Biblijos vartai

Atversta MT22,20-50 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: O apie mirusiųjų prisikėlimą ar neskaitėte, kas jums Dievo pasakyta: ‘Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas’. Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų!“ Tai girdėdama, minia stebėjosi Jo mokymu. Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus nutildė sadukiejus, susirinko kartu, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas Jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ Jėzus jam atsakė: „ ‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu’.

Mt 22,20 Jis paklausė: „Kieno čia atvaizdas ir įrašas?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 20,24
Mt 22,21 Jie atsakė: „Ciesoriaus“. Tuomet Jėzus jiems tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 13,7 Pat 24,21 Dan 3,16-18 Dan 6,10-11 Dan 6,20-23 Mal 1,6-8 Mal 3,8-10 Mt 4,10 Mt 17,25-27 Mt 22,37 Lk 23,2 Apd 4,19 Apd 5,29 1 Pt 2,13-17 algacezarisįstatymų laikymasismonetanesidaryk sauvyriausybėvisuomene
Mt 22,22 Tai girdėdami, jie stebėjosi ir, palikę Jį, nuėjo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 12,12 Pat 26,4-5 Mt 10,16 Mt 22,33 Mt 22,46 Lk 20,25-26 Lk 21,15 Apd 6,10 Kol 4,6 ciesoriui
Mt 22,23 Tą pačią dieną atėjo pas Jį sadukiejų, kurie nepripažįsta mirusiųjų prisikėlimo, ir klausė: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 3,7 Apd 4,1 Mk 12,18-27 Lk 20,27-40 Apd 5,17 Mt 16,6 Apd 23,6-8 1 Kor 15,12-14 2 Tim 2,18 mirties geluonismirusieji prisikelsprisikėlimo viltisuzmirsti
Mt 22,24 „Mokytojau, Mozė yra pasakęs: ‘Jei kas mirtų bevaikis, tegul jo brolis veda jo žmoną ir pažadina savo broliui palikuonių’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 38,8 Pr 38,11 Įst 25,5-10 Rūt 1,11 Mt 7,21 Mt 22,16 Mt 22,36 Mk 12,19 Lk 6,46 Lk 20,28 Dievas atlyginssantuokavedę
Mt 22,25 Štai pas mus buvo septyni broliai. Pirmasis vedęs mirė ir, neturėdamas vaikų, paliko žmoną savo broliui. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 12,19-23 Lk 20,29-33 Heb 9,27
Mt 22,26 Taip atsitiko antrajam ir trečiajam iki septintojo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mt 22,27 Po jų visų numirė ir ta moteris. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mt 22,28 Tad kurio iš septynių ji bus žmona prisikėlime? Juk visi yra ją turėję“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mt 22,29 Jėzus jiems atsakė: „Jūs klystate, nepažindami nei Raštų, nei Dievo jėgos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 20,9 Pr 18,14 Job 19,25-27 Ps 16,9-11 Ps 17,15 Ps 49,14-15 Ps 73,25-26 Iz 25,8 Iz 26,19 Iz 57,1-2 Jer 32,17 Dan 12,2-3 Oz 13,14 Lk 1,37 Lk 24,44-47 Apd 26,8 Rom 15,4 Fil 3,21 asmens laisvėdangausdievas tylidievo žodžiaiemanuelisiššūkis gyvenimepaminkluspasyvumaspašventintipragaro liepsnosprotingumasvelnio pavydas
Mt 22,30 Prisikėlime nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 103,20 Mt 18,10 Mt 24,38 Zch 3,7 Mt 13,43 Mk 12,24-25 Lk 17,27 Lk 20,34-36 Jn 5,28-29 1 Kor 7,29-31 1 Jn 3,1-2 Apr 5,9-11 Apr 19,10 angelų galiaangelų šlovėaplinkiniaiarkangelas gabrielisdievo skryniadžiaugiuosigimtadienio sveikinimaikaukolėsliktimoteris bažnyčiojenaujoji jeruzalėnetekėjusi moterisnusidėję angelaipatikti visiemsprisikėlimas visųregimasąmoningassenelesulaikytosvaltisvedybinis gyvenimasvelnio pavydasvelnio ženklasvyras žmonažemės angelai
Mt 22,31 O apie mirusiųjų prisikėlimą ar neskaitėte, kas jums Dievo pasakyta: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,16 Mt 9,13 Mt 12,3 Mt 12,7 Mt 21,42 įkvėpėjėzaus mokymaipasidalyti džiaugsmu
Mt 22,32 ‘Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas’. Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 3,6 Apd 7,32 Iš 3,15-16 Mk 12,26-27 Lk 20,37-38 Heb 11,16 Abraomas Dievasaiškinti Dievąantspaudasatiduoti gyvybęgyvasisįkvėpėišėjimasnežiniapasigailėkpirma taisyklepirmają meilesveikinimasžmogaus grožis
Mt 22,33 Tai girdėdama, minia stebėjosi Jo mokymu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 7,28-29 Mt 22,22 Mk 6,2 Mk 12,17 Lk 2,47 Lk 4,22 Lk 20,39-40 Jn 7,46
Mt 22,34 Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus nutildė sadukiejus, susirinko kartu, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 12,28-31 Iz 41,5-7 Mt 12,14 Mt 25,3-5 Jn 11,47-50 Apd 5,24-28 Apd 19,23-28 Apd 21,28-30 tyla
Mt 22,35 ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas Jį, paklausė: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 7,30 Lk 14,3 Mt 22,18 Lk 11,45-46 Lk 11,52 Tit 3,13 Mk 10,2 Lk 10,25-37
Mt 22,36 „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Oz 8,12 Mt 5,19-20 Mt 15,6 Mt 23,23-24 Mk 12,28-33 Lk 11,42 atlygis žemėjedidysis įsakymasDvasios įstatymasatsakingumasteisingas
Mt 22,37 Jėzus jam atsakė: „ ‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 6,5 Lk 10,27 Įst 10,12 Įst 30,6 Mk 12,29-30 Mk 12,33 Rom 8,7 Heb 10,16-17 1 Jn 5,2-5 apgaulinga filosofijabranduskaimynaimeile saumeile seimainesidaryk saupakviesti gyvenimuiparašytapasaulio gerinimaspašventintisetasstiprinti širdįtobula meilėvirrusasDievas mylimeilė bendruomenėjeveiksni meilė
Mt 22,38 Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mt 22,39 Antrasis – panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 19,18 Mt 19,19 Gal 5,14 Mk 12,31 Lk 10,27-37 Rom 13,9-10 Rom 15,2 Gal 6,10 Jok 2,8 meile saumeilė vaikainedorumo bendrininkasnesidaryk saunuodėmės bendrininkassetasšvarus maistas
Mt 22,40 Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 7,12 Jn 1,17 Rom 3,19-21 Rom 13,9 1 Tim 1,5 Jok 2,8 1 Jn 4,7-11 1 Jn 4,19-21 aukso taisyklėaukščiausias įstatymasdėkinga širdisįstatymaiteisinotikėjimas darbas
Mt 22,41 Kol fariziejai tebebuvo susirinkę, Jėzus juos paklausė: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 12,35-37 Lk 20,41-44 Mt 22,34 Mt 22,15
Mt 22,42 „Ką jūs manote apie Kristų? Kieno Jis Sūnus?“ Jie atsakė: „Dovydo“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 1,1 Iz 7,13-14 Iz 9,6-7 Iz 11,1-4 Jer 23,5-6 Ez 34,23-24 Am 9,11 Mt 2,4-6 Mt 9,27 Mt 14,33 Mt 16,13-17 Mt 21,9 Lk 1,69-70 Jn 1,49 Jn 6,68-69 Jn 7,41-42 Jn 20,28 Apd 13,22-23 Fil 2,9-11 Fil 3,7-10 Kol 3,11 1 Pt 2,4-7 Apr 5,12-14 dovydasper dažnai
Mt 22,43 Jis tarė jiems: „O kodėl gi Dovydas, Dvasios įkvėptas, vadina Jį Viešpačiu, sakydamas: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Sam 23,2 Apr 4,2 Mk 12,36 Lk 2,26-27 Apd 1,16 Apd 2,30-31 Heb 3,7 2 Pt 1,21 Apr 1,10 ateikbūkite šventidegančios Dvasiosįkvėpėrodastikras draugas
Mt 22,44 ‘Viešpats tarė mano Viešpačiui: sėskis mano dešinėje, kol patiesiu Tavo priešus tarsi pakojį po Tavo kojų’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 110,1 1 Kor 15,25 Heb 1,13 Apd 2,34-35 Pr 3,15 Ps 2,8-9 Ps 21,9 Iz 63,1-6 Lk 19,27 Jn 20,28 1 Kor 1,2 Fil 3,8 Heb 1,3 Heb 10,12-13 Heb 12,2 Apr 19,19-3 Apr 20,11-15 dešinė rankakančia
Mt 22,45 Jei tad Dovydas vadina Jį Viešpačiu, kaipgi tada Jis gali būti jo Sūnus?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 1,3-4 Jn 8,58 Rom 9,5 Fil 2,6-8 1 Tim 3,16 Heb 2,14 Apr 22,16
Mt 22,46 Ir nė vienas negalėjo Jam atsakyti nė žodžio, ir niekas nedrįso nuo tos dienos Jį klausinėti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 12,34 Lk 20,40 Lk 14,6 Job 32,15-16 Iz 50,2-9 Mt 21,27 Lk 13,17 Jn 8,7-9 Apd 4,14

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį