasis misionieriusromaskelbimas EvangelijosTiesos Dvasiavienas Dievas
Jl 2,28 Po to Aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 39,29 Iz 32,15 Iz 44,3 Zch 12,10 Iz 40,5 Jn 7,39 Apd 2,39 Apd 21,9 Pr 37,5-10 Sk 12,6 Pat 1,23 Iz 49,6 Iz 54,13 Jer 23,28 Lk 3,6 Apd 2,2-4 Apd 2,16-21 Apd 2,33 Apd 10,44-47 Apd 11,15-18 Apd 15,7-8 Gal 3,28 apalptiatidėliotibegalinisevangelistasgalingasisįsakymasįsakojudėjimaskrūmasmatymasnakties regėjimasnukreipianuolankiospaskutinėmis dienomispaskutiniai laikaiper kristųpranasairegėjimas akliesiemssapnaisapnasseneliaiseptyni metaisiono kalnasskaidruskelbti evangelijašeimininkotrys karaliavizijospranašystė
Jl 2,29 Taip pat ant vergų ir vergių tomis dienomis išliesiu savo dvasios. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kor 12,13 Gal 3,28 Kol 3,11 moteriškumaspranasaipranašai
Jl 2,30 Aš danguje ir žemėje parodysiu stebuklų – kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Lk 21,11 Mt 24,29 Lk 21,25-26 Pr 19,28 Joz 8,20 Ts 20,38 Ts 20,40 Gg 3,6 Mk 13,24-25 Apd 2,19-20 Apr 6,12-17 Apr 18,9 Apr 18,18 mėlyna saulėmenulissužadėtinė bažnyčia
Jl 2,31 Saulė pavirs tamsa ir mėnulis – krauju, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mal 4,5 Iz 13,9-10 Jl 2,10 Mal 4,1 Mt 24,29 Jl 3,15 Sof 1,14-16 Lk 21,25 Apr 6,12-13 Iz 34,4-5 Jl 3,1 Mt 27,45 Mk 13,24-25 apgamaifigmedisjubiliejiniaikyla saulėkraujo aukamėlyna saulėmenulismeteoritaspasaulio pabaigapilnatisšeštojiteismo dienaViešpaties diena
Jl 2,32 Tada kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Siono kalne ir Jeruzalėje bus išgelbėjimas, kaip Viešpats sakė, likučiui, kurį Jis pašauks“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 46,13 Abd 1,17 Iz 11,11 Jer 31,7 Rom 9,27 Rom 11,26 Jer 33,3 Mch 5,3 2 Tes 2,13-14 Ps 50,15 Iz 4,2 Iz 10,22 Iz 11,16 Iz 59,20-21 Abd 1,21 Mch 4,6-7 Mch 5,7-8 Zch 13,9 Jn 4,22 Jn 10,16 Apd 2,20-21 Apd 2,39 Apd 15,17 Rom 8,28-30 Rom 9,24 Rom 10,11-14 Rom 11,5 Rom 11,7 1 Kor 1,2 Heb 12,22 atpirkėjasbedieviaidovydo bokstasDvasia raginaeikšyhwhišgelbėjimasišrinktoji tautakupranugarisleviomalda moterismano žodžiaiNojaus išgelbėjimaspaskutiniai laikaipožiūrisSionassiono kalnasstebejimasšauksisšauktis manęstaurėvėlyvas lietusžingsniai

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį