Biblijos vartai

Atversta MK14,25-55 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Petras atsiliepė: „Jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš!“ Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiui nė dukart nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi“. O Jėzus jiems tarė: „Kaip prieš plėšiką išėjote su kalavijais ir vėzdais suimti manęs. Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, vyresnieji ir Rašto žinovai.

Mk 14,25 Iš tiesų sakau jums: Aš daugiau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,29 Ps 104,15 Jl 3,18 Am 9,13-14 Zch 9,17 Lk 22,16-18 Lk 22,29-30 avinėlio puotąbendrystėbendrystėjeDangaus karalystedevynieucharistijameldainazirassenas drabužisskysčiaitraukinystvirtintivanduo vynasViešpaties vakarienėvyno taure
Mk 14,26 Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,30 Mt 21,1 Lk 22,39 Ts 18,1-4 Ps 47,6-7 Apd 16,25 1 Kor 14,15 Ef 5,18-20 Kol 3,16 Jok 5,13 Apr 5,9 alyvų kalnasatlikodainadainavimasdovydas giedagiedokite Viešpačiuihimnas meilėiinstrumentaiJėzaus misijakaraliaus dukrakartaklausyk Izraelimeilės himnasmuzikapabudimasši kartašlovinti psalmynasugnes Dievasvidurnaktisvisas Raštas
Mk 14,27 Jėzus jiems tarė: „Šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta: ‘Ištiksiu piemenį, ir avys išsisklaidys’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Zch 13,7 Mt 26,31 Jn 16,32 Lk 22,31-32 Jn 16,1 2 Tim 4,16 avysizraelio avispranašystėzakarijas
Mk 14,28 Bet prisikėlęs Aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 28,16 Mk 16,7 Mt 28,7 Mt 28,10 Mt 16,21 Mt 26,32 Jn 21,1 1 Kor 15,4-6 Galilėjos ežeras
Mk 14,29 Petras atsiliepė: „Jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,33-35 Lk 22,33-34 Jn 13,36-38 Jn 21,15
Mk 14,30 Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiui nė dukart nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,66-72 Jn 13,38 Pr 1,5 Pr 1,8 Pr 1,13 Pr 1,19 Pr 1,23 Mt 26,69-75 Lk 22,34 Lk 22,54-62 Jn 18,17 Jn 18,25-27 1 Kor 10,12 Jėzus karaliusJėzus mirštasaulėtekistris kartusuolosžvėrelių
Mk 14,31 Bet Petras dar atkakliau tvirtino: „Jei man reikėtų net mirti su Tavimi, aš vis tiek Tavęs neišsiginsiu“. Tą patį kalbėjo ir visi kiti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 19,8 Įst 5,27-29 2 Kar 8,13 Job 40,4-5 Ps 30,6 Pat 16,18 Pat 18,24 Pat 29,23 Jer 10,23 Jer 17,9 Jn 13,37
Mk 14,32 Jie atėjo į vietą, vadinamą Getsemane. Jėzus sako savo mokiniams: „Pasėdėkite čia, kol Aš melsiuosi“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,36-46 Mk 14,36 Mk 14,39 Ps 18,5-6 Ps 22,1-2 Ps 88,1-3 Ps 109,4 Lk 22,39-46 Jn 18,1-11 maldos namaišauksis manęstiesus keliasJėzus karalius
Mk 14,33 Pasiėmęs su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną, Jis pradėjo nuogąstauti ir sielvartauti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 5,37 Mk 9,2 Ps 38,11 Ps 69,1-3 Ps 88,14-16 Iz 53,10 Mt 26,37-38 Mk 1,16-19 Lk 22,44 Heb 5,7 geras žodisJėzaus mokinysJokūbo laiškas
Mk 14,34 Jis jiems sakė: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 12,27 Mk 13,35-37 Iz 53,3-4 Iz 53,12 Rd 1,12 Mk 14,37-38 Ef 6,18-19 1 Pt 4,7 1 Pt 5,8 siela nemirtinga
Mk 14,35 Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir meldėsi, kad, jei įmanoma, Jį aplenktų toji valanda. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,41 Heb 5,7 Pr 17,3 Įst 9,18 1 Krn 21,15-16 2 Krn 7,3 Mt 26,39 Lk 17,15-16 Apd 10,25-26 Apr 4,10 Apr 5,14 suimtas Jėzus
Mk 14,36 Jis sakė: „Aba, Tėve, Tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę! Tačiau ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Gal 4,6 Jn 5,30 Fil 2,8 Pr 18,14 Ps 40,8 Jer 32,27 Mt 6,9 Mt 26,39 Mk 10,27 Lk 22,41-42 Jn 4,34 Jn 6,38-39 Jn 12,27 Jn 18,11 Rom 8,15-16 2 Tim 2,13 Tit 1,2 Heb 5,7-8 Heb 6,18 aba tėvebroliui JėzusdevyniDievui tėvuigyvasis DievasJehovaJėzus karaliusJėzus mirštaklauptismano valiameldėsineaprėpiamas Dievasnebenetikrupaklusnumas tėvamsrūbasrūšissuimtas Jėzussuimtas sodešerkšnasvelykos
Mk 14,37 Po to grįžta, randa juos miegančius ir taria Petrui: „Simonai, tu miegi? Nepajėgei nė vienos valandos pabudėti? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Sam 16,17 Jer 12,5 Jon 1,6 Mt 25,5 Mt 26,40 Mk 14,29-31 Mk 14,40-41 Lk 9,31-32 Lk 22,45-46 1 Tes 5,6-8 Heb 12,3 Dvasios miegaspagundymaiSimonas PetrasSimonoužmigo
Mk 14,38 Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundymą, nes dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,41 Mt 24,42 Mk 14,34 Lk 21,36 Lk 22,40 Lk 22,46 Rom 7,18-25 Apr 3,2-3 Mt 6,13 Mt 25,13 1 Kor 16,13 Gal 5,17 Fil 2,12 1 Pt 5,8 Apr 3,10 budrumasbudrūsesame dvasiojegundymaigundomaskai meldžiatėspagalba silpnesniemspagundymaipagundymassaugotissuimtas sodetriumfas bėdosežmogus gimsta
Mk 14,39 Jis vėl nuėjo ir meldėsi tais pačiais žodžiais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 6,7 Mt 26,42-44 Lk 18,1 2 Kor 12,8 Jėzus karalius
Mk 14,40 Sugrįžęs Jis vėl rado juos miegančius – jų akys buvo apsunkusios, ir jie nežinojo, ką atsakyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 44,16 Mk 9,33-34 Rom 3,19
Mk 14,41 Jis atėjo trečią kartą ir tarė jiems: „Vis dar tebemiegate ir ilsitės? Gana! Atėjo valanda: štai Žmogaus Sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 9,31 Mk 14,35 Ts 10,14 1 Kar 18,27 1 Kar 22,15 2 Kar 3,13 Mok 11,9 Ez 20,39 Mt 26,2 Mt 26,45-46 Mk 7,9 Mk 10,33-34 Mk 14,10 Mk 14,18 Jn 7,30 Jn 8,20 Jn 12,23 Jn 12,27 Jn 13,1-2 Jn 17,1 Apd 7,52 žmogaus sūnus
Mk 14,42 Kelkitės, eime! Štai mano išdavėjas čia pat“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,46 Jn 18,1-2 prisikėlė
Mk 14,43 Ir tuojau, dar Jam tebekalbant, pasirodė vienas iš dvylikos – Judas, o kartu su juo didelė minia, ginkluota kalavijais ir vėzdais, pasiųsta aukštųjų kunigų, Rašto žinovų ir vyresniųjų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,16 Ps 2,1-2 Ps 3,1-2 Ps 22,11-13 Mt 26,47-56 Lk 22,47-53 Jn 18,3-11
Mk 14,44 Išdavėjas buvo jiems nurodęs ženklą: „Kurį pabučiuosiu, tai Tas. Suimkite Jį ir veskite saugodami!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,13 Joz 2,12 1 Sam 23,22-23 2 Sam 20,9-10 Ps 55,20-21 Pat 27,6 Mt 26,48-50 Apd 16,23 Fil 1,28 2 Tes 3,17
Mk 14,45 Atėjęs jis tuojau prisiartino prie Jėzaus ir tarė: „Rabi!“, ir pabučiavo Jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 1,3 Mal 1,6 Mt 23,7-10 Mk 12,14 Lk 6,46 Jn 13,13-14 Jn 20,16 skaicius aštuoni
Mk 14,46 O kiti čiupo Jėzų rankomis ir suėmė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ts 16,21 Rd 4,20 Jn 18,12 Apd 2,23
Mk 14,47 Vienas iš ten stovinčiųjų, išsitraukęs kalaviją, smogė vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam ausį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,51-54 Lk 22,49-51 Jn 18,10-11 ko ausisPetras
Mk 14,48 O Jėzus jiems tarė: „Kaip prieš plėšiką išėjote su kalavijais ir vėzdais suimti manęs. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 24,14-15 1 Sam 26,18 Mt 26,55 Lk 22,52-53
Mk 14,49 Aš kasdien buvau su jumis šventykloje ir mokiau, ir jūs manęs nesuėmėte. Tačiau turi išsipildyti Raštai“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 12,35 Jn 8,2 Jn 18,20 Ps 22,1-31 Ps 69,1-36 Iz 53,1-12 Dan 9,24-26 Mt 1,22 Mt 21,23-27 Mt 26,54 Mt 26,56 Mk 11,15-18 Mk 11,27 Lk 19,47-2 Lk 21,37-38 Lk 22,37 Lk 24,25-27 Lk 24,44-45 Jn 7,28-30 Jn 7,37 Jn 8,12 Jn 10,23
Mk 14,50 Tada visi paliko Jį ir pabėgo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,27 Ps 38,11 Ps 88,18 Jn 16,32 Job 19,13-14 Ps 88,7-8 Iz 63,3 Jn 18,8 2 Tim 4,16 suimtas Jėzus
Mk 14,51 Vienas jaunuolis sekė Jį iš paskos, susisupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 
Mk 14,52 bet šis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 39,12 Job 2,4 Mk 13,14-16
Mk 14,53 Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, vyresnieji ir Rašto žinovai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,57-68 Iz 53,7 Mt 26,3 Mk 15,1 Lk 22,54-62 Jn 18,12-14 Jn 18,19-24 Apd 4,5-6 prieš teismąteisma
Mk 14,54 Petras sekė Jį iš tolo iki vyriausiojo kunigo rūmų kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,18 Mt 26,3 1 Sam 13,7 1 Kar 19,9 1 Kar 19,13 Mt 26,58 Mk 14,29-31 Mk 14,38 Mk 14,67-68 Lk 22,44 Lk 22,55-56 Jn 18,15-16 Jn 18,25 nebūk šiltasPetrastris kartus
Mk 14,55 Aukštieji kunigai ir visas sinedrionas ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų nuteisti Jį mirti, bet nerado. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 21,10 1 Kar 21,13 Ps 27,12 Ps 35,11 Dan 6,4 Mt 5,22 Mt 26,59-60 Apd 6,11-13 Apd 24,1-13 1 Pt 3,16-18

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį