Biblijos vartai

Atversta Lk 18,1-43 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 43.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Iš tiesų sakau jums: kas nepriims Dievo karalystės kaip kūdikis, niekaip neįeis į ją!“ Vienas valdininkas Jį paklausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jėzus jam atsakė: „Kodėl vadini mane geru? Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę!“ Girdėjusieji tai paklausė: „Kas tada gali būti išgelbėtas?“ Jis atsakė: „Kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui“. Jam prisiartinus, paklausė jo: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ Šis atsakė: „Viešpatie, kad praregėčiau!“ Jėzus tarė: „Regėk!

Lk 18,1 Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir neprarasti ryžto, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kol 4,2 Rom 12,12 Ef 6,18 1 Tes 5,17 Fil 4,6 Ps 55,16-17 Lk 21,36 Pr 32,24-26 Job 27,8-10 Ps 27,13 Ps 65,2 Ps 86,3 Ps 102,17 Pr 32,9-12 Ps 142,5-7 Jer 29,12 Jon 2,7 Lk 11,5-9 2 Kor 4,1 Gal 6,9 Kol 4,12 Heb 12,3-5 atkakliaidievas išklausėkaršta maldaklausytimalda getsemanėjemaldos namaimano keliaimano žodžiaimeldimasismelskis slaptojenuolatos budėkitepasninkas maldaprašykprašymaiproto dvasiojesugriuvosusitarimo maldašauksis manęsšauksmasširdies maldaveiksminga maldaviešpaties dienaapsisprendimas
Lk 18,2 tardamas: „Viename mieste buvo teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 18,4 Iš 18,21-22 2 Krn 19,3-9 Job 29,7-17 Ps 8,1-4 Pat 29,7 Iz 33,8 Jer 22,16-17 Ez 22,6-8 Mch 3,1-3 Rom 3,14-18 lietimasnatosprisilietimasViešpaties dienazemas
Lk 18,3 Tame pačiame mieste gyveno našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: ‘Apgink mane nuo mano priešininko!’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 1,17 Įst 27,19 2 Sam 14,5-24 Job 22,9 Job 29,13 Iz 1,21-23 Jer 5,28 Lk 18,7-8 Rom 13,3-4
Lk 18,4 Jis kurį laiką nenorėjo, bet po to tarė sau: ‘Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 12,17 Lk 16,3 Heb 4,12-13
Lk 18,5 vis dėlto, kai šita našlė neduoda man ramybės, apginsiu jos teises, kad ji, vienąkart atėjusi, man akių neišdraskytų’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 11,8 Ts 16,16 2 Sam 13,24-27 Mt 15,23 Mk 10,47-48 Lk 18,39
Lk 18,6 Ir Viešpats tarė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas neteisusis teisėjas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 7,13
Lk 18,7 Tad nejaugi Dievas neapgins savo išrinktųjų, kurie Jo šaukiasi dieną ir naktį, ir dels jiems padėti? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 6,10 Ps 88,1 1 Sam 24,12-15 1 Sam 26,10-11 Ps 9,8 Ps 10,15-18 Ps 13,1-2 Ps 54,1-7 Jer 20,11-13 Hab 2,3 Mt 7,11 Lk 2,37 Lk 11,13 Rom 8,33 Kol 3,12 1 Tes 3,10 2 Tes 1,6 1 Tim 5,5 2 Tim 1,3 Tit 1,1 Heb 10,35-37 2 Pt 3,9 Apr 7,15 Apr 18,20 Dievo malonėsišrinktojilaisva valialemtismelskis slaptojepasidarė kvaili
Lk 18,8 Sakau jums: Jis apgins jų teises labai greitai. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 24,9-13 Heb 10,23-26 Ps 46,5 Ps 143,7-9 Mt 24,24 Lk 17,26-30 1 Tes 5,1-3 Jok 5,1-8 2 Pt 2,3 2 Pt 3,8-9 adventasašaraateistaiateistasatlikobabelisdu šimtaievangelijos galiafigmedisfigos lapaigera valiamaži darbainatosnojaus laikainugalėkplūspuolęs angelasryto žvaigždėsugrįžk namosutvirtinimasšauktitikėjimo broliaivėlyvas lietus
Lk 18,9 Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 16,15 Iz 65,5 Pat 30,12 Rom 14,10 Iz 66,5 Lk 7,39 Lk 10,29 Lk 15,2 Lk 15,29-30 Lk 18,11 Lk 19,7 Jn 7,47-49 Jn 8,48 Jn 9,28 Jn 9,34 Apd 22,21 Rom 7,9 Rom 9,31-32 Rom 10,3 Fil 3,4-6 EvangelistasfariziejusJėzaus palyginimaipateptassenas drabužispuikybė
Lk 18,10 „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis: vienas – fariziejus, o kitas – muitininkas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 3,1 1 Kar 8,30 2 Kar 20,5 2 Kar 20,8 Mt 21,31-32 Lk 1,9-10 Lk 7,29-30 Lk 19,46 Apd 23,6-8 Apd 26,5 Fil 3,5 aštunta dienaatsimerktiiškreipiamuitininkaspakilimasprieš mussinagogoseatgailagailestingasgeri darbai
Lk 18,11 Fariziejus stovėdamas taip sau vienas meldėsi: ‘Dėkoju Tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 6,5 Mk 11,25 Apr 3,17 Ps 134,1 Ps 135,2 Iz 1,15 Iz 58,2 Iz 65,5 Jer 2,28 Jer 2,35 Ez 33,31 Mch 3,11 Mt 3,7-10 Mt 19,18-20 Lk 20,47 1 Kor 4,7-8 1 Kor 15,9-10 Gal 3,10 Fil 3,6 1 Tim 1,12-16 Jok 2,9-12 apsimetimas kitudviveidisišpuikimasmalda moterismuitininkasnetanijanustojopsichikatodelveidmainystė
Lk 18,12 Aš pasninkauju du kartus per savaitę, duodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 11,42 Mt 9,14 Mal 3,8 Kun 27,30-33 Sk 18,24 Sk 23,4 1 Sam 15,13 2 Kar 10,16 Iz 1,15 Iz 58,2-3 Zch 7,5-6 Mt 6,1 Mt 6,5 Mt 6,16 Mt 15,7-9 Mt 23,23-24 Lk 17,10 Rom 3,27 Rom 10,1-3 1 Kor 1,29 Gal 1,14 Ef 2,9 1 Tim 4,8 auka baznyciaiauka bažnyčiaiaukosdešimtinėdienu pasninkasgimiauišpuikimaspaaukojopasninkaspasninkas maldapinigines aukosvynuogyno darbininkai
Lk 18,13 O muitininkas, atokiai stovėdamas, nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik, mušdamasis į krūtinę, maldavo: ‘Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui!’ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 23,48 Ezr 9,6 Jer 31,18-19 Ez 16,63 Apd 2,37 Rom 5,8 1 Tim 1,15 2 Krn 33,12-13 2 Krn 33,19 2 Krn 33,23 Job 42,6 Ps 25,7 Ps 25,11 Ps 40,12 Ps 41,4 Ps 51,1-3 Ps 86,15-16 Ps 106,6 Ps 119,41 Ps 130,3-4 Ps 130,7 Iz 1,18 Iz 6,5 Iz 64,5-6 Dan 9,5 Dan 9,7-11 Dan 9,18-19 Mt 9,13 Lk 5,8 Lk 7,6-7 Lk 15,18-21 Lk 17,12 Lk 23,40-43 Rom 5,20-21 2 Kor 7,11 Heb 4,16 Heb 8,12 1 Jn 1,8-10 akysdelnaididesnė malonėDievas atsakysdievas išklausėgerasis nusidėjėliskaip vaikailauk Viešpatiesmalda dievuimalonės sostamano mokiniaimuitininkasnetanijapermaldavimasporeikio suvokimastapo nuodėmevienybe maldoje
Lk 18,14 Sakau jums: šitas nuėjo į namus išteisintas, o ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 14,11 Mt 23,12 Iš 18,11 1 Sam 1,18 Job 9,20 Job 22,29 Job 25,4 Job 40,9-13 Ps 138,6 Ps 143,2 Pat 3,34 Pat 15,33 Pat 16,18-19 Pat 18,12 Pat 29,23 Mok 9,7 Iz 2,11-17 Iz 45,25 Iz 53,11 Iz 57,15 Dan 4,37 Hab 2,4 Mt 5,3 Lk 1,52 Lk 5,24-25 Lk 7,47-50 Lk 10,29 Lk 16,15 Rom 3,20 Rom 4,5 Rom 5,1 Rom 8,33 Gal 2,16 Jok 2,21-25 Jok 4,6 Jok 4,10 1 Pt 5,5-6 agresijadidžiausias nusižeminimasDievas atsakysdievas išklausėkonkurencijakuklumasnuolankusžmogaus puikybė
Lk 18,15 Jėzui atnešdavo kūdikių, kad Jis juos paliestų. Mokiniai, tai matydami, draudė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 19,13-15 Mk 10,13-16 1 Sam 1,24 Lk 9,49-50 Lk 9,54 abortasapie įsčiasatsiversDangaus slėpinysderliusgimdagyvenimo vertėjautrumasleiskite mažutėliamslietimasmano karalysteneatleistinekrikštytinesantuokiniaipasalpaprisilietimassmarkustvirtaivaiko krikštaszmogaus sunusžmogaus sūnusžmogaus vertybėsšviesos vaikai
Lk 18,16 Bet Jėzus, pasišaukęs vaikučius, tarė: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite jiems, nes tokių yra Dievo karalystė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 21,4 Pr 47,10-14 Įst 29,11 Įst 31,12 2 Krn 20,13 Jer 32,39 Mt 18,3-4 Apd 2,39 1 Kor 7,14 1 Kor 14,20 1 Pt 2,2 atsiversdraudėJėzaus krikštasjūs vaikaikohatokrikštynosleiskite mažutėliamsnekaltumasnesantuokinis aktassantuokos palaiminimassuklaidintitevu meilevaikaisvaiko mirtisvaiko netektisvaikų duonavaikų tėvaivaikų vaikaivaikusvarnasvaikai
Lk 18,17 Iš tiesų sakau jums: kas nepriims Dievo karalystės kaip kūdikis, niekaip neįeis į ją!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 10,15 Ps 131,1-2 Mt 18,3 1 Pt 1,14 atidėliotileiskite mažutėliamsmažas vaikasmyli Dievąneklusnūs vaikainesantuokinis aktasper amžiussantuokos palaiminimasvaikas pienasvaiko krikštasvaikus
Lk 18,18 Vienas valdininkas Jį paklausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinąjį gyvenimą?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 33,31 Mal 1,6 Mt 19,16-30 Mk 10,17-31 Lk 6,46 Lk 10,25-28 Jn 13,13-15 Apd 2,37 Apd 16,30 nepaveldėsturtingas jaunuolis
Lk 18,19 Jėzus jam atsakė: „Kodėl vadini mane geru? Nė vieno nėra gero, tik vienas Dievas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 14,4 Job 15,14-16 Job 25,4 Lk 1,35 Lk 11,13 1 Tim 3,16 Heb 7,26 Jok 1,17 artimas draugasbroliui jėzusdievas gerasDievo gerumasDievo neigimasgerasgerasis mokytojasgerumasištvirkimasmalda apsaugossuimtas sodevynmaišius
Lk 18,20 Įsakymus žinai: ‘Nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną’“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 13,9 Iš 20,12-17 Įst 5,16-21 Iz 8,20 Mt 19,17-19 Mk 10,18-19 Lk 10,26-28 Rom 3,20 Rom 7,7-11 Gal 3,10-13 Ef 6,2 Kol 3,20 Jok 2,8-11 atsinaujinabloga moterisdešimt įsakymųDievo įsakymudraugijųgarbingi indaijehusklausyti tėvusmamamamomsmėnesinėsmėnesiniųmotinamotinos dienaMozės mamaneištikimybėniekšybėpasikvietėpaveikslasryžtingumassąjungatamsojevagystevaikystesvyras tarnasžmonos gerbkitežudymas
Lk 18,21 Tas atsakė: „Viso šito laikausi nuo savo jaunystės“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Fil 3,6 Mt 19,20-21 Mk 10,20-21 Lk 15,7 Lk 15,29 Lk 18,11-12 Rom 10,2-3
Lk 18,22 Tai išgirdęs, Jėzus jam tarė: „Tau trūksta vieno dalyko: parduok visa, ką turi, išdalink vargšams, ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 12,33 Mt 6,19-20 Mt 19,21 Lk 16,9 1 Tim 6,18-19 Ps 27,4 Mt 19,27-28 Lk 9,23 Lk 9,57-62 Lk 10,42 Apd 2,44-45 Apd 4,34-37 Fil 3,13 2 Pt 3,8 būti turtingbūti turtingudraugystė lobisDvasios turtailobynailobispamaitinote vargšąturtingas jaunuolisveiksni meilėvienišvynuogyno darbininkaiturtai
Lk 18,23 Tai išgirdęs, jis nusiminė, nes buvo labai turtingas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 33,31 Ts 18,23-24 Job 31,24-25 Mt 19,22 Mk 10,22 Lk 8,14 Lk 12,15 Lk 19,8 Lk 21,34 Ef 5,5 Fil 3,8 Kol 3,5 1 Jn 2,15
Lk 18,24 Matydamas jį nuliūdusį, Jėzus prabilo: „Kaip sunkiai turintieji turtų įeis į Dievo karalystę! En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 11,28 Įst 6,10-12 Įst 8,11-17 Ps 10,3 Ps 73,5-12 Pat 18,11 Pat 30,9 Jer 2,31 Jer 5,5 Mt 19,23-25 Mk 6,26 Mk 10,23-27 1 Kor 1,26-27 2 Kor 7,9-10 1 Tim 6,9-10 Jok 2,5-7 Jok 5,1-6 turtingieji
Lk 18,25 Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 23,24 adatadviese lengviaupalyginimaipasiaukojimasteisingumo Dievasturtingiejiturtuolis
Lk 18,26 Girdėjusieji tai paklausė: „Kas tada gali būti išgelbėtas?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 13,23
Lk 18,27 Jis atsakė: „Kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jer 32,17 Mt 19,26 Lk 1,37 Pr 18,14 Job 42,2 Dan 4,35 Zch 8,6 Ef 1,19-20 Ef 2,4-10 ateities kūrimasdievas gydytojaDievas ištikimasdievo laikasDievo pažadaiDievo pažadasįmanoma suJėzaus išvaizdaJėzaus stebuklaijėzus įsakoKristaus keliasneįmanomapaulius stebuklaistebuklaitikėjimastikėjimas Dievutikėjimo sunkumaiviskas imanoma
Lk 18,28 Tada Petras tarė: „Štai mes viską palikome ir nusekėme paskui Tave“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 5,11 Mt 4,19-22 Mt 9,9 Mt 19,27 Mk 10,28 Fil 3,7 išsižadėjimas savessprendimai
Lk 18,29 Jėzus atsakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris paliko namus ar tėvus, ar brolius, ar žmoną, ar vaikus dėl Dievo karalystės En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 33,9 Mt 10,37-39 Mt 19,28-30 Mk 10,29-31 Lk 14,26-28 įskaudinta širdis
Lk 18,30 ir kuris jau šiuo metu negautų nepalyginamai daugiau, o būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 42,10 Mt 12,32 Ps 37,16 Ps 63,4-5 Ps 84,10-12 Ps 119,72 Ps 119,103 Ps 119,111 Ps 119,127 Ps 119,162 Lk 12,31-32 Rom 6,21-23 1 Tim 4,8 1 Tim 6,6 Heb 13,5-6 Apr 2,10 Apr 2,17 Apr 3,21 šimteriopai
Lk 18,31 Jėzus pasišaukė dvylika ir tarė: „Štai mes einame į Jeruzalę, ir ten išsipildys visa, kas per pranašus parašyta apie Žmogaus Sūnų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 22,1-31 Iz 53,1-12 Mt 20,17-19 Mk 10,32-34 Ps 69,1-36 Dan 9,26 Zch 13,7 Lk 9,51 Mt 16,21 Mt 17,22-23 Mk 8,9 Mk 8,30-31 Lk 9,22 Lk 24,6-7 Lk 24,44-46 blogas žmoguskerėtojasnepridėkitežmogaus sūnus
Lk 18,32 Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 23,11 Mt 26,67 Mt 27,2 Mt 27,28-30 Mk 14,65 Lk 23,1 Jn 18,30 Apd 3,13 Iz 50,6 Iz 52,14 Iz 53,3 Mch 5,1 Mt 16,21 Mk 15,1 Mk 15,17-20 Lk 22,63-65 Lk 23,35 Jn 18,22 Jn 18,28 Jn 18,35 Jn 19,1-5 Apd 2,23 asmens vertegedagyvenimo pasirinkimaikaltė gėda
Lk 18,33 Tie nuplaks Jį ir nužudys, bet trečią dieną Jis prisikels“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,21 Mt 27,63 Lk 24,7 Lk 24,21 1 Kor 15,3-4 antroji rykštėJėzaus prisikėlimasJėzus nukryžiavimaspenktadienistrečią dienątrečiąją dieną
Lk 18,34 Tačiau jie nieko nesuprato; tų žodžių prasmė jiems liko paslėpta, ir jie nesuvokė, kas buvo sakoma. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 9,32 Lk 9,45 Lk 2,50 Lk 24,25 Lk 24,45 Jn 10,6 Jn 12,16 Jn 16,1-19 Apaštalaiapaštalas tomas
Lk 18,35 Jam artinantis prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys elgeta. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 9,8 1 Sam 2,8 Mt 20,29-34 Mk 10,46-52 Lk 16,20-21 Lk 19,1 Apd 3,2 akli aklusfariziejusgriuvėsiaiišgydė neregįsutaikino
Lk 18,36 Išgirdęs praeinančią minią, jis paklausė, kas tai būtų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 21,10-11 Lk 15,26
Lk 18,37 Jam atsakė, kad praeinąs Jėzus iš Nazareto. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 2,23 Mk 2,1-3 Lk 2,51 Jn 1,45 Jn 12,35-36 Jn 19,19 Apd 2,22 Apd 4,10 2 Kor 6,2
Lk 18,38 Tada jis ėmė šaukti: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,27 Ps 62,12 Iz 9,6-7 Iz 11,1 Jer 23,5 Mt 12,23 Mt 15,22 Mt 21,9 Mt 21,15 Mt 22,42-45 Lk 18,39 Rom 1,3 Apr 22,16
Lk 18,39 Ėję priekyje draudė jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 18,15 Pr 32,26-28 Ps 141,1 Jer 29,12-13 Mt 7,7 Mt 26,40-44 Lk 8,49 Lk 11,8-10 Lk 11,52 Lk 18,1 Lk 18,38 Lk 19,39 2 Kor 12,8
Lk 18,40 Jėzus sustojo ir liepė jį atvesti. Jam prisiartinus, paklausė jo: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 20,31-34 Mk 10,48-52
Lk 18,41 „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kar 3,5-15 Mt 20,21-22 Rom 8,25 Fil 4,6
Lk 18,42 Šis atsakė: „Viešpatie, kad praregėčiau!“ Jėzus tarė: „Regėk! Tavo tikėjimas išgydė tave“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,22 Lk 7,50 Lk 8,48 Lk 17,19 Ps 33,9 Ps 107,20 Mt 8,3 Mt 15,28
Lk 18,43 Tas iškart praregėjo ir nusekė paskui Jį, garbindamas Dievą. Tai matydami, visi žmonės šlovino Dievą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 30,2 Ps 103,1-3 Ps 107,8 Ps 107,15 Ps 107,21-22 Ps 107,31-32 Ps 146,8 Iz 29,18-19 Iz 35,5 Iz 42,16 Iz 43,7-8 Iz 43,21 Mt 9,8 Mt 9,28-30 Mt 11,5 Mt 21,14 Lk 4,39 Lk 5,26 Lk 13,17 Lk 17,15-18 Lk 19,37 Jn 9,5-7 Jn 9,39-40 Apd 4,21 Apd 11,18 Apd 26,18 Gal 1,24 2 Tes 1,10-12 1 Pt 2,9 giedokite Viešpačiuišlovinti

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį