Biblijos vartai

Atversta Jn 4,1-54 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 54.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: (Tuo tarpu Jo mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto.) Samarietė atsakė: „Kaip Tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti?“ (Mat žydai nebendrauja su samariečiais.) Jėzus jai tarė: „Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra Tas, kuris tave prašo: ‘Duok man gerti’, pati būtum Jį prašiusi, ir Jis tau būtų davęs gyvojo vandens!“ Moteris atsiliepė: „Viešpatie, bet Tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti: „Nejaugi kas atnešė Jam valgyti?“ Bet Jėzus tarė: „Mano maistas – vykdyti valią To, kuris mane siuntė, ir baigti Jo darbą. Jėzus jam tarė: „Eik, tavo sūnus gyvas!“ Žmogus patikėjo Jėzaus jam pasakytu žodžiu ir išėjo.

Jn 4,1 Viešpats, sužinojęs, kad fariziejai išgirdo, jog Jo mokinių skaičius labiau auga negu Jono ir Jis gausiau krikštija En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 3,22 Jn 3,26 Lk 2,11 Lk 19,31 Lk 19,34 Apd 10,36 1 Kor 2,8 1 Kor 15,47 2 Kor 4,5 Jok 2,1 Apr 19,16 Lk 1,76 atgimtiatidėliotigimtiJono krikštaskrikštaskrikštas vandeniukrikštynosKristaus krikštaspasaulio dvasiaper krikštąpirmas krikštasprabudimassunkūs laikaiDievo šlovinimas
Jn 4,2 (nors pats Jėzus nekrikštydavo, tik Jo mokiniai), En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 10,48 1 Kor 1,13-17 Jėzaus krikštasJono krikštaskrikštasneužtruks
Jn 4,3 paliko Judėją ir vėl išėjo į Galilėją. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 10,23 Mk 3,7 Jn 1,43 Jn 2,11 Jn 3,22 Jn 3,32 Jn 10,40 Jn 11,54 Galilėjos ežeras
Jn 4,4 Jam reikėjo eiti per Samariją. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,5-6 Lk 2,49 Lk 9,51-52 Lk 17,11 bendrumasglobaJonassamariete
Jn 4,5 Taigi Jis užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 33,19 Pr 48,22 Joz 24,32 Jn 4,12 JokūboJuozapasnesutaikomas
Jn 4,6 Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus atsisėdo prie šulinio. Buvo apie šeštą valandą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 4,2 Mt 8,24 Mt 27,45 Lk 2,7 Lk 9,58 Jn 11,9 2 Kor 8,9 Heb 2,17 Heb 4,15 apie vyradešimta valandagyvybJėzus KristusJokūbolaisvalaikisnegyvenanuovargisžmogiškumas
Jn 4,7 Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,43 2 Sam 23,15-17 1 Kar 17,10 Mt 10,42 Jn 4,10 Jn 19,28 ėjo vandeniugyvas vanduosvariu vandeniuvandeni
Jn 4,8 (Tuo tarpu Jo mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto.) En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 9,13 Jn 4,5 Jn 4,39 Jn 6,5-7 plaukų stiprybėpsichikastatymai
Jn 4,9 Samarietė atsakė: „Kaip Tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti?“ (Mat žydai nebendrauja su samariečiais.) En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 8,48 Mt 10,5 Jn 4,27 Apd 10,28 2 Kar 17,24-41 Ezr 4,1-24 Neh 4,1-2 Lk 9,52-56 Lk 10,33 Lk 17,16-19 Apd 1,8 Dievas pamiloDievo siūstasgerasis samarietisgyvenimo vertėjėzaus tėvaslinksmai aukotipaskutinis Adomasrasizmassamariečiaisamarietevaikų Abraomasviengimio sūnausviengimis sūnusvynmedisžmogaus vertybės
Jn 4,10 Jėzus jai tarė: „Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra Tas, kuris tave prašo: ‘Duok man gerti’, pati būtum Jį prašiusi, ir Jis tau būtų davęs gyvojo vandens!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jer 2,13 Jn 4,14 Zch 14,8 Apr 7,17 Apr 21,6 Apr 22,17 Iz 44,3 Iš 17,6 Ps 36,8-9 Ps 46,4 Iz 9,6 Iz 12,3 Iz 35,6 Iz 41,17-18 Iz 42,6 Iz 43,20 Iz 49,6-8 Iz 49,10 Iz 55,1-3 Iz 55,6-9 Ez 47,1-9 Zch 13,1 Lk 11,8-10 Lk 11,13 Lk 18,13-14 Lk 23,42-43 Jn 3,16 Jn 4,25-26 Jn 6,35 Jn 6,51 Jn 7,37-39 Jn 9,35-38 Jn 16,3 Jn 17,3 Apd 9,11 Rom 8,32 1 Kor 1,30 1 Kor 10,4 2 Kor 9,15 Ef 2,8 1 Jn 5,20 Apr 3,17-18 Apr 22,1-2 2 Krn 33,12-13 2 Krn 33,18-19 Ps 10,17 aklumasDievo dovanadovanaėjo vandeniugyvas vanduogyvenimo dovanagyvybgyvybės vanduogyvojo vandensį vandenįpažinimo dovanaprašykitesandora santuokojesvariu vandeniušv dovanosvandenivandens upės
Jn 4,11 Moteris atsiliepė: „Viešpatie, bet Tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur Tu imsi gyvojo vandens? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 3,4 1 Kor 2,14 aklumasgyvojo vandens
Jn 4,12 Argi Tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 8,53 Iz 53,2-3 Mt 12,42 Jn 4,6 Heb 3,3 Izaokas JokūbasJokūbo
Jn 4,13 Jėzus atsakė: „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 65,13-14 Lk 16,24 Jn 6,27 Jn 6,49 gyvas vanduogyvojo vandensvandenipasitenkinimas
Jn 4,14 O kas gers vandenį, kurį Aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 6,35 Jn 6,58 Iz 49,10 Jn 11,26 Ef 1,13-14 Apr 7,16 Mt 25,46 Jn 7,38-39 Jn 10,10 Jn 14,16-19 Jn 17,2-3 Rom 5,21 Rom 6,23 Rom 8,16-17 2 Kor 1,22 Ef 4,30 1 Pt 1,22 1 Jn 5,20 akmuo duonaamžinasisamžinasis gyvenimasamžinoji tiesaamžinoji versmėateities numatymasbadasduonosgyvas vanduogyvenimo dovanagyvybės duonaį vandenįištvirkėliaijėzaus seseryskūno dvasingumasmantijamarijos džiaugsmaimėtapasipūtimasšimteriopaiširdis lūposšulinysšventumasvandenivandens srovėvandens upėsvelnio gundymaižodis vanduo
Jn 4,15 Tada moteris Jam tarė: „Viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau jo semtis čionai“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 6,34 Ps 4,6 Jn 6,26 Jn 17,2-3 Rom 6,23 Rom 8,5 1 Kor 2,14 Jok 4,3 1 Jn 5,20
Jn 4,16 Jėzus atsiliepė: „Eik, pakviesk savo vyrą ir sugrįžk čia“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 1,42 Jn 1,47-48 Jn 2,24-25 Jn 4,18 Jn 21,17 Heb 4,13 Apr 2,23 apie meilęDievas širdyjeDievui patinkagyvensišsipildymasJėzus duonalaiminimasmeilė gydomeilė jauniesiemsmeilė rysysmeilė visiemsmeilės poreikisšypsenataisyklėViešpats
Jn 4,17 Moteris atsakė: „Aš neturiu vyro“. Jėzus jai tarė: „Gerai pasakei: ‘Neturiu vyro’, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 
Jn 4,18 nes esi turėjusi penkis vyrus, ir tas, kurį dabar turi, nėra tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 20,3 Pr 34,2 Pr 34,7-8 Pr 34,31 Sk 5,29 Rūt 4,10 Jer 3,20 Ez 16,32 Mk 10,12 Rom 7,3 1 Kor 7,10-11 Heb 13,4 biblijos pyragaspirmą žmonasvelnumas
Jn 4,19 Moteris atsiliepė: „Aš matau, Viešpatie, jog Tu esi pranašas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 7,16 Lk 7,39 Jn 6,14 Jn 9,17 Mt 21,11 Lk 24,19 Jn 7,40 2 Kar 5,26 2 Kar 6,12 Jn 1,48-49 Jn 4,29 1 Kor 14,24-25 atsivertibranginkElijas mokinysgaidysgerasis mokytojasgraikijaišgyventiJėzus apkaltintaspamalduspastangospenkiasdešimtpranašas moterisreikštisaves zalojimaskyriusstebuklingasstebuklussuvokimasšešėliaižydėtiDievo šlovinimas
Jn 4,20 Mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs sakote, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia garbinti“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 12,6-7 Įst 11,29 Įst 27,12 Pr 33,18-20 Įst 12,5-11 Joz 8,33-35 Ts 9,6-7 1 Kar 9,3 2 Kar 17,26-33 1 Krn 21,26 1 Krn 22,1 2 Krn 6,6 2 Krn 7,12 2 Krn 7,16 Ps 78,68 Ps 87,1-2 Ps 132,13 Lk 9,53 bažnyčia sugriautabus sugriautamyli DievąpjausivinisDievo šlovinimasįstatymai
Jn 4,21 Jėzus atsakė: „Moterie, tikėk manimi, jog ateina valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mal 1,11 1 Tim 2,8 Jn 4,23 Jn 5,28 Jn 16,2 Ez 14,3 Ez 20,3 Mt 18,20 Mt 28,19 Lk 21,5-6 Lk 21,24 Jn 5,25 Jn 14,6 Jn 16,32 Apd 6,14 Ef 2,18 Ef 3,14 1 Pt 1,17 garbintinauja žemėpažadas žydamsryžtingumasšlovinimasšventykla pamatasDievo pažadai
Jn 4,22 Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išgelbėjimas – iš žydų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 2,3 Rom 9,4-5 Ps 147,19 Apd 17,23 Rom 3,1-2 Pr 49,10 2 Kar 17,27-41 2 Krn 13,10-12 Ezr 4,2 Ps 68,20 Iz 12,2 Iz 12,6 Iz 46,13 Sof 3,16-17 Zch 9,9 Lk 24,47 Apd 17,30 Heb 7,14 aklumasatkurtas IzraelisJėzus apkaltintaslaiminti tautapažadas žydamsžydai
Jn 4,23 Bet ateina valanda, – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Fil 3,3 Jn 5,25 Rom 1,9 Rom 8,15 Gal 4,6 Ef 6,18 Joz 24,14 1 Sam 12,24 1 Krn 29,17 Ps 17,1 Ps 32,2 Ps 51,6 Ps 147,11 Pat 15,8 Gg 2,14 Iz 1,10-15 Iz 10,20 Iz 26,8-9 Iz 29,13 Iz 43,21 Iz 48,1-2 Iz 58,2 Iz 58,8-14 Iz 66,1-2 Jer 3,10 Jer 4,2 Jer 7,7-12 Ez 22,30 Mt 15,7-9 Lk 18,11-13 Jn 1,17 Jn 4,21 Jn 12,23 Jn 16,32 Rom 8,26 1 Pt 2,9 Jud 1,20-21 auka stabamsdaiktu garbinimasdainavimasdievo vaikaiduonos laužymasdvasios bendravimasdvasios turtaigyvasis dievasieškok manęsistikimybekryžiaus garbinimaslinksmai aukotimeilės himnasnešioja stabusnetikėjimasnuslėpta nuodėmėpasmerkti pasauliopavargaipigus garbinimasprotingumasšlovinimastiesažmogaus pažadaiDievo šlovinimas
Jn 4,24 Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kor 3,17 Mt 15,8-9 Fil 3,3 1 Sam 16,7 Ps 51,17 Ps 66,18 Iz 57,15 Ps 50,23 Ps 50,13-15 2 Kor 1,12 1 Tim 1,17 amžinas faktasatsimerktidievas širdyjedievas tavyjedievo atsakymasdvasios įstatymasgalatamsgausiteišvarymasjėzus žmoguskairėmormonainaujas kūrinysnesidaryk saupagyrimaspakartotinopiktžolėprigimties jėgarankarokenrolassielos darbaitvenkinysvarnasvisagaliszacharijaszemas
Jn 4,25 Moteris Jam sako: „Žinau, jog ateina Mesijas (tai yra Kristus). Atėjęs Jis mums viską paskelbs“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 4,29 Įst 18,15-18 Dan 9,24-26 Mt 1,16 Jn 1,41-42 Jn 1,49 Jn 4,39 Jn 4,42 Mesijas
Jn 4,26 Jėzus jai tarė: „Tai Aš, kuris su tavimi kalbu!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,20 Mt 20,15 Mt 26,63-64 Mk 14,61-62 Lk 13,30 Jn 8,24 Jn 9,35-37 Rom 10,20-21 moteris islamesamariete
Jn 4,27 Tuo metu sugrįžo Jo mokiniai ir nustebo, kad Jis kalbėjo su moterimi. Vis dėlto nė vienas nepaklausė: „Ko iš jos nori?“ arba: „Apie ką su ja kalbi?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 7,39 Jn 4,8-9 gyvenimo vertėsamarietevaikų Abraomasžmogaus vertybės
Jn 4,28 O moteris, palikusi ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 28,8 Mk 16,8-10 Lk 24,9 Lk 24,33 Jn 4,7
Jn 4,29 „Eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar tik Jis nebus Kristus?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 4,17-18 Jn 4,25 Mt 12,23 Jn 1,41-49 Jn 7,26 Jn 7,31 1 Kor 14,24-25 Apr 22,17 mokinystė
Jn 4,30 Ir žmonės iš miesto ėjo pas Jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 60,8 Mt 2,1-3 Mt 8,11-12 Mt 11,20-24 Mt 12,40-42 Mt 20,16 Lk 17,16-18 Apd 8,5-8 Apd 10,33 Apd 13,42 Apd 28,28 Rom 5,20 tiesmukas
Jn 4,31 Tuo tarpu mokiniai ragino Jį, sakydami: „Rabi, valgyk!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,33 Mt 23,7 Jn 1,38 Apd 16,30-34 tiesmukas
Jn 4,32 O Jis jiems tarė: „Aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 23,12 Ps 25,14 Ps 63,5 Ps 119,103 Pat 14,10 Pat 18,20 Iz 53,11 Jer 15,16 Jn 4,34 Apd 20,35 Apr 2,17 skaistvarįtiesmukas
Jn 4,33 Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti: „Nejaugi kas atnešė Jam valgyti?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,6-11 Lk 9,45 Apaštalai
Jn 4,34 Bet Jėzus tarė: „Mano maistas – vykdyti valią To, kuris mane siuntė, ir baigti Jo darbą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 6,38 Jn 17,4 Jn 19,30 Jn 5,36 Job 23,12 Jn 5,30 Heb 12,2 Ps 40,8 Iz 61,1-3 Mt 26,39 Lk 15,4-6 Lk 15,10 Lk 19,10 Jn 4,32 Jn 6,33 Apd 20,35 apsirijimasatbaigtas darbasatsidavimas dievuiauka dievuidarbo vertėmaistasmatyti dievąmergelėsmoteris santuokojeneapykanta saupasitenkinimassėdėjimassielos pasitenkinimassklidini kristaussunkus darbassutarimastevo valiauolusužbaigta nuodėmėDievo valia
Jn 4,35 Argi jūs nesakote: ‘Dar keturi mėnesiai, ir ateis pjūtis’? Štai sakau jums: pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus – jie jau boluoja ir prinokę pjūčiai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,37-38 Lk 10,2-3 Jn 4,30 atverk akisatverti akisbalta spalvagalingasisgeltona spalvakampaikauptilaukaipjautuvaspjūtissamariečiaišaltisuoliaižemdirbystė
Jn 4,36 Jau pjovėjas uždarbį gauna ir renka vaisių amžinajam gyvenimui, kad kartu džiaugtųsi ir sėjėjas, ir pjovėjas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 1,13 Pat 11,30 Dan 12,3 Rom 6,22 1 Kor 3,5-9 1 Kor 9,19-23 Fil 2,15-16 1 Tes 2,19 1 Tim 4,16 2 Tim 4,7-8 Jok 5,19-20 atlyginimaspjūtis
Jn 4,37 Čia teisingai priežodis sako: ‘Vienas pasėja, kitas nupjauna’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mch 6,15 Job 31,8 Ts 6,3 Lk 19,21
Jn 4,38 Aš pasiunčiau jus nuimti derliaus, į kurį jūs neįdėjote darbo. Kiti pasidarbavo, o jūs įstojote į jų darbą“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 8,14-17 2 Krn 36,15 Jer 44,4 Mt 3,1-6 Mt 4,23 Mt 11,8-13 Jn 1,7 Apd 2,41 Apd 4,4 Apd 4,32 Apd 5,14 Apd 6,7 Apd 8,4-8 Apd 10,37-38 Apd 10,42-43 1 Pt 1,11-12 sunkus darbasžmogaus vertė
Jn 4,39 Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters žodžių: „Jis man pasakė viską, ką esu padariusi“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 4,29 Jn 4,5 Jn 4,42 Jn 10,41-42 Jn 11,45 perlųsamariete
Jn 4,40 Atėję samariečiai prašė Jį pasilikti pas juos, ir Jis ten pasiliko dvi dienas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 32,26 Pat 4,13 Gg 3,4 Jer 14,8 Lk 8,38 Lk 10,39 Lk 19,5-10 Lk 24,29 Apd 16,15 2 Kor 6,1-2 Apr 3,20
Jn 4,41 Ir dar daug žmonių įtikėjo dėl Jo žodžių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 49,10 Mt 7,28-29 Lk 4,32 Jn 6,63 Jn 7,46 Apd 1,8 Apd 8,12 Apd 8,25 Apd 15,3 1 Kor 2,4-5 Heb 4,13 perlų
Jn 4,42 O moteriai jie pasakė: „Dabar tikime ne dėl tavo šnekos. Mes patys išgirdome ir žinome, kad Jis iš tiesų yra Kristus, pasaulio Gelbėtojas“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Jn 4,14 Jn 1,29 2 Kor 5,19 Iz 45,22 Iz 52,10 Mt 1,21 Lk 2,10-11 Lk 2,32 Jn 1,45-49 Jn 3,14-18 Jn 4,29 Jn 6,68-69 Jn 11,17 Jn 17,8 Apd 4,12 Apd 17,11-12 Rom 10,11-13 1 Tim 4,10 1 Jn 5,20 ateistaiateizmasatejo gelbetiatpirkėjasaugintinisdidingumasgelbetojasištroškęsįtikėjomeJėzaus gimimasJėzaus rankosJėzus išlaisvinajėzus mokokitos religijoskristaus gimimaskryžiaus garbinimasliudijimasne gimuspašvęsta Viešpačiuipermaldavimaspožiūrisprieštarautišiaudustiki sūnųuolusžmogaus prigimtis
Jn 4,43 Po dviejų dienų Jis išvyko iš ten į Galilėją. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 4,40 Mt 4,13 Mt 15,21-24 Mk 7,27-28 Jn 1,42 Jn 4,46 Rom 15,8
Jn 4,44 Pats Jėzus buvo paliudijęs: „Pranašas negerbiamas savo tėviškėje“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 13,57 Lk 4,24 Mk 6,4 paniekapranasaipranašai
Jn 4,45 Kai Jis pasiekė Galilėją, galilėjiečiai priėmė Jį, nes buvo matę visa, ką Jis padarė per šventę Jeruzalėje; mat ir jie buvo nukeliavę į tą šventę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 2,23 Jn 3,2 Įst 16,16 Mt 4,23-24 Lk 2,42-44 Lk 8,40 Lk 9,53 Jn 2,13-16 Jėzus apkaltintas
Jn 4,46 Taigi Jėzus vėl atėjo į Galilėjos Kaną, kur buvo pavertęs vandenį vynu. Kafarnaume buvo vienas karaliaus valdininkas, kurio sūnus sirgo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 2,1-11 Joz 19,28 Ps 50,15 Ps 78,34 Oz 5,15 Mt 9,18 Mt 15,22 Mt 17,14-15 Lk 7,2 Lk 8,42 Jn 21,2 linksma širdismolechassilpnumaistėvų pareigavanduo vynasžodžio galia
Jn 4,47 Išgirdęs, jog Jėzus iš Judėjos sugrįžo į Galilėją, jis atėjo pas Jį ir maldavo ateiti ir išgydyti jo sūnų, kuris buvo prie mirties. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 4,3 Jn 4,54 Ps 46,1 Mk 2,1-3 Mk 6,55-56 Mk 10,47 Lk 7,6-8 Lk 8,41 Jn 11,21 Jn 11,32 Apd 9,38 išgydymas
Jn 4,48 Tuomet Jėzus jam atsakė: „Kol nepamatysite ženklų ir stebuklų, niekaip netikėsite“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 1,22 Dan 4,2 Jn 2,18 Jn 20,29 Apd 2,22 Apd 2,43 Apd 14,3 Rom 15,19 2 Kor 12,12 Heb 2,4 Sk 14,11 Dan 6,27 Mt 16,1 Mt 24,24 Mt 27,42 Mk 13,22 Lk 10,18 Lk 16,31 Jn 4,41-42 Jn 12,37 Jn 15,24 Apd 2,19 Apd 4,30 Apd 5,12 Apd 6,8 Apd 7,36 Apd 15,12 2 Tes 2,9 apsimetėlisateistaiateizmasdarymas geradarys stebuklusDievo stebuklasDvasinė neištikimybėJėzaus stebuklaiJonaslaiko ženklainetikėkitenetikri stebuklaipaulius stebuklaiskepticizmasstebuklaitevo meilėžmogaus prigimtis
Jn 4,49 Karaliaus valdininkas prašė: „Viešpatie, ateik, kol mano vaikas dar nenumirė“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 40,17 Ps 88,10-12 Mk 5,23 Mk 5,35-36
Jn 4,50 Jėzus jam tarė: „Eik, tavo sūnus gyvas!“ Žmogus patikėjo Jėzaus jam pasakytu žodžiu ir išėjo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 8,13 1 Kar 17,13-15 Mk 7,29-30 Mk 9,23-24 Lk 17,14 Jn 11,40 Apd 14,9-10 Rom 4,20-21 Heb 11,19
Jn 4,51 Pareinantį pasitiko Jį tarnai ir pranešė: „Tavo vaikas gyvas“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 17,23 Jn 4,50 Jn 4,53 pasižadėjimai
Jn 4,52 Jis paklausė, kurią valandą jam pasidarė geriau. Jie atsakė: „Vakar septintą valandą dingo jam karštis“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti dešimta valanda
Jn 4,53 Taip tėvas patyrė, kad tai buvo ta valanda, kada Jėzus pasakė jam: „Tavo sūnus gyvas“. Ir įtikėjo jis pats bei visi jo namai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 11,14 Apd 16,34 Apd 18,8 Ps 33,9 Ps 107,20 Mt 8,8-9 Mt 8,13 Lk 19,9 Apd 2,39 Apd 16,15
Jn 4,54 Tai buvo antras stebuklas, kurį Jėzus padarė, sugrįžęs iš Judėjos į Galilėją. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 2,1-11 Jn 4,45

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį