Biblijos vartai

Atversta Mk 14,1-72 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 72.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jie labai nuliūdo ir vienas paskui kitą ėmė Jo klausinėti: „Nejaugi aš?“, „Nejaugi aš?“ O Jis jiems tarė: „Vienas iš dvylikos, kuris dažo su manimi dubenyje. Jiems bevalgant, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė mokiniams, sakydamas: „Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas!“ Po to paėmė taurę, padėkojo, davė jiems, ir visi gėrė iš jos. Petras atsiliepė: „Jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš!“ Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiui nė dukart nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi“.

Mk 14,1 Iki Paschos ir Neraugintos duonos šventės buvo likę dvi dienos. Aukštieji kunigai ir Rašto žinovai ieškojo būdo klasta suimti Jėzų ir nužudyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 22,1-2 Jn 13,1 Iš 12,6-20 Kun 23,5-7 Sk 28,16-25 Įst 16,1-8 Ps 2,1-5 Ps 52,3 Ps 62,4 Ps 62,9 Ps 64,2-6 Mt 6,2 Mt 12,14 Mt 26,2-5 Jn 11,47 Jn 11,53-57 Apd 4,25-28 didysis penktadienisnešė kryžiųpaschosberibis atleidimasJėzus karalius
Mk 14,2 Bet jie sakė: „Tik ne per šventes, kad žmonėse nekiltų sąmyšio“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 19,21 Pat 21,30 Rd 3,27 Mt 26,5 Mk 11,18 Mk 11,32 Lk 20,6 Jn 7,40 Jn 12,19 Jėzus miegojokyšiai
Mk 14,3 Jėzui esant Betanijoje, Simono Raupsuotojo namuose, ir sėdint prie stalo, atėjo moteris su alebastriniu labai brangaus gryno nardo tepalo indu. Sudaužiusi indą, ji išpylė tepalą Jam ant galvos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,17 Lk 7,37-39 Gg 4,13-14 Gg 5,5 Mt 26,6-13 Jn 11,2 Jn 12,1-8 aliejusapie aliejųbrangiausiaskvepalailigonių patepimasmiros aliejmorta mortapatepti durisraupsaiSimonas pasiūlėMarija
Mk 14,4 Kai kurie ten esantys pasipiktino ir kalbėjo vienas kitam: „Kam toks tepalo eikvojimas? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,8-9 Jn 12,4-5 Mok 4,4 Mok 5,4-8 Mal 1,12-13
Mk 14,5 Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už tris šimtus denarų ir pinigus išdalyti vargšams!“ Ir jie murmėjo prieš tą moterį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 13,29 Iš 16,7-8 Įst 1,27 Ps 106,25 Mt 18,28 Mt 20,11 Lk 15,2 Jn 6,7 Jn 6,43 Jn 12,5-6 1 Kor 10,10 Ef 4,28 Fil 2,14 Jud 1,16 skatikas
Mk 14,6 Bet Jėzus atsiliepė: „Palikite ją ramybėje! Kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Job 42,7-8 Iz 54,17 Mt 26,10 Jn 10,32-33 Apd 9,36 2 Kor 9,8 2 Kor 10,18 Ef 2,10 Kol 1,10 2 Tes 2,17 1 Tim 5,10 1 Tim 6,18 2 Tim 2,21 2 Tim 3,17 Tit 2,7 Tit 2,14 Tit 3,8 Tit 3,14 Heb 10,24 Heb 13,21 1 Pt 2,12
Mk 14,7 Vargšų jūs visuomet turite su savimi ir, kada tik panorėję, galėsite jiems gera daryti, o mane ne visuomet turėsite. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 15,11 Mt 26,11 Mt 25,35-45 Jn 12,7-8 Jn 13,33 Jn 16,5 Jn 16,28 Jn 17,11 Apd 3,21 2 Kor 9,13-14 Flm 1,7 Jok 2,14-16 1 Jn 3,16-19 alkana pamaitinkitebadaspamaitinote vargšąvargšai
Mk 14,8 Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 8,12 1 Krn 28,2-3 1 Krn 29,1-17 2 Krn 31,20-21 2 Krn 34,19-33 Ps 110,3 Mk 15,42-1 Lk 23,53-3 Jn 12,7 Jn 19,32-42 2 Kor 8,1-3 Dvasios patepimasligonių patepimaspatepimo aliejussugebėjimo
Mk 14,9 Iš tiesų sakau jums: visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama ši Evangelija, jos atminimui bus pasakojama ir tai, ką ji padarė“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 16,15 Sk 31,54 Ps 112,6-9 Zch 6,14 Mt 24,14 Mt 26,12-13 moteriaimoterys
Mk 14,10 Judas Iskarijotas, vienas iš dvylikos, nuėjo pas aukštuosius kunigus išduoti Jėzų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 13,2 Mt 26,14-16 Lk 22,3-6 Mt 10,4 Jn 13,30 Ps 41,9 Ps 55,12-14 Mk 3,19 Jn 6,70-71 išdavystėJėzaus išdavystėJudo išdavystėkunigas tarnasvyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
Mk 14,11 Tai išgirdę, jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jis ėmė ieškoti progos Jėzų išduoti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kar 21,20 2 Kar 5,26 Pat 1,10-16 Pat 28,21-22 Oz 7,3 Mt 26,15 Lk 22,5-6 1 Tim 6,10 2 Pt 2,14-15 Jud 1,11 aukso kainaaukso taurėgalimybesišdavystėJėzaus išdavystėJudo išdavystėkunigas tarnaslukotrisdešimt sidabrinių
Mk 14,12 Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada pjaunamas Paschos avinėlis, mokiniai klausė Jėzų: „Kur nori, kad Tau paruoštume valgyti Paschą?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,6 Iš 12,8 Iš 12,18 Įst 16,1-4 Iš 13,3 Kun 23,5-6 Sk 28,16-18 Mt 26,17-19 Lk 22,7-13 1 Kor 5,7-8 Gal 4,4 Mt 3,15 atsisveikinimasatsivertimasdidysis penktadienisDievo gyvenimasmeilė bendrystėjepaschosskraistėJėzus karalius
Mk 14,13 Jis pasiunčia du mokinius, tardamas: „Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite paskui jį En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 8,9 Mt 26,18-19 Mk 11,2-3 Lk 19,30-33 Lk 22,10-13 Jn 2,5 Jn 15,14 Heb 4,13 Heb 5,9 vandens akmenysžodis vanduo
Mk 14,14 ir, kur jis įeis, sakykite namų šeimininkui: ‘Mokytojas liepė paklausti: kur yra svečių kambarys, kuriame su savo mokiniais galėčiau valgyti Paschą?’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 11,28 Mk 10,17 Mk 11,3 Jn 13,13 Apr 3,20
Mk 14,15 Jis parodys jums didelį apstatytą aukštutinį kambarį. Ten ir paruoškite mums“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,13 2 Krn 6,30 Ps 110,3 Pat 16,1 Pat 21,1-2 Jn 2,24-25 Jn 21,17 Apd 20,8 2 Tim 2,19 Heb 4,13 luko
Mk 14,16 Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa, kaip Jis sakė, ir paruošė Paschą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 22,13 Lk 22,35 Jn 16,4
Mk 14,17 Vakare Jis atėjo su dvylika. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 22,14 Mt 26,20-24 Lk 22,21-23 Jn 13,21-26
Mk 14,18 Jiems sėdint už stalo ir valgant, Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: vienas iš jūsų, valgančių su manimi, išduos mane“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 41,9 Jn 6,70 Ps 55,13-14 Mt 5,18 Mt 6,2 Mt 6,5 Mt 6,16 Mt 26,21 Mk 3,28 Mk 6,11 Mk 8,12 Mk 9,1 Mk 9,41 Mk 10,15 Mk 10,29 Mk 14,9 Mk 14,25 Lk 4,24 Lk 11,51 Jn 1,51 Jn 3,3 Jn 3,5 Jn 3,11 Jn 5,19 Jn 5,24-25 Jn 6,26 Jn 6,32 Jn 6,47 Jn 13,21 Jn 13,38 Jn 21,18 bičiulystėJėzaus išdavystėJudo išdavystėprie stalo
Mk 14,19 Jie labai nuliūdo ir vienas paskui kitą ėmė Jo klausinėti: „Nejaugi aš?“, „Nejaugi aš?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,22 Lk 22,21-23 Jn 13,22 bičiulystė
Mk 14,20 O Jis jiems tarė: „Vienas iš dvylikos, kuris dažo su manimi dubenyje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 13,26 Mt 26,23 Mt 26,47 Mk 14,43 Lk 22,47 Jn 6,71
Mk 14,21 Žmogaus Sūnus, tiesa, eina, kaip apie Jį parašyta, bet vargas tam žmogui, per kurį Žmogaus Sūnus išduodamas. Geriau būtų buvę tam žmogui negimti“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 3,15 Ps 22,1-31 Ps 55,15 Ps 69,1-36 Ps 109,6-20 Iz 52,14 Iz 53,1-12 Dan 9,24 Dan 9,26 Zch 13,7 Mt 18,6-7 Mt 26,24-25 Mt 26,54 Mt 26,56 Mt 27,3-5 Mk 14,49 Lk 22,22 Lk 24,26-27 Lk 24,44 Jn 19,28 Jn 19,36-37 Apd 1,16-20 Apd 1,25 Apd 2,23 Apd 4,27 Apd 13,27-29 Judo išdavystėnegailestinga tautapavestišviesa gyvybėteismasvargas Jeruzale
Mk 14,22 Jiems bevalgant, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė mokiniams, sakydamas: „Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,26-29 Mt 14,19 Mk 14,24 Pr 41,26 Zch 5,7 Mk 6,41 Lk 22,18-20 Lk 24,30 Jn 6,23 Jn 6,48-58 1 Kor 10,4 1 Kor 10,16-17 1 Kor 11,23-29 Gal 4,25 Jėzus duonaKristaus kūnaslaužėpirmoji komunijasantuokos palaiminimasšauksis manęsšventoji vakarienėviena duonosViešpaties vakarienė
Mk 14,23 Po to paėmė taurę, padėkojo, davė jiems, ir visi gėrė iš jos. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kor 10,16 Mt 26,27 Mk 14,22 Lk 22,17 Rom 14,6 bendrystėbendrystėjevynasvyno taure
Mk 14,24 Jis jiems tarė: „Tai yra mano kraujas, Naujosios Sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 24,8 Zch 9,11 Mk 10,45 Jn 6,53 1 Kor 10,16 1 Kor 11,25 Heb 9,15-23 Heb 13,20-21 Apr 5,8-10 Apr 7,9-17 atsiversauskarasavinėlio kraujuDievi sandorosDievo sandorosDievo sūnusdvi sandoroseucharistijas sakramentasgyvūnų aukojimasiki kraujokraujaskraujo grupemano kraujasnauja sandoranaujoji sandorapotvynissandorasandoros ženklassenoji sandorašventoji vakarienėViešpaties vakarienėvynasvynmaišiusžmogus žemė
Mk 14,25 Iš tiesų sakau jums: Aš daugiau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,29 Ps 104,15 Jl 3,18 Am 9,13-14 Zch 9,17 Lk 22,16-18 Lk 22,29-30 Avinėlio puotąbendrystėbendrystėjeDangaus karalystedevynieucharistijameldainaziraspalapinėssenas drabužisskysčiaitraukinystvirtintivanduo vynasViešpaties vakarienėvynmaišiusvyno taure
Mk 14,26 Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,30 Mt 21,1 Lk 22,39 Ts 18,1-4 Ps 47,6-7 Apd 16,25 1 Kor 14,15 Ef 5,18-20 Kol 3,16 Jok 5,13 Apr 5,9 alyvų kalnasapstu nuodemėsatlikodainadainavimasdovydas giedagiedokite giesmesgiedokite Viešpačiuihimnas meilėiinstrumentaiJėzaus misijajoachimaskaraliaus dukrakartaklausyk Izraelilevitaimeilės himnasmuzikapabudimasši kartašlovinti psalmynasugnes Dievasvidurnaktisvisas Raštas
Mk 14,27 Jėzus jiems tarė: „Šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta: ‘Ištiksiu piemenį, ir avys išsisklaidys’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Zch 13,7 Mt 26,31 Jn 16,32 Lk 22,31-32 Jn 16,1 2 Tim 4,16 avyshigieniskumasIzraelio avispranašystėzakarijas
Mk 14,28 Bet prisikėlęs Aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 28,16 Mk 16,7 Mt 28,7 Mt 28,10 Mt 16,21 Mt 26,32 Jn 21,1 1 Kor 15,4-6 Galilėjos ežerashigieniskumas
Mk 14,29 Petras atsiliepė: „Jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,33-35 Lk 22,33-34 Jn 13,36-38 Jn 21,15
Mk 14,30 Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiui nė dukart nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,66-72 Jn 13,38 Pr 1,5 Pr 1,8 Pr 1,13 Pr 1,19 Pr 1,23 Mt 26,69-75 Lk 22,34 Lk 22,54-62 Jn 18,17 Jn 18,25-27 1 Kor 10,12 ateities ivykiaigaidysJėzus karaliusJėzus mirštaJudo bučinyspaschos vakarienėsaulėtekistris kartusuolosvarnosžvėrelių
Mk 14,31 Bet Petras dar atkakliau tvirtino: „Jei man reikėtų net mirti su Tavimi, aš vis tiek Tavęs neišsiginsiu“. Tą patį kalbėjo ir visi kiti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 19,8 Įst 5,27-29 2 Kar 8,13 Job 40,4-5 Ps 30,6 Pat 16,18 Pat 18,24 Pat 29,23 Jer 10,23 Jer 17,9 Jn 13,37
Mk 14,32 Jie atėjo į vietą, vadinamą Getsemane. Jėzus sako savo mokiniams: „Pasėdėkite čia, kol Aš melsiuosi“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,36-46 Mk 14,36 Mk 14,39 Ps 18,5-6 Ps 22,1-2 Ps 88,1-3 Ps 109,4 Lk 22,39-46 Jn 18,1-11 malda getsemanėjemaldos namaipuošimasissotumasšauksis manęstiesus keliasJėzus karalius
Mk 14,33 Pasiėmęs su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną, Jis pradėjo nuogąstauti ir sielvartauti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 5,37 Mk 9,2 Ps 38,11 Ps 69,1-3 Ps 88,14-16 Iz 53,10 Mt 26,37-38 Mk 1,16-19 Lk 22,44 Heb 5,7 geras žodisJėzaus mokinysJokūbo laiškas
Mk 14,34 Jis jiems sakė: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 12,27 Mk 13,35-37 Iz 53,3-4 Iz 53,12 Rd 1,12 Mk 14,37-38 Ef 6,18-19 1 Pt 4,7 1 Pt 5,8 malda getsemanėjesiela nemirtinga
Mk 14,35 Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir meldėsi, kad, jei įmanoma, Jį aplenktų toji valanda. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,41 Heb 5,7 Pr 17,3 Įst 9,18 1 Krn 21,15-16 2 Krn 7,3 Mt 26,39 Lk 17,15-16 Apd 10,25-26 Apr 4,10 Apr 5,14 suimtas Jėzus
Mk 14,36 Jis sakė: „Aba, Tėve, Tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę! Tačiau ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Gal 4,6 Jn 5,30 Fil 2,8 Pr 18,14 Ps 40,8 Jer 32,27 Mt 6,9 Mt 26,39 Mk 10,27 Lk 22,41-42 Jn 4,34 Jn 6,38-39 Jn 12,27 Jn 18,11 Rom 8,15-16 2 Tim 2,13 Tit 1,2 Heb 5,7-8 Heb 6,18 azazelisbroliui Jėzusdevynidievas tevasDievui tėvuigimtojigyvasis DievasJehovaJėzus karaliusJėzus mirštaJudo bučinysklauptismano valiameldėsineaprėpiamas Dievasnebenetikrupaklusnumas tėvamsprarasta tevynerūbasrūšissuimtas Jėzussuimtas sodešaiposišerkšnasšventųjų mirtistobulumas tėvasvelykosvynmaišius
Mk 14,37 Po to grįžta, randa juos miegančius ir taria Petrui: „Simonai, tu miegi? Nepajėgei nė vienos valandos pabudėti? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Sam 16,17 Jer 12,5 Jon 1,6 Mt 25,5 Mt 26,40 Mk 14,29-31 Mk 14,40-41 Lk 9,31-32 Lk 22,45-46 1 Tes 5,6-8 Heb 12,3 Dvasios miegaspagundymairaitSimonas pasiūlėSimonas Petrasužmigo
Mk 14,38 Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundymą, nes dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,41 Mt 24,42 Mk 14,34 Lk 21,36 Lk 22,40 Lk 22,46 Rom 7,18-25 Apr 3,2-3 Mt 6,13 Mt 25,13 1 Kor 16,13 Gal 5,17 Fil 2,12 1 Pt 5,8 Apr 3,10 budrumasbudrūsdauginti maistąesame dvasiojegyvenimo vainikasgundymaigundomaskai meldžiatėspagalba silpnesniemspagundymaipagundymassaugotissuimtas sodetriumfas bėdosežmogus gimsta
Mk 14,39 Jis vėl nuėjo ir meldėsi tais pačiais žodžiais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 6,7 Mt 26,42-44 Lk 18,1 2 Kor 12,8 Jėzus karalius
Mk 14,40 Sugrįžęs Jis vėl rado juos miegančius – jų akys buvo apsunkusios, ir jie nežinojo, ką atsakyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 44,16 Mk 9,33-34 Rom 3,19 naujasis testamentas
Mk 14,41 Jis atėjo trečią kartą ir tarė jiems: „Vis dar tebemiegate ir ilsitės? Gana! Atėjo valanda: štai Žmogaus Sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 9,31 Mk 14,35 Ts 10,14 1 Kar 18,27 1 Kar 22,15 2 Kar 3,13 Mok 11,9 Ez 20,39 Mt 26,2 Mt 26,45-46 Mk 7,9 Mk 10,33-34 Mk 14,10 Mk 14,18 Jn 7,30 Jn 8,20 Jn 12,23 Jn 12,27 Jn 13,1-2 Jn 17,1 Apd 7,52 žmogaus sūnus
Mk 14,42 Kelkitės, eime! Štai mano išdavėjas čia pat“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,46 Jn 18,1-2 prisikėlė
Mk 14,43 Ir tuojau, dar Jam tebekalbant, pasirodė vienas iš dvylikos – Judas, o kartu su juo didelė minia, ginkluota kalavijais ir vėzdais, pasiųsta aukštųjų kunigų, Rašto žinovų ir vyresniųjų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,16 Ps 2,1-2 Ps 3,1-2 Ps 22,11-13 Mt 26,47-56 Lk 22,47-53 Jn 18,3-11 aukštieji kunigai
Mk 14,44 Išdavėjas buvo jiems nurodęs ženklą: „Kurį pabučiuosiu, tai Tas. Suimkite Jį ir veskite saugodami!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,13 Joz 2,12 1 Sam 23,22-23 2 Sam 20,9-10 Ps 55,20-21 Pat 27,6 Mt 26,48-50 Apd 16,23 Fil 1,28 2 Tes 3,17
Mk 14,45 Atėjęs jis tuojau prisiartino prie Jėzaus ir tarė: „Rabi!“, ir pabučiavo Jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 1,3 Mal 1,6 Mt 23,7-10 Mk 12,14 Lk 6,46 Jn 13,13-14 Jn 20,16 Judo bučinysskaicius aštuoni
Mk 14,46 O kiti čiupo Jėzų rankomis ir suėmė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ts 16,21 Rd 4,20 Jn 18,12 Apd 2,23
Mk 14,47 Vienas iš ten stovinčiųjų, išsitraukęs kalaviją, smogė vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam ausį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,51-54 Lk 22,49-51 Jn 18,10-11 ko ausisPetras
Mk 14,48 O Jėzus jiems tarė: „Kaip prieš plėšiką išėjote su kalavijais ir vėzdais suimti manęs. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 24,14-15 1 Sam 26,18 Mt 26,55 Lk 22,52-53
Mk 14,49 Aš kasdien buvau su jumis šventykloje ir mokiau, ir jūs manęs nesuėmėte. Tačiau turi išsipildyti Raštai“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 12,35 Jn 8,2 Jn 18,20 Ps 22,1-31 Ps 69,1-36 Iz 53,1-12 Dan 9,24-26 Mt 1,22 Mt 21,23-27 Mt 26,54 Mt 26,56 Mk 11,15-18 Mk 11,27 Lk 19,47-2 Lk 21,37-38 Lk 22,37 Lk 24,25-27 Lk 24,44-45 Jn 7,28-30 Jn 7,37 Jn 8,12 Jn 10,23
Mk 14,50 Tada visi paliko Jį ir pabėgo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,27 Ps 38,11 Ps 88,18 Jn 16,32 Job 19,13-14 Ps 88,7-8 Iz 63,3 Jn 18,8 2 Tim 4,16 korėssuimtas Jėzus
Mk 14,51 Vienas jaunuolis sekė Jį iš paskos, susisupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 
Mk 14,52 bet šis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 39,12 Job 2,4 Mk 13,14-16 naujasis testamentasrait
Mk 14,53 Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, vyresnieji ir Rašto žinovai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,57-68 Iz 53,7 Mt 26,3 Mk 15,1 Lk 22,54-62 Jn 18,12-14 Jn 18,19-24 Apd 4,5-6 prieš teismąteisma
Mk 14,54 Petras sekė Jį iš tolo iki vyriausiojo kunigo rūmų kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,18 Mt 26,3 1 Sam 13,7 1 Kar 19,9 1 Kar 19,13 Mt 26,58 Mk 14,29-31 Mk 14,38 Mk 14,67-68 Lk 22,44 Lk 22,55-56 Jn 18,15-16 Jn 18,25 Jono mokiniainebūk šiltasPetrastris kartus
Mk 14,55 Aukštieji kunigai ir visas sinedrionas ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų nuteisti Jį mirti, bet nerado. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 21,10 1 Kar 21,13 Ps 27,12 Ps 35,11 Dan 6,4 Mt 5,22 Mt 26,59-60 Apd 6,11-13 Apd 24,1-13 1 Pt 3,16-18
Mk 14,56 Nors daugelis melagingai liudijo prieš Jį, tačiau jų liudijimai nesutapo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 
Mk 14,57 Kai kurie atsistoję melagingai kaltino Jį, teigdami: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,60-61 Jer 26,8-9 Jer 26,18 Mt 27,40 Mk 15,29 Jn 2,18-21 Apd 6,13-14
Mk 14,58 „Mes girdėjome Jį sakant: ‘Aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per tris dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 15,29 Jn 2,19 Apd 7,48 2 Kor 5,1 Heb 9,11 Heb 9,24 Dan 2,34 Dan 2,45 donaldas trumpashelenistaiJonos ženklasnauja savaitešventykla pamatastrečią dienątrečiąją dienątris dienas
Mk 14,59 Bet ir šie kaltinimai nesutapo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mk 14,60 Tada vyriausiasis kunigas, atsistojęs viduryje, paklausė Jėzų: „Tu nieko neatsakai į šituos kaltinimus?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,62-63 Mk 15,3-5 Jn 19,9-10
Mk 14,61 Tačiau Jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tada vyriausiasis kunigas vėl Jį paklausė: „Ar Tu esi Kristus, Palaimintojo Sūnus?!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 53,7 Mt 16,16 Mt 26,63-64 Mk 15,2 Ps 2,7 Ps 39,1-2 Ps 39,9 Ps 119,12 Iz 9,6-7 Mt 3,17 Mt 8,29 Mt 11,3-5 Mt 27,12-14 Mk 14,61-63 Mk 15,4-5 Lk 22,67-71 Jn 1,34 Jn 1,49-51 Jn 5,18-25 Jn 10,24 Jn 10,30-31 Jn 10,36 Jn 18,37 Jn 19,7 Jn 19,9 Apd 8,32 1 Tim 1,11 1 Tim 6,15 1 Pt 2,23 chorassavitaiga
Mk 14,62 Ir Jėzus pasakė: „Aš Esu. Ir jūs išvysite Žmogaus Sūnų, sėdintį Galybės dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 110,1 Heb 1,3 Mt 24,30 Mt 26,64 Mk 13,26 Mk 16,19 Heb 12,2 Apr 1,7 Dan 7,13-14 Mt 27,11 Mk 15,2 Lk 22,69 Lk 23,3 Apd 1,9-11 2 Tes 1,7-10 Heb 8,1 Heb 8,10 Heb 8,12-13 Apr 20,11 antrasis atėjimasdebesysdešinė rankadualizmasgeras žodisJėzau ateikJėzaus atėjimasJėzaus sostasJėzus miegojokristaus pagautasNojaus laikąiplūspokitisprisikėlęs Jėzustamsus debesysžmogus sūnus
Mk 14,63 Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius ir sušuko: „Kam dar mums liudytojai? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Sk 14,6 Kun 21,10 Iz 36,22-1 Jer 36,23-24 Mt 26,65 Apd 14,13-14 vyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
Mk 14,64 Jūs girdėjote piktžodžiavimą! Kaip jums atrodo?“ Ir jie visi nusprendė Jį esant vertą mirties. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Kun 24,16 1 Kar 21,9-13 Mt 26,65-66 Lk 22,71 Jn 5,18 Jn 8,58-59 Jn 10,31-33 Jn 19,7 apkalbassmerktituščias kapas
Mk 14,65 Kai kurie pradėjo į Jį spjaudyti, dangstė Jam veidą, mušė kumščiais ir sakė: „Pranašauk!“ O tarnai daužė Jį per veidą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 50,6 Mt 26,67-68 Mk 15,19 Lk 22,63-64 Apd 23,2 Sk 12,14 Est 7,8 Job 30,10 Iz 52,14 Iz 53,3 Mch 5,1 Mk 10,34 Jn 18,22 Jn 19,3 Heb 12,2 persekiojimassuimtas Jėzusšaipytis
Mk 14,66 Petrui esant žemai, kieme, atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,54 Mt 26,58 Mt 26,69-75 Lk 22,55-62 Jn 18,15-18 Jn 18,25-27 blogas vergastarnai
Mk 14,67 ir, pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo į jį ir tarė: „Ir tu buvai su šituo Nazariečiu Jėzumi“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,54 Mt 2,23 Mt 21,11 Mk 1,24 Mk 10,47 Jn 1,45-49 Jn 19,19 Apd 10,38 nebūk šiltas
Mk 14,68 Bet Petras išsigynė, sakydamas: „Nei žinau, nei suprantu, ką sakai“. Jis išėjo į prieškiemį, ir pragydo gaidys. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,71-72 Mk 14,29-31 Mk 14,72 Jn 13,36-38 2 Tim 2,12-13 gaidysJėzus karalius
Mk 14,69 Pamačiusi jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplink stovėjusiems: „Šitas yra iš jų!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,38 Lk 22,58 Jn 18,17 Jn 18,25 Gal 6,1
Mk 14,70 Jis vėl išsigynė. Kiek vėliau šalia stovintieji sakė Petrui: „Tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilėjietis, ir tarmė tavo tokia“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 2,7 Ts 12,6 Mt 26,73-74 Mk 14,68 Lk 22,59-60 Jn 18,26-27 Galilėjos ežeras
Mk 14,71 Tada jis pradėjo keiktis ir prisiekinėti: „Aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 8,12-15 2 Kar 10,32 Jer 17,9 1 Kor 10,12 kas keikianešvari kalba
Mk 14,72 Gaidys pragydo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam sakė Jėzus: „Gaidžiui nė dukart nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi“. Tai prisiminęs, jis pravirko. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,30 Mk 14,68 2 Sam 24,10 Ps 119,59-60 Jer 31,18-20 Ez 7,16 Ez 16,63 Ez 36,31 Mt 26,34 Mt 26,74-75 Lk 15,17-19 Lk 22,60 Lk 22,62 2 Kor 7,10 atsivertiauklėjimasgaidysJėzus karaliusJėzus mirštaJudo bučinyspastangosvaikystėvarnosvisagalis Dievasžydėti

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį