Biblijos vartai

Atversta Job 36,1-33 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 33.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jei jie sukaustomi grandinėmis ir priespaudos metu surišami virvėmis, tai Jis parodo jiems jų darbus ir nusikaltimus. Dievas atveria jų ausis pamokymui ir įsako atsisakyti nusikaltimų. Jis išgelbsti vargšą iš jo vargo ir atveria jam ausis priespaudos metu.

Job 36,1 Elihuvas kalbėjo toliau: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Job 36,2 „Turėk kantrybės dar valandėlę, kad aš kalbėčiau už Dievą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kor 5,20 Iš 4,16 Job 13,7-8 Job 21,3 Job 33,6 Job 33,31-33 Jer 15,19 Ez 2,7 Heb 13,22
Job 36,3 Aš remsiuosi praeitimi ir įrodysiu, kad mano Kūrėjas yra teisus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 32,4 Ps 11,7 Ps 145,17 Jok 1,5 Jok 1,17 Jok 3,17 Apr 15,3 Job 8,3 Job 28,12-13 Job 28,20-24 Job 32,2 Job 32,8 Job 34,5 Job 34,10-12 Job 37,23 Pat 2,4-5 Jer 12,1 Dan 9,7 Dan 9,14 Mt 2,1-2 Mt 12,42 Apd 8,27-40 Rom 3,25-26 Rom 9,14 Rom 10,6-8 prižiūrėtojas
Job 36,4 Mano žodžiai teisingi, turintis tobulą pažinimą yra priešais tave. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 37,16 1 Kor 14,20 2 Tim 3,16-17 Job 13,4 Job 13,7 Job 21,27 Job 21,34 Job 22,6-30 Job 33,3 Ps 49,3 Pat 8,7-8 Pat 22,20-21 Lk 1,3 Apd 24,22 2 Kor 2,17 Kol 4,12
Job 36,5 Dievas yra galingas ir stiprus, tačiau neniekina nieko. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 22,24 Job 37,23 Ps 138,6 Ps 147,5 Jer 10,12 Job 9,14 Job 9,19 Job 10,3 Job 12,13-16 Job 26,12-14 Job 31,13 Ps 99,4 Jer 32,19 1 Kor 1,24-28 atmestibaisus DievasDanieliaus išmintisdarnadoriejikalbėjolietuviu kalbamaištautinelaiminganemeluotineteisumaspalyginimaspasiryrudasako Viešpatsvertimas
Job 36,6 Jis nepalieka nedorėlio gyvo, bet apgina nuskriaustojo teises. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 72,12-14 Ps 140,12 Pat 22,22-23 Iš 22,22-24 Job 5,15 Job 8,22 Job 21,7-9 Job 21,30 Job 29,12-17 Ps 9,12 Ps 10,14-15 Ps 55,23 Ps 72,4 Ps 82,1-4 Iz 11,4 Jer 12,1-2 2 Pt 2,9
Job 36,7 Jis neatitraukia nuo teisiųjų savo akių, bet su karaliais pasodina soste, įtvirtina ir išaukština juos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 33,18 Ps 34,15 1 Sam 2,8 Ps 113,7-8 Sof 3,17 2 Tes 3,3 1 Pt 3,12 Pr 23,6 Pr 41,40 2 Sam 7,13-16 2 Krn 16,9 Est 10,3 Job 1,3 Job 42,12 Ps 78,70-72 Ps 112,7-10
Job 36,8 Jei jie sukaustomi grandinėmis ir priespaudos metu surišami virvėmis, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 107,10 Pat 5,22 Job 13,27 Job 19,6 Job 33,18-19 Ps 18,5 Ps 116,3 Rd 3,9 meilė pasauliui
Job 36,9 tai Jis parodo jiems jų darbus ir nusikaltimus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 15,25 1 Kor 11,32 1 Tim 1,15 Įst 4,21-22 2 Krn 33,11-13 Job 10,2 Ps 5,10 Ps 94,12 Ps 119,67 Ps 119,71 Iz 59,12 Rd 3,39-40 Ez 18,28-31 Lk 15,17-19 Rom 5,20 meilė pasauliui
Job 36,10 Dievas atveria jų ausis pamokymui ir įsako atsisakyti nusikaltimų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 36,15 Pat 8,4-5 Iz 1,16-20 Iz 48,17 Iz 50,5 Iz 55,6-7 Mt 3,8 Jok 4,8 2 Kar 17,13 Job 33,16-23 Ps 40,6 Pat 1,22-23 Pat 9,4-6 Iz 48,8 Jer 4,3-4 Jer 7,3-7 Ez 18,30-31 Oz 14,1 Apd 3,19 Apd 16,14 Apd 17,30 ausįausis
Job 36,11 Jei jie paklauso ir tarnauja Jam, praleis savo dienas klestėdami ir metus besidžiaugdami. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,30 Job 11,13-19 Job 21,11 Job 22,21 Job 22,23 Job 42,12 Mok 9,2-3 Iz 1,19 Jer 7,23 Jer 26,13 Rom 6,17 Heb 11,8 Jok 5,5 Apr 18,7 finansai tarnavimuiklestėjimaskuniški malonumailaimės paslaptismaterialiniai turtaipaklusnumas Dievuipasitenkinimo paslaptis
Job 36,12 Bet jei jie nepaklūsta, pražus nuo kardo, mirs, neįgavę išminties. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 4,21 Iz 3,11 Įst 18,15-22 Įst 29,15-20 Job 15,22 Iz 1,20 Jn 8,21-24 Rom 2,8-9 ginti Dieva
Job 36,13 Veidmainiai kaupia širdyje rūstybę, jie nesišaukia Jo, net būdami surišti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 36,8 Rom 2,5 Sk 32,14 2 Krn 28,13 2 Krn 28,22 Job 15,4 Job 27,8-10 Job 35,9-10 Ps 107,10 Mt 22,12-13 apmaudasbrangintidviveidispasipiktinimasveidmainystė
Job 36,14 Tokie miršta jaunystėje, jų gyvenimas tarp netyrųjų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 23,17 Job 15,32 Job 22,16 Ps 55,23 Pr 19,5 Pr 19,24-25 Pr 38,7-10 Kun 10,1-2 Job 21,23-25 bičiulis
Job 36,15 Jis išgelbsti vargšą iš jo vargo ir atveria jam ausis priespaudos metu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 36,10 2 Krn 12,8 kančiakančia marijospsichologine ligasuspaudimas
Job 36,16 Jis ir tave išlaisvintų ir padengtų tau stalą gėrybėmis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 23,5 Ps 118,5 Ps 18,19 Ps 31,8 Ps 36,8 Job 19,8 Job 42,10-17 Ps 40,1-3 Ps 63,5 Iz 25,6 Iz 55,2 Oz 2,14
Job 36,17 Tu susilaukei nedorėlio bausmės, teismas ir teisingumas pasiekė tave. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 16,5 Job 22,11 Job 34,8 Job 34,36 Rom 1,32 Apr 18,4
Job 36,18 Būk atsargus, kad Jis nepašalintų tavęs savo rūstybėje, nes tada ir didelė išpirka neišgelbės tavęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 33,24 Rom 1,18 Ef 5,6 Ps 2,5 Ps 2,12 Ps 39,10 Ps 49,7-8 Ps 110,5 Iz 14,6 Ez 24,16 Mt 3,7 Rom 2,5 1 Tim 2,6 Heb 2,3 ginti Dievamirtis
Job 36,19 Ar Jis atsižvelgs į tavo turtus? Ne! Nei į auksą, nei į tavo galybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 11,4 Pat 11,21 Job 9,13 Job 34,20 Ps 33,16-17 Pat 10,2 Iz 2,20 Iz 37,36 Sof 1,18 Jok 5,3 ginti Dievapastangos, jėgomissavo pastangomis
Job 36,20 Nelauk nakties, kai tautos bus pašalintos ir sunaikintos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 34,20 Job 34,25 Iš 12,29 2 Kar 19,35 Job 3,20-21 Job 6,9 Job 7,15 Job 14,13 Job 17,13-14 Pat 14,32 Mok 11,3 Dan 5,30 Lk 12,20 Apd 1,25 1 Tes 5,2-3 ginti Dieva
Job 36,21 Saugokis, nepalink į neteisybę, kurią tu pasirinktum vietoje kentėjimų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 66,18 Heb 11,25 1 Pt 3,17 Job 34,7-9 Job 35,3 Ez 14,4 Dan 3,16-18 Dan 6,10 Mt 5,29-30 Mt 13,21 Mt 16,24 Apd 5,40-41 1 Pt 4,15-16 kančia
Job 36,22 Dievas išaukštintas savo galybe, kas gali pamokyti kaip Jis? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 2,7-8 Rom 13,1 Job 35,11 Ps 75,7 Ps 94,10 Ps 94,12 Iz 14,5 Iz 48,17 Iz 54,13 Jer 27,5-8 Jer 31,38 Dan 4,25 Dan 4,32 Dan 5,18 Lk 1,52 Jn 6,45
Job 36,23 Kas Jam nurodė Jo kelius ir kas Jam pasakytų: ‘Tu klysti’? En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 8,3 1 Kor 2,16 Job 34,10 Iz 40,13-14 Rom 2,5 Rom 11,34 Ef 1,11 Job 34,13-33 Job 40,8 Rom 3,5 Rom 9,14 amžina meilė
Job 36,24 Atsimink, kad galėtum išaukštinti Jo darbus, kuriuos žmonės matė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 34,3 Ps 72,18 Lk 1,46 Apr 15,3 Įst 4,19 Job 12,13-25 Job 26,5-14 Ps 19,1-4 Ps 28,5 Ps 59,16 Ps 86,8-10 Ps 92,4-5 Ps 104,24 Ps 107,8 Ps 107,15 Ps 111,2-4 Ps 111,8 Ps 138,5 Ps 145,10-12 Jer 10,12 Dan 4,3 Dan 4,37
Job 36,25 Visi žmonės gali juos matyti ir pastebėti iš tolo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Job 36,26 Dievas yra didis, ne mums Jį suprasti; Jo metų tu negali suskaičiuoti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 90,2 Heb 1,12 Job 11,7-9 Job 37,5 Job 37,23 1 Kor 13,12 1 Kar 8,27 Job 10,5 Job 26,14 Ps 102,24-27 Ps 145,3 2 Pt 3,8 nežinojimaspažinkviskas imanoma
Job 36,27 Jis padaro iš vandens lašus, iš rūko lietų, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 147,8 Pr 2,5-6 Job 5,9 Job 36,33 Job 38,25-28 Job 38,34 Ps 65,9-13 Ps 148,8 Iz 5,6 Jer 14,22 atsiųsiu lietųdrambliaigalaktikamotinystenukrentaupelis
Job 36,28 kurį debesys lieja gausiai ant žmonių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 3,20 Pr 7,11-12 Job 37,11-13 debesysdrambliaigalaktikamotinyste
Job 36,29 Kas supras debesų išsidėstymą ir Jo palapinės garsus? En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 37,16 1 Kar 18,44-45 Job 26,14 Job 37,2-5 Job 38,9 Job 38,37 Ps 18,13 Ps 29,3-10 Ps 77,16-19 Ps 104,3 Ps 104,7 Nah 1,3 Hab 3,10 debesyspažinktamsus debesys
Job 36,30 Jis paskleidžia savo šviesą ir apdengia jūros gelmes. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 1,9 Iš 14,22 Iš 14,28 Iš 15,4-5 Job 38,8-11 Job 38,25 Job 38,34-35 Ps 18,11-16 Ps 104,5-9 Lk 17,24
Job 36,31 Jis teisia žmones ir teikia jiems maisto apsčiai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 37,13 Ps 136,25 Apd 14,17 Ps 104,27-28 Pr 6,17 Pr 7,17-24 Pr 19,24 Iš 9,23-25 Įst 8,2 Įst 8,15 Joz 10,11 1 Sam 2,10 1 Sam 7,10 1 Sam 12,18 Job 38,22-23 Job 38,26-27 Ps 65,9-13 Ps 104,13-15
Job 36,32 Jis pažaboja žaibus ir įsako jiems smogti į tikslą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 10,21-23 Job 26,9 Job 37,12 Job 37,15 Ps 18,11 Ps 135,7 Ps 147,8-9 Ps 148,8 Apd 27,20 debesysorus
Job 36,33 Griaustinis praneša apie tai, ir gyvuliai jaučia, kas vyksta“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 37,2 2 Sam 22,14 1 Kar 18,41-45 Job 36,29 Jer 14,4-6 Jl 1,18 Jl 2,22

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį