Biblijos vartai

Atversta Joz 10,1-43 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 43.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Adoni Cedekas, Jeruzalės karalius, išgirdęs, kad Jozuė paėmė Ają ir jį sunaikino, kaip buvo sunaikinęs Jerichą ir jo karalių, ir kad Gibeono gyventojai sudarė taiką su Izraeliu, nusigando, nes Gibeonas buvo didelis miestas, vienas iš karališkųjų miestų, didesnis už Ają, o visi jo vyrai – karžygiai. Jeruzalės karalius Adonizedekas siuntė pasiuntinius pas Hebrono karalių Hohamą, Jarmuto karalių Piramą, Lachišo karalių Jafiją ir Eglono karalių Debyrą su tokiu pranešimu: „Atžygiuokite pas mane ir padėkite man sumušti Gibeoną, nes jis sudarė taiką su Jozue ir izraelitais!“ Penki amoritų karaliai: Jeruzalės, Hebrono, Jarmuto, Lachišo ir Eglono – susivienijo prieš Gibeoną ir su savo kariuomenėmis apgulė jį ir pradėjo karą su juo. Viešpats atidavė ir Lachišą į Izraelio rankas, kuris antrą dieną paėmė jį, išžudė kardu visus jo gyventojus taip, kaip padarė Libnoje.

Joz 10,1 Adoni Cedekas, Jeruzalės karalius, išgirdęs, kad Jozuė paėmė Ają ir jį sunaikino, kaip buvo sunaikinęs Jerichą ir jo karalių, ir kad Gibeono gyventojai sudarė taiką su Izraeliu, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 6,21 Pr 14,18 Joz 8,2 Joz 8,22-29 Joz 9,15-27 Joz 11,19-20 Heb 7,1 išgelbės Jeruzalęmaudyklė jeruzalėje
Joz 10,2 nusigando, nes Gibeonas buvo didelis miestas, vienas iš karališkųjų miestų, didesnis už Ają, o visi jo vyrai – karžygiai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,14-16 Įst 11,25 Įst 28,10 Joz 2,9-13 Joz 2,24 1 Sam 27,5 2 Sam 12,26 Ps 48,4-6 Pat 1,26-27 Pat 10,24 Heb 10,27 Heb 10,31 Apr 6,15-17
Joz 10,3 Jeruzalės karalius Adonizedekas siuntė pasiuntinius pas Hebrono karalių Hohamą, Jarmuto karalių Piramą, Lachišo karalių Jafiją ir Eglono karalių Debyrą su tokiu pranešimu: En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 11,9 Mch 1,13 Pr 23,2 Pr 37,14 Sk 13,22 Joz 10,1 Joz 10,5 Joz 12,10-13 Joz 14,15 Joz 15,35-39 Joz 15,54 Joz 15,63 Joz 18,28 2 Sam 2,11 2 Kar 18,14 2 Kar 18,17
Joz 10,4 „Atžygiuokite pas mane ir padėkite man sumušti Gibeoną, nes jis sudarė taiką su Jozue ir izraelitais!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 9,15 Joz 10,1 Iz 8,9-10 Iz 41,5-7 Mt 16,24 Jn 15,19 Jn 16,2-3 Apd 9,23-27 Apd 21,28 2 Tim 3,12 Jok 4,4 1 Pt 4,4 Apr 16,14 Apr 20,8-10
Joz 10,5 Penki amoritų karaliai: Jeruzalės, Hebrono, Jarmuto, Lachišo ir Eglono – susivienijo prieš Gibeoną ir su savo kariuomenėmis apgulė jį ir pradėjo karą su juo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 15,16 Sk 13,29 Joz 9,1-2 Joz 10,6 Iz 8,9-10
Joz 10,6 Tada Gibeono vyrai siuntė Jozuei į Gilgalo stovyklą pranešimą: „Nepalik savo tarnų vienų! Skubiai ateik mums padėti ir išgelbėk mus! Prieš mus susirinko visi amoritų karaliai, gyvenantys kalnuose“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 5,10 Joz 9,6 Įst 1,15 Joz 9,15 Joz 9,24-25 Joz 21,11 2 Kar 4,24 Ps 125,2 Iz 33,22 Lk 1,39
Joz 10,7 Jozuė su ginkluota kariuomene žygiavo iš Gilgalo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 8,1 Iz 8,12 Iz 8,14
Joz 10,8 Viešpats tarė Jozuei: „Nebijok jų, Aš juos atidaviau į tavo rankas! Nė vienas iš jų tau nepasipriešins“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 3,2 Joz 11,6 Įst 20,1-4 Joz 1,5-9 Joz 8,1 Ts 4,14-15 Ps 27,1-2 Iz 41,10-15 Rom 8,31 jozuėnugalėtojaspergalėrungtynes
Joz 10,9 Jozuė, visą naktį žygiavęs iš Gilgalo, netikėtai juos užklupo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 11,9-11 Pat 22,29 Pat 24,11-12 Mok 9,10 2 Tim 2,3 2 Tim 4,2
Joz 10,10 Viešpats sukėlė paniką tarp jų izraelitų akivaizdoje, ir šie juos stipriai sumušė Gibeone. Jozuė juos vijosi link Bet Horono ir persekiojo ligi Azekos ir Makedos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 16,3 Joz 16,5 Joz 15,35 Ts 4,15 Ps 18,14 Iz 28,21 Įst 7,23 Joz 10,11 Joz 10,28 Joz 11,8 Joz 12,16 Joz 15,41 Joz 21,22 1 Sam 7,10-12 1 Sam 13,18 2 Krn 14,12 Ps 44,3 Ps 78,55 Jer 34,7 altruizmasevangelijos beprotybė
Joz 10,11 Jiems bėgant nuo Izraelio ir esant Bet Horono kalno papėdėje, Viešpats lydino ant jų didelių ledų krušą iki Azekos. Jų žuvo daugiau nuo ledų, negu nuo izraelitų kardo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 28,2 Ps 18,12-14 Iz 30,30 Apr 16,21 Pr 19,24 Iš 9,22-26 Ts 5,20 Ps 11,6 Ps 77,17-18 Ez 13,11 Apr 11,19 apie gamtaDievas palaikokarysorusspindesystomas netikejouraganasviena tauta
Joz 10,12 Tą dieną, kai Viešpats atidavė amoritus izraelitams, Jozuė šaukėsi Viešpaties izraelitų akivaizdoje ir tarė: „Saule, stovėk Gibeone ir, mėnuli, Ajalono slėnyje!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Hab 3,11 Ts 12,12 Iz 28,21 Įst 4,19 Įst 17,3 Joz 10,13 Joz 19,42 Job 9,7 Job 31,26-27 Ps 19,4 Ps 74,16 Ps 148,3 Iz 38,8 Iz 60,20 Am 8,9 Hab 2,20 Zch 2,13 akmuo duonaBabelėBabelisdarvinizmasGibeonasgreitisjuozapatokyla saulėmėnulismolio indasplokščia žemėpo saulėryto maldastulpųsukimasistvarkingatvirtaižemę žmonėmsžemės centrasžvaigždynai
Joz 10,13 Saulė ir mėnulis stovėjo vietoje, kol tauta atkeršijo savo priešams. Argi tai neparašyta Josaro knygoje? Taip saulė sustojo danguje ir neskubėjo nusileisti beveik ištisą dieną. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 1,18 Iz 38,8 Hab 3,11 Sk 21,14 Sk 31,2 Joz 10,11 Joz 10,14 Ts 5,2 Ts 16,28 Est 8,13 Ps 19,4 Ps 74,16-17 Ps 136,7-9 Ps 148,3 Iz 24,23 Jl 2,10 Jl 2,31 Jl 3,15 Mt 5,45 Mt 24,29 Lk 18,7 Apd 2,20 Apr 6,10 Apr 6,12 Apr 8,12 Apr 16,8-9 Apr 21,23 abnerisapeigosapeigos religinesapvaliatsiprašymasaukštas DangusDievas GelbėtojasDievas tarėgyvenimo knygaisplesimasištvėrmįmasturbuotismatavimasmėlyna saulėneužtruksplokščia žemėpriežastisskirtingispermasvečiastakastenenusileidžia saulėtikiužemę žmonėmsžemės centras
Joz 10,14 Niekad daugiau nebuvo tokios dienos, kad Viešpats klausytų žmogaus, nes Jis kariavo Izraelio pusėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,42 Įst 1,30 Joz 23,3 Iz 38,8 Iš 14,14 2 Kar 20,10-11 Zch 4,6-7 Mt 21,21-22 Mk 11,22-24 Lk 17,6
Joz 10,15 Po to Jozuė ir visi kariai sugrįžo stovyklon į Gilgalą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 10,43 Joz 10,6 archeologija
Joz 10,16 Anie penki karaliai pabėgo ir pasislėpė oloje prie Makedos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 6,2 1 Sam 13,6 1 Sam 24,3 1 Sam 24,8 Ps 48,4-6 Ps 139,7-10 Iz 2,10-12 Iz 2,19-22 Iz 24,21-22 Am 9,2 Mch 7,17 Apr 6,15 bailumas
Joz 10,17 Jozuei buvo pranešta: „Penki karaliai rasti pasislėpę oloje prie Makedos“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Joz 10,18 Jozuė įsakė: „Užriskite didžiuliais akmenimis olos angą ir pastatykite vyrus juos saugoti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,22 Ts 9,46-49 Job 21,30 Am 5,19 Am 9,1 Mt 27,66
Joz 10,19 O jūs nesustokite! Vykitės priešus ir žudykite atsiliekančius. Neleiskite jiems pasiekti miestų, nes Viešpats, jūsų Dievas, juos atidavė į jūsų rankas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,20 2 Sam 17,13 2 Sam 20,6 Ps 18,37-41 Iz 9,14-15 Jer 8,14 Jer 48,10
Joz 10,20 Jozuė ir izraelitai juos visiškai sunaikino, tik kai kurie paspruko ir pasislėpė sutvirtintuose miestuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 8,24 Įst 20,16 Joz 10,10 2 Sam 20,6 2 Krn 13,17 Jer 8,14
Joz 10,21 Visa kariuomenė saugiai sugrįžo į Jozuės stovyklą Makedoje; niekas nedrįso išsižioti prieš izraelitus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 11,7 Iz 54,17 Iz 57,4
Joz 10,22 Jozuė įsakė atidaryti olos angą ir atvesti pas jį tuos penkis karalius. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 15,32
Joz 10,23 Jie taip ir padarė: atvedė pas jį Jeruzalės, Hebrono, Jarmuto, Lachišo ir Eglono karalius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,1 Joz 10,3 Joz 10,5
Joz 10,24 Tada Jozuė sušaukė visus Izraelio karius ir tarė jų vadams, kurie buvo žygiavę su juo: „Priartėkite ir užlipkite šitiems karaliams ant sprandų!“ Jie taip ir padarė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mal 4,3 Ps 110,1 Įst 33,29 Ts 8,20 Ps 2,8-12 Ps 18,40 Ps 91,13 Ps 107,40 Ps 110,5 Ps 149,8-9 Iz 26,5-6 Iz 60,11-12 Rom 16,20 Apr 2,26-27 kojaskojos
Joz 10,25 Jozuė jiems tarė: „Nebijokite ir nenusigąskite! Būkite drąsūs ir stiprūs, nes taip Viešpats padarys visiems jūsų priešams, su kuriais kariausite“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 7,19 Įst 31,6-8 Joz 1,9 Įst 3,21-22 1 Sam 17,37 Ps 63,9 Ps 77,11 Rom 8,37 2 Kor 1,10 Ef 6,10 2 Tim 4,17-18 bijojaudrąsadrąsa išstovėtiMarijos drasanebijosiu
Joz 10,26 Po to Jozuė juos nužudė ir pakabino ant penkių medžių. Pakabinti jie išbuvo iki vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 8,29 Sk 25,4 Įst 21,22-23 Ts 8,21 1 Sam 15,33 2 Sam 21,6 2 Sam 21,9 Est 2,23 Est 7,9-10 Mt 27,25 Gal 3,13
Joz 10,27 Saulei leidžiantis, Jozuei įsakius, jie nuėmė juos nuo medžių ir sumetė į olą, kurioje jie buvo pasislėpę, o olos angą užrito dideliais akmenimis, tebegulinčiais iki šios dienos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 8,29 Įst 21,22-23 Joz 4,9 Joz 7,26 2 Sam 18,17 dieną naktį
Joz 10,28 Jozuė užėmė tą pačią dieną Makedą ir nužudė jos gyventojus bei karalių, sunaikino visus gyventojus taip, kad nė vienas neišliko gyvas. Jis pasielgė su Makedos karaliumi taip, kaip su Jericho karaliumi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 6,21 Įst 7,2 Įst 7,16 Įst 20,16-17 Joz 8,2 Joz 10,30 Joz 10,32 Joz 10,35 Joz 10,37 Joz 10,39 Joz 15,41 Ps 21,8-9 Ps 110,1 Lk 19,27 1 Kor 15,25
Joz 10,29 Jozuė ir visa Izraelio kariuomenė nužygiavo iš Makedos į Libną ir puolė ją. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 21,13 Joz 15,42 Sk 33,20 Joz 6,21 Joz 8,2 Joz 8,29 Joz 10,28 Joz 12,15 2 Kar 8,22 2 Kar 19,8 Jer 52,1
Joz 10,30 Viešpats ją ir jos karalių atidavė į rankas izraelitų, kurie išžudė visus gyventojus kardu. Jozuė padarė jos karaliui taip, kaip buvo padaręs Jericho karaliui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Joz 10,31 Jozuė ir jo kariuomenė nužygiavo iš Libnos į Lachišą, apsupo ir puolė jį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,3 Joz 10,5 Joz 12,11 Joz 15,39 2 Kar 19,8 2 Krn 11,9 Iz 37,8 Mch 1,13
Joz 10,32 Viešpats atidavė ir Lachišą į Izraelio rankas, kuris antrą dieną paėmė jį, išžudė kardu visus jo gyventojus taip, kaip padarė Libnoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Joz 10,33 Tuo metu Gezero karalius Horamas atžygiavo padėti Lachišui. Jozuė sumušė jį ir jo karius taip, kad nebeliko nė vieno gyvo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 16,10 Ts 1,29 Joz 16,3 Joz 12,12 Joz 21,21 1 Kar 9,15-17 1 Krn 6,67 1 Krn 20,4
Joz 10,34 Vėliau Jozuė ir visa Izraelio kariuomenė nužygiavo iš Lachišo į Egloną, apsupo ir puolė jį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,3 Joz 12,12 Joz 15,39
Joz 10,35 Tą pačią dieną jį užėmė. Jie išžudė kardu visus jo gyventojus ir sunaikino taip, kaip Lachišą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,44 Joz 10,37 Job 19,10
Joz 10,36 Jozuė ir visa Izraelio kariuomenė žygiavo iš Eglono į Hebroną ir puolė jį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 1,10 Joz 15,13 Sk 13,22 Joz 14,13-14 Pr 13,18 Joz 10,3 Joz 10,5 Joz 15,54 Joz 21,13 2 Sam 5,1-5 2 Sam 15,9-10 1 Krn 12,23 1 Krn 12,28 archeologijaatsiskaitymas
Joz 10,37 Jie paėmė jį, nužudė kardu karalių, paėmė visus jo miestus ir jų gyventojus išžudė. Jie padarė su juo taip, kaip su Eglonu. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Joz 10,38 Jozuė ir visa Izraelio kariuomenė sugrįžo prie Debyro ir puolė jį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 15,15 Joz 12,13 Joz 15,49 Joz 21,15 Ts 1,11-15
Joz 10,39 Paėmė jį, jo karalių ir visus jo miestus. Izraelitai išžudė visus gyventojus, nepaliko nė vieno gyvo. Kaip jie padarė Hebronui, Libnai ir jų karaliams, taip jie padarė Debyrui ir jo karaliui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 3,3 Joz 10,33 Joz 10,37 Joz 10,40 Joz 11,8 2 Kar 10,11 Abd 1,18
Joz 10,40 Taip Jozuė nugalėjo visas kalnų, pietų, žemumų ir šlaitų šalis ir visus jų karalius; nė vieno jų nepaliko gyvo, bet visa, kas kvėpuoja, sunaikino, kaip įsakė Viešpats, Izraelio Dievas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,31-33 Iš 34,12 Įst 1,7 Įst 7,2-16 Įst 7,24 Įst 20,16-17 Įst 26,16-17 Joz 6,17 Joz 8,2 Joz 8,27 Joz 9,24 Joz 10,35 Joz 10,37 Joz 12,8 Joz 15,21-63 Joz 18,21-8 Joz 19,40-48 1 Kar 15,29 Ps 9,17 2 Tes 1,7-9 archeologijaDievas užmušagrobkiteišmėginimasklajokliainarsapo mirtiesužkariautojasžveries
Joz 10,41 Jozuė nugalėjo juos nuo Kadeš Barnėjos iki Gazos ir visą Gošeno šalį iki Gibeono. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 11,16 Joz 15,51 Pr 10,19 Įst 9,23 Sk 13,26 Sk 32,8 Sk 34,4 Joz 10,2 Joz 10,12 Joz 14,6-7 Ts 16,1 Ts 16,21 1 Sam 6,17 1 Kar 3,5 Zch 9,5 Apd 8,26 Gibeonaskadešo
Joz 10,42 Visus šituos karalius ir jų šalis Jozuė paėmė vienu metu, nes Viešpats, Izraelio Dievas, kariavo už Izraelį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,14 Iš 14,14 Iš 14,25 Įst 20,4 Ps 44,3-8 Ps 46,1 Ps 46,7 Ps 46,11 Ps 80,3 Ps 118,6 Iz 8,9-10 Iz 43,4 Rom 8,31-37
Joz 10,43 Pagaliau Jozuė ir su juo visas Izraelis sugrįžo stovyklon į Gilgalą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,15 Joz 4,19 1 Sam 11,14 archeologija

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį