Biblijos vartai

Atversta Kun 19,1-37 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 37.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats kalbėjo Mozei: „Sakyk visam Izraeliui: ‘Būkite šventi, nes Aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas. Nekeikite kurčio ir nedėkite kliūties aklajam ant kelio, bet bijokite Dievo, nes Aš esu Viešpats. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas, kuris jus išvedžiau iš Egipto žemės.

Kun 19,1 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti aukurassantuokos šventumas
Kun 19,2 „Sakyk visam Izraeliui: ‘Būkite šventi, nes Aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 19,6 Kun 11,44-45 Kun 20,7 Kun 20,26 1 Pt 1,15-16 Kun 21,8 Iz 6,3-4 Am 3,3 Mt 5,48 2 Kor 6,14-16 2 Kor 7,1 burtininkaskrevetėmoralės įstatymasneapsivalgyknesutarimainuplautiprigimtinės teisėstavo valiažmonių skirtumai
Kun 19,3 Kiekvienas turi gerbti savo tėvą ir motiną. Laikykitės mano sabato. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 20,12 Iš 20,8 Iš 16,29 Iš 21,15 Iš 21,17 Kun 11,44 Iš 31,13-17 Kun 26,2 Įst 21,18-21 Įst 27,16 Pat 1,8 Pat 6,20-21 Pat 23,22 Pat 30,11 Pat 30,17 Iz 56,4-6 Iz 58,13 Ez 20,12 Ez 22,7-8 Mal 1,6 Mt 15,4-6 Ef 6,1-3 Heb 12,9 dievo vaikugerbtii motinąjūs vaikaimotinos isščiosnedaryknepagarba dievuipagarba vyruipagarba žmoguipienas mamosprakeikimo vaikaišventa meilėtėvas lukasvaikams pamokymaivaikų vaikaivyras tarnas
Kun 19,4 Nesikreipkite į stabus ir neliekite sau dievų. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,1 Iš 20,23 Iš 34,17 Iš 20,3-5 Įst 27,15 1 Jn 5,21 Iš 32,4 Ps 96,5 Ps 115,4-7 Ag 2,18 1 Kor 10,14 apie stabusauka stabamsliuteronainegarbinkite stabunesidaryk stabonešioja stabusnešoja stabussokiaistabaistabmeldystėstabų garbinimasšimas
Kun 19,5 Jei aukosite padėkos auką Viešpačiui, aukokite ją laisva valia. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 1,3 Kun 7,16 Kun 22,19 Iš 24,5 Kun 3,1-17 Kun 22,21 Kun 22,23 Kun 22,29 2 Krn 31,2 Ez 45,15-17 Ez 46,2 Ez 46,12 Ef 2,13-14 linksmas davėjas
Kun 19,6 Auką suvalgykite tą pačią dieną. Leidžiama ją valgyti ir antrą dieną, o kas liks trečiai dienai, sudeginkite. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 7,11-17
Kun 19,7 Jei kas ją valgytų trečią dieną, nusikals ir auka bus Dievo nepriimta. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 7,18-21 Kun 22,23 Kun 22,25 Iz 1,13 Iz 65,4 Iz 66,3 Jer 16,18 gerasis samarietis
Kun 19,8 Jis bus kaltas, nes sutepė Viešpačiui skirtą auką. Toks žmogus bus išnaikintas iš jo tautos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 5,1 Kun 22,15 išrinktoji tauta
Kun 19,9 Pjaudamas savo žemės javus, jų nekirsk iki pat lauko krašto ir nerink nukritusių varpų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 23,22 Kun 23,29 Rūt 2,15 Kun 23,10 Įst 24,19-22 Rūt 2,2 keturi kampaikraštąpjūtisžemdirbystėnelaimėvertybės
Kun 19,10 Taip pat ir vynuogyne nenuskink paliktų uogų. Jos telieka beturčiams ir ateiviams. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 25,6 Ts 8,2 Iz 17,6 Iz 24,13 Jer 49,9 Abd 1,5 Mch 7,1 ateiviaibenamystėdarbų pasiskirstymasDievo darbaiemigracijaetikaEvangelija vargsamsganyklamylėk svetimanašlaitisnepasiturintispakraščiaipamaitinote vargšąparuošia maistaprakaitusvetimisvetimi Dievaisvetimšaliaisvetingumassvetingumo dovanatyrimaivaikų duonavaldymasvargšaivargšas ašverslasvynuogesvynuogynaizemes druskažemės druska
Kun 19,11 Nevokite. Nemeluokite. Neapgaudinėkite vieni kitų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ef 4,25 Iš 20,15 Kol 3,9 Jer 9,3-5 Ps 101,7 Zch 5,3-4 Zch 8,16-17 Apd 5,3-4 Iš 20,17 Iš 22,1 Iš 22,7 Iš 22,10-12 Kun 6,2-3 Įst 5,19 Ps 116,11 Jer 6,13 Jer 7,9-11 Rom 3,4 1 Kor 6,8-10 Ef 4,28 1 Tim 1,10 Apr 21,8 1 Kar 13,18 antra puseapgavysteslūpom lūposnuosavybėsaziningumastikėti melu
Kun 19,12 Neprisiekite neteisingai mano vardu ir nesutepkite savo Dievo vardo. Aš esu Viešpats. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 20,7 Kun 18,21 Kun 6,3 Įst 5,11 Jok 5,12 Kun 24,11 Kun 24,15-16 Ps 15,4 Jer 4,2 Jer 7,9 Ez 36,20-23 Zch 5,4 Mal 3,5 Mt 5,33-34 beprasmiodel vardoDievo vardogeras vardaskeikimaslaikytis pažadolūpųmelagingaineprisieknetiesa, melasparodyk meilępilispriesaikašmeižtasvardasveltuivežimas
Kun 19,13 Nespauskite ir neišnaudokite savo artimo. Samdinio algos nesulaikykite iki ryto. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Jok 5,4 Įst 24,14-15 Mal 3,5 Iš 22,8-9 Iš 22,24-27 Job 31,39 Pat 20,10 Pat 22,22 Jer 22,3 Jer 22,13 Ez 22,29 Mk 10,19 Lk 3,13 1 Tes 4,6 Iš 22,13 Iš 22,15 Iš 22,21 Kun 6,3 apgavystesatlyginimasblogi tarnaietinės nuostatosisplesimasjeigu kaskaimynaimylėti artimąmoknei parduotinekraukitenuodėmės atpildasnuolatosnuosavybėpadėk vargstančiampinigaipinigines aukosplėšimaste neapsigaunatikrieji turtaitrys sėkloszemes druskazmonažmonių ryšys
Kun 19,14 Nekeikite kurčio ir nedėkite kliūties aklajam ant kelio, bet bijokite Dievo, nes Aš esu Viešpats. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 27,18 Kun 19,32 Kun 25,17 1 Pt 2,17 Pr 42,18 Neh 5,15 Rom 12,14 Rom 14,13 1 Kor 8,8-13 1 Kor 10,32 1 Pt 1,17 Apr 2,14 akli aklusbijokite DievoDievo bijokitediskriminacijaepidemijakeikimasMozė įstatymaiverslasvienišviespats galingasViešpaties baimėžmonės ypatingi
Kun 19,15 Teisme teiskite teisingai, neatsižvelgdami, ar tai beturtis, ar žymus asmuo. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 1,17 Iš 23,2-3 Įst 16,19 Iš 23,6-8 Kun 19,35 Įst 27,19 2 Krn 19,6-7 Ps 82,2 Pat 24,23 Iš 18,21 Įst 25,13-16 Pat 18,5 Jok 2,6-9 danielius teisėjasdievo garbeidievo širdisesi skurdžiusevangelija vargsamsfinansine sekmeizulumaskietaširdžiainaudingasnegailestinga tautanegailestingasneteisuspamaitinote vargšąskolinateisybe ieskojimasteisimateisingas teismasteisingumas tiesateismas toksteismuoseužgintasvarginga tarnystėvyriausybė
Kun 19,16 Neliežuvaukite, vaikščiodami tarp savųjų. Netykokite savo artimo kraujo. Aš esu Viešpats. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 23,1 Iš 23,7 Ps 15,3 Pat 11,13 Ez 22,9 1 Kar 21,10-13 Pat 20,19 Jer 6,28 Jer 9,4 Mt 26,60-61 Apd 6,11-13 Iš 20,16 Mt 27,4 Apd 24,4-9 1 Tim 3,11 2 Tim 3,3 Tit 2,3 1 Pt 2,1 apkalbosįprotisišliesiukaimynailiezuvavimasliežuvisliežuvis biblijamano kraujaspasakospasaulis meluojateisingas teismastuščiažodžiavimasugninis kalavijas
Kun 19,17 Nelaikykite širdyje neapykantos prieš savo brolį. Sudrauskite savo artimą, kad jums nebūtų nuodėmės dėl jo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Lk 17,3 1 Jn 2,9 1 Jn 2,11 Pat 27,5-6 Rom 1,32 Gal 6,1 Ef 5,11 1 Tim 5,22 Pr 27,41 Ps 141,5 Pat 9,8 Pat 26,24-26 Mt 18,15-17 1 Kor 5,2 Gal 2,11-14 1 Tim 5,20 2 Tim 4,2 Tit 1,13 Tit 2,15 1 Jn 3,12-15 2 Jn 1,10-11 aukso taisyklėberibė meilėbrolis nusidėjobroliui kvailysbroliusiš širdiesišmintinga širdisJėzaus nekentėkaimynaimano akismeilė priešuimylėkite priešusmylimiejimišiosmokslininkasneapykantanekenčianekentčiunekęstinetinkamas elgesyspadėti broliuiskriaudisteneapsigauna zmogustikėjimo broliaiužsitrauktivadina broliaisžarijasžmonės nekęs
Kun 19,18 Nekeršykite ir atleiskite savo artimui. Mylėkite savo artimą kaip patys save. Aš esu Viešpats. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Rom 12,19 Rom 13,9 Gal 5,14 Jok 2,8 Pat 20,22 Mt 19,19 Rom 12,17 Rom 13,4 Iš 23,4-5 Įst 32,25 2 Sam 13,22 2 Sam 13,28 Ps 103,9 Mt 5,43-44 Mt 19,16 Mt 22,39-40 Mk 12,31-34 Lk 10,27-37 Gal 5,20 Ef 4,31 Kol 3,8 Heb 10,30 1 Pt 2,1 būkite laimingidantįmaitinaman padareimeilė nesigiriameilė nugalimeilė visadamylintisramybe meilešebosvertybės meilėviduje
Kun 19,19 Laikykitės mano įstatymų. Neleiskite apsivaisinti skirtingos rūšies gyvuliams. Savo lauko neapsėkite mišria sėkla. Nedėvėkite drabužio, austo iš vilnų ir linų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 22,9-11 Mt 9,16-17 Pr 36,24 2 Sam 13,29 2 Sam 18,9 1 Kar 1,33 Ezr 2,66 Rom 11,6 2 Kor 6,14-17 Gal 3,9-11 alahaseunuchasgražus kūnaspasodinosavo šloveisėjomesėklos
Kun 19,20 Jei vyras gulėtų su verge, kuri yra pažadėta vyrui, bet dar neišpirkta, abu bus nuplakti, bet neužmušti, nes ji nebuvo laisva. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 22,23-24 Iš 21,20-21 antroji rykštėblogas vergasDievas palaikogerbtii motinąkopūstaslaisvas žmoguslaisvėplikassadizmasvergovevergus mušti
Kun 19,21 Už savo kaltę jis atves Viešpačiui aviną prie Susitikimo palapinės. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 5,1-6 Kun 5,15 Kun 6,6-7
Kun 19,22 Kunigas sutaikins jį su Viešpačiu, už jo nuodėmę paaukodamas aviną aukai už kaltę, ir jam bus atleista nuodėmė, kuria jis nusidėjo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 4,20 Kun 4,26
Kun 19,23 Kai įeisite į žemę ir pasodinsite vaismedžių, pirmųjų trejų metų vaisiai bus jums sutepti, jų nevalgysite; En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 12,3 Kun 22,27 Iš 6,12 Iš 6,30 Iš 22,29-30 Kun 14,34 Jer 6,10 Jer 9,25-26 Apd 7,51 alyvmedis vynuogynegerbtii motinąmedžiaimedžio motyvas
Kun 19,24 ketvirtaisiais metais visi vaisiai bus pašvęsti Viešpaties garbei. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 18,4 Pat 3,9 Sk 18,12-13 Įst 12,17-18 Įst 14,28-29 dėkingumas
Kun 19,25 Penktaisiais gi metais skinsite ir valgysite vaisius. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 26,3-4 Pat 3,9-10 Mok 11,1-2 Ag 1,4-6 Ag 1,9-11 Ag 2,18-19 Mal 3,8-10
Kun 19,26 Nevalgykite kraujo. Nežyniaukite ir neburkite. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 12,23 2 Kar 17,17 Kun 3,17 Kun 7,26 2 Kar 21,6 2 Krn 33,6 Iš 7,11 Iš 8,7 Kun 17,10-14 Įst 18,10-14 1 Sam 15,23 Jer 10,2 Dan 2,10 Mal 3,5 anglisapsireiškimaigarbintojaihoroskopasjudesysmoliūgasnaujagimistaro kortostu turivampyraivedlysvedmainis
Kun 19,27 Nekirpkite plaukų aplink galvą ir nekarpykite barzdos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 21,5 Iz 15,2 Jer 48,37 Įst 14,1 Jer 16,6 Ez 7,18 Ez 44,20 apgamaiatsiskaitytibalandžiaibarzdabet nedarofigos lapaigražus kūnasketuri kampaikiekvienas plaukaskrevetėkunigų knygakūno rankanedaryknuplautinusiskustipadavėpakraščiaipjūtiesplaukaiplaukųplikasseilėsvyriškaszili plaukaižirklėssantuokos šventumas
Kun 19,28 Mirusio atminimui nedarykite įrėžimų nei kitokių vaizdų ar ženklų savo kūne. Aš esu Viešpats. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 14,1 Kun 21,5 1 Kar 18,28 Jer 16,6 Jer 48,37 Kun 21,1 Mk 5,5 Apr 13,16-17 Apr 14,9 Apr 14,11 Apr 15,2 Apr 16,2 Apr 19,20 Apr 20,4 blogos draugijosbriediskeistakitaipkovotojailapasmano širdiesneužmirškite dievoprisiekėrinktinis
Kun 19,29 Neparduokite savo dukterų būti paleistuvėmis, kad nesuteptumėte žemės ir ji netaptų pilna bjaurių nusikaltimų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 21,7 Įst 23,17-18 Oz 4,12-14 1 Kor 6,15 darydami nuodėmeskekšekunigų knygakūno raižymasnedorumo bendrininkaspaleistuveprostitucijaprostitutėssektofobijasventvagystevaikų auginimasžmonos pareigos
Kun 19,30 Laikykitės mano sabatų ir gerbkite šventyklą. Aš esu Viešpats. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 19,3 Kun 26,2 Kun 16,2 Mok 5,1 Mt 21,13 Jn 2,15-16 Pr 28,16-17 Iš 20,8 Kun 10,3 Kun 15,31 2 Krn 33,7 2 Krn 36,14 Ps 89,7 Ez 9,6 2 Kor 6,16 1 Pt 4,17 bažnyčianepagarba Dievuisabatasšlovinimas
Kun 19,31 Nesikreipkite į mirusiųjų dvasių iššaukėjus ir nieko nesiteiraukite žynių, kad per juos nesusiteptumėte. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 8,19 Kun 20,27 1 Sam 28,3 1 Krn 10,13 Iš 22,18 Kun 19,26 Kun 20,6-7 Įst 18,10-14 2 Krn 33,6 1 Sam 28,7-9 2 Kar 17,17 2 Kar 21,6 Iz 29,4 Iz 47,13 Apd 8,11 Apd 13,6-8 Apd 16,16-18 Apd 19,19-20 Gal 5,20 Apr 21,8 apaštalaidievo vedimądvasios bendravimasharis poteriskaralius sauliuspalaidojosejamas juslinissiaubo filmai
Kun 19,32 Atsistokite prieš žilą galvą, gerbkite senus žmones, bijokite savo Dievo. Aš esu Viešpats. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Rd 5,12 1 Tim 5,1 Kun 19,14 Pat 20,29 1 Kar 2,19 Job 32,4 Job 32,6 Pat 16,31 Iz 3,5 Rom 13,7 1 Pt 2,17 ašaros plaukaidievo garbeigarbės troškimasgerbk tėtįgyvenimo vertybėsjėzaus garbėlėktuvasmažas vaikasnepagarbanepagarba dievuipagarba senatvėipagarba vyruipagarba žmoguipasodinopiliečiaiplaukaiplaukai žiliplaukųsenėjimasseneleseni žmonėssenyvišonkauliovyras rupinasivyras šeimazili plaukai
Kun 19,33 Neišnaudokite jūsų krašte gyvenančių ateivių. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 22,21 Iš 23,9 Mal 3,5 Įst 10,18-19 Įst 24,14 Jer 7,6 Ez 22,7 Ez 22,29 ateiviaiateivisemigracijamylėk svetimapriimk svetimasvetimisvetimsalissvetimšaliaisvetingumasimigrantai
Kun 19,34 Tegyvena jie tarp jūsų kaip vietiniai; mylėkite juos kaip patys save, nes ir jūs buvote ateiviai Egipto žemėje. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 19,18 Įst 10,19 Iš 12,48-49 Mt 5,43 artimuiateiviaiateivisaukso taisyklėAzijojechamasEgipto žemėsemigracijageranoriškumasgimtoji zemegimtoji žemėismintingas vyrasIzraelitaimaloningasmeilė priešuimylėk svetimanemyli žmopjausipriimk svetimarasizmassamarietesvečiuosesvetimisvetimi Dievaisvetimsalissvetimšaliaisvetingumassvetingumo dovanavergus mušti
Kun 19,35 Būkite teisingi teisme, matuodami, sverdami ir seikėdami. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 25,13 Įst 25,15 Kun 19,15 Pat 11,1 Pat 16,11 Pat 20,10 Ez 22,12-13 Am 8,5-6 Mch 6,1 Mt 7,2 dorumasneteisybėneteisingos svarstyklėsniekšaspiktadaryssąžiningasteisingumo svarstyklesverslas
Kun 19,36 Naudokite teisingus svarsčius ir teisingas svarstykles, teisingą efą ir hiną. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas, kuris jus išvedžiau iš Egipto žemės. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 20,2 Pat 11,1 Įst 25,13-15 Pat 20,10 Dievo svarstyklesgerbtii motinąlikutisnegailestinga tautaneteisybėneteisingos svarstyklėsteisingumo svarstyklesverslas
Kun 19,37 Laikykitės visų mano įstatymų bei nuostatų ir juos vykdykite. Aš esu Viešpats’“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 18,4-5 Įst 4,1-2 Įst 4,5-6 Įst 5,1 Įst 6,1-2 Įst 8,1 Ps 119,4 Ps 119,34 1 Jn 3,22-23

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį