Biblijos vartai

Atversta MK12,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tuomet Jėzus jiems tarė: „Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. O kad mirusieji keliasi, – ar neskaitėte Mozės knygoje, kaip Mozei Dievas pasakė iš krūmo: ‘Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas!’? Vienas iš Rašto žinovų, girdėjęs juos besiginčijant ir supratęs, kaip puikiai Jėzus jiems atsakinėjo, priėjo ir paklausė Jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: ‘Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu ir visomis savo jėgomis’, – tai pirmasis įsakymas.

Mk 12,1 Jėzus pradėjo kalbėti jiems palyginimais: „Vienas žmogus pasodino vynuogyną, aptvėrė jį tvora, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į tolimą šalį. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Gg 8,11-12 Iz 5,1-4 Mt 25,14 Mk 4,2 Mk 4,11-13 Mk 4,33-34 Mk 13,34 Neh 9,13-14 Ps 78,68-69 Ps 80,8-16 Ps 147,19-20 Iz 7,23 Jer 2,21 Ez 20,11-12 Ez 20,18-20 Ez 20,49 Mt 13,10-15 Mt 13,34-35 Mt 21,28-14 Mk 12,1-12 Lk 8,10 Lk 13,6-9 Lk 15,13 Lk 19,12 Lk 20,9-19 Lk 22,9 Jn 15,1-8 Apd 7,38 Apd 7,46-47 Rom 3,1-2 Rom 9,4-5 Rom 11,17-24 bokštąbokštasosanavynininkasvynmedvynuogynai
Mk 12,2 Atėjus metui, jis nusiuntė pas vynininkus tarną atsiimti iš vynininkų savo vaisių. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ts 6,8-10 2 Kar 17,13 2 Krn 36,15 Ezr 9,11 Ps 1,3 Jer 25,4-5 Jer 35,15 Jer 44,4 Mch 7,1 Zch 1,3-6 Zch 7,7 Mt 21,34 Lk 12,48 Lk 20,10 Jn 15,1-8 Heb 1,1 dešimt tūkstančiųmetų laikąi
Mk 12,3 Tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 36,16 Neh 9,26 Apd 7,52 1 Tes 2,15 Heb 11,36-37 1 Kar 18,4 1 Kar 18,13 1 Kar 19,10 1 Kar 19,14 1 Kar 22,27 2 Krn 16,10 2 Krn 24,19-21 Jer 2,30 Jer 20,2 Jer 26,20-24 Jer 29,26 Jer 37,15-16 Jer 38,4-6 Jer 44,4-5 Jer 44,16 Dan 9,10-11 Zch 7,9-13 Mt 23,34-37 Lk 11,47-51 Lk 13,33-34 Lk 20,10-12 neabgautu
Mk 12,4 Tada jis vėl nusiuntė pas juos kitą tarną, o tie, apmėtę akmenimis, sužeidė jį į galvą ir išniekinę paleido. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 
Mk 12,5 Jis pasiuntė dar vieną, bet tą jie nužudė; ir dar daugelį kitų tarnų, kurių vienus jie primušė, kitus nužudė. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Neh 9,30 Jer 7,25-28 Mt 5,12 Mt 21,35-36 Mt 22,6 Mt 23,37 Mk 9,13 Lk 6,22-23 Lk 6,36 pirmieji zmonespirmieji žmonės
Mk 12,6 Dar vieną turėjo – mylimąjį sūnų. Jį nusiuntė pas juos paskutinį, sakydamas sau: ‘Jie gerbs mano sūnų’. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 3,17 Heb 1,1-2 Pr 22,2 Pr 22,12 Pr 37,3 Pr 37,11-13 Pr 44,20 Ps 2,7 Ps 2,12 Iz 42,1 Mt 1,23 Mt 11,27 Mt 17,5 Mt 26,63 Mk 1,11 Mk 9,7 Lk 3,22 Lk 9,35 Jn 1,14 Jn 1,18 Jn 1,34 Jn 1,49 Jn 3,16-18 Jn 3,35 Jn 5,23 Heb 1,6 1 Jn 4,9 1 Jn 5,11-12 Apr 5,9-13
Mk 12,7 Bet vynininkai tarėsi: ‘Tai paveldėtojas. Eikime, užmuškime jį, ir jo palikimas bus mūsų’. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 3,15 Pr 37,20 Ps 2,2-3 Ps 22,12-15 Iz 49,7 Iz 53,7-8 Mt 2,3-13 Mt 2,16 Mk 12,12 Jn 11,47-50 Apd 2,23 Apd 5,28 Apd 7,52 Apd 13,27-28
Mk 12,8 Nutvėrę nužudė jį ir išmetė laukan iš vynuogyno. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 21,33 Mt 21,39 Lk 20,15 Heb 13,11-13
Mk 12,9 Ką tada darys vynuogyno šeimininkas? Jis ateis, nužudys vynininkus ir atiduos vynuogyną kitiems. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 21,43 Lk 19,27 Kun 26,15-18 Kun 26,23-24 Kun 26,27-28 Įst 4,26-27 Įst 28,15-68 Joz 23,15 Pat 1,24-31 Iz 5,5-7 Iz 29,17 Iz 32,15-16 Iz 65,15 Jer 17,3 Dan 9,26-27 Zch 13,7-9 Mal 1,11 Mt 3,9-12 Mt 8,11-13 Mt 12,45 Mt 21,40-41 Mt 22,7 Mt 23,34-38 Lk 19,41-44 Lk 20,15-16 Apd 13,46-48 Apd 28,23-28 Rom 9,30-33 Rom 10,20-12 aukštinimas
Mk 12,10 Ar neskaitėte, kas parašyta Raštuose: ‘Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 118,22-23 Mt 21,16 Iz 28,16 Mt 12,3 Mt 19,4 Mt 21,42 Mt 22,31 Mk 2,25 Mk 12,26 Mk 13,14 Lk 6,3 Lk 20,17-18 Apd 4,11-12 Rom 9,33 Ef 2,20-22 1 Pt 2,7-8 akmenimisakmenisatmestinasbūk stiprusi akmenyskertinisnusižeminopamatai akmenspasidalyti džiaugsmuprakeikti vardaišebostiesa mumysevandens akmenysvienuoliai
Mk 12,11 Tai Viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akyse’?“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 2,32-36 Sk 23,23 Ps 118,23 Hab 1,5 Apd 2,12 Apd 3,12-16 Apd 13,40-41 Ef 3,8-11 Kol 1,27 1 Tim 3,16
Mk 12,12 Anie norėjo Jį suimti, tačiau bijojo minios. Mat suprato, kad palyginimas buvo jiems taikomas. Tad, palikę Jį, pasitraukė. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mk 11,18 Mt 22,22 Mk 11,32 Jn 7,25 Jn 7,30 Jn 7,44 2 Sam 12,7-15 1 Kar 20,38-41 1 Kar 21,17-27 Mt 21,26 Mt 21,45-46 Lk 20,6 Lk 20,19 nuomones
Mk 12,13 Tada jie siunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininkų sugauti Jo kalboje. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 3,6 Lk 11,54 Lk 20,20-26 Mk 8,15 Ps 38,12 Ps 56,5-6 Ps 140,5 Iz 29,21 Jer 18,18 Mt 16,6 Mt 22,15-22 fariziejaisuartėjimasvynmaišius
Mk 12,14 Šitie atėję sako Jam: „Mokytojau, žinome, jog Tu esi tiesus ir niekam nepataikauji. Tu neatsižvelgi į asmenis ir mokai Dievo kelio, kaip reikalauja tiesa. Ar reikia mokėti ciesoriui mokesčius, ar ne? En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 23,2-6 Įst 16,19 Įst 33,9-10 2 Krn 18,13 2 Krn 19,7 Ezr 4,12-13 Neh 9,37 Ps 12,2-4 Ps 55,21 Ps 120,2 Pat 26,23-26 Iz 50,7-9 Jer 15,19-21 Jer 42,2-3 Jer 42,20 Ez 2,6-7 Mch 3,8 Mt 17,25-27 Mt 22,17 Mk 14,45 Lk 20,22 Lk 23,2 Jn 7,18 Rom 13,6 2 Kor 2,2 2 Kor 2,17 2 Kor 4,1 2 Kor 5,11 2 Kor 5,16 Gal 1,10 Gal 2,6 Gal 2,11-14 1 Tes 2,4 ciesoriuimokytojaisaziningumasskirtingos nuomonėstaikos ryšiaižmonių ryšys
Mk 12,15 Mokėti ar nemokėti?“ Žinodamas jų veidmainystę, Jis tarė: „Kam spendžiate man pinkles? Atneškite man pažiūrėti denarą“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 17,2 Mt 22,18 Mk 10,2 Lk 20,23 Jn 2,24-25 Jn 21,17 Apd 5,9 1 Kor 10,9 Heb 4,13 Apr 2,23 belytisciesoriuimeskite akmeniskatikas
Mk 12,16 Jie padavė. Jis jų klausia: „Kieno čia atvaizdas ir įrašas?“ Jie atsakė: „Ciesoriaus“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,19-22 Lk 20,24-26 2 Tim 2,19 Apr 3,12 ciesoriui
Mk 12,17 Tuomet Jėzus jiems tarė: „Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. Ir jie labai Juo stebėjosi. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Rom 13,7 Job 5,12-13 Pat 23,26 Pat 24,21 Mok 5,4-5 Mal 1,6 Mt 17,25-27 Mt 22,22 Mt 22,33 Mt 22,46 Mk 12,30 Apd 4,19-20 Rom 6,13 Rom 12,1 1 Kor 6,19-20 1 Kor 14,24-25 2 Kor 5,14-15 1 Pt 2,17 apsėdimasaukoscezarisciesoriausciesoriuiDievo kariaipaaukojimaspatriotizmaspaveldėjimas vaikamsteistumasturėjimas
Mk 12,18 Pas Jėzų ateina sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir klausia: En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,23-33 Apd 4,1-2 Lk 20,27-40 Apd 23,6-9 1 Kor 15,13-18 2 Tim 2,18 bažnyčios prisikėlimasfilosofaiJėzaus kūnasmasturbuotismirties geluonisnelauktaiprisikėlimo viltissuimtastakasvažiuoti
Mk 12,19 „Mokytojau, Mozė mums parašė: ‘Jei kieno brolis mirtų ir paliktų žmoną, o nepaliktų vaikų, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių’. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 38,8 Įst 25,5-10 Rūt 1,11-13 Rūt 4,5 broliusnervai
Mk 12,20 Ir štai buvo septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirdamas nepaliko vaikų. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,25-28 Lk 20,29-33
Mk 12,21 Vedė ją antrasis, bet ir šis mirė bevaikis. Taip atsitiko ir su trečiuoju, En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 
Mk 12,22 ir visi septyni nepaliko vaikų. Po jų visų numirė ir ta moteris. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 
Mk 12,23 Taigi prisikėlime, kai jie prisikels, kurio iš jų žmona ji bus? Juk ji buvo visų septynių žmona“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti nusiplauti rankasprisikelti
Mk 12,24 Jėzus jiems atsakė: „Argi ne todėl klystate, kad nepažįstate nei Raštų, nei Dievo jėgos? En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Jn 20,9 Iz 25,8 Oz 6,2 Mt 22,29 2 Tim 3,15-17 Pr 18,14 Job 19,25-27 Iz 8,20 Iz 26,19 Jer 8,7-9 Jer 32,17 Ez 37,1-14 Dan 12,2 Oz 6,6 Oz 8,12 Oz 13,14 Mk 10,27 Lk 1,37 Jn 5,39 Apd 17,11 Rom 15,4 Ef 1,19 Fil 3,21 aklumasDievo zodisDievo žodisDievo žodžiaipasiruošksektofobijašaliamontradicijosžodisžodžių
Mk 12,25 Kai prisikels iš numirusiųjų, jie nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,30 Lk 20,35-36 1 Kor 15,42-54 Heb 12,22-23 1 Jn 3,2 angelo vardasapsimeta angelubelytisDievo angelusDievo sūnūsmirties angelasNojus sandoranusidėję angelaisantuokos palaiminimasskatikasšventasis globėjasvedybasvelnio išvarymasvienišumas
Mk 12,26 O kad mirusieji keliasi, – ar neskaitėte Mozės knygoje, kaip Mozei Dievas pasakė iš krūmo: ‘Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas!’? En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Lk 20,37 Pr 17,7-8 Pr 26,24 Pr 28,13 Pr 31,42 Pr 32,9 Pr 33,20 Iš 3,2-6 Iš 3,16 Iz 41,8-10 Mt 22,31-32 Mk 12,10 Apd 7,30-32 kupranugarismirusieji prisikelsmirusiųjų deginimasMozėMozė dykumojeMozė nešėsiMozės mirtispasidalyti džiaugsmuskaidru
Mk 12,27 Jis nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų Dievas. Taigi jūs labai klystate“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Pat 19,27 Mk 12,24 Rom 4,17 Rom 14,9 Heb 3,10 Heb 11,13-16 nemirtinga sielažmogaus grožis
Mk 12,28 Vienas iš Rašto žinovų, girdėjęs juos besiginčijant ir supratęs, kaip puikiai Jėzus jiems atsakinėjo, priėjo ir paklausė Jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,34-40 Lk 10,25-28 Lk 20,39 Mt 5,19 Mt 19,18 Mt 23,23 Lk 11,42 dešimt tūkstančiųmyli Dievą
Mk 12,29 Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: ‘Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 6,4 Lk 10,27 Įst 10,12 Įst 30,6 Pat 23,26 Mt 10,37 Mt 23,9 Mk 12,32-33 Rom 3,30 1 Kor 8,4 Gal 3,20 1 Tim 1,5 1 Tim 2,5 Jok 2,19 Jud 1,25 atsiprašauDievas šventaspas Dievąryžtingumasšauktis manęsDievas myliįstatymai
Mk 12,30 tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu ir visomis savo jėgomis’, – tai pirmasis įsakymas. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 6,5 iššūkiailikimaspienasryžtingumastrys karalia
Mk 12,31 Antrasis panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. Nėra jokio kito įsakymo, didesnio už šiuodu“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 19,18 Mt 7,12 Mt 19,18-19 Lk 10,27 Gal 5,14 1 Jn 4,21 Kun 19,13 Mt 22,39 Lk 10,36-37 Rom 13,8-9 1 Kor 13,4-8 Jok 2,8-13 1 Jn 3,17-19 1 Jn 4,7-8 gyvenimo malonumaiišorinė kovameilė jauniesiemsmeilė pavyzdys

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį