Biblijos vartai

Atversta LK9,34-64 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 29.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Suprasdamas jų širdies mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs ir tarė jiems: „Kas priima šį vaiką mano vardu, mane priima, o kas mane priima, priima Tą, kuris mane siuntė. Jiems einant keliu, vienas žmogus Jam pasakė: „Aš seksiu paskui Tave, kur tik Tu eisi, Viešpatie!“ Jėzus jam atsakė: „Lapės turi urvus, padangių paukščiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“. Jėzus jam atsakė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę!“ Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui Tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su savo namiškiais“.

Lk 9,34 Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jie nusigando, kai paniro į debesį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 14,19-20 Iš 40,34-38 Ts 6,22 Ts 13,22 Ps 18,9-11 Iz 19,1 Dan 10,8 Mt 17,5-7 Mk 9,7-8 Apr 1,17 aptemdė
Lk 9,35 O iš debesies pasigirdo balsas: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, Jo klausykite!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 3,17 Iz 42,1 Lk 3,22 Įst 18,18-19 Iz 55,3-4 Jn 3,16 Jn 3,35-36 Jn 5,22-24 Apd 3,22-23 Heb 2,3 Heb 3,7-8 Heb 3,15 Heb 5,9 Heb 12,25-26 2 Pt 1,17-18 klausykmylimassalemona knygatiesa išlaisvinaviengimis sūnus
Lk 9,36 Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas. O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nieko nesakė apie tai, ką buvo matę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 17,9 Mok 3,7 Mk 9,6 Mk 9,9-10 tyla
Lk 9,37 Kitą dieną, jiems nusileidus nuo kalno, Jėzų pasitiko didelė minia. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,14-20 Mk 9,14-29
Lk 9,38 Ir štai vienas vyras iš minios ėmė šaukti: „Mokytojau, meldžiu, pažvelk į mano sūnų, jis mano vienturtis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 7,12 Pr 44,20 Zch 12,10 Mt 15,22 Lk 8,41-42 Jn 4,47 viengimis sūnus
Lk 9,39 Kai dvasia jį pačiumpa, jis staiga pradeda rėkti, o dvasia tąso jį, jog tas net putoja. Ji tik vargais negalais atstoja, smarkiai jį apdaužiusi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 5,4-5 Mk 9,20 Mk 9,26 Lk 4,35 Lk 8,29 Jn 8,44 1 Pt 5,8 Apr 9,11 demonu isvarymas
Lk 9,40 Aš prašiau Tavo mokinius išvaryti ją, bet jie nepajėgė“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 9,1 2 Kar 4,31 Mt 17,20 Lk 10,17-19 Apd 19,13-16 abejojantisabejojimas
Lk 9,41 Jėzus atsakydamas tarė: „O netikinti ir iškrypusi karta! Kaip ilgai man reikės su jumis pasilikti ir jus kęsti? Atvesk čia savo sūnų“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 32,5 Jn 14,9 Jn 20,27 Iš 10,3 Iš 16,28 Sk 14,11 Sk 14,27 2 Kar 5,8 Ps 78,8 Jer 4,14 Mt 3,7 Mt 11,28 Mt 12,39 Mt 12,45 Mt 16,4 Mt 17,17 Mt 23,36 Mk 9,19 Mk 10,14 Mk 10,49 Lk 8,25 Apd 2,40 Apd 13,18 Rom 2,4 Heb 3,9-11 Heb 3,19 Heb 4,2 Heb 4,11 Heb 7,25 pumpurai
Lk 9,42 Dar jam besiartinant, demonas parbloškė jį ant žemės ir ėmė tąsyti. Jėzus sudraudė netyrąją dvasią, išgydė berniuką ir atidavė jį tėvui. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 7,15 1 Kar 17,23 2 Kar 4,36 Mk 1,26-27 Mk 9,20 Mk 9,26-27 Lk 9,39 Apd 9,41 Apr 12,12 egzorcizmasegzorcizmo maldaepilepsijarankų galiavelnio išvarymas
Lk 9,43 Ir visi buvo pritrenkti Dievo didybės. Visiems stebintis tuo, ką Jėzus darė, Jis prabilo į mokinius: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 139,14 Zch 8,6 Mt 17,22 Mk 6,51 Mk 9,30-32 Lk 4,36 Lk 5,9 Lk 5,26 Lk 8,25 Lk 9,43-45 Apd 3,10-13 2 Pt 1,16
Lk 9,44 „Gerai įsidėmėkite šituos žodžius: Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 9,22 2 Sam 24,14 Iz 32,9-10 Mt 16,21 Mt 17,22-23 Mt 20,18-19 Mt 21,38-39 Mt 26,2 Mk 8,31 Mk 9,31 Lk 1,66 Lk 2,19 Lk 2,51 Lk 18,31 Lk 24,6-7 Lk 24,44 Jn 2,19-22 Jn 16,4 Jn 19,11 Apd 2,23 Apd 3,13-15 Apd 4,27-28 1 Tes 3,3-4 Heb 2,1 Heb 12,2-5 Apaštalaiapaštalas Tomasžmogaus sūnus
Lk 9,45 Bet jie nesuprato šitų žodžių; tai liko jiems paslėpta ir jie nesuvokė jų. O jie bijojo klausti Jėzų apie tuos žodžius. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 9,32 Lk 18,34 Mk 9,10 Lk 2,50 Jn 12,16 Jn 16,17-18 Mt 16,22 Mk 8,16-18 Mk 8,32-33 Lk 9,46 Jn 12,34 Jn 14,5 2 Kor 3,14-16 Apaštalaiapaštalas Tomaspalaima mažutėliams
Lk 9,46 Tarp mokinių kilo ginčas, kuris iš jų didžiausias. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 18,1-5 Mk 9,33-37 Mt 20,20-22 Mt 23,6-7 Lk 14,7-11 Lk 22,24-27 Rom 12,3 Rom 12,10 Gal 5,20-21 Gal 5,25-26 Fil 2,3 Fil 2,14 3 Jn 1,9
Lk 9,47 Suprasdamas jų širdies mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 139,2 Ps 139,23 Jer 17,10 Mt 9,4 Mt 18,2-4 Mt 19,13-15 Mk 10,14-15 Lk 5,22 Lk 7,39-40 Jn 2,25 Jn 16,30 Jn 21,17 1 Kor 14,20 Heb 4,13 1 Pt 2,1-2 Apr 2,23 iniciatyvainkstaiiš širdiesmokslininkasnebijoknetinkamas elgesyssavo pilvui
Lk 9,48 ir tarė jiems: „Kas priima šį vaiką mano vardu, mane priima, o kas mane priima, priima Tą, kuris mane siuntė. Kas tarp jūsų mažiausias, tas bus didžiausias“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 10,16 Jn 13,20 Pat 18,12 Mt 10,40-42 Mt 18,5-6 Mt 18,10 Mt 18,14 Mt 19,28 Mt 23,11-12 Mt 25,40 Mt 25,45 Mk 9,37 Lk 7,28 Lk 14,11 Lk 22,26 Lk 22,30 Jn 12,44-45 Jn 14,21 1 Tes 4,8 1 Pt 5,3-4 1 Pt 5,6 Apr 3,21 Apr 21,14 alfaatsivertiauklėjimasautentiškumasbranginkdaugybęDievas tarėesame vienagaidysišgyventikas duodakuklumasnuolankuspastangosstebuklingasšimteriopaivaikų vaikaivisagalis Dievasžydėti
Lk 9,49 Tada atsiliepė Jonas: „Mokytojau, mes matėme vieną, Tavo vardu išvarantį demonus. Mes jam draudėme tai daryti, nes jis nevaikščioja kartu su mumis“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 9,38-40 Sk 11,27-29 Mk 10,13-14 Lk 5,5 Apd 4,18-19 Apd 5,28 1 Tes 2,16 3 Jn 1,9-10 Jono mokiniai
Lk 9,50 Jėzus atsakė: „Nedrauskite! Kas ne prieš mus, tas už mus!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 12,30 Lk 11,23 Joz 9,14 Pat 3,5-6 Mt 13,28-30 Mt 17,24 Mt 17,26 Mk 9,41 Lk 16,13 1 Kor 12,3 Fil 1,15-18
Lk 9,51 Artėjant metui, kai Jėzus turėjo būti paimtas aukštyn, Jis ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 16,19 Lk 13,22 Lk 17,11 Lk 18,31 Lk 19,28 2 Kar 2,1-3 2 Kar 2,11 Iz 50,5-9 Lk 12,50 Lk 19,11 Lk 24,51 Jn 6,62 Jn 13,1 Jn 16,5 Jn 16,28 Jn 17,11 Apd 1,2 Apd 1,9 Apd 20,22-24 Apd 21,11-14 Ef 1,20 Ef 4,8-11 Fil 3,14 1 Tim 3,16 Heb 6,20 Heb 12,2 1 Pt 3,22-1 amžinas džiaugsmasapsisprendimasmatavimasnesiskundėpalaima mažutėliamsskundimasis
Lk 9,52 Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną samariečių kaimą, kad paruoštų vietą Jam apsistoti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 10,5 Lk 10,1 Lk 10,33 Lk 17,16 2 Kar 17,24-33 Ezr 4,1-5 Mal 3,1 Lk 7,27 Jn 8,48 angelai trimitaidešimt tūkstančiųDieviškas menasporarafaelioregimatapo regimatrys angelaižarijas liežuvis
Lk 9,53 Bet tie nesutiko Jo priimti, nes Jis keliavo Jeruzalės link. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 4,9 Lk 9,48 Jn 4,40-42
Lk 9,54 Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: „Viešpatie, ar nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti, kaip ir Elijas padarė?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 1,10-14 Jok 1,19-20 Jok 3,14-18 Apd 4,29-30 2 Sam 21,2 2 Kar 10,16 2 Kar 10,31 Apr 13,3 apaštalą paskyrėApaštalaiapaštalas TomasBaalas dvasiaElijasJokūbo laiškasugnis
Lk 9,55 Bet Jis atsigręžęs sudraudė juos: „Nežinote, kokios dvasios esate. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Sk 20,10-12 1 Sam 24,4-7 1 Sam 26,8-11 2 Sam 19,22 Job 2,10 Job 26,4 Job 31,29-31 Job 34,4-9 Job 35,2-4 Job 42,6 Pat 9,8 Jer 17,9 Mt 16,23 Mt 26,33 Mt 26,41 Mt 26,51 Jn 16,9 Apd 23,3-5 Apd 26,9-11 Jok 3,10 1 Pt 3,9 Apr 3,19
Lk 9,56 Juk Žmogaus Sūnus atėjo ne pražudyti žmonių gyvybių, bet išgelbėti“. Ir jie pasuko į kitą kaimą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 19,10 Mt 5,39 Mt 18,10 Mt 20,28 Lk 6,27-31 Lk 22,51 Lk 23,34 Jn 3,17 Jn 10,10 Jn 12,47 Rom 12,21 1 Tim 1,15 1 Pt 2,21-23 baimė nuodemegydymųidealasilsėjosiiš Dievoiškreipialukopasaulio gelbėtojasprisikeltisaldumassužeistatauri širdistrečdalisūkisvedlys
Lk 9,57 Jiems einant keliu, vienas žmogus Jam pasakė: „Aš seksiu paskui Tave, kur tik Tu eisi, Viešpatie!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 8,19-22 Lk 9,51 Iš 19,8 Lk 9,57-60 Jn 13,37 išminties keliaitobulėjimo keliaiuž tavęsViešpaties keliai
Lk 9,58 Jėzus jam atsakė: „Lapės turi urvus, padangių paukščiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Joz 24,19-22 Ps 84,3 Mt 8,20 Lk 14,26-33 Lk 18,22-23 Jn 6,60-66 2 Kor 8,9 Jok 2,5 benamisbenamystėžmogus gamta
Lk 9,59 Kitam Jis tarė: „Sek paskui mane!“ Tas prašė: „Viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 19,20 Ag 1,2 Mt 4,19-22 Mt 6,33 Mt 8,21-22 Mt 9,9 Mt 16,24 rūpintis mirusiais
Lk 9,60 Jėzus jam atsakė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 15,32 Jn 21,15-17 1 Kor 9,16 2 Kor 5,16-18 Ef 2,1 Ef 2,5 1 Tim 5,6 2 Tim 2,3-4 2 Tim 4,2 2 Tim 4,5 Apr 3,1 laidojimaspamokslavimaspasikeiskiterūpintis mirusiais
Lk 9,61 Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui Tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su savo namiškiais“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 19,20 Įst 33,9 Mok 9,10 Mt 10,37-38 Lk 14,18-20 Lk 14,26 pasyvumas
Lk 9,62 Jėzus tam atsakė: „Nė vienas, kuris uždeda ranką ant arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 78,8-9 Apd 15,37-38 Fil 3,13 Heb 10,38 Lk 17,31-32 2 Tim 4,10 Jok 1,6-8 2 Pt 2,20-22 akmenuota dirvaapsisprendimasatstūmimasbegalinis gailestingumasDievo įstatymaigailėtisjudamoters ryžtasneapykanta sauneprisileiskpamirštapasyvumaspažvelgėplūgaspraeities prasmėpraeitispriziurejimasprižiūrėjimasryžtassprendimaišlovinkitetobulėjimasuž tavęsužmirštižemdirbystė

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį