Biblijos vartai

Atversta Mk 15,1-47 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 47.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos: „O kaip jūs norite, kad aš pasielgčiau su Tuo, kurį vadinate žydų karaliumi?“ Tie šaukė: „Nukryžiuok Jį!“ Pilotas jų klausė: „Ką bloga Jis padarė?“ Tada jie pradėjo dar garsiau rėkti: „Nukryžiuok Jį!“ Norėdamas įtikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. Devintą valandą Jėzus garsiu balsu sušuko: „Elojí, Elojí, lemá sabachtáni?“ Tai reiškia: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?!“ Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: „Žiūrėk, Jis šaukiasi Elijo“. Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip Jis šaukdamas mirė, tarė: „Tikrai šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“ Ten taip pat buvo moterų, kurios žiūrėjo iš toli; tarp jų ir Marija Magdalietė, Marija – Jokūbo Jaunesniojo ir Jozės motina – ir Salomė.

Mk 15,1 Tuojau iš ryto aukštieji kunigai pasitarė su vyresniaisiais ir Rašto žinovais bei visu sinedrionu ir, surišę Jėzų, jie Jį nuvedė ir perdavė Pilotui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,1-2 Lk 22,66 Apd 3,13 Ps 2,2 Mt 5,22 Mt 20,18-19 Mk 10,33-34 Lk 18,32-33 Lk 23,1-5 Jn 18,28-38 Apd 4,5-6 Apd 4,25-28 Barabasbažnyčia sugriautabus sugriautadievokunigaskunigas tarnasprieš teismąteismavyriausias kunigasvyriausiasis kunigasziono vartaiJėzus karalius
Mk 15,2 Pilotas paklausė Jį: „Ar Tu esi žydų karalius?“ Jis atsakė: „Taip yra, kaip sakai“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 2,2 1 Tim 6,13 Mt 27,11-14 Mk 15,9 Mk 15,12 Mk 15,18 Mk 15,26 Lk 23,2-3 Jn 18,29-38 Jn 19,19-22 BarabasišeitisJėzus karaliusponcijaus pilotasžydų karalius
Mk 15,3 Aukštieji kunigai Jį daug kuo kaltino, bet Jis nieko neatsakinėjo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 53,7 Mt 27,12 Mk 14,60-61 Mk 15,5 Lk 23,2-5 Jn 18,29-31 Jn 19,6-7 Jn 19,12 Barabas
Mk 15,4 Pilotas vėl klausė Jį: „Tu nieko neatsakai? Žiūrėk, kiek daug kaltinimų jie Tau pateikia“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 19,10 Mt 26,62 Mt 27,13
Mk 15,5 Tačiau Jėzus nieko nebeatsakinėjo, ir Pilotas labai stebėjosi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 71,7 Iz 8,18 Iz 53,7 Zch 3,8 Mt 27,14 Jn 19,9 1 Kor 4,9 Jėzus nukryžiavimasrozine
Mk 15,6 Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 18,39-40 Mt 26,2 Mt 26,5 Mt 27,15-26 Lk 23,16-25 Jn 19,16 Apd 24,27 Apd 25,9 atleisiteBarabasišlaisvinimasmuitininkaipaschosskaicius aštuoni
Mk 15,7 Tada buvo vienas kalinys, vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie maišto metu nužudė žmogų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,16 Lk 23,18-19 Lk 23,25 Barabas
Mk 15,8 Susirinkusi minia, garsiai šaukdama, pradėjo prašyti to, ką Pilotas visuomet darydavo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mk 15,9 Pilotas paklausė: „Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,17-21 Jn 18,39 Jn 19,4-5 Jn 19,14-16 Apd 3,13-15 atleisiteišlaisvinimas
Mk 15,10 Nes jis žinojo, kad aukštieji kunigai Jį įskundė iš pavydo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 4,4-6 Pr 37,11 1 Sam 18,8-9 Pat 27,4 Mok 4,4 Mt 27,18 Apd 13,45 Tit 3,3 Jok 3,14-16 Jok 4,5 1 Jn 3,12 pavydaspavydas sveikataprieš teismąsuimtas Jėzusteisma
Mk 15,11 Tačiau aukštieji kunigai sukurstė minią reikalauti, kad geriau paleistų Barabą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 3,14 Oz 5,1 Mt 27,20 Jn 18,40 atleisiteBarabasdievokunigasišlaisvinimaskunigas tarnasvyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
Mk 15,12 Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos: „O kaip jūs norite, kad aš pasielgčiau su Tuo, kurį vadinate žydų karaliumi?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 2,6-7 Iz 9,6-7 Jer 23,5-6 Zch 9,9 Mt 2,2-4 Mt 21,5 Mt 27,22-23 Mk 11,9-11 Mk 15,1-2 Lk 23,2 Lk 23,20-24 Jn 19,14-16 Apd 5,31
Mk 15,13 Tie šaukė: „Nukryžiuok Jį!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mk 15,14 Pilotas jų klausė: „Ką bloga Jis padarė?“ Tada jie pradėjo dar garsiau rėkti: „Nukryžiuok Jį!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 23,41 Ps 69,4 Iz 53,3 Iz 53,9 Mt 27,4 Mt 27,19 Mt 27,23-25 Mt 27,54 Lk 23,4 Lk 23,14-15 Lk 23,21 Lk 23,23-24 Lk 23,47 Jn 18,38 Jn 19,6 Jn 19,12-15 Apd 7,54-57 Apd 19,34 Apd 22,22-23 Heb 7,26 1 Pt 1,19 siauri vartaisuimtas Jėzus
Mk 15,15 Norėdamas įtikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,26 Jn 19,1 Iz 50,6 Mk 10,34 Ps 57,11 Ps 129,3 Pat 29,25 Mt 20,19 Lk 18,33 Lk 23,24-25 Jn 19,16 Apd 24,27 Apd 25,9 Gal 1,19 1 Pt 2,24 antroji rykštėBarabasJėzaus bausmeJėzus verkiamirties liūdėtinuomonestiesa išlaisvina
Mk 15,16 Kareiviai nusivedė Jį į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,28 Jn 19,9 Mt 26,3 Mt 27,27-31 Jn 18,33 Apd 10,1 didysis penktadienis
Mk 15,17 Jie apvilko Jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždėjo Jam erškėčių vainiką En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 23,11 Mt 27,28-30 Jn 19,2-5 balta spalvageltona spalvakarūnamėlynas siūlasmirties liūdėtiraudonoji jurahttpšeimos knyga
Mk 15,18 ir pradėjo Jį sveikinti: „Sveikas, žydų karaliau!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 37,10 Pr 37,20 Mt 27,42-43 Mk 15,2 Mk 15,29-32 Lk 23,36-37 Jn 19,14-15 nesveikintižydų karalius
Mk 15,19 Jie daužė Jam per galvą nendrine lazda, spjaudė ir priklaupdami garbino Jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,65 Pr 24,52 Pr 43,28 1 Kar 19,18 Est 3,2-5 Job 13,9 Job 30,8-12 Ps 22,6-7 Ps 35,15-17 Ps 69,12 Ps 69,19-20 Iz 45,23 Iz 49,7 Iz 50,6 Iz 52,14 Iz 53,3-5 Mch 5,1 Mt 20,18-19 Mk 9,12 Mk 10,34 Lk 18,32-33 Lk 22,63 Lk 23,11 Lk 23,36 Rom 11,4 Rom 14,10-11 Fil 2,10 Heb 12,2-3 Heb 13,13 asmens vertegedagerasis piemuogyvenimo pasirinkimaikaltė gėdanaujas pasaulispasibjauretina
Mk 15,20 Pasityčioję nuvilko Jam purpurinį apsiaustą, apvilko Jo paties drabužiais ir išvedė nukryžiuoti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,31 Jn 19,16 geltona spalvamėlynas siūlas
Mk 15,21 Jie privertė vieną grįžtantį iš lauko praeivį – Simoną Kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, – nešti Jo kryžių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,32 Lk 23,26 Rom 16,13 Lk 14,27 Jn 15,18-20 Apd 2,10 Apd 6,9 Apd 11,20 Apd 13,1 Dievas padedaJėzaus keliasJėzaus nukryžiavimasJėzus karaliusJėzus nukryžiavimasJėzus verkiakaralių karaliusKristaus kryžiuskryžiaus garbinimaskryžiaus keliaskryžių neštikryžiusnepaniekinkit kryžiausnešė kryžiųnešti kryžiųpersekiojimassaldumasSimonas kojosSimonas pasiūlė
Mk 15,22 Ir jie nuvedė Jį į Golgotos vietą; išvertus tai reiškia: „Kaukolės vieta“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,33-44 Lk 23,27-38 Jn 19,17-27 nešė kryžiųnešti kryžių
Mk 15,23 Ten davė Jam mira atmiešto vyno, bet Jis negėrė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,34 Mt 26,19 Mk 14,25 Lk 22,18 Lk 23,36 Jn 19,28-30 actasJėzaus nukryžiavimasJėzus karaliusJėzus mirštaJėzus nukryžiavimasJudo bučinysKanojemirosmiros aliejper kryžiųsaldumasvynasvyno taurevyresnis
Mk 15,24 Nukryžiavę Jį, jie pasidalijo Jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 21,23 Ps 22,16-18 Iz 53,4-8 Mt 27,35-36 Lk 23,34 Jn 19,23-24 Apd 5,30 2 Kor 5,21 Gal 3,13 1 Pt 2,24 hananijasJėzaus nukryžiavimaslošimasnukryžiuotaspantera
Mk 15,25 Buvo trečia valanda, kai Jį nukryžiavo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,33 Jn 19,14 Mt 27,45 Lk 23,44 Apd 2,15 būti savimidešimta valandadonaldasdvylika valandųgriuvėsiaiJėzus karaliuskitatikiailaikąs mirtinukryžiavimasnukryžiuotassaldumasskaicius aštuonišeštoji
Mk 15,26 Taip pat buvo užrašytas Jo kaltinimas: „Žydų karalius“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,37 Įst 23,5 Ps 2,6 Ps 76,10 Pat 21,1 Iz 10,7 Iz 46,10 Zch 9,9 Mt 2,2 Mk 15,2 Lk 23,37-38 Jn 19,18-22 Jėzus karaliusJėzus mirštaJudo bučinyskryžių neštinešė kryžiųžydų karalius
Mk 15,27 Kartu su Juo nukryžiavo du plėšikus: vieną dešinėje, kitą kairėje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,38 Lk 23,32-33 Jn 19,18 išbandymaiJėzaus bausmekaltinimasnegailestingasraupsuotasiss rinkosipranašystė
Mk 15,28 Taip išsipildė Rašto žodis: „Jis buvo priskaitytas prie piktadarių“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 53,12 Lk 22,37 Heb 12,2 kam trūkstanešvankėlis
Mk 15,29 Einantys pro šalį plūdo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: „Še Tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas ją atstatai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 109,25 Mk 14,58 Rd 1,12 Rd 2,15 Pr 37,19-20 Ps 22,7-8 Ps 22,12-14 Ps 35,15-21 Ps 69,7 Ps 69,19-20 Ps 69,26 Mt 26,61 Mt 27,39-40 Jn 2,18-22 helenistainauja savaitetrečią dienątrečiąją dienątris dienas
Mk 15,30 Išgelbėk save, nuženk nuo kryžiaus!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Kristaus kryžiuskryžiaus garbinimaskryžiuslenkasnepaniekinkit kryžiauspadėti kryžiustris dienas
Mk 15,31 Panašiai tyčiojosi ir aukštieji kunigai su Rašto žinovais, kalbėdami tarp savęs: „Kitus gelbėdavo, o savęs negali išgelbėti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 2,1-4 Ps 22,16-17 Mt 27,41-43 Lk 23,35-37 Jn 11,47-52 Jn 12,23-24 1 Pt 3,17-18 nužudyti kūną
Mk 15,32 Tegul Kristus, Izraelio karalius, dabar nužengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume“. Kartu nukryžiuotieji irgi užgauliojo Jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 23,39-43 Mt 27,44 Mk 15,26 Jn 1,49 Jn 12,13 Iz 44,6 Sof 3,15 Zch 9,9 Mt 1,17 Mk 14,61-62 Jn 19,12-15 Jn 20,25-29 Rom 3,3 2 Tim 2,18 Jėzus karaliusJėzus mirštaJudo bučinysKristaus kryžiuskryžiaus garbinimaskryžiusnepaniekinkit kryžiauspertvarasiraitiki manimivelykosžydų karalius
Mk 15,33 Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,45 Mk 15,25 Lk 23,44-45 Ps 105,28 Iz 50,3-4 Am 8,9-10 dešimta valandaemigruotišeštojitamsa
Mk 15,34 Devintą valandą Jėzus garsiu balsu sušuko: „Elojí, Elojí, lemá sabachtáni?“ Tai reiškia: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 22,1 Mt 27,46 Lk 23,46 Heb 5,7 Ps 27,9 Ps 42,9 Ps 71,11 Iz 41,17 Rd 1,12 Rd 5,20 Dan 9,21 Lk 23,44 Apd 10,3 abraomas dievasaukščiausiojo dievoeretikaijėzaus žodžiaijėzus mirštamaldingumasmenaimiegojonukryžiuotaspakartotaspaskutiniai žodžiaipašaipospaveldėtojaisavitumasspaudimasvartaižmogaus pašaukimas
Mk 15,35 Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: „Žiūrėk, Jis šaukiasi Elijo“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,11-13 Mt 27,47-49 Mk 9,11-13
Mk 15,36 Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę rūgštaus vyno, užmovė ją ant nendrės ir davė Jam gerti, sakydamas: „Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas Jo nuimti“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 69,21 Mk 15,23 Lk 23,36 Jn 19,28-30
Mk 15,37 Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasią. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 19,30 Mt 27,50 Lk 23,46 Jėzaus nukryžiavimasnešė kryžiųryžtingumasšventas kryžius
Mk 15,38 Ir šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 23,45 Iš 26,31-34 Iš 40,20-21 Kun 16,2-19 2 Krn 3,8-14 Mt 27,51-53 Heb 4,14-16 Heb 6,19 Heb 9,3-12 Heb 10,19-23 gaubtas
Mk 15,39 Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip Jis šaukdamas mirė, tarė: „Tikrai šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,54 Mt 27,43 Lk 23,47-48 Mt 8,5-10 Mk 15,44-45 Apd 10,1 Apd 27,1-3 Apd 27,43 Dievas dykumojeJėzaus nukryžiavimasJėzus karaliusjėzus mirėJėzus mirštaJudo bučinyssūnaus santykiai
Mk 15,40 Ten taip pat buvo moterų, kurios žiūrėjo iš toli; tarp jų ir Marija Magdalietė, Marija – Jokūbo Jaunesniojo ir Jozės motina – ir Salomė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 38,11 Mt 27,55-56 Lk 23,49 Mt 13,55 Mt 27,61 Mt 28,1 Mk 16,9 Lk 8,2-3 Gal 1,19 Mk 15,47-1 Jn 19,25-27 Jn 20,11-18 1 Kor 9,5 Jok 1,1 broliai seserysDievo motinagimtojiJėzaus broliaiJėzaus motinaJėzaus nukryžiavimasJėzaus tėvasJėzus verkiaJokūbo laiškasJono EvangelijaJono mokiniaiJuozapas MarijamagdalietėMarijaMarija angelasMarija JėzusMarija magdalietėMarijos garbėMarijos maldosMarijos skausmasmotina Marijanorssalasalomėjašeima Jėzausšv. juozapasšventa Marijažmonių lygybė
Mk 15,41 Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos Jį lydėjo ir Jam tarnavo. Ten buvo ir daug kitų moterų, kartu su Juo atvykusių į Jeruzalę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 8,2-3 Mt 27,55-56 Galilėjos ežeras
Mk 15,42 Vakarui atėjus, kadangi buvo Prisirengimas, – sabato išvakarės, – En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,57-62 Lk 23,50-56 Jn 19,31 Jn 19,38-42 banginisbūk kantrididysis penktadienisdieną naktįdienųhigieniskumasJėzaus kūnasJėzaus prisikėlimasJėzus karaliusJėzus miegojoJonos ženklasketuriasdešimt dienųkristaus prisikėlimasmergaitenauja savaitepenktadienissabatastrečią dienątrečiąją dienątris dienasžaibas
Mk 15,43 atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 2,25 Lk 2,38 Lk 23,51 Mt 19,30 Mt 20,16 Mt 27,57 Mk 10,23-27 Mk 14,54 Mk 14,66-72 Jn 19,38 Apd 4,8-13 Apd 13,50 Apd 17,12 Fil 1,14 apie drąsabaisus laukimasbelaukiant Viešpatiesdievo karalystėsdrąsadrąsa išstovėtiepitafijalaukia sunulaukimaslauktilūkesčiaipalauk
Mk 15,44 Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs? Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 19,31-37 prisitaikyti
Mk 15,45 Sužinojęs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,58 Mk 15,39 Jn 19,38
Mk 15,46 Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę, paguldė Jį kape, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 22,16 Iz 53,9 Mk 16,3-4 Jn 11,38 Mt 27,59-60 Mt 28,2 Lk 23,53 Jn 19,38-42 akmenimisakmenisJėzaus laidojimasnauja savaitepaminklusvandens akmenysvejas
Mk 15,47 Marija Magdalena ir Marija, Jozės motina, matė, kur Jis buvo palaidotas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,40 Mk 16,1 Mt 27,61 Mt 28,1 Lk 23,55-2 gyvenimas MarijaJėzaus nukryžiavimaskapas tuščiasmagdalietėMarijaMarija magdalietėMarijos garbėMarijos maldosMarijos skausmasmoksinysšventa Marijatuščias kapas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį