Biblijos vartai

Atversta Mk 9,1-50 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 50.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jie klausė Jį: „Kodėl Rašto žinovai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“ Jėzus jiems atsakė: „Tikrai, Elijas ateina pirmas ir viską atstato. Bet, jei ką gali padaryti, pasigailėk mūsų ir padėk mums!“ Jėzus jam atsakė: „Jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam!“ Tučtuojau vaiko tėvas verkdamas sušuko: „Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“ Matydamas susibėgančią minią, Jėzus sudraudė netyrąją dvasią, sakydamas jai: „Nebyle ir kurčia dvasia, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk!“ Dvasia, klykdama ir smarkiai jį purtydama, išėjo.

Mk 9,1 Jis jiems kalbėjo: „Iš tiesų sakau jums: tarp čia stovinčių yra tokių, kurie neragaus mirties, kol išvys Dievo karalystę, ateinančią su galybe“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 25,31 Mt 16,28 Mt 24,30 Lk 9,27 Lk 22,18 Heb 2,9 Mk 13,26 Mk 13,30 Lk 2,26 Lk 22,30 Jn 8,51-52 Jn 21,23 Apd 1,6-7 atsiversbūk kantridangaus slėpinysdievo karalystėskaralystes vaišėsmichėjopokitissaugotissiunčiaslaugastiprustvarkapasaulisuå¾daro durisvynuogynasžvėriųbe Dievodruskakaltės jausmas
Mk 9,2 Po šešių dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai į aukštą kalną. Ten Jis atsimainė jų akivaizdoje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 5,37 Lk 9,28-36 Mt 17,1-8 Mk 14,33 Iš 24,13 Iš 34,29-35 1 Kar 18,33 1 Kar 18,42 Iz 33,17 Iz 53,2 Mt 14,13 Mt 17,11-13 Mk 16,12 Lk 6,12 Jn 1,14 Rom 12,2 2 Kor 3,7-10 2 Kor 13,1 Fil 2,6-8 Fil 3,21 2 Pt 1,16-18 Apr 1,13-17 Apr 20,11 atnaujinti protąblogi tarnaidvelkiageras žodisįtikėjomeįtikėtiJokūbo laiškaslukonetikėkite
Mk 9,3 Jo drabužiai pradėjo spindėti tarsi sniegas, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 28,3 Dan 7,9 Ps 51,7 Ps 68,14 Ps 104,1-2 Iz 1,18 Mal 3,2-3 Apd 10,30 Apr 7,9 Apr 7,14 Apr 19,18 balta spalvageltona spalvajuoda spalvakaip sniegąnugludinaraudonoji jurahttpsniegas
Mk 9,4 Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, ir jie kalbėjosi su Jėzumi. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 9,30-31 Apd 3,21-24 Įst 34,5-6 2 Kar 2,11-12 Mt 11,13 Mt 17,3-4 Lk 9,19 Lk 24,27 Lk 24,44 Jn 5,39 Jn 5,45-47 1 Pt 1,10-12 Apr 19,10 Baalas dvasiadu liudininkaiElijaselijas mokinysMozėmozė palapinesMozės žmona
Mk 9,5 Petras tarė Jėzui: „Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime tris palapines: vieną Tau, kitą Mozei, trečią Elijui“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 33,17-23 Ps 62,2-3 Ps 84,10 Mt 23,7 Jn 14,8-9 Jn 14,21-23 Fil 1,23 1 Jn 3,2 Apr 22,3-4 blogis prasidejoJėzus mokymasneragaus mirties
Mk 9,6 Jis nežinojo, ką sakyti, nes jie buvo labai persigandę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Dan 10,15-19 Mk 16,5-8 Apr 1,17
Mk 9,7 Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus. Jo klausykite!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 3,17 2 Pt 1,17 Mk 1,11 Iš 23,21-22 Iš 24,16 Iš 40,34 Įst 18,15-19 1 Kar 8,10-12 Ps 2,7 Ps 97,2 Dan 7,13 Mt 17,5-7 Mt 26,63-64 Mt 27,43 Mt 27,54 Lk 9,34-36 Jn 1,34 Jn 1,49 Jn 3,16-18 Jn 5,18 Jn 5,22-25 Jn 5,37 Jn 6,69 Jn 9,35 Jn 19,7 Jn 20,31 Apd 1,9 Apd 3,22-23 Apd 7,37 Apd 8,36 Rom 1,4 Heb 2,1 Heb 12,25-26 1 Jn 4,9-10 1 Jn 5,11-12 1 Jn 5,20 Apr 1,7 aptemdėdebesysDievo garbėgyvenimo knygojeisganymas klausytojamsįsiklausymasisklausiauklausauklausykmylimasmylimasisviengimis sūnus
Mk 9,8 Ir tuojau apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 9,36 Lk 24,31 Apd 8,39-40 Apd 10,16
Mk 9,9 Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie matė, kol Žmogaus Sūnus neprisikels iš numirusių. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,9-13 Mk 5,43 Mt 12,40 Mt 16,21 Mt 27,63 Mk 8,29-31 Mk 9,30-31 Mk 10,32-34 Lk 24,46 Mt 8,4 Mt 12,19 šlovėvelykos
Mk 9,10 Jie įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia „prisikelti iš numirusių“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,11 Mt 16,22 Mk 9,32 Lk 2,50-51 Lk 18,33-34 Lk 24,7-8 Lk 24,25-27 Jn 2,19-22 Jn 12,16 Jn 12,33-34 Jn 16,17-19 Jn 16,29-30 Apd 17,18
Mk 9,11 Jie klausė Jį: „Kodėl Rašto žinovai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 11,14 Mal 4,5 Mk 9,4 Mal 3,1 Mt 17,10-11 pranašystė
Mk 9,12 Jėzus jiems atsakė: „Tikrai, Elijas ateina pirmas ir viską atstato. Bet kaipgi parašyta apie Žmogaus Sūnų, jog Jis daug iškentėsiąs ir būsiąs paniekintas? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 23,11 Zch 13,7 Mal 4,6 Lk 1,16-17 Ps 22,1-31 Ps 69,1-36 Ps 74,22 Iz 40,3-5 Iz 49,7 Iz 50,6 Iz 52,14 Iz 53,1-12 Dan 9,24-26 Zch 11,13 Mt 3,1-12 Mt 11,2-18 Mt 16,21 Mt 26,24 Mk 1,2-8 Lk 1,76 Lk 3,2-6 Lk 23,39 Jn 1,6-36 Jn 3,27-30 Fil 2,7-8 Baalas dvasiaElijasizaijo knyga
Mk 9,13 Todėl sakau jums: Elijas buvo atėjęs, ir jie pasielgė su juo kaip norėjo – taip, kaip apie jį parašyta“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 11,14 Mt 14,3-11 Mt 17,12-13 Mk 6,14-28 Lk 1,17 Lk 3,19-20 Apd 7,52 Baalas dvasiaElijasinkarnacijaįsūnijimas
Mk 9,14 Sugrįžęs pas mokinius, Jis pamatė apie juos susirinkusią didelę minią ir besiginčijančius su jais Rašto žinovus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,14-20 Lk 9,37-42 Mk 2,6 Mk 11,28 Mk 12,14 Lk 11,53-54 Heb 12,3 abejojimas
Mk 9,15 Vos pastebėjusi Jėzų, minia labai nustebo, ir visi bėgo Jį pasveikinti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 34,30 Mk 9,2-3
Mk 9,16 Jis paklausė Rašto žinovų: „Apie ką ginčijatės su jais?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 8,11 Lk 5,30-32
Mk 9,17 Vienas iš minios Jam atsakė: „Mokytojau, aš atvedžiau pas Tave savo sūnų, kuris turi nebylę dvasią. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 9,25 Lk 11,14 Mt 12,22 Mt 17,15 Mk 5,23 Mk 7,26 Mk 10,13 Lk 9,38 Jn 4,47 apsisiaučiademonu isvarymaskiaulėkurtumaspaaukojimas demonuipasigailėkteisiamasepilepsijaneįgalumas
Mk 9,18 Kur tik sugriebusi, dvasia jį tąso, iš burnos jam eina putos, jis griežia dantimis ir pastyra. Aš prašiau Tavo mokinius išvaryti dvasią, bet jie nepajėgė“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kar 4,29-31 Job 16,9 Ps 112,10 Mt 8,12 Mt 15,22 Mt 17,16 Mt 17,19-20 Mk 9,20 Mk 9,26 Mk 9,28-29 Mk 11,23 Lk 9,39-40 Apd 7,54 Jud 1,13 apie demonusdantysdantųdemonaidemonu isvarymasdemonus
Mk 9,19 Tada Jėzus tarė: „O netikinti karta! Kiek dar man reikės su jumis būti? Kaip ilgai jus kęsti? Atveskite jį pas mane!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 20,27 Sk 14,11 Sk 14,22 Sk 14,27 Sk 32,13-14 Įst 32,20 Ps 78,6-8 Ps 78,22 Ps 106,21-25 Mt 17,17 Mk 16,14 Lk 9,41 Lk 24,25 Jn 12,27 Heb 3,10-12 abejojantisabejojimasdemonai paklūstademonų išvarymaspumpurai
Mk 9,20 Jie atvedė. Vos Jį pamačiusi, dvasia pradėjo tąsyti berniuką; šis parpuolė ant žemės ir apsiputojęs raičiojosi. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 1,26 Job 1,10-12 Job 2,6-8 Mk 5,3-5 Mk 9,18 Mk 9,26 Lk 4,35 Lk 8,29 Lk 9,42 Jn 8,44 1 Pt 5,8
Mk 9,21 Jėzus paklausė tėvą: „Ar seniai jam taip darosi?“ Šis atsakė: „Nuo pat vaikystės. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 5,7 Job 14,1 Ps 51,5 Mk 5,25 Lk 8,43 Lk 13,16 Jn 5,5-6 Jn 9,1 Jn 9,20-21 Apd 3,2 Apd 4,22 Apd 9,33 Apd 14,8
Mk 9,22 Dvasia dažnai įstumdavo jį į vandenį ir į ugnį, norėdama nužudyti. Bet, jei ką gali padaryti, pasigailėk mūsų ir padėk mums!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,28 Mt 8,2 Mt 8,8-9 Mt 14,31 Mt 15,22-28 Mt 20,34 Mk 1,40-42 Mk 5,19 Lk 7,13 gyvuliu apdorojimasstiprybė silpnume
Mk 9,23 Jėzus jam atsakė: „Jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 11,40 Mt 17,20 Mk 11,23 Lk 17,6 Heb 11,6 2 Krn 20,20 Mt 21,21-22 Jn 4,48-50 Apd 14,9 jėzaus mokymasprotinga
Mk 9,24 Tučtuojau vaiko tėvas verkdamas sušuko: „Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 17,5 Ef 2,8 2 Sam 16,12 2 Kar 20,5 Ps 39,12 Ps 126,5 Jer 14,17 Lk 7,38 Lk 7,44 Apd 10,19 Apd 10,31 2 Kor 2,4 Fil 1,29 2 Tes 1,3 2 Tes 1,11 2 Tim 1,4 Heb 5,7 Heb 12,2 Heb 12,17 ašarųgebėjimas tikėtinekantrumasnetikėjimnetikėjimaspasitikėk dievuraugessielos skausmastavetevaitėvų gyvenimastiki sūnųtikinti širdistrūksta tikėjimo
Mk 9,25 Matydamas susibėgančią minią, Jėzus sudraudė netyrąją dvasią, sakydamas jai: „Nebyle ir kurčia dvasia, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 9,15 Iz 35,5-6 Zch 3,2 Mt 9,32-33 Mt 12,22 Mt 17,18 Mk 1,25-27 Mk 5,7-8 Lk 4,35 Lk 4,41 Lk 8,29 Lk 9,42 Lk 11,14 Apd 16,18 Jud 1,9 bėgau bėgimasdemonų išvarymasepilepsijagyvuliu apdorojimasimpatiencekiaulėkurtumasnervaipaaukojimas demonui
Mk 9,26 Dvasia, klykdama ir smarkiai jį purtydama, išėjo. O jis liko tarsi negyvas, ir daugelis sakė: „Jis mirė“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 9,20 Iš 5,23 Mk 1,26 Mk 9,18 Apr 12,12 demonai paklūstademonų išvarymas
Mk 9,27 Bet Jėzus paėmė jį už rankos, pakėlė, ir šis atsistojo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 1,31 Iz 41,13 Mk 1,41 Mk 5,41 Mk 8,23 Apd 3,7 Apd 9,41
Mk 9,28 Kai Jis sugrįžo namo, mokiniai, pasilikę su Juo vieni, klausė: „Kodėl mes negalėjome jos išvaryti?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 7,17 Mt 13,10 Mt 13,36 Mt 15,15 Mt 17,19-20 Mk 4,10 Mk 4,34 apie demonusdemonai paklūstademonų išvarymasdemonusdviveidiškumasšauksis manęs
Mk 9,29 Jis atsakė: „Ta veislė neišvaroma nieku kitu, tik malda ir pasninku“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kar 17,20-22 2 Kar 4,33-34 Dan 9,3 Mt 12,45 Mt 17,20 Lk 11,26 Apd 9,40-41 Apd 14,23 1 Kor 9,27 2 Kor 6,5 2 Kor 11,27 2 Kor 12,8 Ef 6,18 Jok 5,15 aiškiaregystebendrumasbiblija maldademonų išvarymasdemonusdienu pasninkasdvasia atgimtigalimagalingasgarstyčios grudelisišvarymaskurtumasmalda užmirusiuju maldanulauztos sakosparapsichologijapasninkas danieliauspasninkuoseproblemossavo šloveišventųjų maldosteisiamasvynmaišius
Mk 9,30 Iš ten išėję, jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,22-23 Mt 27,22-23 Mk 6,31-32 Lk 9,43-45 Galilėjos ežeras
Mk 9,31 Mokydamas savo mokinius, Jis sakė jiems: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys Jį. Nužudytas Jis po trijų dienų prisikels“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,21 Mk 8,31 Mk 9,12 Mt 20,18-19 Mt 20,28 Mt 21,38-39 Mt 26,2 Lk 9,44 Lk 18,31-33 Lk 24,26 Lk 24,44-46 Jn 2,19 Jn 3,14 Jn 10,18 Apd 2,23-24 Apd 4,27-28 2 Tim 2,12 ateities ivykiaididysis penktadienisJėzaus prisikėlimasJėzus prisikelėlimasnauja savaitenešė kryžiųpenktadienistrečią dienątrečiąją dienątris dienasžmogaus sūnus
Mk 9,32 Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet bijojo Jį klausti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 2,50 Lk 18,34 Lk 9,45 Mk 9,10 Jn 12,16 Jn 16,19 Mk 7,18 Mk 8,17-18 Mk 8,33 Mk 16,14 Lk 24,45 Jn 4,27 Apaštalaipalaima mažutėliams
Mk 9,33 Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie Jėzus juos paklausė: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,24 Mt 18,1-5 Lk 9,46-48 Ps 139,1-4 Mk 2,8 Jn 2,25 Jn 21,17 Heb 4,13 Apr 2,23 išminties keliaitobulėjimo keliaiViešpaties keliai
Mk 9,34 Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 18,1-5 Mt 20,21-24 Mk 9,50 Lk 9,46-48 Lk 22,24-30 Rom 12,10 Fil 2,3-7 1 Pt 5,3 3 Jn 1,9
Mk 9,35 Atsisėdęs Jis pasišaukė dvylika ir tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 10,42-45 Lk 22,26 Pat 13,10 Jer 45,5 Mt 20,25-28 Mt 23,11 Lk 14,10-11 Lk 18,14 Jok 4,6 didvyriaididžiausias nusižeminimasjėzus paskelbėkryžius kvailybėkuklumasmano tarnasmichėjonuolankuspaslaugumasprioritetaitarnaujatarnaujametarnaukitetarnavimas Dievuitarnavimas sventiesiemstarno gyvenimasūkininkasvertybės draugaivynuogynasžmogus vertingas
Mk 9,36 Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė jiems: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 10,16 Mt 18,2 Mt 19,14-15 šviesos vaikai
Mk 9,37 „Kas priima tokį vaiką mano vardu, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet Tą, kuris mane siuntė“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 18,3-5 Lk 10,16 Mt 10,40-42 Mt 18,10 Mt 25,40 Lk 9,48 Jn 5,23 Jn 10,30 Jn 12,44-45 Jn 14,21-23 1 Tes 4,8 aleksandraDievo vaikasdraugystėgimtadienisįvaikisjūs vaikainetikruvaikavaikaisvaikų duonavaiku krikstasvaikų tėvaivaikų vaikaivaikus
Mk 9,38 Jonas Jam tarė: „Mokytojau, mes matėme vieną, kuris nevaikščioja su mumis, bet Tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis mūsų neseka“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 9,49-50 Sk 11,26-29 Lk 11,19 apie demonusdemonaidemonai paklūstademonų išvarymasdemonusegzorcizmasegzorcizmo maldaišvarymasJėzaus vardasJono mokiniainetyrosios Dvasios
Mk 9,39 Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 7,22-23 Mt 13,28-29 Mk 10,13-14 Apd 19,13-16 1 Kor 9,27 1 Kor 12,3 1 Kor 13,1-2 Fil 1,18
Mk 9,40 Kas ne prieš mus, tas už mus. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 12,30 Lk 11,23
Mk 9,41 Kas duos jums atsigerti taurę vandens mano vardu dėl to, kad priklausote Kristui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo atlygio“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 10,42 Mt 25,40 Jn 19,25-27 Rom 8,9 Rom 14,15 1 Kor 3,23 1 Kor 15,23 2 Kor 10,7 Gal 3,29 Gal 5,24 apdovanojimasatlygio Dievasatlygisdovanotaėjo vandeniugailestisišliejonaujoji Jeruzalėnepaperkamaspalankumaspasigailejimaspažangasvetingumassvetingumo dovanavandens akmenysžodis vanduožvėrelių
Mk 9,42 „Kas pastūmėtų į nuodėmę vieną iš šitų mažutėlių, kurie tiki manimi, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 18,6 Mt 18,10 Mt 25,45-46 Lk 17,1-2 Apd 9,4 Apd 26,11-14 Rom 14,13 Rom 15,21 Rom 16,17 1 Kor 8,10-13 1 Kor 10,32-33 2 Kor 6,3 Fil 1,10 2 Tes 1,6-9 1 Tim 5,14 2 Pt 2,2 Apr 6,9-10 Apr 16,6-7 aštuoniaukos viešumasbriliantaifizinis smurtasgirnosiškeltos rankosižeidimaskūdikismažutėliamsmažutėliųmažutėliusneapykanta saunesantuokinispapiktinimaspersekiojimaspiktnaudžiavimassiaubo filmaityčiojimasistiki manimivaikasvaikelisvaiku globavartuspagundymas
Mk 9,43 Jei tavo ranka traukia tave nusidėti, – nukirsk ją! Tau geriau sužalotam įeiti į amžinąjį gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negęstančią ugnį, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 5,29-30 Mt 25,41 Mt 3,12 Mt 5,22 Mt 18,8-9 Įst 13,6-8 Mt 15,30-31 Mk 9,45-48 Lk 14,13 Lk 14,21 Rom 8,13 1 Kor 9,27 Gal 5,24 Kol 3,5 Tit 2,12 Heb 12,1 1 Pt 2,1 girnosįstatymo dienajėzus pragarassiauržydųamžinybėatgaila
Mk 9,44 kur ‘jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 33,14 Iz 66,24 Mt 3,12 Mt 25,41 Mt 25,46 Mk 9,45 Mk 9,48 2 Tes 1,9 Apr 14,10-11 Apr 20,10 Apr 20,15 Apr 21,8 kirmėlėsnešvankėlis
Mk 9,45 Ir jei tavo koja traukia tave į nuodėmę, nukirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į amžinąjį gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą, į negęstančią ugnį, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 9,43 Mt 18,8 Mt 5,22 amžinoji ugnisaprbaudžiamibedugnėbegalybėdegantisdeginimasdegsdirbaežerasgaisraigirnoshadaskeitimasiskirmėlėmobilumasneadekvatusnepaliksineperženkitepragaraspragaras Biblijojesąmoningassiaurusnisvelnias pragaraszuvožarijas liežuvis
Mk 9,46 kur ‘jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 16,24-26 kirmėlėsnešvankėlis
Mk 9,47 Ir jei tavo akis traukia tave nusidėti, – išlupk ją, nes geriau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į ugnies pragarą, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 18,9 Mt 5,22 Mk 9,43 Pr 3,6 Job 31,1 Ps 119,37 Mt 5,28-29 Mt 10,37-39 Lk 14,26 Gal 4,15 Fil 3,7-8 amžinasis skausmasamžinoji ugnisaprbegalybėdeginimasdegsdirbaeik šalingaisraigirnoshadaskastruotikirmėlėkirmėlėslavonaimobilumasnemandagumasneperženkitepastovumaspragaraspragaras Biblijojepsichiatraspsichikausnisvelnias nugalėtasvelnias pragarasžarijas liežuvis
Mk 9,48 kur ‘jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 66,24 Mt 25,41 Mk 9,43-45 girnoskūno lavinimasnuobodupastatytirozine
Mk 9,49 Kiekvienas bus pasūdytas ugnimi, ir kiekviena auka bus druska pasūdyta. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 2,13 Ez 43,24 alyvmedžio šakelėsbuti druskbūti druskadruskapasaulio druskapavirto druskosužterštas maistasžemės druska
Mk 9,50 Druska – geras daiktas, bet jeigu ji netektų sūrumo, kuo ją pasūdyti? Turėkite savyje druskos ir taikiai gyvenkite tarpusavy“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 12,18 Mt 5,13 2 Kor 13,11 Kol 4,6 Lk 14,34-35 Ef 4,29 1 Tes 5,13 Heb 12,14 Job 6,6 Ps 34,14 Ps 133,1 Mk 9,34 Jn 13,34-35 Jn 15,17-18 Rom 14,17-19 Gal 5,14-15 Gal 5,22 Ef 4,2-6 Ef 4,31-32 Fil 1,27 Fil 2,1-3 Kol 3,12 2 Tim 2,22 Jok 1,20 Jok 3,14-18 1 Pt 3,8 alyvmedžio šakelėsbuti druskbūti druskaDievo ramybėdruskadruskos sandorailsisijautrumasmėšlasnamas ramybėnastapalaiminti ramybepalaiminti taikdariaipasaulio druskapavirto druskospažinimas ramybėramybėramybė jumsramybė jūsųramybę paliekuramybės kunigaikštisromumušventumasšviesa pasauliuitaikataika širdistaikdariaitaikos bataiužterštas maistasžemės druska

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį