Biblijos vartai

Atversta Joz 8,1-35 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 35.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Apie penkis tūkstančius vyrų Jozuė pasiuntė į pasalą tarp Betelio ir Ajo, į vakarus nuo miesto. Visi miesto vyrai buvo sušaukti juos persekioti; persekiodami Jozuę, jie nutolo nuo miesto. Tada Viešpats tarė Jozuei: „Ištiesk Ajo link ietį, kurią laikai rankoje, nes į tavo rankas jį atiduosiu!“ Jozuė ištiesė Ajo link ietį, kurią laikė rankoje.

Joz 8,1 Viešpats tarė Jozuei: „Nebijok ir nenusimink! Su visais kariais žygiuok į Ają. Aš atidaviau į tavo rankas Ajo karalių, jo žmones, miestą ir visą kraštą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 1,9 Joz 6,2 Įst 1,21 Įst 7,18 Įst 31,8 Joz 7,6-7 Joz 7,9 Ps 27,1 Ps 44,3 Ps 46,11 Iz 12,2 Iz 41,10-16 Iz 43,2 Jer 46,27 Dan 2,21 Dan 2,37-38 Dan 4,25 Dan 4,35 Mt 8,26 bijojauDievas palaikodirbtinis intelektasnebijosiuspindesysžveries
Joz 8,2 Padaryk Ajui bei jo karaliui, kaip padarei Jerichui ir jo karaliui; tik turtą ir gyvulius pasiimk kaip grobį. Įrenk pasalą už miesto“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 20,14 Joz 6,21 Įst 3,2 Joz 8,7 Joz 8,9 Joz 8,12 Joz 8,14 Joz 8,19 Joz 8,24 Joz 8,27-29 Joz 10,1 Joz 10,28 Ts 20,29-33 2 Krn 13,13 2 Krn 20,22 Job 27,16-17 Ps 39,6 Pat 13,22 Pat 28,20 Jer 17,11 Jer 51,12 Lk 12,20-21 Dievas palaikospindesysžveries
Joz 8,3 Jozuė su kariuomene pradėjo žygį į Ają. Išrinkęs trisdešimt tūkstančių narsių karių, išsiuntė juos nakčia, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mt 24,39 Mt 24,50 Mt 25,6 1 Tes 5,2 2 Pt 3,10 strėles
Joz 8,4 sakydamas: „Pasislėpę už miesto, laukite, nenutolkite per daug nuo jo, visi būkite pasiruošę puolimui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 20,29 Joz 8,16 Ts 9,25 Ts 20,33 Ts 20,36 1 Sam 15,2 1 Sam 15,5 Mok 7,19 Mok 9,16 Apd 23,21
Joz 8,5 Tuo metu aš su kariais artėsime prie miesto. O kai jie išeis prieš mus kaip pirmą kartą, mes bėgsime nuo jų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 7,5 Ts 20,31-33 Mt 10,16
Joz 8,6 Jie vysis mus ir nutols nuo miesto, nes manys: ‘Jie bėga nuo mūsų kaip pirmą kartą’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,3 Iš 15,9 Ts 20,32 Mok 8,11 Mok 9,12
Joz 8,7 Tada jūs iš pasalų pulkite ir užimkite miestą, nes Viešpats, jūsų Dievas, jį atiduos į jūsų rankas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 8,1 2 Kar 5,1 Pat 21,30-31
Joz 8,8 Užėmę miestą, padekite jį, kaip Viešpats nurodė; tai mano įsakymas jums“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 13,28 Joz 1,9 Joz 1,16 Joz 6,24 Joz 8,28 Ts 4,6 jozuė
Joz 8,9 Jozuė išsiuntė juos į pasalą tarp Betelio ir Ajo, į vakarus nuo Ajo. Jozuė praleido tą naktį su kariais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 12,8 Pr 32,21 Joz 7,2 Joz 8,12 Ezr 2,28 Neh 7,32
Joz 8,10 Anksti rytą, patikrinęs karius, Jozuė su Izraelio vyresniaisiais žygiavo karių priekyje į Ają. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 22,3 Joz 3,1 Joz 6,12 Joz 7,16 Ps 119,60
Joz 8,11 Kariuomenė, priartėjus prie Ajo, pasistatė stovyklą į šiaurę nuo jo. Tarp stovyklos ir Ajo buvo slėnis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Joz 8,12 Apie penkis tūkstančius vyrų Jozuė pasiuntė į pasalą tarp Betelio ir Ajo, į vakarus nuo miesto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 8,2-3
Joz 8,13 Kariuomenės pagrindinės jėgos buvo miesto šiaurėje, o pasala – į vakarus nuo jo. Jozuė praleido tą naktį slėnyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 8,8 Joz 8,12
Joz 8,14 Ajo karalius, tai pamatęs, skubiai anksti rytą su visais savo kariais žygiavo prieš Izraelį į lygumą, nes nežinojo, kad už miesto yra pasala. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 1,1 Joz 8,5 Joz 8,16 Ts 20,34-36 Mok 9,12 Iz 19,11 Iz 19,13 Dan 4,31 Mt 24,39 Mt 24,50 1 Tes 5,1-3 2 Pt 2,3
Joz 8,15 Jozuė su visa Izraelio kariuomene bėgo į dykumą tarsi pralaimėję. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 18,12 Joz 15,61 Joz 16,1 Ts 20,36
Joz 8,16 Visi miesto vyrai buvo sušaukti juos persekioti; persekiodami Jozuę, jie nutolo nuo miesto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 20,31 Joz 8,5-6 Ts 20,36-39 Ps 9,16 Ez 38,11-22 Apr 16,14 Apr 19,19-21
Joz 8,17 Ajo ir Betelio miestuose neliko nė vieno vyro, kuris nebūtų vijęs izraelitų. Jie paliko miestą atvirą ir persekiojo Izraelį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 2,30 Joz 8,3 Joz 8,24-25 Joz 11,20 Job 5,13 Iz 19,11-13
Joz 8,18 Tada Viešpats tarė Jozuei: „Ištiesk Ajo link ietį, kurią laikai rankoje, nes į tavo rankas jį atiduosiu!“ Jozuė ištiesė Ajo link ietį, kurią laikė rankoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 8,26 Iš 8,5 Iš 14,16 Iš 17,9-12 Joz 8,7 1 Sam 17,6 1 Sam 17,41 1 Sam 17,45 Job 15,25 Job 39,23
Joz 8,19 Tada buvę pasaloje skubiai puolė Ają. Jie įsiveržė į miestą, jį užėmė ir padegė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Joz 8,20 Ajo vyrai, pažvelgę atgal, pamatė degantį miestą. Jiems nebuvo kur bėgti, nes izraelitai, bėgę į dykumą, atsisuko prieš persekiotojus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 19,28 Job 11,20 Ps 48,5-6 Ps 76,5 Iz 34,10 Am 2,14-16 Apr 6,15-17 Apr 18,9 Apr 19,3
Joz 8,21 Jozuė ir jo kariuomenė, pamatę, kad buvę pasaloje užėmė miestą ir jį padegė, atsigręžė ir puolė Ajo karius. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Joz 8,22 Kiti puolė juos iš miesto. Taip jie pateko į izraelitų vidurį; vieni buvo iš priekio, kiti – iš užpakalio. Izraelitai juos taip sumušė, kad nė vienas neišliko gyvas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 7,2 Joz 6,21 Joz 10,28 Joz 11,11-12 Job 20,5 Lk 17,26-30 1 Tes 5,3
Joz 8,23 Ajo karalių jie paėmė gyvą ir atvedė pas Jozuę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 15,8 Joz 8,29 Joz 10,17 Apr 19,20
Joz 8,24 Izraelitai, išžudę visus Ajo vyrus atvirame lauke, dykumoje, kur jie buvo nusiviję izraelitus, sugrįžo į Ają ir išžudė jo gyventojus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,24 Joz 10,30-41 Joz 11,10-14
Joz 8,25 Tą dieną buvo išžudyta dvylika tūkstančių vyrų ir moterų – visi Ajo gyventojai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 20,16-18 prekybininkai
Joz 8,26 Jozuė nenuleido rankos, kuria laikė ietį, kol buvo sunaikinti visi Ajo gyventojai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 17,11-12 Joz 8,18
Joz 8,27 Tik gyvulius ir kitą miesto turtą izraelitai pasiėmė, laikydamiesi Viešpaties nurodymų Jozuei. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 8,2 Sk 31,22 Sk 31,26 Joz 11,4 Ps 50,10 Mt 20,15
Joz 8,28 Jozuė sudegino Ają ir jį pavertė akmenų krūva, dykyne iki šios dienos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 13,16 Joz 4,9 2 Kar 19,25 Iz 17,1 Iz 25,2 Jer 9,11 Jer 49,2 Jer 50,26 Mch 3,12
Joz 8,29 Ajo karalių jis pakorė ant medžio ir laikė iki vakaro; saulei leidžiantis, Jozuei įsakius, jie nuėmė jo lavoną nuo medžio, numetė miesto tarpuvartyje ir ant jo sukrovė didelę akmenų krūvą, tebeesančią iki šios dienos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 21,22-23 Joz 7,26 2 Sam 18,17 Joz 10,26-28 Joz 10,30 Joz 10,33 Est 7,10 Ps 107,40 Ps 110,5 Apd 12,23 Apr 19,17-18 mažiausiprotėviaisaulėtekisskųstistomas netikejo
Joz 8,30 Jozuė pastatė aukurą Viešpačiui, Izraelio Dievui, Ebalo kalne, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 8,20 Pr 12,7-8 Iš 20,24 Įst 27,4-6 Dievo aukurashananijaspanteraįstatymai
Joz 8,31 kaip Viešpaties tarnas Mozė įsakė izraelitams. Tai parašyta Mozės įstatymo knygoje, kad aukuras būtų pastatytas iš netašytų akmenų, kurie nepaliesti jokiu metaliniu įrankiu. Jie aukojo ant jo deginamąsias ir padėkos aukas Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 18,12 Iš 20,24-25 Iš 24,5 Įst 27,5-7 Joz 1,8 Joz 8,34-35 1 Kar 18,31-32 2 Kar 14,6 2 Kar 22,8 2 Krn 25,4 2 Krn 35,12 Ezr 6,18 Neh 13,1 Mt 12,26 akacija medisakmenimisakmenisaukojimas aukurasDievo aukurasgeležine lazdavežimai
Joz 8,32 Jozuė ant tų akmenų įrašė Mozės įstatymą izraelitams matant. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 27,2-3 Įst 27,8 akmenimisakmenismozės mirtis
Joz 8,33 Izraelitai su savo vyresniaisiais, vadais ir teisėjais stovėjo abiejuose skrynios šonuose akivaizdoje levitų kunigų, kurie neša Viešpaties Sandoros skrynią, kaip gimę tarp jų, taip ir ateiviai. Viena jų dalis buvo prie Garizimo, o antroji – prie Ebalo kalno, kaip Viešpaties tarnas Mozė buvo įsakęs laiminti Izraelio tautą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 11,29 Įst 31,12 Įst 31,9 Įst 31,25 Iš 12,49 Kun 24,22 Sk 15,16 Sk 15,29 Įst 27,11-14 Įst 29,10-11 Joz 3,3 Joz 3,6 Joz 3,14 Joz 4,10 Joz 4,18 Joz 6,6 Joz 8,30-32 Joz 23,2 Joz 24,1 1 Krn 15,11-15 imigrantaiįstatymai
Joz 8,34 Po to jis perskaitė visus įstatymo žodžius, palaiminimus ir prakeikimus, visa, kas užrašyta įstatymo knygoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 8,2-3 Kun 26,1-46 Įst 27,14-68 Įst 29,20-21 Įst 30,15-20 Įst 31,10-12 Joz 1,8 Neh 9,3 Neh 13,1
Joz 8,35 Iš visko, ką Mozė įsakė, neliko nė vieno žodžio, kurio Jozuė nebūtų perskaitęs akivaizdoje visų izraelitų: moterų, vaikų ir ateivių, gyvenančių tarp jų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 31,12 Neh 8,2 Įst 29,11 Ezr 10,1 Jer 26,2 Jl 2,16 Mk 10,14 Apd 21,5 Iš 12,38 Įst 4,2 Apd 20,27 garbinimo malda

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį