Biblijos vartai

Atversta Mk 8,1-38 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 38.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Mokiniai Jam atsakė: „Iš kur dykumoje gauti duonos jiems pavalgydinti?“ Jėzus paklausė: „Kiek kepalų turite?“ Jie atsakė: „Septynis“. Jėzus išsiuntė jį namo, sakydamas: „Neužeik į kaimą ir niekam ten nepasakok!“ Jėzus su savo mokiniais išėjo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir sudraudė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes tu mąstai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių!“ Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.

Mk 8,1 Anomis dienomis, susirinkus gausiai miniai ir žmonėms neturint ko valgyti, Jėzus, pasišaukęs savo mokinius, tarė: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 15,32-39 Mk 6,34-44 miežiaipalapinės
Mk 8,2 „Gaila man minios! Jau trys dienos žmonės yra su manimi ir neturi ko valgyti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,36 Ps 145,15 Mch 7,19 Mt 4,2-4 Mt 6,32-33 Mk 6,34 Ps 103,13 Ps 145,8 Mt 14,14 Mt 20,34 Mk 1,41 Mk 5,19 Mk 9,22 Lk 7,13 Lk 15,20 Jn 4,6-8 Jn 4,30-34 Heb 2,17 Heb 4,15 Heb 5,2 Dievo gailestingumasgailestingumaspelai
Mk 8,3 Jei paleisiu juos namo alkanus, jie nusilps kelyje, nes kai kurie yra atėję iš toli“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ts 8,4-6 1 Sam 14,28-31 1 Sam 30,10-12 Iz 40,31
Mk 8,4 Mokiniai Jam atsakė: „Iš kur dykumoje gauti duonos jiems pavalgydinti?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Sk 11,21-23 2 Kar 4,42-44 2 Kar 7,2 Ps 78,19-20 Mt 15,33 Mk 6,36-37 Mk 6,52 Jn 6,7-9
Mk 8,5 Jėzus paklausė: „Kiek kepalų turite?“ Jie atsakė: „Septynis“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 14,15-17 Mt 15,34 Mk 6,38 Lk 9,13
Mk 8,6 Tada Jis liepė žmonėms susėsti ant žemės. Paėmęs septynis kepalus, palaimino, laužė ir davė mokiniams dalyti, ir tie padalijo miniai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 6,23 Rom 14,6 1 Sam 9,13 Mt 14,18-19 Mt 15,35-36 Mt 26,26 Mk 6,39-44 Lk 9,14-15 Lk 12,37 Lk 24,30 Jn 2,5 Jn 6,10-11 1 Kor 10,30-31 Kol 3,17 1 Tim 4,3-5
Mk 8,7 Jie dar turėjo kelias žuveles. Jis palaimino jas ir taip pat liepė dalyti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 14,19 Lk 6,41 Lk 24,41-42 Jn 21,5 Jn 21,8-9 santuokos palaiminimas
Mk 8,8 Žmonės pavalgė iki soties, ir jie surinko dar septynias pintines likučių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kar 4,42-44 1 Kar 17,14-16 2 Kar 4,2-7 Ps 107,8-9 Ps 145,16 Mt 16,10 Mk 8,19-20 Lk 1,53 Jn 6,11-13 Jn 6,27 Jn 6,32-35 Jn 6,47-58 Apr 7,16-17 šeimos galva
Mk 8,9 O valgytojų buvo apie keturis tūkstančius. Jėzus paleido juos En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mk 8,10 ir tuojau, įsėdęs su mokiniais į valtį, nuplaukė į Dalmanutos sritį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 15,39 tarnavimas žmonėms
Mk 8,11 Čia priėjo fariziejų ir pradėjo su Juo ginčytis. Mėgindami Jį, jie reikalavo ženklo iš dangaus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 12,38 Lk 11,16 Iš 17,2 Iš 17,7 Įst 6,16 Mal 3,15 Mt 16,1-12 Mt 19,3 Mt 21,23 Mt 22,15 Mt 22,18 Mt 22,23 Mt 22,34-35 Mk 2,16 Mk 7,1-2 Mk 12,15 Lk 10,25 Lk 11,53-54 Lk 12,54-57 Jn 4,48 Jn 6,30 Jn 7,48 Apd 5,9 1 Kor 1,22-23 1 Kor 10,9 konfliktailaiko ženklai
Mk 8,12 Atsidusęs iš dvasios gilumos, Jis tarė: „Ir kam šita karta reikalauja ženklo? Iš tiesų sakau jums: ženklo šiai kartai nebus duota!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 7,34 Iz 53,3 Mt 12,39-40 Mt 16,4 Mk 3,5 Mk 6,6 Mk 9,19 Lk 11,29-30 Lk 16,29-31 Lk 19,41 Lk 22,67-70 Jn 11,33-38 Jn 12,37-43 antra kartaDievo ženklasJonos ženklaslaiko ženklaipumpuraisiela myli
Mk 8,13 Ir, palikęs juos, Jis vėl sėdo į valtį ir nuplaukė į kitą krantą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 81,12 Jer 23,33 Oz 4,17 Oz 9,12 Zch 11,8-9 Mt 7,6 Mt 15,14 Lk 8,37 Jn 8,21 Jn 12,36 Apd 13,45-46 Apd 18,6
Mk 8,14 Mokiniai buvo pamiršę pasiimti duonos. Jie teturėjo su savim valtyje vieną kepalą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,5 Dievo duonaJėzus duonajuodgrūdėkurapka
Mk 8,15 Jėzus juos įspėjo: „Žiūrėkite, saugokitės fariziejų raugo ir Erodo raugo“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 12,13 1 Kor 5,6-8 Mt 16,6 Kun 2,11 1 Krn 28,9-10 1 Krn 28,20 Pat 19,27 Mt 14,1 Mt 16,11-12 Lk 12,1-2 Lk 12,15 1 Tim 5,21 1 Tim 6,13 2 Tim 2,14 Iš 12,18-20 Mt 22,15-18 Sk 27,19-23 duonos raugasfariziejaifariziejų raugopatiekaluraugoteisingas elgesysvynmaišius
Mk 8,16 Jie svarstė tarpusavy, sakydami: „Tai todėl, kad nepasiėmėme duonos“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,7-8 Lk 9,46 Lk 20,5
Mk 8,17 Tai supratęs, Jėzus tarė: „Kam jūs tariatės neturį duonos? Argi vis dar neišmanote ir nesuprantate ir jūsų širdys vis dar užkietėjusios? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 6,52 Iz 63,17 Mt 15,17 Mt 16,8-9 Mk 2,8 Mk 3,5 Mk 16,14 Lk 24,25 Jn 2,24-25 Jn 16,30 Jn 21,17 Heb 4,12-13 Heb 5,11-12 Apr 2,23 sielos nepriežiūrasirdies kietumasširdies kietumas
Mk 8,18 Turite akis, ir nematote; turite ausis, ir negirdite? Argi neatsimenate, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jer 5,21 Ps 115,5-8 Iz 6,9-10 Mk 4,12 Įst 29,4 Ps 69,23 Iz 42,18-20 Iz 44,18 Ez 12,2 Mt 13,14-15 Jn 12,40 Apd 28,26-27 Rom 11,8 2 Pt 1,12 ausisnegirditeturite ausis
Mk 8,19 jog penkis kepalus Aš sulaužiau penkiems tūkstančiams? O kiek pilnų pintinių trupinių pririnkote?“ Jie atsakė: „Dvylika“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 14,17-21 Mk 6,38-44 Lk 9,12-17 Jn 6,5-13
Mk 8,20 „O kai septynis kepalus sulaužiau keturiems tūkstančiams, kiek pilnų pintinių trupinių pririnkote?“ Jie atsakė: „Septynias“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 15,34-38 Mk 8,1-9 šeimos galva
Mk 8,21 Tada Jis tarė: „Tai kaipgi vis dar nesuprantate?!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 6,52 Ps 94,8 Mt 16,11-12 Mk 8,12 Mk 8,17 Mk 9,19 Jn 14,9 1 Kor 6,5 1 Kor 15,34
Mk 8,22 Jie ateina į Betsaidą. Ten atveda pas Jėzų neregį ir prašo jį palytėti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 11,21 Mk 6,45 Mt 8,3 Mt 8,15 Mk 2,3 Jn 12,21 Mt 9,29 Mk 5,27-29 Mk 6,55-56 Lk 9,10 Lk 10,13 Jn 1,44 akli aklusišgydė neregįJėzaus stebuklaslietimasprisilietimas
Mk 8,23 Jis paėmė neregį už rankos ir nusivedė už kaimo. Ten spjovė jam į akis, uždėjo ant jo rankas ir paklausė: „Ar ką nors matai?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 7,33 Mk 5,23 Iz 44,2 Iz 51,18 Jer 31,32 Jn 9,6-7 Apd 9,8 Heb 8,9 Apr 3,18 akli aklusaklojo pagydymasišgydė neregį
Mk 8,24 Šis apsižvalgęs tarė: „Regiu žmones. Lyg kokius medžius matau juos vaikščiojančius“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ts 9,36 Iz 29,18 Iz 32,3 1 Kor 13,9-12 jaunystejėzus medismigdolasregėjimas akliesiemssausas medistuopažalias medis
Mk 8,25 Jis vėl rankomis palietė jo akis ir liepė apsižvalgyti. Ir šis tapo sveikas ir viską aiškiai matė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 4,18 Mt 13,12 Fil 1,6 1 Pt 2,9 2 Pt 3,18 akims sveikatosakysatvėrė akisatverti akisatvertos akysmano mokiniairegėjimas akliesiemsširdies akysšviesa akims
Mk 8,26 Jėzus išsiuntė jį namo, sakydamas: „Neužeik į kaimą ir niekam ten nepasakok!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 8,4 Mt 9,30 Mt 12,16 Mk 5,43 Mk 7,36 Mk 8,23
Mk 8,27 Jėzus su savo mokiniais išėjo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Kuo mane žmonės laiko?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 9,18-20 Mt 16,13-20 apaštalųaudeklasdeginimasdrabužiserodiadaJėzaus ūgiskrūmasmirusiųjų deginimastakaisvartai
Mk 8,28 Jie atsakė: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti – Eliju, treti – vienu iš pranašų“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mal 4,5 Mt 14,2 Jn 1,21 Mt 16,14 Mk 6,14-16 Mk 9,11-13 Lk 9,7-9 Jonas krikštytojas
Mk 8,29 Tada Jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ Petras Jam atsakė: „Tu esi Kristus“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 6,69 Jn 11,27 Mt 16,15-16 Mk 4,11 Lk 9,20 Jn 1,41-49 Jn 4,42 Apd 8,36 Apd 9,20 1 Pt 2,7 1 Jn 4,15 1 Jn 5,1 gyvenimo knygojePetrasPetro uolapsichologine liga
Mk 8,30 Tada Jėzus griežtai įsakė niekam apie Jį nekalbėti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 16,20 Lk 9,21 Mk 9,9 Mt 8,4 Mk 7,36 Mk 8,26
Mk 8,31 Jis pradėjo juos mokyti, jog Žmogaus Sūnus turės daug iškentėti, būti vyresniųjų, aukštųjų kunigų bei Rašto žinovų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikelti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 12,40 Mk 10,33-34 Mk 12,10 Lk 17,25 Lk 24,26 Jn 2,19 1 Sam 8,7 1 Sam 10,19 Ps 118,22 Iz 53,3 Oz 6,2 Jon 1,17 Mt 16,21-28 Mt 17,22-23 Mt 20,17-19 Mt 21,42 Mk 9,31-32 Lk 9,22-27 Lk 18,31-34 Lk 24,6-7 Lk 24,44 Jn 12,48 Apd 3,13-15 Apd 7,35 Apd 7,51-52 1 Kor 15,4 ateities ivykiaibanginisdidysis penktadienisDievas kentėjohigieniskumasJėzaus prisikėlimasJėzus prisikelimajis prisikėlėJonos ženklaskančia darbasmirkite saupenktadienisprikėlimasprisikėlimoteatrastrečią dienątrečiąją dienątris dienasžmogaus sūnus
Mk 8,32 Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs Jį į šalį, ėmė Jį drausti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 16,25 Mt 16,22 Jn 16,29 Mk 4,38 Lk 10,40 Jn 13,6-8 Jn 18,20 Petras
Mk 8,33 Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir sudraudė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes tu mąstai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 4,10 Fil 3,19 Pr 3,4-6 Kun 19,17 2 Sam 19,22 Job 2,10 Ps 141,5 Pat 9,8-9 Mt 6,31-32 Mt 15,23 Mk 3,5 Mk 3,34 Lk 4,8 Lk 9,55 Lk 22,61 Rom 8,5-8 1 Kor 5,5 1 Tim 5,20 Tit 1,13 Jok 3,15-18 1 Pt 4,1 1 Jn 2,15 Apr 3,19 dovydo žvaigždėpasaulio kunigaikštisPetraszodiakas
Mk 8,34 Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,38 Lk 14,26-27 Jn 10,27 Sk 14,24 1 Kar 14,8 Mt 7,13-14 Mt 16,24 Mk 9,43-48 Gal 5,24 1 Jn 3,16 Mt 5,29-30 Mt 27,32 Mk 10,21 Lk 9,23 Lk 13,24 Lk 14,33 Lk 18,22 Lk 20,45 Jn 13,36-37 Jn 19,17 Jn 21,19-20 Apd 14,22 Rom 6,6 Rom 8,17 Rom 15,1-3 1 Kor 4,9-13 1 Kor 8,13 1 Kor 9,19 1 Kor 15,31 Gal 2,20 Gal 6,14 Fil 3,7 Fil 3,10 Kol 1,24 Kol 3,5 2 Tes 3,11 Tit 2,12 Heb 13,13 1 Pt 4,1 1 Pt 4,13 2 Pt 1,14 Apr 2,10 Mk 7,14 ahabasasmenybės augimasblogas vardasišsirinkai maneišsižadėjimas savesjaunuolio pasirinkimaskryžiaus garbinimaskryžių neštimuitininkasper kryžiųtris dienasatgaila
Mk 8,35 Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 10,39 Lk 17,33 1 Kor 9,23 2 Tim 1,8 Est 4,11-16 Jer 26,20-24 Mt 5,10-12 Mt 10,22 Mt 16,25 Mt 19,29 Lk 6,22-23 Lk 9,24 Jn 12,25-26 Jn 15,20-21 Apd 9,16 Apd 20,24 Apd 21,13 2 Kor 12,10 2 Tim 2,11-13 2 Tim 4,6-8 Heb 11,35 1 Pt 4,12-16 Apr 2,10 Apr 7,14 Apr 12,11 atstumtiejiDievo pazinimasDievo pažinimasišstatolopšinėmirkite saunedidelis tikėjimasnegailestinga tautanesantuokinisosanapabudimaspalaiminti tiepasidavimaspelaitikslas gyvenimeturite ausisturtuolis
Mk 8,36 Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 2,4 Job 22,2 Ps 49,17 Ps 73,18-20 Mal 3,14 Mt 4,8-10 Mt 16,26 Lk 9,25 Lk 12,19-20 Lk 16,19-23 Rom 6,21 Fil 3,7-9 Heb 11,24-26 Jok 1,9-11 Apr 18,7-8 apgavystesbrolystegobšumas godulystegodumas stabasiš nugarosiš tolikas rytalaimėti pasaulįmeilė nepavydipasaulio ligospašauktassiela kančiatekylažmogaus nedorybės
Mk 8,37 Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą?! En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 49,7-8 1 Pt 1,18-19 amžinasisgyvenimo keliaspasaulis ugnissielos išganymas
Mk 8,38 Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios svetimaujančios ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai Jis ateis savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,27 Mt 25,31 Įst 33,2 Dan 7,10 Dan 7,13 Zch 14,5 Mt 12,39 Mt 13,41 Mt 24,30 Mt 26,64 Rom 1,16 2 Tim 1,8 2 Tim 1,12 2 Tim 1,16 Jok 4,4 Mt 8,20 Mt 10,32-33 Mt 16,4 Mk 14,62 Lk 9,26 Lk 12,8-9 Lk 19,26 Jn 1,14 Jn 1,51 Jn 5,27 Jn 12,34 Apd 5,41 Gal 6,14 1 Tes 1,7-8 2 Tim 2,12-13 Heb 11,16 Heb 11,26 Heb 12,2-3 Heb 13,13 1 Jn 2,23 Jud 1,14-15 amžinoji tiesaangelasangelų šlovėevangelizacijajėzus apsireikšjonos ženklasmano žodžiainetyrojitadas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį