Biblijos vartai

Atversta Lk 7,1-50 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 50.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi juo ir, atsigręžęs į Jį lydinčią minią, tarė: „Sakau jums—net Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo!“ Sugrįžę į namus, pasiųstieji rado tarną pasveikusį. Tada Jonas, pasišaukęs du savo mokinius, siuntė juos pas Jėzų paklausti: „Ar Tu esi Tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ Atėję pas Jį, tie vyrai tarė: „Jonas Krikštytojas mus siuntė pas Tave, klausdamas: ‘Ar Tu esi Tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?’“ Kaip tik tuo metu Jis pagydė daugelį nuo ligų bei negalių ir nuo piktųjų dvasių, daugeliui aklųjų dovanojo regėjimą. Tai matydamas, fariziejus, kuris Jėzų pasikvietė, samprotavo: „Jeigu šitas būtų pranašas, Jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri Jį liečia, nes ji – nusidėjėlė!“ O Jėzus tarė: „Simonai, turiu tau ką pasakyti“.

Lk 7,1 Baigęs visus savo pamokymus klausytojams, Jėzus sugrįžo į Kafarnaumą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 8,5-13 Mt 7,28-29 Lk 7,1-10 Jėzus karalius
Lk 7,2 Vieno šimtininko branginamas tarnas sirgo ir buvo arti mirties. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 24,2-14 Pr 24,27 Pr 24,35-49 Pr 35,8 Pr 39,4-6 2 Kar 5,2-3 Job 31,5 Pat 29,21 Mt 27,54 Lk 8,42 Lk 23,47 Jn 4,46-47 Jn 11,2-3 Apd 10,1 Apd 10,7 Apd 22,26 Apd 23,17 Apd 27,1 Apd 27,3 Apd 27,43 Kol 3,22-1 elementaihomoseksualaihomoseksualashomoseksualumaslotasstovintisšimtininkastautai
Lk 7,3 Išgirdęs apie Jėzų, šimtininkas pasiuntė pas Jį kelis žydų vyresniuosius, prašydamas Jį ateiti ir išgydyti tarną. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 8,5 Lk 8,41 Lk 9,38 Jn 4,47 Flm 1,10 Dievas saugoelementaiišgydė neregįnenaudingas tarnasšventųjų maldos
Lk 7,4 Atėję pas Jėzų, jie karštai prašė, sakydami: „Jis vertas, kad jam tai padarytum, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 10,11 Mt 10,13 Mt 10,37-38 Lk 7,6-7 Lk 20,35 Apr 3,4 vertas
Lk 7,5 nes jis myli mūsų tautą ir mums yra pastatęs sinagogą“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kar 5,1 1 Krn 29,3-9 2 Krn 2,11-12 Ezr 7,27-28 Gal 5,6 1 Jn 3,14 1 Jn 3,18-19 1 Jn 5,1-3 Dievo ramybėžydų tauta
Lk 7,6 Jėzus nuėjo su jais. Kai Jis buvo netoli namų, šimtininkas atsiuntė savo draugus, kad Jam pasakytų: „Viešpatie, nesivargink! Aš nesu vertas, kad užeitum po mano stogu. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 8,49 Pr 32,10 Pat 29,23 Mt 3,11 Mt 5,26-27 Mt 20,28 Mk 5,24 Lk 5,8 Lk 7,4 Lk 15,19-21 Apd 10,38 Jok 4,6 Jok 4,10
Lk 7,7 Taip pat savęs nelaikau vertu ateiti pas Tave. Bet tark žodį, ir mano tarnas pasveiks. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 107,20 Iš 15,26 Įst 32,39 1 Sam 2,6 Ps 33,9 Mk 1,27 Lk 4,36 Lk 5,13 gydimasišgydėišgydymas
Lk 7,8 Juk ir aš, būdamas valdinys, turiu sau pavaldžių kareivių. Taigi sakau kuriam iš jų: ‘Eik’, ir jis eina; sakau kitam: ‘Ateik čia’, ir jis ateina; sakau tarnui: ‘Padaryk tai’, ir jis daro“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 10,7-8 Apd 22,25-26 Apd 23,17 Apd 23,23 Apd 23,26 Apd 24,23 Apd 25,26 Kol 3,22 1 Tim 6,1-2 paklusnumas tėvams
Lk 7,9 Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi juo ir, atsigręžęs į Jį lydinčią minią, tarė: „Sakau jums—net Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 8,10 Ps 147,19-20 Mt 9,33 Mt 15,28 Rom 3,1-3 Rom 9,4-5 mažatikiai
Lk 7,10 Sugrįžę į namus, pasiųstieji rado tarną pasveikusį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 8,13 Mt 15,28 Mk 9,23 Jn 4,50-53
Lk 7,11 Po to Jėzus ėjo į miestą, vardu Nainą. Kartu su Juo keliavo daugelis Jo mokinių ir gausi minia. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 10,38 miestas
Lk 7,12 Kai Jis prisiartino prie miesto vartų, štai nešė numirėlį – vienintelį motinos sūnų, o ji buvo našlė. Kartu su ja ėjo didelė miesto minia. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 8,42 Pr 22,2 Pr 22,12 2 Sam 14,7 1 Kar 17,9 1 Kar 17,12 1 Kar 17,18 1 Kar 17,23 2 Kar 4,16 2 Kar 4,20 Job 29,13 Zch 12,10 Lk 8,52 Jn 11,19 Apd 9,39 Apd 9,41 1 Tim 5,4-5 Jok 1,27 laidojimasviengimio sūnausviengimis sūnus
Lk 7,13 Pamačiusiam motiną Viešpačiui pagailo jos, ir Jis tarė: „Neverk!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 8,52 Heb 4,15 Ts 10,16 Ps 86,5 Ps 86,15 Ps 103,13 Iz 63,9 Jer 31,15-16 Jer 31,20 Rd 3,32-33 Mk 8,2 Lk 7,19 Lk 10,1 Lk 13,15 Lk 17,5 Lk 22,61 Lk 24,34 Jn 11,2 Jn 11,33-35 Jn 20,13 Jn 20,15 1 Kor 7,30 1 Tes 4,13 Heb 2,17 Dievo gailestingumasgailestingumasišgydymasJėzaus stebuklaiverksmas
Lk 7,14 Priėjęs Jis palietė neštuvus. Nešėjai sustojo, ir Jis pasakė: „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kar 17,21 Job 14,12 Job 14,14 Ps 33,9 Iz 26,19 Ez 37,3-10 Lk 8,54-55 Jn 5,21 Jn 5,25 Jn 5,28-29 Jn 11,25 Jn 11,43-44 Apd 9,40-41 Rom 4,17 Ef 5,12 laidojimaslaiminimaslietimasmergaite kelkisprisilietimasrafaelio
Lk 7,15 Numirėlis atsisėdo ir pradėjo kalbėti. Jėzus atidavė jį motinai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kar 17,23-24 2 Kar 4,32-37 2 Kar 13,21 laiminimasrafaelio
Lk 7,16 Visus apėmė baimė, ir jie šlovino Dievą, sakydami: „Didis pranašas iškilo tarp mūsų“, ir: „Dievas aplankė savo tautą“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,8 Lk 7,39 Lk 1,68 Mt 15,31 Mt 21,11 Lk 1,65 Lk 2,20 Lk 5,26 Iš 4,31 Ps 65,9 Ps 106,4-5 Jer 33,9 Mt 28,8 Lk 5,8 Lk 8,37 Lk 9,19 Lk 19,44 Lk 24,19 Jn 1,21 Jn 1,25 Jn 4,19 Jn 6,14 Jn 7,40-41 Jn 9,17 Apd 3,22-23 Apd 5,5 Apd 5,11-13 Apd 7,37 Gal 1,24 atsivertiauklejimasgaidysišgyventiJėzaus misijamūsųlmonaspabudimaspastangospenkiasdešimtreikštisaves zalojimasavimeilėskyriusstebuklingasvaikystesvisagalis dievasžydėti
Lk 7,17 Ta žinia apie Jį pasklido po visą Judėją ir visą apylinkę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 4,24 Mt 9,26 Mt 9,31 Mk 1,28 Mk 6,14 Lk 7,14
Lk 7,18 Visa tai pranešė Jonui jo mokiniai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 11,2-19 Jn 3,26
Lk 7,19 Tada Jonas, pasišaukęs du savo mokinius, siuntė juos pas Jėzų paklausti: „Ar Tu esi Tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 10,1 Jn 4,25 Pr 3,15 Pr 22,18 Pr 49,10 Įst 18,15-18 Joz 2,1 Ps 110,1-4 Iz 7,14 Iz 9,6-7 Iz 11,1 Iz 40,10-11 Iz 59,20-21 Jer 23,5-6 Dan 9,24-26 Mch 5,2 Ag 2,7 Zch 9,9 Mal 3,1-3 Mal 4,2 Mk 6,7 Apd 10,7-8 Apr 11,3
Lk 7,20 Atėję pas Jį, tie vyrai tarė: „Jonas Krikštytojas mus siuntė pas Tave, klausdamas: ‘Ar Tu esi Tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?’“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 7,19 Jonas krikštytojas
Lk 7,21 Kaip tik tuo metu Jis pagydė daugelį nuo ligų bei negalių ir nuo piktųjų dvasių, daugeliui aklųjų dovanojo regėjimą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 3,10 1 Kar 8,37 Ps 90,7-9 Mt 4,23 Mk 5,29 Mk 5,34 1 Kor 11,30-32 Heb 12,6 Jok 5,14-15 aklojo pagydymaskedrasnedaryti piktosilpnumais
Lk 7,22 Tad atsakydamas, Jis tarė jiems: „Nuėję praneškite Jonui, ką matėte ir girdėjote: aklieji regi, luošieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargšams skelbiama Geroji naujiena. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 4,18 Iz 35,5-6 Iz 29,18-19 Iz 61,1-3 Jok 2,5 Job 29,15 Ps 146,8 Iz 32,3-4 Iz 42,6-7 Iz 42,16 Iz 43,8 Jer 31,8 Sof 3,12 Mt 9,28-30 Mt 15,30-31 Mt 21,14 Mk 7,32-37 Lk 5,12-15 Lk 7,14-15 Lk 7,21 Lk 8,53-55 Lk 17,12-19 Lk 18,35-43 Jn 1,46 Jn 9,30-33 Apd 3,2-8 Apd 8,7 Apd 14,8-10 Apd 26,18 aklojo pagydymasapsiaustasbrangenybėdovydo raktasgudrumaskurčiasnegailestingasnužudytaspamaitinote vargšąraupsaiskelbti Evangelija
Lk 7,23 Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 8,14-15 Mt 11,6 Mt 13,57-58 Lk 2,34 Jn 6,60-66 Rom 9,32-33 1 Kor 1,21-28 1 Kor 2,14 1 Pt 2,7-8 netikėjimas
Lk 7,24 Jono pasiuntiniams nuėjus, Jis pradėjo kalbėti minioms apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 1,80 Lk 3,2 Ef 4,14 Pr 49,4 Mt 3,1-5 Mt 11,7-8 Mk 1,4-5 Jn 1,23 2 Kor 1,17-20 Jok 1,6-8 2 Pt 2,17 2 Pt 3,17 apsimeta angeluporarafaeliotapo regimazmones pradings
Lk 7,25 Ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Antai tie, kurie ištaigingai vilki ir prabangiai gyvena, yra karaliaus rūmuose. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Sam 19,35 1 Kar 10,5 2 Kar 1,8 Est 1,3 Est 1,11 Est 4,2 Est 5,1 Est 8,15 Iz 59,17 Mt 3,4 Mt 6,29 1 Pt 3,3-4 Dvasios turtaihomoseksualaihomoseksualashomoseksualumasišgelbėtasiškreipiapedofilijapriimti saverankos paspaudimassugriautiviengungis
Lk 7,26 Tai ko gi išėjote pamatyti? Ar pranašo? Taip, sakau jums, ir daug daugiau negu pranašo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 1,76 Lk 20,6 Mt 11,9-14 Lk 16,16 Jn 3,26-30 Jn 5,35
Lk 7,27 Jis yra tas, apie kurį parašyta: ‘Štai Aš siunčiu pirma Tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties Tau kelią’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mal 3,1 Mk 1,2 Lk 1,76 Iz 40,3 Mal 4,5-6 Mt 11,10 Lk 1,15-17 Jn 1,23 akis nematytųatsižadėkDangaus slėpinysDievo skryniagreitisišgydytiišvarytiJonas krikštytojaskopecioskupranugarispiktpranašystėsmurtavimasstatybos
Lk 7,28 Sakau jums: tarp gimusių iš moters nebuvo didesnio pranašo už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias Dievo karalystėje didesnis už jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 11,11 Mt 13,16-17 Lk 1,14-15 Lk 3,16 Lk 9,48 Lk 10,23-24 Ef 3,8-9 Kol 1,25-27 Heb 11,39-40 1 Pt 1,10-12 didingumasJonas krikštytojassiauri vartai
Lk 7,29 Jį išgirdusi, visa tauta, taip pat ir muitininkai, pripažino Dievo teisingumą, nes leidosi krikštijami Jono krikštu. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 3,12 Lk 7,35 Ts 1,7 Ps 51,4 Mt 3,5-6 Mt 21,31-32 Apd 18,25 Apd 19,3 Rom 3,4-6 Rom 10,3 Apr 15,3 Apr 16,5 krikštaskrikštas ugnimikrikštynossakramentai
Lk 7,30 Tik fariziejai ir Įstatymo mokytojai atstūmė, ką Dievas jiems buvo sumanęs, nesiduodami Jono krikštijami“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,35 Jer 8,8 Lk 13,34 Apd 20,27 Rom 10,21 2 Kor 6,1 Gal 2,21 Ef 1,11 atgailavimasatgimtifariziejaigimtikuniškumasnenugalimasnikodemasprabudimas
Lk 7,31 „Su kuo galėčiau palyginti šios kartos žmones? Į ką jie panašūs? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rd 2,13 Mt 11,16-19 Mk 4,30
Lk 7,32 Jie panašūs į vaikus, kurie, susėdę turgavietėje, vieni kitiems šaukia: ‘Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 17,16 Iz 28,9-13 Iz 29,11-12 Jer 5,3-5 Zch 8,5 Mt 11,16-19 dovydas giedaerodasjoachimassokisšokti dievuitingėti
Lk 7,33 Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas. Jis nevalgė duonos ir negėrė vyno, tai jūs sakėte: ‘Jis demono apsėstas’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 1,15 Mt 3,4 Mk 1,6 Jer 16,8-10 Mt 10,25 Jn 8,48 Jn 8,52 Jn 10,20 Apd 2,13 alkoholisJonas krikštytojasmakabėjaisusilaikymasvanduo vynasvynmaišiusvyno taure
Lk 7,34 Atėjo Žmogaus Sūnus; Jis valgo ir geria, tai jūs vėl sakote: ‘Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 15,2 Mt 9,11 Lk 5,29 Lk 7,36 Lk 14,1 Lk 19,7 Jn 12,2 Lk 11,37 Jn 2,2 alausalkoholikasalkoholisalkoholizmasapsirijimasgirtuokliainegerkpalapinėspasiklydimasrijūnassaikingumasvanduo vynasvynmaišiusvynuogyno darbininkai
Lk 7,35 Bet išmintį pateisina visi jos vaikai“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 8,32-36 Lk 7,29 Pat 17,16 Oz 14,9 Mt 11,19 1 Kor 2,14-15 citatos išmintisdidelė išmintis
Lk 7,36 Vienas fariziejus pakvietė Jėzų kartu valgyti. Atėjęs į fariziejaus namus, Jis sėdo prie stalo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,3-9 Lk 11,37 Lk 14,1 Mt 26,5-6 Lk 7,34 Jn 11,2-16 gyvuliu apdorojimasSimonas pasiūlėant kryžiausgailestingasMarija magdalietė
Lk 7,37 Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, sužinojusi, kad Jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,31 Mt 26,6-13 Mk 14,3-9 Lk 5,30 Lk 5,32 Lk 7,34 Lk 7,37-39 Lk 18,13 Lk 19,7 Jn 9,24 Jn 9,31 Jn 11,2 Jn 12,1-8 Rom 5,8 1 Tim 1,9 1 Tim 1,15 1 Pt 4,18 brangiausiasmagdalietėMarija magdalietėatgaila
Lk 7,38 ir, verkdama priėjusi iš užpakalio prie Jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo Jo kojas ir tepė jas tepalu. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 18,4 Ts 2,4-5 Ezr 10,1 Ps 6,6-8 Ps 38,18 Ps 51,17 Ps 126,5-6 Mok 9,8 Gg 1,3 Iz 57,9 Iz 61,3 Jer 31,9 Jer 31,18-20 Jl 2,12 Zch 12,10 Mt 5,4 Lk 6,21 Lk 7,44-46 Lk 22,62 Jn 13,4-5 2 Kor 7,10-11 Jok 4,9 ašarųatgailos ašarosDvasios patepimaskiekvienas plaukasligonių patepimasnuplovimaspatepimo aliejusplaukaiplaukųranku plovimas
Lk 7,39 Tai matydamas, fariziejus, kuris Jėzų pasikvietė, samprotavo: „Jeigu šitas būtų pranašas, Jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri Jį liečia, nes ji – nusidėjėlė!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 7,16 Mk 7,21 Lk 15,2 2 Kar 5,20 Pat 23,7 Iz 65,5 Mt 9,12-13 Mt 20,16 Mt 21,28-31 Mk 2,6-7 Lk 3,8 Lk 7,37 Lk 12,17 Lk 15,28-30 Lk 16,3 Lk 18,4 Lk 18,9-11 Jn 4,19 Jn 7,12 Jn 7,40-41 Jn 7,47-52 Jn 9,24
Lk 7,40 O Jėzus tarė: „Simonai, turiu tau ką pasakyti“. Tas atsiliepė: „Sakyk, Mokytojau!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 33,31 Mal 1,6 Mt 7,22 Mt 26,49 Lk 5,22 Lk 5,31 Lk 6,8 Lk 18,18 Lk 20,20-21 Jn 3,2 Jn 13,13 Jn 16,19 Jn 16,30 draugais vadinuSimonas pasiūlėsimono
Lk 7,41 „Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas penkis šimtus denarų, o kitas – penkiasdešimt. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 18,28 Sk 27,3 Iz 50,1 Jer 3,11 Mt 6,12 Mt 18,23-25 Lk 7,47 Lk 11,4 Lk 12,48 Lk 13,4 Jn 15,22-24 Rom 3,23 Rom 5,20 1 Tim 1,15-16 1 Jn 1,8-10 Jėzaus palyginimainebūkite skolingi
Lk 7,42 Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Kuris labiau jį mylės?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 32,1-5 Ps 49,7-8 Ps 51,1-3 Ps 103,3 Iz 43,25 Iz 44,22 Jer 31,33-34 Dan 9,18-19 Mch 7,18-20 Mt 6,12 Mt 18,25-26 Mt 18,34 Apd 13,38-39 Rom 3,24 Rom 4,5-8 Rom 5,6 Gal 3,10 Ef 1,7 Ef 4,32 Kol 3,13 bankrotasmeilė tarnautiskolininkasužsitraukti
Lk 7,43 Simonas atsakė: „Manau, jog tas, kuriam daugiau dovanota“. Jėzus tarė: „Teisingai nusprendei“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 116,16-18 Mk 12,34 Lk 7,47 Lk 10,38 1 Kor 15,9-10 2 Kor 5,14-15 1 Tim 1,13-16 Simonas pasiūlė
Lk 7,44 Ir, atsisukęs į moterį, Jis tarė Simonui: „Matai šitą moterį? Aš atėjau į tavo namus, tu nedavei man vandens kojoms nusimazgoti, o ji laistė jas ašaromis ir šluostė savo plaukais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Tim 5,10 Pr 19,2 Ts 19,21 Pr 18,4 Pr 43,24 1 Sam 25,41 Jok 2,6 ašarųburnos plovimaskojaskojosmaudyklė Jeruzalėjenuplautiplauti kojasranku plovimasSimonas pasiūlėvonia
Lk 7,45 Tu manęs nepabučiavai, o ji, vos man atėjus, nesiliauja bučiavusi mano kojų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 15,5 2 Sam 19,39 Rom 16,16 Pr 29,11 Pr 33,4 Mt 26,48 1 Kor 16,20 1 Tes 5,26 taikos pabučiavimu
Lk 7,46 Tu aliejumi man galvos nepatepei, o ji tepalu patepė man kojas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 23,5 Mok 9,8 Dan 10,3 Mt 6,17 Rūt 3,3 2 Sam 14,2 Ps 104,15 Am 6,6 Mch 6,15 aliejusbrangiausiasDvasios patepimasdžiaugsmo aliejusligonių patepimasmiros aliejpatepimo aliejus
Lk 7,47 Todėl sakau tau: jos gausios nuodėmės jai atleidžiamos, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Jn 4,19 Iš 34,6-7 Iz 1,18 Iz 55,7 Ez 16,63 Ez 36,29-32 Mch 7,19 Mt 10,37 Lk 5,20-21 Lk 7,39 Lk 7,42-43 Jn 21,15-17 Apd 5,31 Rom 5,20 1 Kor 6,9-11 2 Kor 5,14 Gal 5,6 Ef 6,24 Fil 1,9 1 Tim 1,14 1 Jn 1,7 1 Jn 3,18 1 Jn 5,3 džiaugiuosiišgelbėjimasnarkomanijanauja dienanauja pabaiganauja pradžianauja sutartisneapykantanekenčiapažangapirmają meilėskolos raštasteisingumas tiesavidinė kovavienatve
Lk 7,48 Jis tarė jai: „Tavo nuodėmės atleistos“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,2 Mk 2,5 Lk 5,20
Lk 7,49 Esantieji kartu su Juo už stalo ėmė svarstyti: „Kas gi Jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia?!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,3 Mk 2,7 Lk 5,20-21
Lk 7,50 O Jis tarė moteriai: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,22 Mk 5,34 Lk 8,48 Mk 10,52 Lk 18,42 Mok 9,7 Hab 2,4 Lk 8,18 Lk 8,42 Rom 5,1-2 Ef 2,8-10 Jok 2,14-26 degradavimasmažatikiainamas ramybėramybės kunigaikštistikėjimastikėjimas Dievužmogus mato

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį