Biblijos vartai

Atversta LK8,26-56 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kai tik Jėzus išlipo į krantą, Jį pasitiko iš miesto atbėgęs vyras, kuris jau ilgą laiką turėjo demonų. Pamatęs Jėzų, jis suriko, parpuolė prieš Jį ir ėmė garsiai šaukti: „Ko nori iš manęs, Jėzau, aukščiausiojo Dievo Sūnau?! Jėzus paklausė: „Kas mane palietė?“ Visiems besiginant, Petras ir šalia jo esantys tarė: „Mokytojau, minia Tave spaudžia ir stumia, o Tu klausi: ‘Kas mane palietė?’“ Bet Jėzus atsakė: „Mane kažkas palietė, nes Aš pajutau, kad iš manęs išėjo jėga“.

Lk 8,26 Jie atplaukė į gadariečių kraštą, kuris yra priešingame Galilėjai krante. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 8,28-34 Mk 5,1-20
Lk 8,27 Kai tik Jėzus išlipo į krantą, Jį pasitiko iš miesto atbėgęs vyras, kuris jau ilgą laiką turėjo demonų. Jis nedėvėjo drabužių ir negyveno namuose, bet laikėsi kapinėse. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Sk 19,16 1 Sam 19,24 Iz 65,4 Mk 5,2-5 demonu isvarymasnetinkamas elgesysnuoganuogumas
Lk 8,28 Pamatęs Jėzų, jis suriko, parpuolė prieš Jį ir ėmė garsiai šaukti: „Ko nori iš manęs, Jėzau, aukščiausiojo Dievo Sūnau?! Maldauju, nekankink manęs!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 8,29 Iz 27,1 Mk 1,24-27 Mk 5,6-8 Lk 4,33-36 Lk 8,37-38 Apd 16,16-18 Jok 2,19 2 Pt 2,4 1 Jn 3,8 Apr 20,1-3 Apr 20,10 apsėdimasdemonaidemonusegzorcizmasegzorcizmo maldakiaulėMarijos skausmasnedidelis tikėjimasnesutarimaipaaukojimas demonuiturėjimas
Lk 8,29 Mat Jėzus buvo įsakęs netyrajai dvasiai išeiti iš to žmogaus. Dvasia dažnai jį sugriebdavo ir, nors jį saugodavo surakintą grandinėmis, supančiotomis kojomis, jis sutraukydavo pančius ir demonas jį varydavo į dykumą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 5,3-5 Mk 5,8 Mk 9,20-26 Lk 9,39 Lk 9,42 Apd 19,12-16 2 Tim 2,25-26 apie demonusapie velniademonai paklūstademonų išvarymas
Lk 8,30 Jėzus jo paklausė: „Kuo tu vardu?“ Šis atsakė: „Legionas“. Mat į jį buvo įėję daug demonų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,53 Mt 8,29 Mk 5,9 Mk 16,9 Lk 8,2 demonaidemonu isvarymaslegionasnervaipaaukojimas demonuipsichologine ligavelnio mirtiszeme velniožemė velnio
Lk 8,31 Jie maldavo Jėzų, kad Jis neįsakytų jiems eiti į bedugnę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 9,1-2 Job 1,11 Job 2,5 Mt 25,41 Lk 8,28 Fil 2,10-11 Apr 9,11 Apr 11,7 Apr 17,8 Apr 19,20 Apr 20,1-3 Apr 20,14-15 Abadonasbedugnė šaukiagyvuliu apdorojimasnesvari duonasulaikytos
Lk 8,32 Tenai kalne ganėsi didelė banda kiaulių. Demonai prašė leisti sueiti į jas. Jėzus leido. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Kun 11,7 1 Kar 22,22 Job 1,10 Job 1,12 Job 2,6 Ps 62,11 Iz 65,4 Iz 66,3 Mt 8,30-33 Mk 5,11-13 Jn 19,11 1 Jn 4,4 Apr 20,7
Lk 8,33 Tada demonai, išėję iš žmogaus, apniko kiaules. Banda tuojau metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 8,22-23 Jn 8,44 1 Pt 5,8 Apr 9,11 gyvūnailaimingas
Lk 8,34 Pamatę, kas nutiko, piemenys pabėgo ir pranešė apie tai mieste bei kaimuose. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 8,33 Mt 28,11 Mk 5,14 Apd 19,16-17
Lk 8,35 Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko, ir, atėję prie Jėzaus, rado žmogų, iš kurio buvo išėję demonai, sėdintį prie Jėzaus kojų apsirengusį ir sveiko proto. Ir jie išsigando. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 10,39 Lk 8,27 Ps 51,10 Iz 49,24-25 Iz 53,12 Mk 5,15 Lk 2,46 Lk 15,17 Apd 22,3 Heb 2,14-15 1 Jn 3,8
Lk 8,36 Tie, kurie matė, papasakojo, kaip buvo išgydytas demonų apsėstasis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 4,24
Lk 8,37 Tada visa gadariečių krašto minia ėmė prašyti, kad Jėzus pasitrauktų nuo jų, nes juos buvo apėmusi didelė baimė. Jis įsėdo į valtį ir grįžo atgal. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,39 Lk 5,8 Įst 5,25 1 Sam 6,20 2 Sam 6,8-9 1 Kar 17,18 Job 21,14-15 Mt 8,34 Mk 5,17 Lk 8,28 Lk 9,5 Lk 9,56 Lk 10,10-11 Lk 10,16
Lk 8,38 Vyras, iš kurio buvo išėję demonai, prašėsi paliekamas pas Jėzų. Tačiau Jis atleido jį ir paliepė: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 5,18-20 Iš 12,25-27 Iš 13,8-9 Iš 13,14-16 Įst 10,20-21 Ps 27,4 Ps 32,7 Ps 71,17-18 Ps 78,3-6 Ps 107,21-22 Ps 107,31-32 Ps 111,2-4 Ps 116,12 Ps 116,16 Ps 145,3-12 Iz 63,7-13 Lk 8,28 Lk 8,37 Apd 9,13-16 Gal 1,23-24 Fil 1,23 1 Tim 1,13-16
Lk 8,39 „Grįžk namo ir papasakok, kokių didžių dalykų tau padarė Dievas“. Tuomet jis nuėjo ir skelbė po visą miestą, ką Jėzus jam buvo padaręs. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 66,16 Įst 10,21 Ps 126,2-3 Dan 4,1-3 Dan 4,34-37 Mk 1,45 Lk 17,15-18 Jn 4,29 1 Tim 5,8 Dvasios liudijimasliudijimasmiestastikėjimo liudijimai
Lk 8,40 Grįžtantį Jėzų pasitiko minia, nes visi Jo laukė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,1 Mk 5,21 Pat 8,34 Mk 6,20 Mk 12,37 Lk 5,1 Lk 19,6 Lk 19,37-38 Lk 19,48 Jn 5,35 Apd 10,33
Lk 8,41 Ir štai atėjo vyras, vardu Jayras, sinagogos vyresnysis. Jis puolė Jėzui po kojų, maldaudamas ateiti į jo namus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 5,22-43 Lk 8,49 Lk 13,14 Apd 13,15 Apd 18,8 Apd 18,17 Mt 8,7-8 Mt 9,18-26 Lk 5,8 Lk 17,16 Jn 4,46-49 Jn 11,21 Apd 9,38 Apr 5,8 Dievo stebuklaspalaima mažutėliams
Lk 8,42 Mat jo vienintelė, dvylikametė dukrelė buvo bemirštanti. Jėzus ėjo iš visų pusių spaudžiamas minios. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 7,12 Lk 8,45 Pr 44,20-22 Job 1,18-19 Job 4,20 Ps 90,5-8 Ps 103,15-16 Mok 6,12 Ez 24,16 Ez 24,25 Zch 12,10 Mk 5,24 Rom 5,12 viengimis sūnus
Lk 8,43 Viena moteris, dvylika metų serganti kraujoplūdžiu ir išleidusi gydytojams visus savo išteklius, – bet jos nė vienas negalėjo pagydyti, – En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Krn 16,12 Job 13,4 Ps 108,12 Iz 2,22 Iz 55,1-3 Mt 9,20-22 Mk 5,25-26 Mk 9,18 Mk 9,21-22 Lk 8,27 Lk 13,11 Lk 13,16 Jn 5,5-6 Jn 9,1 Jn 9,21 Apd 3,2 Apd 4,22 Apd 14,8-10 Kun 15,25-33
Lk 8,44 prisiartino iš užpakalio ir prisilietė Jo drabužio apvado. Ir bematant kraujas liovėsi plūdęs. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 22,12 Iš 15,26 Mal 4,2 Mt 8,3 Mt 20,34 Mk 5,27-28 Mk 6,56 Lk 7,38 Lk 13,13 Jn 5,13 Apd 5,15 Apd 19,12 lietimasmėlynas siūlasprisilietimas
Lk 8,45 Jėzus paklausė: „Kas mane palietė?“ Visiems besiginant, Petras ir šalia jo esantys tarė: „Mokytojau, minia Tave spaudžia ir stumia, o Tu klausi: ‘Kas mane palietė?’“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 5,30-32 Lk 5,5 Lk 9,13 apaštalas LukasPetras
Lk 8,46 Bet Jėzus atsakė: „Mane kažkas palietė, nes Aš pajutau, kad iš manęs išėjo jėga“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 6,19 Lk 5,17 1 Pt 2,9 auskarasdorybėlietimasprisilietimas
Lk 8,47 Moteris, matydama, kad neliko nepastebėta, drebėdama prisiartino, parpuolė Jam po kojų ir visų žmonių akivaizdoje papasakojo, kodėl prisilietė ir kaip tuojau pasveiko. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,4 Ps 2,11 Ps 38,9 Ps 66,16 Iz 66,2 Oz 5,3 Oz 13,1 Hab 3,16 Mt 28,8 Mk 5,33 Lk 17,15-16 Apd 16,29 1 Kor 2,3 2 Kor 7,15 Fil 2,12 Heb 12,28 išgydė visussveikas
Lk 8,48 Tuomet Jėzus jai tarė: „Dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Eik rami!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,22 Lk 7,50 Mk 5,34 Iš 4,18 1 Sam 1,17 2 Kar 5,19 Mt 8,13 Mt 9,2 Mt 12,20 Lk 17,19 Lk 18,42 Apd 14,9 2 Kor 6,18 Heb 4,2 akims sveikatosbūk drąsusDievas gydytojaDievas gydogydimasiliuminataiišgydėišgydė visusišgydymasišgydysluošojo pagydymasmedicinapagydėpaguodapaguodospalaima mažutėliamspasitikekpasveikosveikata Biblijoje
Lk 8,49 Jam tebekalbant, atėjo kažkas iš sinagogos vyresniojo namų ir tam pranešė: „Tavo duktė numirė. Nebevargink Mokytojo“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 7,6 Iz 7,12 Mt 9,23-26 Mk 5,35-43 Lk 8,41-43 Lk 11,7
Lk 8,50 Tai išgirdęs, Jėzus tarė: „Nebijok, tik tikėk, ir ji bus išgelbėta“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 5,36 Iz 50,10 Mk 9,23 Mk 11,22-24 Lk 8,48 Jn 11,25 Jn 11,40 Rom 4,17 Rom 4,20 apsimetėlisDievas gydytojagebėjimas tikėtigimtojiišgydysįtikėjomeįtikėtiJėzaus stebuklaikas itikeskūno supuvimasmalda apsaugosmirtis baimėnebijokite svajotinebijosiuneįmanomanepaniekink gydytojonetikėkitenetikėsnetikiupagydėpalaiminti dvasiniaisilpnesnissunku tikėtiširdimi tikėsitikėjimo pasireiškimastiki manimitikinti širdisžmoniu baimė
Lk 8,51 Atėjęs į namus, Jis neleido su savimi įeiti niekam, tik Petrui, Jonui, Jokūbui ir mergaitės tėvui bei motinai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,33 Lk 9,28 1 Kar 17,19-23 2 Kar 4,4-6 2 Kar 4,34-36 Iz 42,2 Mt 6,5-6 Mk 5,37-40 Lk 6,14 Apd 9,40 Jokūbo laiškasPetrasSimonas pasiūlėSimonas Petras
Lk 8,52 Visi verkė ir apraudojo ją. Bet Jis tarė: „Neverkite! Mergaitė nemirė, o tik miega“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 23,27 Jn 11,4 Pr 23,2 Pr 27,34-35 Iš 24,17 2 Sam 18,33 Jer 9,17-21 Zch 12,10 Mt 11,17 Mk 5,38-39 Jn 11,11-13 ašarųmiegasnemiegaužmigusi sielavampyrai
Lk 8,53 Jie šaipėsi iš Jo, žinodami, kad ji mirusi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 12,4 Job 17,2 Ps 22,7 Iz 53,3 Mk 15,44-45 Lk 16,14 Jn 11,39 Jn 19,33-35
Lk 8,54 Bet Jėzus juos visus išvarė, ir, paėmęs ją už rankos, sušuko: „Mergaite, kelkis!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 1,31 Jn 11,43 Jer 31,32 Mt 9,25 Mk 5,40-41 Mk 8,23 Mk 9,27 Lk 7,14-15 Lk 8,51 Jn 5,21 Jn 5,28-29 Apd 9,40 Rom 4,17 mergaite kelkis
Lk 8,55 Jos dvasia sugrįžo, ir ji tuojau atsikėlė. Jėzus liepė duoti jai valgyti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 11,44 1 Kar 17,21-23 Mk 5,43 Lk 24,41-43
Lk 8,56 Jos tėvai be galo stebėjosi, o Jis įsakė niekam nesakyti, kas buvo įvykę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 8,4 Mt 9,30 Mk 5,42-43 Lk 5,14 klasta

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį