Biblijos vartai

Atversta Mt 12,1-50 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 50.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jie paklausė Jėzų (kad galėtų apkaltinti): „Ar leistina sabato dieną gydyti?“ Jis jiems atsakė: „Kas iš jūsų, turėdamas vieną avį, jeigu ji per sabatą įkris į duobę, nestvers ir neištrauks? Geras žmogus iš gero širdies lobyno iškelia gera, o blogas iš blogo lobyno iškelia bloga. Kaip Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis banginio pilve, taip ir Žmogaus Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje.

Mt 12,1 Anuo metu sabato dieną Jėzus ėjo per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad skynė varpas ir valgė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 23,25 Mk 2,23-28 Lk 6,1-5 atgaivavarškėžemdirbystėžmogaus poreikiaidraudimai
Mt 12,2 Tai pamatę, fariziejai Jam sakė: „Žiūrėk, Tavo mokiniai daro, kas per sabatą draudžiama“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 12,10 Iš 20,9-11 Lk 14,3 Iš 23,12 Iš 31,15-17 Iš 35,2 Sk 15,32-36 Iz 58,13 Mk 3,2-5 Lk 6,6-11 Lk 13,10-17 Lk 23,56 Jn 5,9-11 Jn 5,16-17 Jn 7,21-24 Jn 9,14-16 egzorcizmo malda
Mt 12,3 Jis jiems atsakė: „Ar neskaitėte, ką darė Dovydas ir jo palydovai, būdami išalkę? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 21,3-6 Mt 21,16 Mt 12,5 Mt 19,4 Mt 22,31 Mk 2,25-26 Mk 12,10 Mk 12,26 Lk 6,3 Lk 10,26 aiškina kunigaiDvasios vedamipasidalyti džiaugsmu
Mt 12,4 Kaip jie įėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydovams, o vien tik kunigams. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 25,30 Kun 24,5-9 Iš 29,32-33 Kun 8,31 kunigas tarnaspadangtės statybapilis
Mt 12,5 Arba, ar neskaitėte Įstatyme, jog per sabatą kunigai šventykloje pažeidžia sabatą ir nenusikalsta? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 7,22-23 Sk 28,9-10 Neh 13,17 Ez 24,21 begalybėdirbapasidalyti džiaugsmušabo diena
Mt 12,6 Bet sakau jums: čia daugiau negu šventykla! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 12,41-42 2 Krn 6,18 Mal 3,1 Ag 2,7-9 Mt 23,17-21 Jn 2,19-21 Ef 2,20-22 Kol 2,9 1 Pt 2,4-5 pilis
Mt 12,7 Jei būtumėte supratę, ką reiškia ‘Aš noriu gailestingumo, o ne aukos’, nebūtumėte pasmerkę nekaltų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Oz 6,6 Mt 9,13 Mch 6,6-8 Job 32,3 Ps 94,21 Ps 109,31 Pat 17,15 Iz 1,11-17 Mt 22,29 Apd 13,27 Jok 5,6 alachasaukaaukotisduonos aukojimasgailestingumo darbaijuodgrūdėozėjas
Mt 12,8 Žmogaus Sūnus yra ir sabato Viešpats“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,6 Mt 8,20 Mk 2,28 Mk 9,4-7 Lk 6,5 Jn 5,17-23 1 Kor 9,21 1 Kor 16,2 Apr 1,10 dešimt įsakymųJėzus Viešpatsnepagarba tėvamsseptintoji dienašabo dienažmogaus sūnus
Mt 12,9 Iš ten išėjęs, Jis atėjo į jų sinagogą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 6,6-11 Mk 3,1-6 darymas gera
Mt 12,10 Ir štai ten buvo žmogus padžiūvusia ranka. Jie paklausė Jėzų (kad galėtų apkaltinti): „Ar leistina sabato dieną gydyti?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 13,14 Jn 9,16 Mt 12,2 Lk 11,54 Jn 5,10 Jn 8,6 1 Kar 13,4-6 Iz 32,6 Iz 59,4 Iz 59,13 Zch 11,17 Mt 19,3 Mt 22,17-18 Lk 6,6-7 Lk 14,3-6 Lk 20,22 Lk 23,2 Lk 23,14 Jn 5,3 aklojo pagydymasdarymas gera
Mt 12,11 Jis jiems atsakė: „Kas iš jūsų, turėdamas vieną avį, jeigu ji per sabatą įkris į duobę, nestvers ir neištrauks? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 14,5 Iš 23,4-5 Įst 22,4 Lk 13,15-17
Mt 12,12 O kaip daug brangesnis už avį žmogus! Todėl leistina daryti gera sabato dieną“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 6,26 Mt 10,31 Mk 3,4 Lk 6,9 Lk 12,24 vertežvirbliai
Mt 12,13 Tada Jis tarė žmogui: „Ištiesk ranką!“ Tas ištiesė, ir ji tapo sveika kaip ir antroji. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 13,13 Apd 3,7-8 gydimasišgydėišgydymasišgyti
Mt 12,14 Tuomet išėję fariziejai tarėsi, kaip Jėzų pražudyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 11,53 Mt 27,1 Mk 3,6 Lk 6,11 Jn 5,18 Jn 10,39 Mt 26,4 Jn 11,57 fariziejai
Mt 12,15 Tai sužinojęs, Jėzus pasitraukė iš ten. Didelės minios sekė paskui Jį, ir Jis visus išgydė, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,23 Mt 19,2 Mt 4,23-25 Mk 3,7-12 Mk 6,56 Lk 6,12 Lk 6,17-19 Jn 7,1 Jn 9,4 Jn 10,40-42 Jn 11,54 Gal 6,9 1 Pt 2,21 darymas geradvasia gydoišgydyti kūnąjėzus gydėpagydė
Mt 12,16 bet įspėjo, kad Jo negarsintų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 8,4 Mt 9,30 Mt 17,9 Mk 7,36 Lk 5,14-15
Mt 12,17 Kad išsipildytų, kas buvo pasakyta per pranašą Izaiją: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 41,22-23 Iz 42,1-4 Iz 42,9 Iz 44,26 Mt 8,17 Mt 13,35 Mt 21,4 Lk 21,22 Lk 24,44 Jn 10,35 Jn 12,38 Jn 19,28 Apd 13,27 suklaidintisutuoktiniams
Mt 12,18 „Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela. Aš duosiu Jam savo Dvasią, ir Jis skelbs pagonims teisingumą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 4,18 Jn 3,34 Iz 42,1 Mt 17,5 Apd 10,38 Ps 89,19 Iz 11,2 Iz 32,15-16 Iz 49,1-3 Iz 49,5-6 Iz 52,13 Iz 53,11 Iz 59,20-21 Iz 60,2-3 Iz 61,1-3 Iz 62,2 Jer 16,19 Zch 3,8 Mt 3,16-17 Mk 1,11 Mk 9,7 Lk 2,31-32 Lk 3,22 Lk 9,35 Lk 23,35 Jn 1,32-34 Apd 11,18 Apd 13,46-48 Apd 14,27 Apd 26,17-18 Rom 15,9-12 Ef 1,6 Ef 2,11-13 Ef 3,5-8 Fil 2,6-7 Kol 1,1 Kol 1,13 1 Pt 2,4 2 Pt 1,17 išgyvenimasJėzaus DieviškumasLozoriaus sesuomylimasmoteris islameteisingumasteisingumas tiesaTrejybėtarnas
Mt 12,19 Jis nesiginčys, nešauks, ir niekas gatvėje negirdės Jo balso. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Zch 9,9 Mt 11,29 Lk 17,20 Jn 18,36-38 2 Kor 10,1 2 Tim 2,24-25
Mt 12,20 Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins rusenančio dagčio, kol nenuves teisingumo į pergalę; En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kar 18,21 Ps 51,17 Ps 98,1-3 Ps 147,3 Iz 40,11 Iz 42,3-4 Iz 57,15 Iz 61,1-3 Rd 3,31-34 Ez 34,16 Mt 11,28 Lk 4,18 Rom 15,17-19 2 Kor 2,7 2 Kor 2,14 2 Kor 10,3-5 Heb 12,12-13 Apr 6,2 Apr 19,11-21 begalybėdirbajautrumasneviltispasmerkimasprievartaromumustresassunku gyventi
Mt 12,21 o Jo vardas teiks viltį pagonims!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 11,10 Iz 42,4 Rom 15,12-13 Ef 1,12-13 Kol 1,27 ilgesysmeilė viltisprisikėlimo viltisskaistina savevilties
Mt 12,22 Tuomet atvedė pas Jį demono apsėstąjį, kuris buvo aklas ir nebylys. Jėzus išgydė jį, ir šis prakalbo ir praregėjo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 51,15 Iz 29,18 Iz 32,3-4 Iz 35,5-6 Mt 4,24 Mt 9,32-34 Mk 3,11 Mk 7,35-37 Mk 9,17-26 Lk 11,14-15 Apd 26,18 akli aklusaklojo pagydymasaklumasapsėdimasatgaivablogio dvasiablogis prasidejodemonaidemonasdemonų išvarymasdemonusDvasios darbaiegzorcizmasegzorcizmo maldaepilepsijaišgydė neregįišvarymaskurtumaslegionassveikasšiuolaikinis žmogusturėjimasvelnio mirtisvelnio vaikasvelnio valia
Mt 12,23 Ištisos minios netvėrė iš nuostabos ir klausinėjo: „Ar nebus šitas Dovydo Sūnus?!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,27 Jn 4,29 Mt 9,33 Mt 15,22 Mt 15,30-31 Mt 21,9 Mt 22,42-43 Jn 7,40-42
Mt 12,24 Tai išgirdę, fariziejai sakė: „Jis išvaro demonus ne kitaip, kaip tik demonų valdovo Belzebulo jėga“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,34 Mk 3,22 Lk 11,15 Beliarasdemonaiegzorcizmo maldafariziejaigyvenimas Dangųjeliuciferio motinaLiuciferissuimtas JėzusŠėtonasŠėtono garbintojaišėtono skaičiusŠėtono ženklastamsybių jėgosvelnio troškimasvelniu pavadinimai
Mt 12,25 Žinodamas jų mintis, Jėzus tarė: „Kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaubta, ir joks suskilęs miestas ir namas neišsilaikys. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,4 Ps 139,2 Iz 9,21 Iz 19,2-3 Jer 17,10 Am 4,13 Mk 2,8 Mk 3,23-27 Lk 11,17-22 Jn 2,24-25 Jn 21,17 1 Kor 2,11 Gal 5,15 Heb 4,13 Apr 2,23 Apr 16,19 Apr 17,16-17 atsiprašymo maldanamuoseriešutassantarvėskyrybosšeima kūrimasšeima santykiaivienybeDvasios darbai
Mt 12,26 Jeigu tad šėtonas išvarinėtų šėtoną, irgi būtų savyje susiskaldęs. Kaipgi tada galėtų išsilaikyti jo karalystė? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 4,10 Jn 12,31 Jn 14,30 Jn 16,11 2 Kor 4,4 Kol 1,13 1 Jn 5,19 Apr 9,11 Apr 12,9 Apr 16,10 Apr 20,2-3 bailiaiDievo galiaDievo priešasgundytiinkarasištroškęsįžeidžiantiskaralių karaliusmargučiainemalonėsnuogasnuopuolisriešutasrūbassuviliotišviesos angelasugninis
Mt 12,27 Ir jeigu Aš išvarau demonus Belzebulo jėga, tai kieno jėga išvaro jūsų sūnūs? Todėl jie bus jūsų teisėjai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 12,41-42 Mk 9,38-39 Lk 9,49-50 Lk 11,19 Lk 19,22 Apd 19,13-16 Rom 3,19 demonų išvarymasegzorcizmo maldajehus
Mt 12,28 Bet jeigu Aš išvarau demonus Dievo Dvasia, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 11,20 Mt 12,18 Mt 21,31 Mt 21,43 Iz 9,6-7 Dan 2,44 Dan 7,14 Mt 6,33 Mk 1,15 Mk 11,10 Mk 16,17 Lk 1,32-33 Lk 9,2 Lk 10,11 Lk 16,16 Lk 17,20-21 Apd 10,38 Rom 14,17 Kol 1,13 Heb 12,28 baimės dvasiabūkite šventidangausdangaus karalysteDangaus karalysteidegančios Dvasiosdemonai paklūstaDievo karalystėdievo karaslysteDievo stebuklasDvasios darbaiegzorcizmasegzorcizmo maldakaralystenugalėtistebuklaitobuli namai
Mt 12,29 Argi gali kas nors įeiti į galiūno namus ir pasigrobti jo turtą, pirmiau nesurišęs galiūno? Tik tada jis apiplėš jo namus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 49,24 Iz 53,12 Mk 3,27 Lk 11,21-22 1 Jn 3,8 1 Jn 4,4 Apr 12,7-10 Apr 20,1-3 Apr 20,7-9 apsėdimasdvasią ryžtingaginklaistipri maldasurišti žemėjeŠėtonasturėjimasužrišti
Mt 12,30 Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas su manimi nerenka, tas barsto“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 9,40 Lk 11,23 Lk 9,50 Pr 49,10 Joz 5,13 Joz 24,15 1 Krn 12,17-18 Oz 1,11 Mt 6,24 Jn 11,52 2 Kor 6,15-16 1 Jn 2,19 Apr 3,15-16 blogi pasirinkimaiDvasinė kovakorupcijakupranugarisnešvari kalbaprasmingas gyvenimassantarvėsavitaigatas barstotolerancijaužsispirymasvampyrai
Mt 12,31 „Sakau jums: kiekviena nuodėmė ir piktžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet piktžodžiavimas Dvasiai nebus jiems atleistas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 12,10 Mk 3,28-30 Iz 1,18 Apd 7,51 Heb 6,4 Heb 10,26 Heb 10,29 1 Jn 1,9 1 Jn 5,16 Iz 55,7 Ez 33,11 Mt 12,31-32 1 Tim 1,13-15 1 Jn 2,1-2 apkartoatkakliaiatpazinti nuodemeibūtų atleistadievas sventasDievas šventasDvasios darbaiDvasios pripildymasgyventi dvasiaklysta nuodėmėsmirtina nuodėmėnebus atleistanedovanotinasnugalėta nuodėmėnuodėmėnuodėmesnuodėmės teismasnusidėjopalmespiktžodžiavimo dvasiapipiproto dvasioješventas kryžiusšventvagystėužbaigta nuodėmėvisas nuodėmesartimieji
Mt 12,32 Jei kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame amžiuje. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 11,19 Mk 3,29 Jn 7,12 Ef 1,21 1 Tim 1,13 Job 36,13 Mt 12,31 Mt 13,55 Mk 10,30 Lk 7,34 Lk 12,10 Lk 16,23-26 Lk 20,34-35 Lk 23,34 Jn 7,39 Jn 7,52 Apd 3,14-15 Apd 3,19 Apd 26,9-11 1 Tim 1,15 Tit 2,12 Heb 6,4-6 Heb 10,26-29 atsiradodievas sventasDievas šventasDievo išgelbėjimasdoras gyvenimasDvasios darbaiišrinktasisištirpusiišvarymasmalonumaimažutėlisnebus atleistanekrikštytinesirūpinimasnugalėta nuodėmėpalmespasaulio pabaigapatikti visiemsper amžiusperkeičiarupesciaiRūpesčiaiskaistyklasventa dvasiašventas kryžiusšventvagystėvedimasvisas nuodėmes
Mt 12,33 Arba sakykite medį esant gerą ir jo vaisių gerą, arba sakykite medį esant blogą ir jo vaisių blogą, nes medis pažįstamas iš vaisių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 6,43-44 Mt 7,16-20 Jn 15,4-7 Ez 18,31 Am 5,15 Mt 3,8-10 Mt 23,26 Lk 3,9 Lk 11,39-40 Jok 3,12 Jok 4,8 išminties medisjautįmedismedžio motyvasnors figmedisrupintisvaisiusgera širdis
Mt 12,34 Angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gera, būdami blogi?! Juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 6,45 Mt 23,33 Mt 3,7 Mt 15,18 Jok 3,5-8 1 Sam 24,13 Iz 32,6 Lk 3,7 Ps 10,6-7 Mt 12,35 Jn 8,44 Ef 4,29 Ps 52,2-5 Ps 53,1 Ps 64,3 Ps 64,5 Ps 120,2-4 Ps 140,2-3 Iz 59,4 Iz 59,14 Jer 7,2-5 Rom 3,10-14 1 Jn 3,10
Mt 12,35 Geras žmogus iš gero širdies lobyno iškelia gera, o blogas iš blogo lobyno iškelia bloga. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pat 10,20-21 Pat 25,11-12 Mt 13,52 Kol 4,6 Ps 37,30-31 Pat 12,6 Pat 12,17-19 Pat 15,4 Pat 15,23 Pat 15,28 Pat 16,21-23 Mt 12,34 Ef 4,29 Kol 3,16 apkalbasblogas žmogusbrangintibudrumascitatos širdisdraugystė lobisgera širdisgeri zmonesgėrio siekimasgerumasišminties mediskalbėjimasširdį istatymasširdies gerumastaiki širdis
Mt 12,36 Todėl sakau jums: teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mok 12,14 Rom 2,16 Ef 6,4-6 Jud 1,14-15 Apr 20,12 ateivisburna žodisdievas kalbaesantis slaptojegyvenimo tiesoskad nepražūtųkaip melstiskalbėjimasmalda draugemanonepagarba tėvamspakeltipasaulio gelbėtojaspranašusprieštaraujaraudonoji jurarimtumassesuosunaikintasteismas mirtistiesa gyvenimastuščia kalbatuščiažodžiavimasžodžiai kaipgyvenimo kovosžodžio galia
Mt 12,37 Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pat 13,3 Jok 2,21-25 atsakingumasbendrautibendravimaskalbėjimaskrikščioniu bendravimasliežuvismanonepagarba tėvamspametę meluspareigospranašas mokytojasprasytojassmerktisunki dvasiatą kalbateismaszodisžodisžodžiaižodžiai kaip
Mt 12,38 Tada kai kurie Rašto žinovai ir fariziejai sakė: „Mokytojau, norime, kad parodytum ženklą“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 8,11-12 Lk 11,16 Jn 2,18 1 Kor 1,22 Jn 4,48 Jn 6,30 Mt 16,1-4 Lk 11,29 darymas geraJonos ženklaslaiko ženklaistebuklai
Mt 12,39 Jis jiems atsakė: „Pikta ir svetimaujanti karta ieško ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, kaip tik pranašo Jonos ženklas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 16,4 Lk 11,29-32 Iz 57,3 Mk 8,38 Jok 4,4 ateistaiateistasateizmasblogis prasidejoDvasinė neištikimybėfariziejaiišteisinti nedorėlįJonos ženklasmeskite akmenįmolechasmušti būgnunuoduspaulius stebuklaiprieštaravo mozeistebuklaisuterštisvetimautoja
Mt 12,40 Kaip Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis banginio pilve, taip ir Žmogaus Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jon 1,17 Mt 16,21 Mt 17,23 Ps 63,9 Jon 2,2-6 Mt 8,20 Mt 27,40 Mt 27,63-64 Jn 2,19 devynidievas padedaišminčiusjėzus miegojokasparaskaukolėsmirusieji prisikelstopazastrečiąją dienąvakarienėvaltisvisada šalia
Mt 12,41 Ninevės žmonės teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atgailavo, išgirdę Jonos pamokslą, o štai čia daugiau negu Jona. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 12,42 Mt 12,6 Iz 54,17 Jer 3,11 Ez 16,51-52 Jon 1,2 Rom 2,27 Heb 11,7 Jon 3,5-10 Mt 12,39 Mt 12,45 Mt 16,4 Mt 17,17 Mt 23,36 Lk 11,32 Jn 3,31 Jn 4,12 Jn 8,53-58 Heb 3,5-6 atgailagundymaiiš dulkėsjonaJonos ženklaskrikštas ugniminilasnuosavas teistumaspagundymaspareigossmerkti
Mt 12,42 Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 10,1-13 2 Krn 9,1-12 1 Kar 5,12 1 Kar 10,24 Iz 7,14 Iz 9,6-7 Mt 3,17 Mt 12,41 Mt 17,5 Lk 11,31-32 Jn 1,14 Jn 1,18 Apd 8,27-28 Fil 2,6-7 Heb 1,2-4 1 Kar 3,9 1 Kar 3,12 1 Kar 3,28 1 Kar 4,29 1 Kar 4,34 atsakingumasJonos ženklaskasparasnuliūdusi širdispareigossaliamonassaliamonas žiedassaliamono išmintissaliamono sprendimassmerktišaliamonas
Mt 12,43 „Netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja bevandenėse vietose, ieškodama poilsio, ir neranda. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 63,1 Job 1,7 Job 2,2 Iz 35,6-7 Iz 41,18 Ez 47,8-12 Am 8,11-13 Mt 8,29 Mk 5,7-13 Lk 8,28-32 Lk 11,24-26 Apd 8,13 1 Pt 5,8 azazelisŠėtonasvelnio troškimas
Mt 12,44 Tada ji sako: ‘Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau’. Sugrįžusi randa juos tuščius, iššluotus ir išpuoštus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 81,11-12 Oz 7,6 Mt 12,29 Mt 13,20-22 Lk 11,21-22 Jn 12,6 Jn 13,2 Jn 13,27 Apd 5,1-3 Apd 8,18-23 1 Kor 11,19 Ef 2,2 2 Tes 2,9-12 1 Tim 6,4-5 1 Tim 6,9-10 1 Jn 2,19 1 Jn 4,4 Jud 1,4-5 Apr 13,3-4 Apr 13,8-9
Mt 12,45 Tada eina, pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnes už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Taip atsitiks ir šiai piktai kartai“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 5,9 Lk 11,26 Heb 6,4-8 Mt 12,24 Mt 21,38-44 Mt 23,15 Mt 23,24 Mt 23,32-39 Mk 16,9 Lk 11,49-51 Lk 19,41-44 Jn 15,22-24 Ef 6,12 1 Tes 2,15-16 Heb 10,26-31 Heb 10,39 2 Pt 2,14-22 1 Jn 5,16-17 Jud 1,10-13 Rom 11,8-10 abortasdemonaidemonai paklūstademonasdemonų išvarymasdemonuspagundymai
Mt 12,46 Jam tebekalbant minioms, štai Jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su Juo pasikalbėti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,14 Mt 13,55 Jn 2,12 Gal 1,19 Mk 6,3 Jn 7,3 Jn 7,5 1 Kor 9,5 Mk 3,31-35 Lk 8,19-21 Jn 7,10 Mt 1,18 Mt 2,11 Mt 2,13-14 Mt 2,20 Mk 2,21 Lk 1,43 Lk 2,33 Lk 2,48 Lk 2,51 Lk 8,10 Jn 2,1 Jn 2,5 Jn 19,25 antra pusebrangakmenisbroliai seserysDievo motinadu broliaiišrinktasisJėzaus broliaiJėzaus seserysjuozapas marijajuozapo motinakristaus gimimasMarijaMarija JėzusMarijos garbėMarijos skausmasmotina Marijapranašusseseryssventa marijašeima jėzausšventa Marijatavo mamavadina broliaisvaiko gimimas
Mt 12,47 Tada kažkas pranešė Jam: „Štai Tavo motina ir broliai stovi lauke ir nori su Tavim pasikalbėti“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti kam trūksta
Mt 12,48 Jis atsakė pranešusiam: „Kas yra mano motina ir kas yra mano broliai?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 33,9 Mt 10,37 Mk 3,32-33 Lk 2,49 Lk 2,52 Jn 2,3-4 2 Kor 5,16
Mt 12,49 Ir, ištiesęs ranką į savo mokinius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai! En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 28,7 Mk 3,34 Jn 17,8-9 Jn 17,20 Jn 20,17-20
Mt 12,50 Kiekvienas, kas vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra mano brolis, ir sesuo, ir motina“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 15,14 Ps 22,22 Gg 4,9-10 Gg 4,12 Gg 5,1-2 Mt 7,20-21 Mt 17,5 Mt 25,40 Mt 25,45 Mt 28,10 Mk 3,35 Lk 8,21 Lk 11,27-28 Jn 6,29 Jn 6,40 Jn 19,26-27 Jn 20,17 Apd 3,22-23 Apd 16,30-31 Apd 17,30 Apd 26,20 Rom 8,29 1 Kor 9,5 2 Kor 11,2 Gal 5,6 Gal 6,15 Ef 5,25-27 Kol 3,11 1 Tim 5,2 Heb 2,11-17 Heb 5,9 Jok 1,21-22 1 Pt 4,2 1 Jn 2,17 1 Jn 3,23-24 Apr 22,14 brolijabrolio sargasbroliusJėzaus broliaiJėzaus DieviškumasLozoriaus sesuomano valiamoteriaimoterysseserysšeimateisumastikėjimo broliaivadina broliaisžlugti

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį