Biblijos vartai

Atversta MT20,17-47 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 18.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jis paklausė jos: „Ko nori?“ Toji atsakė: „Leisk, kad šitie abu mano sūnūs Tavo karalystėje sėdėtų vienas Tavo dešinėje, o kitas kairėje“. Ar galite gerti taurę, kurią Aš gersiu, ir būti krikštijami krikštu, kuriuo Aš krikštijamas?“ Jie atsakė: „Galime“. Išgirdę praeinantį Jėzų, jie ėmė šaukti: „Viešpatie, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų!“ Minia draudė juos, kad tylėtų, bet anie dar garsiau šaukė: „Viešpatie, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų!“ Jėzus sustojo, pašaukė juos ir paklausė: „Ko norite, kad jums padaryčiau?“ Neregiai Jam atsakė: „Viešpatie, kad atsivertų mūsų akys“.

Mt 20,17 Išvykdamas į Jeruzalę, Jėzus pasiėmė skyrium dvylika mokinių ir kelyje kalbėjo jiems: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 10,32-34 Pr 18,17 Mt 13,11 Mt 16,13 Lk 18,31-34 Jn 12,12 Jn 15,15 Apd 10,41 prisikėlimo viltis
Mt 20,18 „Štai einame į Jeruzalę, ir Žmogaus Sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams bei Rašto žinovams. Jie nuteis Jį mirti, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 16,21 Mt 26,66 Mt 27,1 Ps 2,1-3 Ps 22,1-31 Ps 69,1-36 Iz 53,1-12 Dan 9,24-27 Mt 17,22-23 Mt 26,2 Mk 14,64-65 Lk 22,71 Apd 2,23 Apd 4,27-28 aukštieji kunigaijėzaus išdavystėsmerktižmogaus sūnus
Mt 20,19 atiduos pagonims tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti, ir trečią dieną Jis prisikels“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,21 Mk 15,16-20 Mt 27,27-31 Apd 2,23 Ps 22,7-8 Ps 35,16 Iz 26,19 Iz 53,3 Oz 6,2 Mt 12,40 Mt 26,67-68 Mt 27,2-10 Mk 14,65 Mk 15,1 Mk 15,29-31 Lk 23,1-5 Lk 23,11 Lk 24,46 Jn 18,28-38 Jn 19,1-4 Apd 3,13-16 Apd 4,27 Apd 21,11 1 Kor 15,3-7 antroji rykštėpabudimaspenktadienisšaipytistrečią dienątrečiąją dienątris dienas
Mt 20,20 Tada prie Jėzaus priėjo Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir, pagarbinusi Jį, ėmė kažko prašyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 4,21 Mt 8,2 Mt 27,56 Mk 10,35-45 Mk 15,40 Mt 2,11 Mt 14,33 Mt 15,25 Mt 28,17 ambicijoslaiminimas
Mt 20,21 Jis paklausė jos: „Ko nori?“ Toji atsakė: „Leisk, kad šitie abu mano sūnūs Tavo karalystėje sėdėtų vienas Tavo dešinėje, o kitas kairėje“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 19,28 1 Kar 3,5 Est 5,3 Ps 110,1 Mt 18,1 Mt 20,32 Mk 6,22 Mk 10,36-37 Mk 10,51 Ps 45,9 Jer 45,5 Mk 16,19 Lk 17,20-21 Lk 18,41 Lk 19,11 Lk 22,24 Jn 15,7 Apd 1,6 Rom 8,34 Rom 12,10 Kol 3,1 Flm 1,2-3 1 Kar 2,19 aukso taisyklėrankassuvaržyti
Mt 20,22 Jėzus atsakė: „Nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią Aš gersiu, ir būti krikštijami krikštu, kuriuo Aš krikštijamas?“ Jie atsakė: „Galime“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,42 Lk 22,42 Jn 18,11 Mt 26,39 Mk 14,36 Iz 51,22 Ps 75,3 Iz 51,17 Jer 25,15-38 Jer 49,12 Lk 12,50 Rom 8,26 Jok 4,3 Pat 16,18 Mt 26,35 Mt 26,56 Mk 10,38-39 dragasmalda getsemanėjepersekiojimasšulinys
Mt 20,23 Tuomet Jis tarė: „Mano taurę, tiesa, gersite, ir krikštu, kuriuo Aš krikštijamas, būsite pakrikštyti, bet vietą mano dešinėje ar kairėje ne Aš duodu; tai bus tiems, kuriems mano Tėvo paruošta“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 12,2 Apr 1,9 Mt 25,34 Rom 8,17 Mk 10,40 1 Kor 2,9 2 Kor 1,7 Kol 1,24 2 Tim 2,11-12 Heb 11,16 aukso taurėbalto žirgolemtisnulemta
Mt 20,24 Tai išgirdę, kiti dešimt mokinių supyko ant dviejų brolių. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pat 13,10 Mk 10,41 Lk 22,23-25 1 Kor 13,4 Fil 2,3 Jok 3,14-1 Jok 4,5-6 1 Pt 5,5 du broliai
Mt 20,25 O Jėzus, pasikvietęs juos pas save, tarė: „Jūs žinote, kad pagonių valdovai jiems viešpatauja ir didieji juos valdo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 22,25-27 Mt 18,3-4 Dan 2,12-13 Dan 2,37-45 Dan 3,2-7 Dan 3,15 Dan 3,19-22 Dan 5,19 Mt 11,29 Mt 20,25-28 Mk 10,42 Jn 13,12-17 tarnaujažmonių santykiai
Mt 20,26 Bet tarp jūsų taip neturi būti. Kas iš jūsų nori būti didžiausias, tebūnie jūsų tarnas, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 9,35 Mk 10,43 Ez 24,13 Mt 23,8-12 Mt 25,44 Mt 27,55 Mk 10,45 Lk 14,7-11 Lk 18,14 Jn 18,36 Apd 13,5 2 Kor 1,24 2 Kor 10,4-10 2 Tim 1,18 Flm 1,13 Heb 1,14 1 Pt 4,11 1 Pt 5,3 3 Jn 1,9-10 Apr 13,11-17 Apr 17,6 blogi tarnaididingumasDievo vedimaslyderystėmano tarnaspadėkitepuikybėtarnaitarnastarnaujatarnaujametarnaukitetarnavimastarno gyvenimastobulėjimasūkininkas
Mt 20,27 ir kas nori būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 18,4 Mk 9,33-35 Lk 22,26 Apd 20,34-35 Rom 1,14 1 Kor 9,19-23 2 Kor 4,5 2 Kor 11,5 2 Kor 11,23-27 2 Kor 12,15 hipnozėvaldovas
Mt 20,28 Ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 9,28 2 Kor 8,9 1 Tim 2,6 Tit 2,14 Mt 26,28 Lk 22,27 Jn 10,15 1 Pt 1,18-19 Apr 1,5 Job 33,24 Ps 49,7 Iz 53,5 Iz 53,8 Iz 53,10-11 Dan 9,24-26 Mt 8,20 Mk 14,24 Jn 11,50-52 Jn 13,4-17 Rom 3,24-26 Rom 4,25 Rom 5,15-19 Gal 3,13 Ef 1,7 Ef 5,2 Fil 2,4-8 Heb 2,10 Heb 5,8 1 Pt 2,24 1 Pt 3,18 1 Jn 2,2 Apr 5,8-9 atgaivaatpirkimasbuliusdidingumasdvasinės vertybėsėjo vandeniugriautiišpirkti nuodėmejėzaus atmestikristaus kristauskristaus mirtiskūno poreikiailabdaramano tarnasmeilė artimuimesiji kančianusiplauna rankasnužengėplauti kojassiela gyvūnaisiela nemirtingasmerkimasšilotarnastarnaujatarnaujametarnavimastarnavimo klaidaūkininkas
Mt 20,29 Jiems išeinant iš Jericho, paskui Jį sekė didelė minia. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 10,46-52 Lk 18,35-43 Mt 9,27-31
Mt 20,30 Ir štai pakelėje sėdėjo du neregiai. Išgirdę praeinantį Jėzų, jie ėmė šaukti: „Viešpatie, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,9 Mt 22,42 Ps 146,8 Iz 29,18 Iz 35,5-6 Iz 42,16 Iz 42,18 Iz 59,10 Iz 61,1-2 Mt 9,27-31 Mt 12,22-23 Mt 15,22 Mt 21,14 Mk 10,46 Lk 4,18 Lk 7,21 Jn 9,1-12 Apd 2,30 Rom 1,3-4 akli aklusaklojo pagydymas
Mt 20,31 Minia draudė juos, kad tylėtų, bet anie dar garsiau šaukė: „Viešpatie, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 19,13 Pr 32,25-29 Mt 7,7-8 Mt 15,23 Lk 11,8-10 Lk 18,1-8 Lk 18,39 Kol 4,2 1 Tes 5,17
Mt 20,32 Jėzus sustojo, pašaukė juos ir paklausė: „Ko norite, kad jums padaryčiau?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 36,37 Mt 20,21 Apd 10,29 Fil 4,6
Mt 20,33 Neregiai Jam atsakė: „Viešpatie, kad atsivertų mūsų akys“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 119,18 Ef 1,17-19
Mt 20,34 Pasigailėjęs Jėzus palietė jų akis; jie tučtuojau praregėjo ir nusekė paskui Jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 119,67 Ps 119,71 Ps 145,8 Mt 8,15 Mt 9,29 Mt 9,36 Mt 14,14 Mt 15,32 Mk 7,33 Lk 7,13 Lk 18,43 Lk 22,51 Jn 9,6-7 Jn 11,33-35 Apd 26,18 Heb 2,17 Heb 4,15-16 1 Pt 3,8 Dievo gailestingumasgailestingumasjausmailietimasprisilietimas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį