Biblijos vartai

Atversta Mk 3,1-35 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 35.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka: „Stok į vidurį!“ O juos paklausė: „Ar sabato dieną leistina daryti gera, ar bloga? Tada, rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė tam žmogui: „Ištiesk ranką!“ Šis ištiesė, ir ranka tapo sveika kaip ir kita. O Jis atsakė: „Kas yra mano motina ir mano broliai?“ Ir, apžvelgęs aplinkui sėdinčius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai!

Mk 3,1 Jis vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 12,9-14 Mk 1,21 Lk 6,6-11 1 Kar 13,4 Jn 5,3 paralyžius
Mk 3,2 Jie stebėjo Jį, ar Jis gydys šį sabato dieną, kad galėtų Jėzų apkaltinti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 14,1 Lk 6,7 Lk 20,20 Ps 37,32 Iz 29,20-21 Jer 20,10 Dan 6,4 Mt 12,10 Lk 11,53-54 Jn 9,16 egzorcizmo maldanazyrai
Mk 3,3 Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka: „Stok į vidurį!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 42,4 Dan 6,10 Lk 6,8 Jn 9,4 1 Kor 15,58 Gal 6,9 Fil 1,14 Fil 1,28-30 1 Pt 4,1
Mk 3,4 O juos paklausė: „Ar sabato dieną leistina daryti gera, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?“ Bet anie tylėjo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Oz 6,6 Mt 12,10-12 Mk 2,27-28 Mk 9,34 Lk 6,9 Lk 13,13-17 Lk 14,1-5 jėzaus mokymainedidelis tikėjimassaugoti gyvybę
Mk 3,5 Tada, rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė tam žmogui: „Ištiesk ranką!“ Šis ištiesė, ir ranka tapo sveika kaip ir kita. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 6,10 Rom 11,25 Ef 4,18 Ef 4,26 Pr 6,6 Ts 10,16 1 Kar 13,6 Neh 13,8 Ps 95,10 Iz 6,9-10 Iz 42,18-20 Iz 44,18-20 Iz 63,9-10 Mt 12,13 Mt 13,14-15 Lk 13,15 Lk 17,14 Lk 19,40-44 Jn 5,8-9 Jn 9,7 Rom 11,7-10 2 Kor 3,14 Ef 4,30 Heb 3,10 Heb 3,17 Heb 5,9 Apr 6,16 bėdabroliui kvailysDievo matymasDievo rūstybėDievo suteiktaišgytijausmaijėzaus mokymaiJėzaus pyktisjėzaus žmogiškumasJėzus pykstameilė psalmespabaigtipavojuspykčio nuodėmėpiktaspiktas vyraspyktisproblemastatytiširdies kietumasšventoji rūstybėtegul saulėtekėjimastobuliViešpats maloningasViešpats supykožmogaus trūkumai
Mk 3,6 Išėję fariziejai tuojau pradėjo tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,16 Mk 12,13 Mt 12,14 Mk 8,15 Ps 109,3-4 Lk 6,11 Lk 20,19-20 Lk 22,2 Jn 11,53 fariziejaisuartėjimas
Mk 3,7 O Jėzus su savo mokiniais pasitraukė prie ežero. Jį sekė didelė minia iš Galilėjos. Ir iš Judėjos, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 4,25 Lk 6,17 Mt 12,15 Joz 20,7 Joz 21,32 Mt 10,23 Mk 1,39 Lk 6,12 Lk 23,5 Jn 7,41 Jn 7,52 Jn 10,39-41 Jn 11,53-54 Apd 14,5-6 Apd 17,10 Apd 17,14 Galilėjos ežerasTiberiados ežeras
Mk 3,8 Jeruzalės ir Idumėjos, iš anapus Jordano bei Tyro ir Sidono šalies atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie Jo didelius darbus. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ez 35,15 Iz 34,5 Ez 36,5 Mt 11,21 Sk 32,33-38 Joz 13,8-14 Joz 19,28-29 Ps 45,12 Ps 87,4 Iz 23,1-18 Ez 26,1-21 Mal 1,2-4 Mk 7,24 Mk 7,31 neatsakyti
Mk 3,9 Jėzus liepė mokiniams laikyti Jam paruoštą nedidelę valtį, kad minia Jo nesuspaustų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 5,30 Jn 6,15
Mk 3,10 Mat Jis buvo daugelį išgydęs, ir visi, kuriuos kankino ligos, veržėsi prie Jo, norėdami Jį paliesti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 14,36 Mk 6,56 Mt 4,23 Pr 12,17 Sk 11,33 Mt 9,20-21 Mt 12,15 Mt 14,14 Mk 5,27-29 Mk 5,34 Lk 7,2 Apd 5,15 Apd 19,11-12 Heb 12,6 gydyti ligasgripaslietimasligasprisilietimas
Mk 3,11 Taip pat netyrosios dvasios, vos tik Jį pamačiusios, parpuldavo priešais Jį ir šaukdavo: „Tu esi Dievo Sūnus!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 4,3 Mt 14,33 Mk 1,23-24 Lk 4,41 Lk 8,28 Mt 4,6 Mt 8,29 Mt 8,31 Mk 1,1 Mk 5,5-6 Apd 16,17 Apd 19,13-17 Jok 2,19 apie demonusdavė vardusdemonaidemonai paklūstademonų išvarymasdemonusdvasinis karasJėzaus vardasnedidelis tikėjimaspsichologine ligasotusspiritizmassūnaus santykiaivelnio pavydas
Mk 3,12 Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad Jo negarsintų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 12,16 Mk 1,25 Mk 1,34 Apd 16,18 Mt 8,4
Mk 3,13 Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas Jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 5,1 Mt 10,1-4 Mk 6,7 Lk 6,12-16 Lk 9,1 mokiniai
Mk 3,14 Jis paskyrė dvylika, kad jie būtų kartu su Juo ir kad galėtų siųsti juos pamokslauti En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 9,1-6 Lk 10,1-11 Lk 24,47 Jn 15,16 Apd 1,8 Apd 1,24-25 Gal 1,1 Gal 1,15-20 ApaštalaiJėzus įsakomokinystė
Mk 3,15 ir jie turėtų valdžią gydyti ligas ir išvarinėti demonus: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apaštalaidemonų išvarymasstebuklai
Mk 3,16 Simoną, pavadinęs jį Petru; En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 1,42 Apd 1,13 Mt 10,2-4 Mt 16,16-18 Mk 1,16 Lk 6,14-16 1 Kor 1,12 1 Kor 3,22 1 Kor 9,5 Gal 2,7-9 2 Pt 1,1 apaštalas Lukaslukonatosšv Petras
Mk 3,17 Zebediejaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną (juos pavadinęs Boanerges, tai yra „griaustinio vaikai“); En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 58,1 Jer 23,29 Mk 1,19-20 Mk 5,37 Mk 9,2 Mk 10,35 Mk 14,33 Jn 21,2 Jn 21,20-25 Apd 12,1 Heb 4,12 Apr 10,11 Arielisbūti savimijaudintijuditaNatanaelistrejetasvardai
Mk 3,18 Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną Kananietį En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 1,13 Mk 2,14 Mt 9,9 Mt 10,3-4 Mt 13,55 Mk 6,3 Lk 5,27-29 Lk 6,14-16 Jn 1,40 Jn 1,43-45 Jn 6,5-8 Jn 11,16 Jn 12,21-22 Jn 14,8-9 Jn 14,22 Jn 20,24-29 Jn 21,2 Apd 15,13 Apd 21,18 1 Kor 9,5 1 Kor 15,7 Gal 1,19 Gal 2,9 Jok 1,1 Jud 1,1 Apaštalaiapaštalas tadasapaštalas TomasBaltramiejusdvyniaiJėzaus broliaiJokūbo laiškasmato evangelijaSimonas magassimonas pasiūlė
Mk 3,19 ir Judą Iskarijotą, kuris Jį ir išdavė. Ir jie grįžo namo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,14-16 Mt 26,47 Mt 27,3-5 Jn 6,64 Jn 6,71 Jn 12,4-6 Jn 13,2 Jn 13,26-30 Apd 1,16-25 jėzaus išdavystė
Mk 3,20 Vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nė pavalgyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 6,31 Mk 3,7 Mk 3,9 Mk 7,17 Mk 9,28 Lk 6,17 Jn 4,31-34 dievo motinakur melstis
Mk 3,21 Saviškiai, apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti Jo, sakydami, kad Jis išėjęs iš proto. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 10,20 Apd 26,24 Mk 3,31 2 Kor 5,13 2 Kar 9,11 Jer 29,26 Oz 9,7 Jn 7,3-10 dievo gyvenimasJėzaus seseryskaraliene marijakitatikiainesveikas
Mk 3,22 Atvykę iš Jeruzalės Rašto žinovai sakė: „Jis turi Belzebulą“, ir: „Demonų kunigaikščio jėga Jis išvaro demonus“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,34 Mt 10,25 Mt 15,1 Mt 12,24 Jn 7,20 Mk 7,1 Lk 11,15 Jn 8,48 Jn 8,52 Ps 22,6 Mt 11,18 Lk 5,17 Jn 10,22 aušradievo galiaegzorcizmo maldasukalbeta maldašėtono ženklastrečdalisvelnias kaltinaŠėtonas
Mk 3,23 O Jėzus, pasivadinęs juos, kalbėjo palyginimais: „Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 13,34 Ps 49,4 Mt 4,10 Mt 12,25-30 Mk 4,2 Lk 11,17-23 aušrabailiaiDievo galiaDievo jėgaDievo priešasgaletigyvasis Dievasgundytiinkarasištirkiteištroškęsįžeidžiantisjuodaodisnemalonėsnuogasnuopuolisrūbassargussmarkusstiebasstiprus vyrassuviliotišviesos angelastamsojetamsus slėnistrečdalisugninis
Mk 3,24 Jei karalystė suskilusi, tokia karalystė negali išsilaikyti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ts 9,23-57 Ts 12,1-6 2 Sam 20,1 2 Sam 20,6 1 Kar 12,16-20 Iz 9,20-21 Iz 19,2-3 Ez 37,22 Zch 11,14 Jn 17,21 1 Kor 1,10-13 Ef 4,3-6 apsiaustasaugalasdoktrinosgalvos skausmaskanapeskasijakrislamaištautinebus atleistanusiplautipasidalinusipatepimaspateptipažinti tiesąreligingasseptyniasdešimtseptynis kartusskruostąšilumatrečiąją dienązoležolėžolynai
Mk 3,25 Ir jei namai suskilę, tokie namai negali išsilaikyti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 13,7-8 Pr 37,4 Ps 133,1 Gal 5,15 Jok 3,16 neprotingaspasidalinusi
Mk 3,26 Ir jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis negali išsilaikyti ir žlunga. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti pasidalinusi
Mk 3,27 Niekas negali įeiti į galiūno namus ir pasigrobti jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada jis apiplėš jo namus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 53,12 Mt 12,29 Pr 3,15 Iz 27,1 Iz 49,24-26 Iz 61,1 Lk 10,17-20 Lk 11,21-23 Jn 12,31 Rom 16,20 Ef 6,10-13 Kol 2,15 Heb 2,14 1 Jn 3,8 1 Jn 4,4 Apr 12,7-9 Apr 20,1-3 sapnaistipri maldasusitarimo maldatas barsto
Mk 3,28 Iš tiesų sakau jums: bus atleistos žmonių vaikams visos nuodėmės ir piktžodžiavimai, kaip jie bepiktžodžiautų; En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 12,31-32 Lk 12,10 1 Jn 5,16 Mk 3,28-30 Heb 6,4-8 Heb 10,26-31 Dvasios darbaigailėtiskentėjimaikonformizmasmano tautamano vardumiskasmiškasnedovanotinasnuplautasožiaipirmasis misionieriusproto dvasioje
Mk 3,29 bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam niekada nebus atleista, ir jis amžiams bus pasmerktas“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 25,46 Mk 12,40 Lk 12,10 Mt 12,31-32 2 Tes 1,9 Jud 1,7 Jud 1,13 amžinaiatleidimas santuokojebūtų atleistadarbas nuodėmėDievas baudžiaDvasios darbaigimimo nuodėmėjėzu išlaisvinaJėzus išlaisvinamirtina nuodėmėnedovanotinasNojus sandorasiraišventas kryžiusšventvagystėvisas nuodėmes
Mk 3,30 Mat jie sakė: „Jis turi netyrąją dvasią“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 3,22 Jn 10,20 nedovanotinasšventvagystėtėvo diena
Mk 3,31 Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, lauke sustoję, prašė Jį pakviesti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 8,19-21 Mt 12,46-50 dievo gyvenimasdievo motinaJėzaus broliaiJėzaus motinaMarijaMarijos garbėnevaisinga moterissenmergeseserysšeima Jėzausvadina broliais
Mk 3,32 Aplink Jį sėdėjo minia, kai Jam pranešė: „Štai Tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško Tavęs“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jėzaus broliai
Mk 3,33 O Jis atsakė: „Kas yra mano motina ir mano broliai?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 33,9 Mk 3,21 Mk 6,3 Lk 2,49 Jn 2,4 Jn 7,3-5 2 Kor 5,16
Mk 3,34 Ir, apžvelgęs aplinkui sėdinčius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai! En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 22,22 Gg 4,9-10 Gg 5,1-2 Mt 12,49-50 Mt 25,40-45 Mt 28,10 Lk 11,27-28 Jn 20,17 Rom 8,29 Heb 2,11-12
Mk 3,35 Kas vykdo Dievo valią, tas mano brolis, ir sesuo, ir motina“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 7,21 1 Jn 2,17 Jn 7,17 Jok 1,25 1 Jn 3,22-23 atsiprašymasbrolijaDievo valiageros motersJėzaus DieviškumaskatalikaskitatikisklauptiskraujavimasLozoriaus sesuomamamano valiaminiosmotinaseseryssotusvieno trokštu

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį