Biblijos vartai

Atversta Kun 27,1-34 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 34.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jei nenorėtų išpirkti ir ji bus parduota kitam, aukotojas nebegalės vėliau jos išpirkti, nes, atėjus jubiliejaus metams, ji bus pašvęsta Viešpačiui, o pašvęsti dalykai priklauso kunigams. Jei pirktinė, o ne paveldėta dirva būtų pažadėta Viešpačiui, kunigas apskaičiuos jos vertę pagal skaičių metų ligi jubiliejaus, ir aukotojas tą sumą paaukos Viešpačiui. Visa, kas Viešpačiui pašvęsta, – ar tai žmogus, ar gyvulys, ar dirva – nebus parduodama ir negali būti išpirkta.

Kun 27,1 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Kun 27,2 „Sakyk izraelitams: ‘Jei kas padarytų įžadą ir pasižadėtų tarnauti Dievui, mokės nustatytą kainą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 6,2 Įst 23,21-23 Ts 11,30-31 Ts 11,39 1 Sam 1,11 1 Sam 1,28 Pr 28,20-22 Sk 21,2 Sk 30,3 Mok 5,4-5 atpirkimas
Kun 27,3 Vyras nuo dvidešimties ligi šešiasdešimties metų mokės penkiasdešimt šekelių sidabro pagal šventyklos šekelį; En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 30,13 Kun 27,25 Sk 18,16 Kun 5,15 Kun 6,6 Kun 27,14 Sk 3,47 2 Kar 12,4
Kun 27,4 moteris – trisdešimt. En Lbd McGee mp3 Klausyti Zch 11,12-13 Mt 26,15 Mt 27,9-10
Kun 27,5 Vyras nuo penkerių ligi dvidešimties metų – dvidešimt šekelių sidabro, o moteris – dešimt. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Kun 27,6 Už berniuką nuo vieno mėnesio ligi penkerių metų – penkis šekelius sidabro, už mergaitę – tris. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 3,40-43 Sk 18,14-16 atiduoti gyvybękaraliaus dukramano dukramažutėliamsmažutėliųmažutėliusnužudėpuvinysžmogaus gyvenimas
Kun 27,7 Vyras šešiasdešimties metų ir vyresnis mokės penkiolika šekelių sidabro, moteris – dešimt. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 90,10
Kun 27,8 Jei bus beturtis ir paskirtos sumos negalės sumokėti, kreipsis į kunigą, kuris nustatys, kiek tas asmuo gali duoti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 14,21-22 Kun 5,7 Kun 5,11 Kun 12,8 Jer 5,7 Mk 14,7 Lk 21,1-4 2 Kor 8,12 vargšai
Kun 27,9 Jei kas pažadėtų duoti gyvulį, tinkamą aukoti Viešpačiui, tai tas pažadėtasis gyvulys En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Kun 27,10 negalės būti pakeistas nei geresniu, nei blogesniu. O jei pakeistų, ir pakeistasis, ir pirmykštis priklausys Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 27,15-33 Jok 1,8
Kun 27,11 Jei kas pažadėtų duoti nešvarų gyvulį, kuris netinka aukai Viešpačiui, jis bus atvestas pas kunigą, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 23,18 Mal 1,14
Kun 27,12 kuris nuspręs, ar jis tinka, ir nustatys jo kainą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Kun 27,13 Jei aukojantis norės jį išpirkti, pridės prie įkainojimo sumos dar penktą dalį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 27,15 Kun 27,19 Kun 22,14 Kun 5,16 Kun 6,4-5 Kun 27,10
Kun 27,14 Jei kas pažadėtų aukoti namus, pašvęsdamas juos Viešpačiui, kunigas apžiūrės, ar jie tinkami, ir nustatys jų vertę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 25,29-31 Kun 27,21 Sk 18,14 Ps 101,2-7 aplinka
Kun 27,15 O jei aukotojas norėtų juos išpirkti, pridės prie nustatytos sumos dar penktą dalį ir namai bus jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 27,13
Kun 27,16 Jei kas pažadėtų aukoti savo paveldėtą žemę, pašvęsdamas ją Viešpačiui, jos vertė bus nustatyta pagal sėją. Jei žemė apsėjama vienu homeru miežių, ji bus įkainota penkiasdešimt šekelių sidabro. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 5,10 Ez 45,11-14 Oz 3,2 Apd 4,34-37 Apd 5,4
Kun 27,17 Jei jis pašvenčia dirvą tuojau po jubiliejaus metų, jos vertė bus visa. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Kun 27,18 O jei ji pašvenčiama kuriam laikui praėjus po jubiliejaus metų, kunigas apskaičiuos jos vertę pagal metų skaičių, likusį ligi jubiliejaus metų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 25,15-16 Kun 25,27 Kun 25,51-52
Kun 27,19 Jei aukotojas panorės išpirkti ją, pridės penktą dalį prie paskirtos kainos ir ją atsiims. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 27,13
Kun 27,20 Jei nenorėtų išpirkti ir ji bus parduota kitam, aukotojas nebegalės vėliau jos išpirkti, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Kun 27,21 nes, atėjus jubiliejaus metams, ji bus pašvęsta Viešpačiui, o pašvęsti dalykai priklauso kunigams. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 44,29 Sk 18,14 Kun 25,10 Kun 25,28 Kun 25,31 Kun 27,28-29 Įst 13,17 Joz 6,17 Ezr 10,8
Kun 27,22 Jei pirktinė, o ne paveldėta dirva būtų pažadėta Viešpačiui, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 25,10 Kun 25,25
Kun 27,23 kunigas apskaičiuos jos vertę pagal skaičių metų ligi jubiliejaus, ir aukotojas tą sumą paaukos Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 27,18 Kun 27,12
Kun 27,24 Jubiliejaus metais ji grįš pirmajam savininkui, kuris ją valdė kaip savo paveldo dalį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 25,28 Kun 27,20
Kun 27,25 Kiekvienas įkainojimas bus daromas pagal šventyklos šekelį. Šekelį sudaro dvidešimt gerų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 30,13 Sk 3,47 Sk 18,16 Ez 45,12 Kun 27,3
Kun 27,26 Pirmagimių gyvulių, kurie priklauso Viešpačiui, niekas negalės pašvęsti: ar tai bus jautis, ar avis, – jie yra Viešpaties. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 13,2 Iš 13,12-13 Iš 22,30 Sk 18,17 Įst 15,19
Kun 27,27 Jei gyvulys yra nešvarus, aukotojas išpirks jį pagal įkainojimą ir pridės penktą kainos dalį; jei išpirkti nenorėtų, bus parduotas už tiek, kiek buvo įkainotas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 27,11 auka pinigais
Kun 27,28 Visa, kas Viešpačiui pašvęsta, – ar tai žmogus, ar gyvulys, ar dirva – nebus parduodama ir negali būti išpirkta. Visi Viešpačiui pašvęsti dalykai yra Jo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 6,17-19 Iš 22,20 Kun 27,21 Įst 20,16-17 Įst 25,19 Sk 18,14 Sk 21,2-3 Įst 7,1-2 Įst 13,15-16 Joz 6,26 Joz 7,1 Joz 7,11-13 Joz 7,25 Ts 11,30-31 Ts 21,5 Ts 21,11 Ts 21,18 1 Sam 14,24-28 1 Sam 14,38-45 1 Sam 15,3 1 Sam 15,18 1 Sam 15,32-33 Mt 25,41 Apd 23,12-14 Rom 9,3 1 Kor 16,22 Gal 3,10 Gal 3,13 atsidavimassprendimai
Kun 27,29 Nieko iš žmonių, kurie yra pašvęsti, negalima išpirkti, bet jie turi mirti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,2-3 1 Sam 15,18-23 atsidavimaskaukolės
Kun 27,30 Visos javų ir vaisių derliaus dešimtinės yra Viešpaties ir Jam priklauso. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 28,22 Pr 14,20 2 Krn 31,5-6 Neh 13,12 2 Krn 31,12 Mt 23,23 Lk 11,42 Sk 18,21-24 Įst 12,5-6 Įst 14,22-23 Neh 10,37-38 Neh 12,44 Neh 13,5 Mal 3,8-10 Lk 18,12 Heb 7,5-9 atnaujinkiteatsiradimasaukojimas pinigųegiptogavimasjis prisiėmėkrentantispaaukojimaspalikuonispašauktaspenkiaspiliečiaiprocentusrealizacijasurinktitas barstovargas jumsvėliavavertingažengiantį
Kun 27,31 Jei kas norėtų išpirkti savo dešimtines, pridės penktą jų vertės dalį. En Lbd McGee mp3 Klausyti auka pinigaisdešimtinė
Kun 27,32 Galvijų, avių, ožkų ir viso, kas piemenų ganoma, kiekviena dešimta galva bus pašvęsta Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 33,13 Ez 20,37 Mch 7,14 barniaidesimtinedešimtineduosgeležine lazdagyvenimo pabaigainteresaikunigystėpaaukojimaspažadas Dievuisustiprinimuitisingasžmona
Kun 27,33 Gyvuliai nebus atrenkami ir nebus vienas kitu pakeičiami. Jei kas pakeistų, tai abu gyvuliai bus pašvęsti Viešpačiui ir nebus išperkami’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 27,10
Kun 27,34 Šituos įsakymus Viešpats davė Mozei dėl Izraelio vaikų Sinajaus kalne. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,46 Sk 1,1 Įst 4,5 Įst 4,45 Jn 1,17 Gal 4,24-25 Heb 12,18-25 marškiniųSinajaus kalnas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį