Biblijos vartai

Atversta Job 1,1-22 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats vėl klausė šėtoną: „Ar atkreipei dėmesį į mano tarną Jobą? Jam tebekalbant, atėjo kitas ir pranešė: „Dievo ugnis krito iš dangaus ir sudegino avis ir tarnus, ir juos prarijo; tik aš vienas ištrūkau, kad tau praneščiau“. Jam tebekalbant, atėjo kitas ir pranešė: „Chaldėjai, pasiskirstę trimis grupėmis, puolė kupranugarius ir juos pagrobė, o tarnus nužudė kardu; tik aš vienas ištrūkau, kad tau praneščiau“.

Job 1,1 Uco krašte gyveno vyras, vardu Jobas. Jis buvo tobulas ir teisus vyras, bijojo Dievo ir vengė pikto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 17,1 Pr 6,9 Ez 14,14 Jok 5,11 Ez 14,20 Pr 22,12 Job 1,8 Job 2,3 Pat 8,13 Pat 16,6 Jer 25,20 Lk 1,6 2 Kar 20,3 Job 23,11-12 Job 28,28 Rd 4,21 1 Pt 3,11 Pr 10,23 Pr 22,20-21 Pr 36,28 Iš 18,21 1 Krn 1,17 1 Krn 1,42 2 Krn 31,20-21 Job 31,1-40 apleidaiaštuoniatbaigtas darbasatsiskaitytibendrabesąlygiška meilėbijokite DievoDievas atlyginaDievas pasirūpinsdievas tobulasDievo bijokiteDievo tobulumasdonaldasdorumąJobaskitatikiaimatęs Dievąnesekanetekus darboNojaus laikąiNojaus vaikairankų darbąšalintistarnaus tautobulastobulumastobulumo raištismeilė bendruomenėje
Job 1,2 Jis turėjo septynis sūnus ir tris dukteris, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 42,13 Est 5,11 Job 13,13 Ps 107,38 Ps 127,3-5 Ps 128,3 netekus darbo
Job 1,3 septynis tūkstančius avių, tris tūkstančius kupranugarių, penkis šimtus jungų jaučių, penkis šimtus asilių ir labai didelę šeimyną. Tas vyras buvo žymiausias Rytuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 29,25 Ts 6,3 Job 42,12 Pr 12,5 Pr 12,16 Pr 13,6 Pr 25,6 Pr 29,1 Pr 34,23 Sk 23,7 Sk 31,32-34 Ts 6,5 Ts 7,12 Ts 8,10 1 Sam 25,2 1 Kar 4,30 2 Kar 3,4 2 Krn 26,10 2 Krn 32,29 Job 29,9-10 Pat 10,22 Jobasnetekus darbosvetimas jungas
Job 1,4 Jo sūnūs keldavo vaišes kiekvienas savo namuose savo dieną, pasikvietę tris seseris kartu su jais valgyti ir gerti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Heb 13,1 Ps 133,1 gimimo dienagimtadienio sveikinimaigimtadienisseserys
Job 1,5 Vaišių dienoms pasibaigus, Jobas juos šventindavo. Atsikėlęs anksti rytą, jis aukodavo deginamąsias aukas pagal jų skaičių, galvodamas: „Gal mano sūnūs nusidėjo ir keikė Dievą savo širdyse“. Taip Jobas visuomet darydavo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 8,20 Job 42,8 1 Kar 21,10 1 Kar 21,13 1 Sam 16,5 Pr 6,5 Pr 22,3 Pr 35,2-3 Iš 18,12 Iš 19,10 Iš 24,5 Kun 1,3-6 Kun 24,10-16 1 Kar 18,31 Neh 12,30 Job 1,11 Job 2,9 Job 8,4 Job 27,10 Job 41,25 Ps 5,3 Mok 9,10 Jer 4,14 Jer 17,9-10 Mk 7,21-23 Lk 1,75 Lk 18,7 Jn 11,55 Apd 8,22 Apd 21,26 1 Kor 4,5 2 Kor 11,2 Ef 6,18 adventistaiantikaatbaigtas darbasgarbinimo maldagerbti vyrąizaoko pažadasIzraelio dukraJobaspagarba vyruirytąrupintis vaikaistevaitėvų gyvenimastėvų pareigatėvų tėvaiugnies liežuvis
Job 1,6 Vieną dieną Dievo sūnūs susirinko pas Viešpatį; atėjo ir šėtonas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 2,1 Job 38,7 1 Krn 21,1 Zch 3,1 Apr 12,9-10 Pr 6,2 Pr 6,4 1 Kar 22,19 Ps 103,20 Dan 3,25 Mt 18,10 Lk 3,38 Jn 6,70 akacijaapsimeta angeluatsimerktideportacijadievo angelusdievo sūnūsįkyrumasmano valiamarija angelasmykolasmykolas arkangelasmykolas slibinasmylėk svetimanetekus darboprotuspuolė angelaipuolęs angelasriaumojantis liūtassargussavo keliasšviesos angelasšviesos angelutrys angelaizacharijaszmones pradingsŠėtonas
Job 1,7 Viešpats klausė šėtoną: „Iš kur ateini?“ Šėtonas atsakė Viešpačiui: „Aš vaikštinėjau po visą žemę“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Pt 5,8 Job 2,2 2 Kar 5,25 Zch 1,10-11 Zch 6,7 Mt 12,43 Apr 12,9 Apr 12,12-17 Apr 20,8 dalybosDievas duodakenčiantįjįLiuciferidLiuciferio meilėLiuciferisluciferisnetekus darbopasaulio kunigaikštispragaro kunigaikštissventos misiosŠėtonasŠėtono garbintojaityro karaliuivelniasvelnias aplinkuivelnio melasvelnio troškimasvelnio vaikai
Job 1,8 Viešpats vėl klausė šėtoną: „Ar atkreipei dėmesį į mano tarną Jobą? Juk žemėje nėra nė vieno jam lygaus. Jis yra tobulas ir teisus, bijo Dievo ir vengia pikto“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 1,1 Job 2,3 Sk 12,3 Sk 12,7-8 Joz 1,7 1 Kar 4,30-31 2 Kar 23,25 Neh 5,15 Job 8,20 Job 9,22-23 Job 12,4 Job 17,8-9 Job 23,11-12 Job 34,14 Job 42,7-8 Ps 18,23 Ps 34,14 Ps 36,1 Ps 37,27 Ps 84,11 Ps 89,20 Pat 8,13 Iz 1,16 Iz 42,1 Ez 40,4 Lk 23,39-40 Jn 1,47 atbaigtas darbasdoriejiJobasjozijasnetekus darbopsichikasargybaskaudinimasstipri maldasurištasViešpaties baimė
Job 1,9 Šėtonas atsakė Viešpačiui: „Ne veltui Jobas bijo Dievo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 1,21 Job 2,10 Job 21,14-15 Mal 1,10 Mt 16,26 1 Tim 4,8 1 Tim 6,6 samdinysvelniu pavadinimai
Job 1,10 Juk Tu saugoji jį, jo namus ir viską, ką jis turi! Jo darbus Tu laimini ir jo turtas didėja. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 34,7 Job 31,25 Pr 15,1 Pr 26,12 Pr 30,30 Pr 30,43 Pr 39,5 Pr 49,25 Įst 7,13 Įst 28,2-6 Įst 33,11 Įst 33,27 1 Sam 25,16 Job 1,3 Job 29,6 Job 42,12 Ps 5,12 Ps 71,21 Ps 80,12 Ps 90,17 Ps 107,38 Ps 128,1-4 Pat 10,22 Iz 5,2 Iz 5,5 Zch 2,5 Zch 2,8 1 Pt 1,5 Abraomo vaikaiarabusarimasatbaigtas darbasbaimesdarbasDievas isklausoDievas išklausėDievas išklausoDievas laiminadruskageri darbailaimės šalislaiminkitelaimintimano mokymasmirosmokytų geronesudrebinamapalikuonisskorpionussunkus darbastoravargai
Job 1,11 Bet ištiesk savo ranką ir paliesk tai, ką jis turi, ir jis keiks Tave į akis“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 2,5 Job 19,21 Job 1,5 Apr 16,11 Pr 26,11 Job 1,12 Job 1,21 Job 2,9 Job 4,5 Ps 105,15 Iz 5,25 Iz 8,21 Zch 2,8 Mal 3,13-14 Apr 16,9 Apr 16,21
Job 1,12 Viešpats tarė šėtonui: „Visa, ką jis turi, atiduodu tavo valdžion, bet prieš jį neištiesk rankos“. Šėtonas pasišalino iš Viešpaties akivaizdos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 16,6 1 Kar 22,23 Job 2,4-7 Ps 76,10 Iz 27,8 Jer 38,5 Lk 8,32-33 Lk 22,31-32 Jn 3,35-36 Jn 19,11 1 Kor 10,13 2 Kor 12,7 apgaulingasDievo galiaDievo jėgafaraonasgeras žodiskiaulėkiauleskurtumasLiuciferidLiuciferisluciferisnetekus darboraganavimasskaudinimasŠėtono garbintojaivelniaivioletine spalva
Job 1,13 Tą dieną Jobo sūnūs ir dukterys valgė ir gėrė vyną vyriausiojo brolio namuose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 1,4 Pat 27,1 Mok 9,12 Lk 12,19-20 Lk 17,27-29 Lk 21,34 vyno gėrimas
Job 1,14 Pasiuntinys, atėjęs pas Jobą, pranešė: „Jaučiai arė ir asilai ganėsi šalia jų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 4,17 2 Sam 15,13 Jer 51,31 žemdirbystė
Job 1,15 Šebiečiai užpuolė ir juos pagrobė, o tarnus užmušė kardu; tik aš vienas ištrūkau, kad tau tai praneščiau“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 10,7 Job 6,19 Pr 10,28 Pr 25,3 1 Sam 22,20-21 Job 1,16-17 Job 1,19 Ps 72,10 Iz 45,14 Ez 23,42 Jl 3,8 atbaigtas darbas
Job 1,16 Jam tebekalbant, atėjo kitas ir pranešė: „Dievo ugnis krito iš dangaus ir sudegino avis ir tarnus, ir juos prarijo; tik aš vienas ištrūkau, kad tau praneščiau“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 19,24 2 Kar 1,12 Iš 9,28 Kun 9,24 Kun 10,2 Sk 11,1-3 1 Sam 14,15 1 Kar 18,38 2 Kar 1,10 2 Kar 1,14 Am 7,4 Apr 13,13 iš nebūtiesnemandagumasugnisužsidegti
Job 1,17 Jam tebekalbant, atėjo kitas ir pranešė: „Chaldėjai, pasiskirstę trimis grupėmis, puolė kupranugarius ir juos pagrobė, o tarnus nužudė kardu; tik aš vienas ištrūkau, kad tau praneščiau“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 11,28 Pr 11,31 2 Sam 1,3 Job 1,15 Iz 23,13 Hab 1,6 atbaigtas darbas
Job 1,18 Jam tebekalbant, atėjo kitas ir pranešė: „Tavo sūnūs ir dukterys valgė ir gėrė vyną vyriausiojo brolio namuose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 1,4 Job 1,13 2 Sam 13,28 Job 6,2-3 Job 8,4 Job 16,14 Job 19,9-10 Job 23,2 Job 27,14 Ps 34,19 Mok 9,2 Iz 28,19 Jer 51,31 Rd 1,12 Am 4,6-11
Job 1,19 Pakilęs smarkus vėjas iš dykumos sugriovė namą ir užmušė visus jaunuolius; tik aš vienas ištrūkau, kad tau praneščiau“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,32-33 Pr 42,36 Ts 16,30 2 Sam 18,33 1 Kar 20,30 Jer 4,11-12 Mt 7,27 Lk 13,1-5 Apd 28,4 Ef 2,2 keturi kampaiorus
Job 1,20 Jobas atsikėlė, perplėšė savo apsiaustą, nusiskuto plaukus ir, puolęs ant žemės, pagarbino, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,29 1 Pt 5,6 Pr 37,34 Ezr 9,3 Įst 9,18 2 Sam 12,16-20 2 Krn 7,3 Mt 26,39 gedulaskritimasnusiskustiskustišlovinimas
Job 1,21 tardamas: „Nuogas gimiau, nuogas ir mirsiu. Viešpats davė, Viešpats ir atėmė; tebūna palaimintas Viešpaties vardas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mok 5,15 Job 2,10 Ef 5,20 1 Tes 5,18 1 Tim 6,7 Pr 3,19 Ps 49,17 Mok 5,19 Mok 12,7 Jok 1,17 Pr 30,2 Pr 45,5 1 Sam 2,7 1 Sam 3,18 2 Sam 16,12 1 Kar 12,15 2 Kar 20,19 Job 1,11 Ps 34,1 Ps 39,9 Ps 89,38-52 Iz 24,15 Iz 42,24 Iz 45,7 Rd 3,38 Am 3,6 Mt 20,15 Apd 4,28 apie įsčiasaplinkybėsatbaigtas darbasdėkokite viešpačiuidulkė esieutanazijafilosofijomisgydoįsčiosistikimybeįsūnijimaskaltės simptomaimirkite saunepakenksnepalankios aplinkybėsnepateisinanesiskundėnetekus darbonužudymasnužudyti kūnąpasikartojimaspaskolaprakaitupriziurejimasreinkarnacijasavižudybėžiūrėkite sielosnelaimė
Job 1,22 Visu tuo Jobas nenusidėjo ir nekalbėjo kvailai prieš Dievą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 2,10 Job 34,10 Job 34,18-19 Job 40,4-8 Rom 9,20 Jok 1,4 Jok 1,12 1 Pt 1,7 istikimybeištikimybėnesiskundėskundimasis

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį