Biblijos vartai

Atversta Lk 20,1-47 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 47.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kas Tau davė šitą valdžią?“ Jis jiems tarė: „Aš irgi paklausiu jus vieno dalyko, ir atsakykite man: ar Jono krikštas buvo iš dangaus, ar iš žmonių?“ Jie svarstė tarpusavyje: „Jei pasakysime – iš dangaus, Jis mus klaus: ‘Tai kodėl juo netikėjote?’ O jei sakysime – iš žmonių, visa minia užmėtys mus akmenimis, nes žmonės įsitikinę, kad Jonas buvo pranašas“. Juk ji buvo visų septynių žmona!“ Jėzus jiems atsakė: „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti pasiekti aną pasaulį ir mirusiųjų prisikėlimą, tie neves ir netekės. Taigi Dovydas vadina Jį Viešpačiu, – kaip tada Jis gali būti jo Sūnus?“ Visiems žmonėms girdint, Jėzus tarė savo mokiniams: „Saugokitės Rašto žinovų, kurie mėgsta vaikščioti ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose bei garbės vietas pokyliuose.

Lk 20,1 Vieną iš tų dienų Jėzui mokant žmones šventykloje ir skelbiant Evangeliją, atėjo aukštųjų kunigų ir Rašto žinovų su vyresniaisiais En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 24,1-31 Mt 21,23-27 Mt 26,55 Mk 11,27-33 Lk 8,1 Lk 19,47-48 Jn 18,20 Apd 4,1 Apd 6,12 pabudimas
Lk 20,2 ir klausė Jį: „Pasakyk mums, kokią teisę turi taip daryti? Kas Tau davė šitą valdžią?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 2,14 Jn 2,18 Apd 7,27 Mt 21,23-27 Mk 11,28-33 Lk 19,35-40 Lk 19,45-46 Jn 5,22-27 Apd 4,7-10 Apd 7,35-39 Apd 7,51
Lk 20,3 Jis jiems tarė: „Aš irgi paklausiu jus vieno dalyko, ir atsakykite man: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 15,2-3 Lk 22,68 Kol 4,6
Lk 20,4 ar Jono krikštas buvo iš dangaus, ar iš žmonių?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 15,18 Dan 4,25-26 Mt 11,7-19 Mt 17,11-12 Mt 21,25-32 Lk 7,28-35 Jn 1,6 Jn 1,19-28 krikštynosper krikštąpirmas krikštas
Lk 20,5 Jie svarstė tarpusavyje: „Jei pasakysime – iš dangaus, Jis mus klaus: ‘Tai kodėl juo netikėjote?’ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 1,15-18 Jn 1,30 Jn 1,34 Jn 3,26 Jn 3,36 Jn 5,33-35 Apd 13,25
Lk 20,6 O jei sakysime – iš žmonių, visa minia užmėtys mus akmenimis, nes žmonės įsitikinę, kad Jonas buvo pranašas“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 21,26 Mt 11,9 Mt 14,5 Mt 21,46 Mt 26,5 Mk 12,12 Lk 1,76 Lk 7,26-29 Jn 10,41 Apd 5,26
Lk 20,7 Ir jie atsakė, kad nežino iš kur. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 6,9-10 Iz 26,11 Iz 29,9-12 Iz 29,14 Iz 41,28 Iz 42,19-20 Iz 44,18 Jer 8,7-9 Zch 11,15 Zch 11,17 Mal 2,7-9 Jn 3,19-20 Jn 9,39 2 Tes 2,10-12 2 Tim 3,8-9 2 Pt 3,3
Lk 20,8 Tada Jėzus jiems tarė: „Tai ir Aš jums nesakysiu, kokia valdžia tai darau“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 5,12-13 Pat 26,4-5 Mt 15,14 Mt 16,4 Mt 21,27 Mk 11,33 Lk 22,68
Lk 20,9 Jis pradėjo pasakoti žmonėms tokį palyginimą: „Vienas žmogus pasodino vynuogyną, išnuomojo jį vynininkams ir ilgesniam laikui iškeliavo svetur. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,33-46 Mk 12,1-12 Gg 8,11-12 Iz 5,1-7 Įst 1,15-18 Įst 16,18 Įst 17,8-15 Ps 80,8-14 Jer 2,21 Mt 25,14 Lk 19,12 Jn 15,1-8 1 Kor 3,6-9
Lk 20,10 Atėjus metui, jis nusiuntė pas vynininkus tarną, kad tie jam duotų vynuogyno derliaus dalį. Tačiau vynininkai sumušė jį ir paleido tuščiomis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Krn 36,15-16 Neh 9,26 Ts 6,8-10 1 Kar 22,24 2 Kar 17,13 2 Krn 16,10 2 Krn 24,19-21 Neh 9,30 Ps 1,3 Jer 2,30 Jer 5,24 Jer 20,2 Jer 25,3-7 Jer 26,2-6 Jer 26,20-24 Jer 29,26-27 Jer 35,15 Jer 37,15-16 Jer 38,4-6 Jer 44,4-5 Oz 6,4-6 Zch 1,3-6 Zch 7,9-13 Mt 21,34-36 Mk 12,2-5 Lk 11,47-50 Lk 13,34 Jn 15,16 Rom 7,4
Lk 20,11 Jis vėl nusiuntė kitą tarną, bet ir tą jie sumušė, išjuokė ir paleido jį tuščiomis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Oz 10,1 Mt 23,30-37 Apd 7,52 1 Tes 2,2 Heb 11,36-37
Lk 20,12 Tuomet jis pasiuntė dar trečią, bet jie ir šitą sužeidę išvarė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Lk 20,13 Tada vynuogyno šeimininkas tarė: ‘Ką man daryti? Pasiųsiu savo mylimąjį sūnų, gal pamatę jie gerbs jį?’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 3,17 Jer 36,3 Jer 36,7 Jn 3,16-17 Iz 5,4 Oz 6,4 Oz 11,8 Mt 17,5 Lk 9,35 Jn 1,34 Jn 3,35-36 Rom 8,3 Gal 4,4 1 Jn 4,9-15 mylimas
Lk 20,14 Bet, išvydę sūnų, vynininkai ėmė tartis tarpusavyje: ‘Tai paveldėtojas. Užmuškime jį, kad mums atitektų palikimas’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 8,17 Heb 1,2 Pr 37,18-20 Ps 2,1-6 Ps 2,8 Ps 89,27 Mt 2,2-16 Mt 16,7 Mt 21,25 Mt 27,21-25 Lk 19,47 Lk 20,5 Lk 20,19 Lk 22,2 Jn 11,47-50 Apd 2,23 Apd 3,15
Lk 20,15 Jie išmetė jį iš vynuogyno ir nužudė. Ką gi su jais darys vynuogyno savininkas? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Heb 13,12 Mt 21,37-40 Mk 12,6-9
Lk 20,16 Jis ateis ir išžudys tuos vynininkus, o vynuogyną atiduos kitiems“. Tai girdėjusieji tarė: „Tenebūna šitaip!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 19,27 Mt 21,41 Apd 13,46 Neh 9,36-37 Ps 2,8-9 Ps 21,8-10 Mt 22,7 amžinasis skausmas
Lk 20,17 Bet Jėzus, pažvelgęs į juos, paklausė: „O ką reiškia Rašto posakis: ‘Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu?’ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 118,22 Apd 4,11 Iz 28,16 Zch 3,9 Mt 21,42 Mk 3,5 Mk 10,23 Mk 12,10 Lk 19,41 Lk 22,37 Lk 22,61 Lk 24,44 Jn 15,25 1 Pt 2,7-8 augalasgalvos skausmaskanapėkasijakertiniskrislanusiplautinusižeminopamatai akmenspatepimaspateptiseptyniasdešimtseptynis kartusskruostąšilumatrečiąją dienązoležolėžolynai
Lk 20,18 Kas tiktai kris ant šito akmens, suduš, o ant ko tas akmuo užgrius, tą sutriuškins“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 8,14-15 Dan 2,34-35 Dan 2,44-45 Zch 12,3 Mt 21,34 Mt 21,44 1 Tes 2,16 akmenyjeosanauola
Lk 20,19 Aukštieji kunigai ir Rašto žinovai norėjo dar tą pačią valandą Jį suimti, bet bijojo žmonių. Mat jie suprato, kad šis palyginimas buvo jiems taikomas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 19,47-48 Mt 21,45-46 Mt 26,3-4 Mk 12,12 Lk 20,14
Lk 20,20 Jie patys atidžiai Jėzų stebėjo ir siuntinėjo šnipus, apsimetančius teisuoliais, kad, nutvėrę kokį Jo žodį, galėtų Jį atiduoti valdytojui nuteisti ir nubausti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,2 Lk 20,26 2 Sam 14,2 1 Kar 14,2-6 Ps 37,32-33 Ps 38,12 Ps 66,3 Ps 81,15 Iz 29,20-21 Jer 11,19 Jer 18,18 Jer 20,10 Mt 22,15-22 Mk 3,2 Mk 12,13-17 Lk 11,54 Jn 18,28-32 2 Pt 2,3 ciesoriuiobamossekimas
Lk 20,21 Taigi jie klausė Jį: „Mokytojau, mes žinome, kad Tu kalbi ir mokai teisingai. Tu neatsižvelgi į asmenis, bet mokai Dievo kelio, kaip reikalauja tiesa. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 3,2 2 Krn 19,7 Job 34,19 Ps 12,2 Ps 55,21 Jer 42,2-3 Mt 22,16 Mt 26,49-50 Mk 12,14 Apd 10,34-35 2 Kor 2,17 Gal 1,10 Gal 2,6 1 Tes 2,4-5
Lk 20,22 Ar reikia mums mokėti ciesoriui mokesčius, ar ne?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 17,15 Ezr 4,13 Ezr 4,19-22 Ezr 9,7 Neh 5,4 Neh 9,37 Mt 17,25 Mt 22,17-21 Mk 12,14-17 Apd 5,37 ciesoriuiįstatymai
Lk 20,23 Suprasdamas jų klastą, Jis tarė jiems: „Kodėl spendžiate man pinkles? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 3,19 Ps 95,9 Mt 16,1 Mt 22,18 Lk 5,22 Lk 6,8 Lk 11,16-17 Lk 11,53-54 Lk 20,20 Jn 2,24-25 1 Kor 10,9 Heb 4,13 suvokimas
Lk 20,24 Parodykite man denarą. Kieno atvaizdas ir įrašas jame?“ Jie atsakė: „Ciesoriaus“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 18,28 Mt 20,2 Lk 2,1 Lk 3,1 Lk 20,22 Lk 23,2 Apd 11,28 Apd 25,8-12 Apd 26,32 Fil 4,22 ciesoriui
Lk 20,25 Tada Jis jiems tarė: „Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,21 Mk 12,17 Pat 24,21 Mt 17,27 Apd 4,19-20 Apd 5,29 Rom 13,6-7 1 Kor 10,31 1 Pt 2,13-17 1 Pt 4,11 atleidimas kančiaaugalascezarisciesoriuigalvos skausmasgerbimasįstatymaskanapėkasijakrislanusiplautipagarba gyvybeipagarba kietiemspagarbiai baimėpatepimaspateptipolitikaseptyniasdešimtseptynis kartusskruostąsusitikimo palapinėšilumatrečiąją dienąvaldziazoležolėžolynai
Lk 20,26 Taip jie nesugebėjo žmonių akivaizdoje sugauti Jo kalboje. Stebėdamiesi Jo atsakymu, jie nutilo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 20,20 Job 5,12-13 Pat 26,4-5 Mt 22,12 Mt 22,22 Mt 22,34 Lk 13,17 Lk 20,39-40 Rom 3,19 2 Tim 3,8-9 Tit 1,10
Lk 20,27 Pas Jį atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 16,1 Mt 22,23-33 Mk 12,18-27 Apd 4,1-2 Apd 5,17 1 Kor 15,12 Mt 16,6 Mt 16,12 Apd 23,6-8 2 Tim 2,17-18 mirties geluonismirusiųjų prisikėlimasprisikėlimasprisikėlimo viltisprisikeltisuartėjimas
Lk 20,28 „Mokytojau, Mozė mums parašė: jei kieno brolis, turėdamas žmoną, mirtų bevaikis, tada jo brolis tegul veda jo žmoną ir pažadina savo broliui palikuonių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 38,8 Pr 38,11 Pr 38,26 Įst 25,5-10 Rūt 1,11-12 broliussantuokavedę
Lk 20,29 Taigi buvo septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 20,20 Jer 22,30
Lk 20,30 Ją vedė antrasis ir taip pat mirė bevaikis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Lk 20,31 Paskui ją vedė trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir jie mirė, nepalikdami vaikų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Lk 20,32 Po jų visų numirė ir ta moteris. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ts 2,10 Mok 1,4 Mok 9,5 Heb 9,27
Lk 20,33 Kurio gi žmona ji bus prisikėlime? Juk ji buvo visų septynių žmona!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 22,24-28 Mk 12,19-23
Lk 20,34 Jėzus jiems atsakė: „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 16,8 Lk 17,27 1 Kor 7,2-16 Ef 5,31 Heb 13,4 santuokos šventumas
Lk 20,35 o kurie pasirodys verti pasiekti aną pasaulį ir mirusiųjų prisikėlimą, tie neves ir netekės. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Tes 1,5 Dan 12,2-3 Mk 12,24 Jn 5,29 Apd 5,41 Mt 12,32 Mt 22,29 Lk 21,36 Apd 24,15 Heb 11,35 Apr 3,4 angelainėra graikonieko vertassantuokos palaiminimasvertasamžinasis gyvenimas
Lk 20,36 Jie taip pat nebegalės ir mirti, nes, būdami prisikėlimo vaikai, bus lygūs angelams ir bus Dievo vaikai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 22,30 Apr 21,4 Iz 25,8 Oz 13,14 Zch 3,7 Mk 12,25 Rom 8,17-23 1 Kor 15,26 1 Kor 15,42 1 Kor 15,49 1 Kor 15,52-54 Fil 3,21 1 Tes 4,13-17 1 Jn 3,1-2 Apr 5,6-14 Apr 7,9-12 Apr 20,6 Apr 22,2-5 Apr 22,9 angelaiangelasangelų galiaapsimeta angeluDievo veidaskaip angelaikeltiketuris angeluslygybelygusmarija angelasmenininkaimirties galiamirtismirusiejinaktispaguodos dvasiapalydėtiprabudimasslėniusodininkassparnaissusižavėjimassustojimąvaiko mirtisvelnio išvarymasvelnio vaikaiverkiteviskas sukurta
Lk 20,37 O kad mirusieji prisikels, nurodė ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina ‘Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 3,2-6 Pr 17,7 Pr 28,13 Pr 28,21 Pr 32,9 Iš 3,15 Įst 33,16 Mt 22,3-33 Mk 12,26-27 Apd 7,30-32
Lk 20,38 Taigi Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi Jam gyvena“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 16,5-11 Ps 22,23-26 Ps 145,1-2 Jn 6,57 Jn 11,25-26 Jn 14,19 Rom 6,10-11 Rom 6,22-23 Rom 14,7-9 2 Kor 6,16 2 Kor 13,4 Kol 3,3-4 Heb 11,16 Apr 7,15-17 Apr 22,1 gyvasisžmogaus grožis
Lk 20,39 Tada kai kurie Rašto žinovai atsiliepė: „Mokytojau, Tu gerai pasakei!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,34-40 Mk 12,28-34 Apd 23,9
Lk 20,40 Ir daugiau jie nedrįso nieko Jo klausti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 22,46 Mk 12,34 Pat 26,5
Lk 20,41 Jis paklausė jų: „Kodėl sakoma, jog Kristus esąs Dovydo Sūnus? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 1,1 Mk 12,35-37 Iz 9,6-7 Iz 11,1-2 Jer 23,5-6 Jer 33,15-16 Jer 33,21 Mt 22,41-45 Lk 18,38-39 Jn 7,42 Apd 2,30 Rom 1,3-4 Apr 22,16 nevaisinga moteristaboro
Lk 20,42 Juk pats Dovydas Psalmių knygoje sako: ‘Viešpats tarė mano Viešpačiui: sėskis mano dešinėje, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 110,1 Apd 2,34-35 1 Kor 15,25 Heb 1,13 2 Sam 23,1-2 Mt 22,43-45 Mk 12,36-37 Lk 24,44 Apd 1,20 Apd 13,33-35 Heb 3,7 pranašystė
Lk 20,43 kol patiesiu Tavo priešus tarsi pakojį po Tavo kojų’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 2,1-9 Ps 21,8-12 Ps 72,9 Ps 109,4-20 Ps 110,1 Ps 110,5-6 Lk 19,27 Apr 19,14-21
Lk 20,44 Taigi Dovydas vadina Jį Viešpačiu, – kaip tada Jis gali būti jo Sūnus?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 7,14 Mt 1,23 Lk 1,31-35 Lk 2,11 Rom 9,5 Gal 4,4 1 Tim 3,16 Apr 22,16
Lk 20,45 Visiems žmonėms girdint, Jėzus tarė savo mokiniams: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 15,10 Mt 23,1-2 Mt 23,5-7 Mk 8,34 Mk 12,38-39 1 Tim 5,20 patirtisteismas
Lk 20,46 „Saugokitės Rašto žinovų, kurie mėgsta vaikščioti ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose bei garbės vietas pokyliuose. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 11,43 Lk 14,7 Pat 29,23 Mt 16,6 Mt 23,5-7 Mk 8,15 Mk 12,38-39 Lk 12,1 Rom 12,10 Fil 2,3-5 2 Tim 4,15 3 Jn 1,9 aprieškok manęskatalikybėlempos aliejusneapleisiusielos troškimaisveikinimastrokštutroškimas
Lk 20,47 Jie suryja našlių namus ir dedasi kalbą ilgas maldas. Jie gaus dar didesnį pasmerkimą“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 12,40 Iz 10,2 Jer 7,6-10 Ez 22,7 Ez 33,31 Am 2,7 Am 8,4-6 Mch 2,2 Mch 2,8 Mch 3,2 Mt 11,22-24 Mt 23,13 Mt 23,26-28 Lk 10,12-14 Lk 12,1 Lk 12,47-48 1 Tes 2,5 2 Tim 3,2-6 Tit 1,16 Jok 3,1 našlė

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį