Biblijos vartai

Atversta KUN4,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Padažęs pirštą kraujyje, juo pašlakstys septynis kartus Viešpaties akivaizdoje uždangą prieš Švenčiausiąją ir tuo pačiu krauju pateps ragus Viešpaties smilkalų aukuro, kuris yra Susitikimo palapinėje; visą likusį kraują išlies deginamųjų aukų aukuro papėdėje prie palapinės. Pateptasis kunigas įneš jo kraują Susitikimo palapinėn ir, padažęs pirštą, septynis kartus šlakstys Viešpaties akivaizdoje prieš uždangą; ir tuo pačiu krauju pateps Viešpaties akivaizdoje Susitikimo palapinėje esančio aukuro ragus. Kunigas, padažęs pirštą aukos kraujyje, juo pateps deginamųjų aukų aukuro ragus, o likusį kraują išlies aukuro papėdėje.

Kun 4,1 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti apreiškimas
Kun 4,2 „Sakyk izraelitams: ‘Jei kas dėl nežinojimo sulaužytų Dievo įsakymą ir nusikalstų, padarydamas, kas uždrausta, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,27 Ps 19,12 Sk 15,22-29 Heb 9,7 Pr 20,9 Kun 4,13 Kun 4,22 Kun 5,15-18 Įst 19,4 1 Sam 14,27 1 Tim 1,13 Heb 5,2 Jok 3,10 atpazinti nuodėmeiatpažinti nuodėmeibutu sąmoningukam trūkstanežinojimaspirmasis įsakymas
Kun 4,3 tai, jei taip nusidėtų pateptasis kunigas ir užtrauktų kaltę tautai, jis aukos už savo nuodėmę Viešpačiui sveiką veršį. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 4,14 Kun 9,2 Heb 7,27-28 Iš 29,7 Iš 29,14 Iš 29,21 Iš 30,10 Kun 5,6 Kun 8,12 Kun 16,6 Kun 16,11 Kun 21,10-12 Sk 8,8 Ezr 8,35 Ez 43,19 Rom 8,3 2 Kor 5,21 Heb 5,3 ligonių patepimaspatepimo aliejuspatepti duris
Kun 4,4 Jis atves jį prie Susitikimo palapinės durų Viešpaties akivaizdon, uždės ranką ant galvos ir jį papjaus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 1,3-4 Iš 29,10-11 Kun 16,21 Iz 53,6 Dan 9,26 1 Pt 3,18
Kun 4,5 Pateptasis kunigas, pasiėmęs veršio kraują, įneš Susitikimo palapinėn. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 16,14 Kun 4,16-17 Sk 19,4 Kun 16,19 1 Jn 1,7 patepimo aliejus
Kun 4,6 Padažęs pirštą kraujyje, juo pašlakstys septynis kartus Viešpaties akivaizdoje uždangą prieš Švenčiausiąją En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,17 Kun 4,25 Kun 4,30 Kun 4,34 Kun 8,15 Kun 9,9 Kun 14,16 Kun 14,18 Kun 14,27 Kun 16,14 Kun 16,19 Kun 25,8 Kun 26,18 Kun 26,24 Kun 26,28 Sk 19,4 Joz 6,4 Joz 6,8 nebarstykite
Kun 4,7 ir tuo pačiu krauju pateps ragus Viešpaties smilkalų aukuro, kuris yra Susitikimo palapinėje; visą likusį kraują išlies deginamųjų aukų aukuro papėdėje prie palapinės. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 8,15 Kun 9,9 Kun 16,18 Kun 4,18 Kun 4,34 Kun 5,9 Iš 30,1-10 Kun 4,30 Ps 118,27 Ef 2,13 Heb 9,15 Heb 9,21 kraujyjesaldusvienas ragas
Kun 4,8 Už nuodėmę jis aukos veršio vidurių taukus, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 3,3-5 Kun 3,9-11 Kun 3,14-16 Kun 4,19 Kun 4,26 Kun 4,31 Kun 4,35 Kun 7,3-5 Kun 16,25 Iz 53,10 Jn 12,27
Kun 4,9 abu inkstus, ant jų ir prie paslėpsnių esančius taukus ir kepenų tinklelį. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 3,4
Kun 4,10 Visa tai kunigas sudegins ant deginamųjų aukų aukuro. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti aromatas
Kun 4,11 Odą, visą mėsą su galva ir kojomis, vidurius ir mėšlą En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 19,5 Iš 29,14 Kun 4,21 Kun 6,30 Kun 8,14-17 Kun 9,8-11 Kun 16,27 Ps 103,12 Heb 13,11-13 Simonas kojos
Kun 4,12 išgabens už stovyklos į nesuteptą vietą, kur paprastai išpilami aukų pelenai, padės ant malkų krūvos ir sudegins toje vietoje, kur išpilami pelenai. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Heb 13,11 Iš 29,14 Kun 6,10-11 Kun 13,46 Kun 16,27 Sk 5,3 Sk 15,35 Sk 19,3 Sk 19,5 pelenaiplatus vartai
Kun 4,13 Jei Izraelio tauta dėl nežinojimo nusikalstų Dievui ir nesąmoningai sulaužytų Viešpaties įsakymą, darydama tai, ko neturėtų daryti, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 5,17 Kun 5,2-5 Kun 4,1-2 Kun 6,4 Sk 15,24-29 Joz 7,11 Joz 7,24-26 Ezr 10,19 Oz 5,15 1 Kor 11,27 1 Tim 1,13 Heb 10,26-29 nežinojimaspirmasis įsakymas
Kun 4,14 bet vėliau suprastų savo kaltę, aukos už savo nusidėjimą veršį. Jį atves prie Susitikimo palapinės įėjimo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,3 Kun 4,23 Kun 4,28
Kun 4,15 Tautos vyresnieji uždės rankas ant veršio galvos Viešpaties akivaizdoje ir papjaus veršį Viešpaties akivaizdoje. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 1,4 Iš 24,1 Iš 24,9 Kun 4,4 Kun 8,14 Kun 8,22 Kun 16,21 Sk 8,10 Sk 11,16 Sk 11,25 Įst 21,3-9 dvi rankos
Kun 4,16 Pateptasis kunigas įneš jo kraują Susitikimo palapinėn En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,5-12 Heb 9,12-14
Kun 4,17 ir, padažęs pirštą, septynis kartus šlakstys Viešpaties akivaizdoje prieš uždangą; En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,6-7 nebarstykite
Kun 4,18 ir tuo pačiu krauju pateps Viešpaties akivaizdoje Susitikimo palapinėje esančio aukuro ragus. Likusį kraują išlies deginamųjų aukų aukuro, kuris yra prie Susitikimo palapinės įėjimo, papėdėje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,7 altoriusaukurasDievo aukurasištvirkėliusvienas ragas
Kun 4,19 Veršio taukus sudegins ant aukuro; En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,8-10 Kun 4,26 Kun 4,31 Kun 4,35 Kun 5,6 Kun 6,7 Kun 12,8 Kun 14,18 Sk 15,25 Ps 22,14 Heb 1,3 Heb 9,14
Kun 4,20 padarys visa tai, kas daroma aukojant veršį aukai už nuodėmę. Kunigas juos sutaikys, ir Viešpats jiems atleis. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 15,25 Heb 10,10-12 Iš 32,30 Kun 1,4 Kun 4,26 Kun 5,6 Kun 6,7 Kun 12,8 Kun 14,18 Sk 15,28 Dan 9,24 Rom 5,11 Gal 3,13 Heb 1,3 Heb 2,17 Heb 9,14 1 Jn 1,7 1 Jn 2,2 Apr 1,5 kvapas
Kun 4,21 Patį veršį išgabens už stovyklos ir sudegins kaip anksčiau minėtąjį veršį, nes jis yra auka už tautos nuodėmę. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 16,15 Kun 4,11-12 Kun 16,21 2 Krn 29,21-24 Ezr 8,35 Mt 20,28 2 Kor 5,21 1 Tim 2,5-6
Kun 4,22 Jei kunigaikštis nežinodamas sulaužytų kokį nors Viešpaties įstatymą, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 4,2 Kun 4,13 Iš 18,21 Kun 4,27 Sk 16,2 Sk 31,13 2 Sam 21,1-3 2 Sam 24,10-17 nežinojimaspirmasis įsakymas
Kun 4,23 bet paskui suprastų savo nuodėmę, jis aukos Viešpačiui sveiką ožį kaip auką už nuodėmę. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,14 Kun 4,3 Kun 4,28 Kun 5,4 Kun 9,3 Kun 23,19 Sk 7,16 Sk 7,22 Sk 7,28 Sk 7,34 Sk 15,24 Sk 28,15 Sk 28,30 Sk 29,5 Sk 29,11 Sk 29,16 Sk 29,19 2 Kar 22,10-13 Rom 8,3 atpirkimo ožysgauruotas ožysoziuožys
Kun 4,24 Jis uždės ranką ant jo galvos ir jį papjaus toje vietoje, kur paprastai aukojamos deginamosios aukos Viešpaties akivaizdoje, nes tai yra auka už nuodėmę. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 29,38 Kun 1,5 Kun 1,11 Kun 3,2 Kun 3,8 Kun 3,13 Kun 4,3-35 Kun 6,25 Kun 7,2 Kun 16,15 Iz 53,6 dvi rankosgauruotas ožysožys
Kun 4,25 Kunigas padažys pirštą aukos kraujyje ir juo pateps deginamųjų aukų aukuro ragus. Likusį kraują išlies jo papėdėje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,7 Kun 4,18 Kun 4,30 Kun 4,34 Kun 9,9 Kun 8,10 Kun 8,15 Kun 16,18 Iz 40,21 Rom 3,24-26 Rom 8,3-4 Rom 10,4 Heb 2,10 Heb 9,22 vienas ragas
Kun 4,26 Taukus sudegins ant aukuro, kaip tai daroma su padėkos aukomis. Kunigas įvykdys sutaikinimą už jį dėl jo nuodėmės, ir jam bus atleista. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,20 Kun 3,5 Kun 4,31 Kun 4,35 Kun 5,10 Kun 4,8-10 Kun 5,13 Kun 5,16 Kun 5,18 Kun 6,7 Kun 6,20-30 Sk 15,28
Kun 4,27 Jei kas iš eilinių žmonių nusidėtų nežinodamas ir padarytų, kas uždrausta Viešpaties įstatymu, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 4,2 Sk 15,27 Kun 4,13 Iš 12,49 Sk 5,6 Sk 15,16 Sk 15,29 butu sąmoningunežinojimas
Kun 4,28 o vėliau suprastų savo nuodėmę, jis aukos sveiką ožką. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 4,23 Kun 4,3 Kun 4,32 Pr 3,15 Kun 4,14 Kun 5,6 Iz 7,14 Jer 31,22 Rom 8,3 Gal 3,28 Gal 4,4-5 atpirkimo ožysgauruotas ožysoziuožys
Kun 4,29 Jis uždės ranką ant gyvulio galvos, jį papjaus ir aukos deginamųjų aukų vietoje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,4 Kun 4,24 Kun 1,4 Kun 4,15 Kun 4,33 Heb 10,4-14
Kun 4,30 Kunigas, padažęs pirštą aukos kraujyje, juo pateps deginamųjų aukų aukuro ragus, o likusį kraują išlies aukuro papėdėje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,7 Kun 4,25 Kun 4,34 Iz 42,21 Rom 8,3-4 Rom 10,4 Heb 2,10 vienas ragas
Kun 4,31 Po to, paėmęs visus taukus, sudegins juos ant aukuro, kaip tai daroma su padėkos aukomis, kad būtų malonus kvapas Viešpačiui. Kunigas sutaikins jį, ir jam bus atleista. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,26 Kun 4,35 Kun 1,9 Pr 8,21 Iš 29,18 Kun 1,13 Kun 1,17 Kun 3,3-5 Kun 3,9-11 Kun 3,14-16 Kun 4,8-10 Kun 4,19 Kun 8,21 Ezr 6,10 Job 42,8 Ps 40,6-7 Ps 51,16-17 Ps 69,30-31 Iz 42,21 Iz 53,10 Mt 3,17 Ef 5,2 Heb 1,3 Heb 9,12 Heb 9,14-15 Heb 10,12 Heb 10,14 1 Pt 2,4-5 1 Jn 1,7 1 Jn 4,9-10 Apr 5,9 Dievo kvapasdvelkiakvapassaldusuoslė

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį