Biblijos vartai

Atversta Lk 8,1-56 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 56.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: O Jėzus paklausė juos: „Kur jūsų tikėjimas?“ Jie išsigandę ir nustebę kalbėjosi tarpusavy: „Kas Jis toks, kad įsakinėja net vėjams ir vandeniui, ir tie Jo klauso?!“ Jie atplaukė į gadariečių kraštą, kuris yra priešingame Galilėjai krante. Pamatęs Jėzų, jis suriko, parpuolė prieš Jį ir ėmė garsiai šaukti: „Ko nori iš manęs, Jėzau, aukščiausiojo Dievo Sūnau?! Jėzus paklausė: „Kas mane palietė?“ Visiems besiginant, Petras ir šalia jo esantys tarė: „Mokytojau, minia Tave spaudžia ir stumia, o Tu klausi: ‘Kas mane palietė?’“ Bet Jėzus atsakė: „Mane kažkas palietė, nes Aš pajutau, kad iš manęs išėjo jėga“.

Lk 8,1 Po to Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, pamokslaudamas ir skelbdamas Dievo karalystės Gerąją naujieną. Su Juo buvo dvylika En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 4,23 Iz 61,1-3 Mt 9,35 Mt 10,2-4 Mt 11,1 Mt 13,19 Mk 1,39 Mk 3,16-19 Lk 2,10-11 Lk 4,18 Lk 4,43-44 Lk 6,14-16 Apd 10,38 Apd 13,32 Rom 10,15 akmenuota dirvaatsiversDangaus slėpinysdievo karaslystedrasi moterisgeroji naujienamagdalietėmano karalystenemiegapamokslavimasMarija magdalietėsėkla
Lk 8,2 ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų: Marija, vadinama Magdaliete, iš kurios buvo išėję septyni demonai, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,55-56 Mk 15,40-41 Mk 16,9 Jn 19,25 Apd 1,14 Mk 16,1 Lk 8,30 Lk 23,27 Lk 23,49 Lk 23,55 apie demonusdemonaidemonai paklūstademonasdemonų išvarymasdemonusdieglysdovydo raktasegzorcizmasegzorcizmo maldaišgydė neregįjėzaus veidakošmaraikryzkelelegionasmagdalietėMarijaMarija magdalietėnazyrainedaryti piktonervairaganossilpnumaisstiprus maistassventa marijašventa Marijavelnio pavydas
Lk 8,3 Erodo prievaizdo Chūzo žmona Joana, Zuzana ir daug kitų, kurios jiems tarnavo savo turtu. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 24,10 1 Krn 29,14 Iz 23,18 Mt 2,11 Mt 14,1 Mt 25,40 Mt 26,11 Lk 9,7-9 Jn 4,46-53 Apd 9,36-39 Apd 13,1 2 Kor 8,9 Fil 4,22 1 Tim 5,10 būti turtingbūti turtingudiakonaiDvasinės vertybėsDvasios turtaikūno poreikiaimagdalietėpilnatveprižiūrėtojassalomėjasvetingumo dovana
Lk 8,4 Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms iš visų miestų skubant pas Jį, Jis kalbėjo palyginimu: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 13,2-9 Mk 4,1-9
Lk 8,5 „Sėjėjas išėjo sėti savo sėklos. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito palei kelią, buvo sumindžioti, ir padangių paukščiai juos sulesė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 15,11 Ps 119,118 Mt 5,13 Mt 13,3-4 Mt 13,18-19 Mt 13,24-26 Mt 13,37 Mk 4,2-4 Mk 4,15 Mk 4,26-29 Lk 8,11-12 Heb 2,1 Jok 1,23-24 dirvožemisJėzaus palyginimaikumščiuodamas orąrūpestingai žiūrėkitesėjaapsisprendimas
Lk 8,6 Kiti nukrito ant uolos, ir išdygę nudžiūvo, nes trūko drėgmės. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jer 5,3 Ez 11,19 Ez 36,26 Am 6,12 Mt 13,5-6 Mt 13,20-21 Mk 4,5-6 Mk 4,16-17 Lk 8,13 Rom 2,4-5 Heb 3,7-8 Heb 3,15 akmenuota dirvadirvožemismokslasrūpestingai žiūrėkite
Lk 8,7 Kiti nukrito tarp erškėčių, ir tie, kartu išaugę, nusmelkė juos. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jer 4,3 Pr 3,18 Mt 13,7 Mt 13,22 Mk 4,7 Mk 4,18-19 Lk 8,14 Lk 21,34 Heb 6,7-8
Lk 8,8 O dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė šimteriopą derlių“. Tai papasakojęs, Jis sušuko: „Kas turi ausis klausyti – teklauso!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 11,15 Pr 26,12 Apr 2,7 Apr 2,11 Pat 1,20-23 Pat 8,1 Pat 20,12 Jer 13,15 Jer 25,4 Mt 13,8-9 Mt 13,23 Mk 4,8 Mk 4,20 Lk 8,15 Jn 1,12-13 Jn 3,3-5 Ef 2,10 Kol 1,10 be raukšlėsdirvožemisko ausisnugalėtojas
Lk 8,9 Jo mokiniai paklausė: „Ką reiškia šis palyginimas?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 13,10 Mt 13,18 Mk 4,10 Oz 6,3 Mt 13,36 Mt 15,15 Mk 4,34 Mk 7,17-18 Jn 15,15
Lk 8,10 Jis atsakė: „Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad ‘žiūrėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 6,9 Mt 11,25 Rom 16,25 Įst 29,4 Ps 25,14 Iz 29,14 Iz 44,18 Jer 5,21 Mt 13,11-17 Mt 16,17 Mk 4,11 Lk 10,21-24 Jn 12,40 Apd 28,26-27 Rom 11,7-10 1 Kor 2,7-11 1 Kor 12,11 Ef 3,3-9 Kol 1,26-28 Kol 2,2 1 Tim 3,16 1 Pt 1,10-12 avelėsDangaus slėpinysDievo karalysteJėzaus palyginimailemtissusivienijimas
Lk 8,11 „Palyginimas štai ką reiškia: sėkla yra Dievo žodis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 13,19 Mk 4,14-20 Jok 1,21 Iz 8,20 1 Kor 3,6-7 1 Kor 3,9-12 1 Pt 1,23-25 dviašmenis kalavijasJėzaus maldaKristaus bažnyčiaKristaus nusįstatymasnepaperkamaspjūtisprieštarautisėjatrys sėklosvelnio vaikaižodžio galia
Lk 8,12 Palei kelią – tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnias ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 1,24-26 Pat 1,29 Pat 4,5 Iz 65,11 Mt 13,19 Mk 4,15 Lk 8,5 2 Tes 2,9-14 Jok 1,23-24 Apr 12,9 aklumassielos nepriežiūraŠėtonasŠėtono garbintojai
Lk 8,13 Ant uolos – tai tie, kurie, išgirdę žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų: jie kurį laiką tiki, o gundymo metu atkrinta. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 12,12 Iz 58,2 Ez 33,32 Oz 6,4 Mk 6,20 Jn 5,35 Job 19,28 Ps 106,12-14 Pat 12,3 Mt 13,20-21 Mk 4,16-17 Lk 22,31-32 Jn 2,23-25 Jn 8,30-32 Jn 12,42-43 Jn 15,2 Jn 15,6 Apd 8,13-23 1 Kor 13,2 1 Kor 15,2 Gal 3,1 Gal 3,4 Gal 4,15-20 Ef 3,17 Kol 1,23 Kol 2,7 1 Tes 3,5 1 Tim 1,19 2 Tim 2,18-19 Heb 10,39 Jok 2,26 2 Pt 2,20 2 Pt 2,22 1 Jn 2,19 Jud 1,12 aiškinaatsispyrimas pagundomsbrolisDvasia raginagundomasiškovota pergalėįtikėjomeįtikėtikrikštas kūdikiskritimasnepasitraukianetikėsnetikiunežinopagundymaipagundymaspalaidojopalaužtaspažinimopraeitisstatytitikinčiųjųtikinti širdisvadini geru
Lk 8,14 Sėkla, kritusi tarp erškėčių, – tai tie, kurie išgirdo, bet, toliau eidami, buvo nusmelkti rūpesčių, turtų bei gyvenimo malonumų ir neduoda subrendusio vaisiaus. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Tim 6,9-10 1 Tim 6,17 Mt 6,24-25 Mt 13,22 Mk 4,19 Lk 8,7 Lk 13,6-9 Lk 16,13 Lk 17,26-30 Lk 18,24-25 Lk 21,34 Jn 15,6 2 Tim 4,10 1 Jn 2,15-17 apgailėtinasaš padarysiuateities kūrimasbelskisbloga savijautabrandadidelis atlygisdidžiosios nuodėmėsfinansai tarnavimuigyvenimo malonumaigundymaigundomaskuniški malonumailinksmybesmaterialiniai turtainesirūpina savaisiaispagundymaipagundymaspramogarūpestis ateitimisielos troškimaitarp erškėčiųtiesa širdistikrieji turtaitūkstantis rūpesčių
Lk 8,15 Nukritusi į gerą žemę sėkla – tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį tyroje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Fil 1,11 Kol 1,6 Heb 10,36 Įst 30,6 Job 23,11-12 Ps 1,1-3 Ps 51,10 Ps 119,11 Ps 119,127-129 Pat 3,1 Jer 15,16 Jer 31,33 Jer 32,29 Ez 36,26-27 Mt 24,13 Lk 6,45 Lk 11,28 Jn 14,15 Jn 14,21-24 Jn 15,10 Rom 2,7 Rom 6,22 Rom 7,4 Rom 7,18 1 Kor 7,19 Gal 5,22-26 Ef 2,8 Fil 3,13-15 Kol 1,10 Heb 2,1 Heb 6,11-12 Jok 1,4 Jok 1,16-19 Jok 1,22-25 Jok 5,7-8 1 Pt 2,1-2 1 Jn 2,3 atkaklumasbe raukšlėsblogi darbaidirvožemisdvasiniai vaisiaigera širdisilga kantrybeižeidimaskantrybėklausymasmelagystėnusivylimaspaklusnumaspasaulis meluojasąžiningassėjasirdisširdies bėdaširdies gerumasširdimi tikėsitaiki širdistiesa širdisžmogus gimsta
Lk 8,16 „Nė vienas, uždegęs žiburį, neapvožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad įeinantys matytų šviesą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 11,33 Mk 4,21-22 Mt 5,15-16 Apd 26,18 Fil 2,15-16 Apr 1,20-1 Apr 11,4 Dievo šviesadruskagarbingi indailiudijimaspažangapo lovasviesašviesašviesiai raudonatavo šviesa
Lk 8,17 Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 10,26 Mok 12,14 Mk 4,22 Lk 12,2-3 1 Kor 4,5 apsireiškimasatskleistabus atskleistadonaldas trumpasgyventi kilniaiJėzus apsireikšmelagystėmelas žmonainazyraiparodepaslėpti dalykaisekimassukčiavimastapo regimatechnologijos
Lk 8,18 Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi turįs“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 13,12 Mt 25,29 Lk 19,26 Jn 15,2 Įst 32,46-47 Pat 2,2-5 Pat 14,12 Mt 7,22-23 Mk 4,23-25 Mk 13,14 Lk 9,44 Lk 12,20-21 Lk 16,2-4 Lk 16,19-25 Apd 10,33 Apd 17,11 Rom 12,3 1 Kor 3,18 1 Kor 8,2 1 Kor 13,1-3 1 Kor 14,37 Fil 3,4 Heb 2,1 Jok 1,19-26 1 Pt 2,1-2 klausymasnenaudingas tarnasneštuvairūpestingai žiūrėkiteskaitymas klausytojamstalentas
Lk 8,19 Pas Jėzų atėjo motina ir Jo broliai, bet negalėjo prieiti prie Jo per minią. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 12,46-50 Mk 3,31-35 Mk 3,21 Jėzaus broliaiMarijavadina broliais
Lk 8,20 Jam pranešė: „Tavo motina ir broliai stovi lauke ir nori su Tavimi pasimatyti“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 13,55-56 Mk 6,3 Jn 7,3-6 Apd 1,14 1 Kor 9,5 Gal 1,19
Lk 8,21 O Jis atsakė: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jok 1,22 Mt 7,21-26 Mt 17,5 Mt 25,40 Mt 25,45 Mt 28,10 Lk 8,15 Lk 11,27-28 Jn 6,28-29 Jn 13,17 Jn 15,14-15 Jn 20,17 2 Kor 5,16 2 Kor 6,18 Heb 2,11-13 1 Jn 2,29 1 Jn 3,22-23 3 Jn 1,11 aromatasįsiklausymasJėzaus broliaiJėzaus misijaJėzus nukryžiavimaską mataiklausaumarijos džiaugsmaipražūčiaisavistabasventa marijašventa Marijašviesos šaltinistelktistikslinti
Lk 8,22 Vieną dieną Jėzus su mokiniais įlipo į valtį ir pasakė: „Irkimės anapus ežero!“ Ir jie išplaukė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 8,23-27 Mt 8,18 Mt 14,22 Mk 4,35-41 Mk 5,21 Mk 6,45 Mk 8,13 Lk 5,1 Lk 8,23 Jn 6,1 darymas gera
Lk 8,23 Jiems beplaukiant, Jėzus užmigo. Ežere kilo audra. Bangos pradėjo semti valtį, ir jie atsidūrė pavojuje. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 44,23 Ps 93,3-4 Ps 107,23-30 Ps 124,2-4 Ps 148,8 Iz 51,9-10 Iz 54,11 Lk 8,22 Apd 27,14-20 Heb 4,15 miegasuraganas
Lk 8,24 Tuomet pripuolę jie ėmė žadinti Jį, šaukdami: „Mokytojau, Mokytojau, mes žūvame!“ Atsikėlęs Jis sudraudė vėją ir bangas. Jos nurimo, ir stojo tyla. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 65,7 Lk 4,39 Ps 69,1-2 Ps 104,6-9 Ps 107,25-29 Ps 116,3-4 Ps 142,4-5 Iz 50,2 Jer 5,22 Rd 3,54-56 Nah 1,4 Mt 14,30 Lk 5,5 Jn 2,2-6 2 Kor 1,9-10 magdalietėorusuraganas
Lk 8,25 O Jėzus paklausė juos: „Kur jūsų tikėjimas?“ Jie išsigandę ir nustebę kalbėjosi tarpusavy: „Kas Jis toks, kad įsakinėja net vėjams ir vandeniui, ir tie Jo klauso?!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 1,9-10 Joz 10,12-14 Job 38,8-10 Pat 8,29 Pat 30,4 Mt 6,30 Mt 8,26 Mt 14,31 Mt 17,20 Mk 4,40-41 Lk 12,28 Jn 11,40 abejojantisabejojimasbailumas
Lk 8,26 Jie atplaukė į gadariečių kraštą, kuris yra priešingame Galilėjai krante. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 8,28-34 Mk 5,1-20
Lk 8,27 Kai tik Jėzus išlipo į krantą, Jį pasitiko iš miesto atbėgęs vyras, kuris jau ilgą laiką turėjo demonų. Jis nedėvėjo drabužių ir negyveno namuose, bet laikėsi kapinėse. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Sk 19,16 1 Sam 19,24 Iz 65,4 Mk 5,2-5 kurtumasnetinkamas elgesysnuoganuogumas
Lk 8,28 Pamatęs Jėzų, jis suriko, parpuolė prieš Jį ir ėmė garsiai šaukti: „Ko nori iš manęs, Jėzau, aukščiausiojo Dievo Sūnau?! Maldauju, nekankink manęs!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 8,29 Iz 27,1 Mk 1,24-27 Mk 5,6-8 Lk 4,33-36 Lk 8,37-38 Apd 16,16-18 Jok 2,19 2 Pt 2,4 1 Jn 3,8 Apr 20,1-3 Apr 20,10 apsėdimasdemonaidemonasdemonusegzorcizmasegzorcizmo maldakiaulėMarijos skausmasnedidelis tikėjimasnesutarimaiturėjimas
Lk 8,29 Mat Jėzus buvo įsakęs netyrajai dvasiai išeiti iš to žmogaus. Dvasia dažnai jį sugriebdavo ir, nors jį saugodavo surakintą grandinėmis, supančiotomis kojomis, jis sutraukydavo pančius ir demonas jį varydavo į dykumą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 5,3-5 Mk 5,8 Mk 9,20-26 Lk 9,39 Lk 9,42 Apd 19,12-16 2 Tim 2,25-26 apie demonusdemonai paklūstademonų išvarymas
Lk 8,30 Jėzus jo paklausė: „Kuo tu vardu?“ Šis atsakė: „Legionas“. Mat į jį buvo įėję daug demonų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,53 Mt 8,29 Mk 5,9 Mk 16,9 Lk 8,2 demonaidemonaslegionasnervaipsichologine ligavelnio mirtiszeme velnio
Lk 8,31 Jie maldavo Jėzų, kad Jis neįsakytų jiems eiti į bedugnę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 9,1-2 Job 1,11 Job 2,5 Mt 25,41 Lk 8,28 Fil 2,10-11 Apr 9,11 Apr 11,7 Apr 17,8 Apr 19,20 Apr 20,1-3 Apr 20,14-15 abadonasgyvuliu apdorojimasnesvari duonasulaikytos
Lk 8,32 Tenai kalne ganėsi didelė banda kiaulių. Demonai prašė leisti sueiti į jas. Jėzus leido. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Kun 11,7 1 Kar 22,22 Job 1,10 Job 1,12 Job 2,6 Ps 62,11 Iz 65,4 Iz 66,3 Mt 8,30-33 Mk 5,11-13 Jn 19,11 1 Jn 4,4 Apr 20,7
Lk 8,33 Tada demonai, išėję iš žmogaus, apniko kiaules. Banda tuojau metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 8,22-23 Jn 8,44 1 Pt 5,8 Apr 9,11 gyvūnai
Lk 8,34 Pamatę, kas nutiko, piemenys pabėgo ir pranešė apie tai mieste bei kaimuose. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 8,33 Mt 28,11 Mk 5,14 Apd 19,16-17
Lk 8,35 Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko, ir, atėję prie Jėzaus, rado žmogų, iš kurio buvo išėję demonai, sėdintį prie Jėzaus kojų apsirengusį ir sveiko proto. Ir jie išsigando. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 10,39 Lk 8,27 Ps 51,10 Iz 49,24-25 Iz 53,12 Mk 5,15 Lk 2,46 Lk 15,17 Apd 22,3 Heb 2,14-15 1 Jn 3,8 Evangelijos beprotybė
Lk 8,36 Tie, kurie matė, papasakojo, kaip buvo išgydytas demonų apsėstasis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 4,24
Lk 8,37 Tada visa gadariečių krašto minia ėmė prašyti, kad Jėzus pasitrauktų nuo jų, nes juos buvo apėmusi didelė baimė. Jis įsėdo į valtį ir grįžo atgal. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,39 Lk 5,8 Įst 5,25 1 Sam 6,20 2 Sam 6,8-9 1 Kar 17,18 Job 21,14-15 Mt 8,34 Mk 5,17 Lk 8,28 Lk 9,5 Lk 9,56 Lk 10,10-11 Lk 10,16
Lk 8,38 Vyras, iš kurio buvo išėję demonai, prašėsi paliekamas pas Jėzų. Tačiau Jis atleido jį ir paliepė: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 5,18-20 Iš 12,25-27 Iš 13,8-9 Iš 13,14-16 Įst 10,20-21 Ps 27,4 Ps 32,7 Ps 71,17-18 Ps 78,3-6 Ps 107,21-22 Ps 107,31-32 Ps 111,2-4 Ps 116,12 Ps 116,16 Ps 145,3-12 Iz 63,7-13 Lk 8,28 Lk 8,37 Apd 9,13-16 Gal 1,23-24 Fil 1,23 1 Tim 1,13-16
Lk 8,39 „Grįžk namo ir papasakok, kokių didžių dalykų tau padarė Dievas“. Tuomet jis nuėjo ir skelbė po visą miestą, ką Jėzus jam buvo padaręs. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 66,16 Įst 10,21 Ps 126,2-3 Dan 4,1-3 Dan 4,34-37 Mk 1,45 Lk 17,15-18 Jn 4,29 1 Tim 5,8 Dvasios liudijimasliudijimasmiestas
Lk 8,40 Grįžtantį Jėzų pasitiko minia, nes visi Jo laukė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,1 Mk 5,21 Pat 8,34 Mk 6,20 Mk 12,37 Lk 5,1 Lk 19,6 Lk 19,37-38 Lk 19,48 Jn 5,35 Apd 10,33 deginimas
Lk 8,41 Ir štai atėjo vyras, vardu Jayras, sinagogos vyresnysis. Jis puolė Jėzui po kojų, maldaudamas ateiti į jo namus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 5,22-43 Lk 8,49 Lk 13,14 Apd 13,15 Apd 18,8 Apd 18,17 Mt 8,7-8 Mt 9,18-26 Lk 5,8 Lk 17,16 Jn 4,46-49 Jn 11,21 Apd 9,38 Apr 5,8 Dievo stebuklas
Lk 8,42 Mat jo vienintelė, dvylikametė dukrelė buvo bemirštanti. Jėzus ėjo iš visų pusių spaudžiamas minios. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 7,12 Lk 8,45 Pr 44,20-22 Job 1,18-19 Job 4,20 Ps 90,5-8 Ps 103,15-16 Mok 6,12 Ez 24,16 Ez 24,25 Zch 12,10 Mk 5,24 Rom 5,12 viengimio sūnausviengimis sūnus
Lk 8,43 Viena moteris, dvylika metų serganti kraujoplūdžiu ir išleidusi gydytojams visus savo išteklius, – bet jos nė vienas negalėjo pagydyti, – En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Krn 16,12 Job 13,4 Ps 108,12 Iz 2,22 Iz 55,1-3 Mt 9,20-22 Mk 5,25-26 Mk 9,18 Mk 9,21-22 Lk 8,27 Lk 13,11 Lk 13,16 Jn 5,5-6 Jn 9,1 Jn 9,21 Apd 3,2 Apd 4,22 Apd 14,8-10 Kun 15,25-33 menstruacijos
Lk 8,44 prisiartino iš užpakalio ir prisilietė Jo drabužio apvado. Ir bematant kraujas liovėsi plūdęs. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 22,12 Iš 15,26 Mal 4,2 Mt 8,3 Mt 20,34 Mk 5,27-28 Mk 6,56 Lk 7,38 Lk 13,13 Jn 5,13 Apd 5,15 Apd 19,12 lietimasmėlynas siūlasprisilietimas
Lk 8,45 Jėzus paklausė: „Kas mane palietė?“ Visiems besiginant, Petras ir šalia jo esantys tarė: „Mokytojau, minia Tave spaudžia ir stumia, o Tu klausi: ‘Kas mane palietė?’“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 5,30-32 Lk 5,5 Lk 9,13 Petras
Lk 8,46 Bet Jėzus atsakė: „Mane kažkas palietė, nes Aš pajutau, kad iš manęs išėjo jėga“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 6,19 Lk 5,17 1 Pt 2,9 dorybėdorybeslietimasprisilietimas
Lk 8,47 Moteris, matydama, kad neliko nepastebėta, drebėdama prisiartino, parpuolė Jam po kojų ir visų žmonių akivaizdoje papasakojo, kodėl prisilietė ir kaip tuojau pasveiko. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,4 Ps 2,11 Ps 38,9 Ps 66,16 Iz 66,2 Oz 5,3 Oz 13,1 Hab 3,16 Mt 28,8 Mk 5,33 Lk 17,15-16 Apd 16,29 1 Kor 2,3 2 Kor 7,15 Fil 2,12 Heb 12,28 sveikas
Lk 8,48 Tuomet Jėzus jai tarė: „Dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Eik rami!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,22 Lk 7,50 Mk 5,34 Iš 4,18 1 Sam 1,17 2 Kar 5,19 Mt 8,13 Mt 9,2 Mt 12,20 Lk 17,19 Lk 18,42 Apd 14,9 2 Kor 6,18 Heb 4,2 akims sveikatosbūk drąsusdievas gydytojaDievas gydogydimasiliuminataiišgydėišgydymasišgydysluošojo pagydymasmedicinapagydėpaguodapaguodospasitikekpasveikosveikata
Lk 8,49 Jam tebekalbant, atėjo kažkas iš sinagogos vyresniojo namų ir tam pranešė: „Tavo duktė numirė. Nebevargink Mokytojo“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 7,6 Iz 7,12 Mt 9,23-26 Mk 5,35-43 Lk 8,41-43 Lk 11,7
Lk 8,50 Tai išgirdęs, Jėzus tarė: „Nebijok, tik tikėk, ir ji bus išgelbėta“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 5,36 Iz 50,10 Mk 9,23 Mk 11,22-24 Lk 8,48 Jn 11,25 Jn 11,40 Rom 4,17 Rom 4,20 apsimetėlisdievas gydytojagebėjimas tikėtiišgydysįtikėjomeįtikėtiJėzaus stebuklaimalda apsaugosmirtis baimėnebijokite svajotinebijosiuneįmanomanetikėkitenetikėsnetikiupagydėpalaiminti dvasiniaisilpnesnissunku tikėtiširdimi tikėsitikėjimo pasireiškimastikitiki manimitikinti širdisžmoniu baimė
Lk 8,51 Atėjęs į namus, Jis neleido su savimi įeiti niekam, tik Petrui, Jonui, Jokūbui ir mergaitės tėvui bei motinai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,33 Lk 9,28 1 Kar 17,19-23 2 Kar 4,4-6 2 Kar 4,34-36 Iz 42,2 Mt 6,5-6 Mk 5,37-40 Lk 6,14 Apd 9,40 jokūbo laiškasSimonas pasiūlėSimonas Petrassimono
Lk 8,52 Visi verkė ir apraudojo ją. Bet Jis tarė: „Neverkite! Mergaitė nemirė, o tik miega“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 23,27 Jn 11,4 Pr 23,2 Pr 27,34-35 Iš 24,17 2 Sam 18,33 Jer 9,17-21 Zch 12,10 Mt 11,17 Mk 5,38-39 Jn 11,11-13 ašarųmiegasnemiegavampyrai
Lk 8,53 Jie šaipėsi iš Jo, žinodami, kad ji mirusi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 12,4 Job 17,2 Ps 22,7 Iz 53,3 Mk 15,44-45 Lk 16,14 Jn 11,39 Jn 19,33-35
Lk 8,54 Bet Jėzus juos visus išvarė, ir, paėmęs ją už rankos, sušuko: „Mergaite, kelkis!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 1,31 Jn 11,43 Jer 31,32 Mt 9,25 Mk 5,40-41 Mk 8,23 Mk 9,27 Lk 7,14-15 Lk 8,51 Jn 5,21 Jn 5,28-29 Apd 9,40 Rom 4,17 mergaite kelkis
Lk 8,55 Jos dvasia sugrįžo, ir ji tuojau atsikėlė. Jėzus liepė duoti jai valgyti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 11,44 1 Kar 17,21-23 Mk 5,43 Lk 24,41-43
Lk 8,56 Jos tėvai be galo stebėjosi, o Jis įsakė niekam nesakyti, kas buvo įvykę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 8,4 Mt 9,30 Mk 5,42-43 Lk 5,14 klasta

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį