Biblijos vartai

Atversta Mk 11,1-33 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 33.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kai kurie iš ten stovinčių jų paklausė: „Ką darote, kam atrišate asilaitį?“ O jie atsakė taip, kaip Jėzus buvo jiems liepęs, ir tie leido jį vestis. Figmedis, kurį prakeikei, nudžiūvo!“ Jėzus, atsakydamas jiems, tarė: „Turėkite tikėjimą Dievu! Kas Tau davė valdžią tai daryti?“ Jėzus jiems atsakė: „Aš irgi paklausiu jus vieno dalyko, o jūs atsakykite man, tada ir Aš jums pasakysiu, kokia valdžia tai darau.

Mk 11,1 Prisiartinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė du savo mokinius, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Zch 14,4 Mt 21,17 Mt 24,3 Mt 26,30 Mk 14,13 Jn 8,1 Apd 1,12 2 Sam 15,30 Mt 21,1-11 Mk 6,7 Mk 13,3 Lk 19,29-40 Jn 12,14-19 alyvų kalnasosanaugnies liežuvis
Mk 11,2 liepdamas: „Eikite į priešais esantį kaimą ir, vos įžengę į jį, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar niekas iš žmonių nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,2-3 Lk 19,30-31
Mk 11,3 Jeigu kas nors paklaustų: ‘Ką čia darote?’, atsakykite: ‘Jo reikia Viešpačiui’, ir iš karto jį paleis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Krn 29,12-18 Ps 24,1 Ps 110,3 Mk 14,15 Apd 1,24 Apd 10,36 Apd 17,25 2 Kor 8,9 Heb 2,7-9
Mk 11,4 Nuėję jiedu rado pakelėje asilaitį, pririštą prie vartų, ir atrišo jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,6-7 Mt 26,19 Lk 19,32-34 Jn 2,5 Heb 11,8 kalnas
Mk 11,5 Kai kurie iš ten stovinčių jų paklausė: „Ką darote, kam atrišate asilaitį?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mk 11,6 O jie atsakė taip, kaip Jėzus buvo jiems liepęs, ir tie leido jį vestis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mk 11,7 Jie atvedė asilaitį pas Jėzų, apdengė jį savo apsiaustais, ir Jėzus užsėdo ant jo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,4-5 Mt 21,7-8 Lk 19,35-36 2 Kar 9,13 Zch 9,9 Jn 12,12-16 apsiginkluokgalijotasJudo bučinys
Mk 11,8 Daugelis tiesė ant kelio savo drabužius, kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Kun 23,40 palmių šaka
Mk 11,9 Iš priekio ir iš paskos einantys šaukė: „Osana! Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu! En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 118,25-26 Mt 23,39 Mt 21,9 Lk 19,37-38 Jn 12,13 Jn 19,15 atsiversgailestingumo šauksmuišgydytikupranugarisosanapašvęsta Viešpačiui
Mk 11,10 Palaiminta mūsų tėvo Dovydo karalystė, ateinanti Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 2,14 Ps 148,1 Ez 37,24-25 Iz 9,6-7 Jer 33,15-17 Jer 33,26 Ez 34,23-24 Oz 3,5 Am 9,11-12 Lk 1,31-33 Lk 19,38-40 dievo karalystėsosana
Mk 11,11 Taip Jėzus įžengė į Jeruzalę ir į šventyklą. Viską apžiūrėjęs, – kadangi buvo jau vakaro valanda, – Jis su dvylika išėjo į Betaniją. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 8,9 Sof 1,12 Mal 3,1 Mt 21,10-17 Lk 19,41-45 Lk 21,37-38 Jn 8,1-2 išgelbės Jeruzalęnauja savaiteosana
Mk 11,12 Rytojaus dieną, jiems keliaujant iš Betanijos, Jėzus išalko. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 4,2 Mt 21,18-22 Lk 4,2 Jn 4,6-7 Jn 4,31-33 Jn 19,28 Heb 2,17 badaslaikąs mirtinors figmedissaldumas
Mk 11,13 Pamatęs iš tolo sulapojusį figmedį, Jis priėjo pažiūrėti, gal ką ant jo ras. Tačiau, atėjęs prie medžio, Jis nerado nieko, tiktai lapus, nes dar nebuvo figų metas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 13,6-9 Rūt 2,3 1 Sam 6,9 Iz 5,7 Mt 21,19 Lk 10,31 Lk 12,6-7 auksinis medisaukso obuolysfigmedisfigos lapaigeras žodisgranatao medismedis vaisiainors figmedispelaivynmed
Mk 11,14 Atsakydamas Jėzus tarė medžiui: „Tegul per amžius niekas nebevalgys tavo vaisiaus!“ Jo mokiniai tai girdėjo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 21,19 Įst 6,4-8 Įst 11,26-31 Iz 5,5-6 Mt 3,10 Mt 7,19 Mt 12,33-35 Mt 21,33 Mt 21,44 Mk 11,20-21 Jn 15,6 2 Pt 2,20 Apr 22,11 auksinis medisgranatao medisJėzaus profesijajėzus mediskrūmainors figmedistuopažalias medis
Mk 11,15 Jie atėjo į Jeruzalę. Įėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,12-16 Įst 14,25-26 Lk 19,45-47 Jn 2,13-17 Jėzus mokytojasosanaturgus
Mk 11,16 ir neleido nešti prekių per šventyklą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti garbingi indai
Mk 11,17 Jis mokė, sakydamas jiems: „Argi neparašyta: ‘Mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms’? O jūs pavertėte juos ‘plėšikų lindyne’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 56,7 Jer 7,11 1 Kar 8,41-48 Iz 60,7 Oz 12,7 Lk 19,46 Jn 2,16 maldos namaimano maldamirties dvasiamiškainusidėtiosanapaliekant izraelįpirmasis misionierius
Mk 11,18 Tai išgirdę, aukštieji kunigai ir Rašto žinovai tarėsi, kaip Jį pražudyti. Jie mat bijojo Jėzaus, nes visi žmonės buvo didžiai nustebinti Jo mokymo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 7,28 Mk 12,12 1 Kar 18,17-18 1 Kar 21,20 1 Kar 22,8 1 Kar 22,18 Iz 49,7 Mt 21,15 Mt 21,38-39 Mt 21,45-46 Mt 26,3-4 Mk 1,22 Mk 3,6 Mk 6,20 Mk 11,32 Mk 14,1-2 Lk 4,22 Lk 19,47 Lk 20,19 Jn 7,46 Jn 11,53-57 Apd 24,25 Apr 11,5-10 Kristaus mokslaspersekiojimas
Mk 11,19 Atėjus vakarui, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 21,37 Mk 11,11 Jn 12,36 nauja savaiteosanatrečią dieną
Mk 11,20 Rytą eidami pro šalį, jie pamatė, kad figmedis nudžiūvęs iš pat šaknų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Job 18,16-17 Job 20,5-7 Iz 5,4 Iz 40,24 Mt 13,6 Mt 15,13 Mt 21,19-22 Mk 11,14 Jn 15,6 Heb 6,8 Jud 1,12 figmedisjėzus medisosana
Mk 11,21 Prisiminęs Petras tarė Jėzui: „Rabi, žiūrėk! Figmedis, kurį prakeikei, nudžiūvo!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 3,33 Zch 5,3-4 Mt 23,7 Mt 25,41 1 Kor 16,22 nors figmedisosanaviskas imanoma
Mk 11,22 Jėzus, atsakydamas jiems, tarė: „Turėkite tikėjimą Dievu! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 20,20 Ps 62,8 Iz 7,9 Mk 9,23 Jn 14,1 Kol 2,12 Tit 1,1 kalnaikalnus nuverstimažatikiaiosanaproblemossargybatikėjimastikėjimas darbastikėjimas Dievutikėjimas savimitikėjimas širdyjetikėjimo keliastikėjimo vaisiustikėjimo žodisgarstyčios grudelis
Mk 11,23 Iš tiesų sakau jums: kas pasakytų šitam kalnui: ‘Pasikelk ir meskis į jūrą’, ir savo širdyje neabejotų, bet tikėtų, kad įvyks tai, ką sako, – jis turės, ką besakytų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,20 1 Kor 13,2 Mt 21,21 Jn 14,13 Jn 15,7 Ps 37,4 Lk 17,6 Rom 4,18-25 Heb 11,17-19 Jok 1,5-6 Mt 14,13 įtikėtikūno geismasmažatikiainebijokite svajotinegeisksąmoningaiširdies polinkisširdimi tikėsitaiki širdistikėjimo sustiprinimastikrovėužterštas maistas
Mk 11,24 Todėl sakau jums: ko tik prašote melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Jn 3,22 Mt 7,7-11 Mt 21,22 Lk 11,9-13 Jn 16,23-27 1 Jn 5,14-15 Mt 18,19 Lk 18,1-8 Jn 14,13 Jn 15,7 Jok 1,5-6 Jok 5,15-18 akmuoapie pažinimąatkurtas izraelisbalandžiobeldžiudievas isklausodievas tyligailėtisgaus akmenėlįįmanoma suįtikėtijei apkalbijėzaus palaiminimaikalvarijoskariaikaršta maldamalda apsaugmalda apsaugosmažatikiaimelstis kalbomisnuramintipasninkas maldasusitarimo maldašauksis manęstikrovėvaizduotėviskas mūsųžmogaus pasikeitimas
Mk 11,25 Kai stovite melsdamiesi, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų Tėvas, kuris danguje, galėtų jums atleisti jūsų nusižengimus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kol 3,13 Mt 6,12 Mt 6,14-15 Lk 6,37 Lk 18,11 Ef 4,32 Jok 2,13 Zch 3,1 Mt 5,23 Mt 6,5 Mt 18,23-35 Apr 11,4 atleistosfilipiečiamskalvarijoskariaikorėmelskis slaptojenepaliksnepasiduosiupasaulis gražuspiktavalisseptynis kartusstebitaikdariaitavo gerumasteneapsigauna zmogusvadovasveliuonis
Mk 11,26 Bet jeigu jūs neatleisite, nė jūsų Tėvas, kuris danguje, neatleis jūsų nusižengimų“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti kam trūkstanešvankėlis
Mk 11,27 Jie vėl sugrįžo į Jeruzalę. Jam vaikščiojant po šventyklą, prie Jo priėjo aukštųjų kunigų, Rašto žinovų bei vyresniųjų En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,23-27 Lk 20,1-8 Ps 2,1-5 Mal 3,1 Mk 14,1 Jn 10,23 Jn 18,20 Apd 4,5-8 Apd 4,27-28 osana
Mk 11,28 ir klausė: „Kokią teisę turi taip daryti? Kas Tau davė valdžią tai daryti?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 2,14 Sk 16,3 Sk 16,13 Apd 7,27-28 Apd 7,38-39 Apd 7,51
Mk 11,29 Jėzus jiems atsakė: „Aš irgi paklausiu jus vieno dalyko, o jūs atsakykite man, tada ir Aš jums pasakysiu, kokia valdžia tai darau. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 52,13 Mt 21,24 Lk 20,3-8
Mk 11,30 Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Atsakykite man!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 3,1-17 Mk 1,1-11 Mk 9,13 Lk 3,1-20 Jn 1,6-8 Jn 1,15-36 Jn 3,25-36 krikštaskrikštynospirmas krikštassakramentai
Mk 11,31 Jie samprotavo tarpusavy: „Jei pasakysime – iš dangaus, Jis mums sakys: ‘Tai kodėl juo netikėjote?’ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 11,7-14 Mt 21,25-27 Mt 21,31-32 Jn 1,15 Jn 1,29 Jn 1,34 Jn 1,36 Jn 3,29-36 tiki manimi
Mk 11,32 O jei pasakysime – iš žmonių...“ Jie bijojo minios, nes visi buvo įsitikinę, kad Jonas tikrai buvo pranašas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 14,5 Mt 21,46 Mt 3,5-6 Mt 11,9 Mt 21,31-32 Mk 6,20 Mk 12,12 Lk 7,26-29 Lk 20,6-8 Lk 20,19 Lk 22,2 Jn 10,41 Apd 5,26 Jonas krikštytojasnuomones
Mk 11,33 Todėl jie atsakė Jėzui: „Mes nežinome“. Tada Jėzus tarė: „Tai ir Aš jums nesakysiu, kokia valdžia tai darau“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 5,13 Pat 26,4-5 Iz 1,3 Iz 6,9-10 Iz 29,9-14 Iz 42,19-20 Iz 56,10 Jer 8,7-9 Oz 4,6 Mal 2,7-8 Mt 15,14 Mt 16,4 Mt 21,27 Mt 23,16-26 Lk 10,21-22 Lk 20,7-8 Lk 22,66-69 Jn 3,10 Jn 9,27 Rom 1,18-22 Rom 1,28 2 Kor 3,15 2 Kor 4,3-4 2 Tes 2,10-12

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį