Biblijos vartai

Atversta Mt 14,1-36 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 36.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Anuo metu garsas apie Jėzų pasiekė tetrarchą Erodą, ir jis savo tarnams pasakė: „Tai Jonas Krikštytojas! Pamatę Jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir iš baimės ėmė šaukti: „Tai šmėkla!“ Jėzus tuojau juos prakalbino: „Drąsos! Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis išsigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!“ Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Mažatiki, ko suabejojai?“ Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo.

Mt 14,1 Anuo metu garsas apie Jėzų pasiekė tetrarchą Erodą, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 3,1 Lk 9,7-9 Mk 8,15 Apd 4,27 Lk 23,15 Mk 6,14-29 Lk 3,19 Lk 13,31-32 Lk 23,7-12 Apd 12,1 Jonas krikštytojasnaujas kūrinys
Mt 14,2 ir jis savo tarnams pasakė: „Tai Jonas Krikštytojas! Jis prisikėlė iš numirusių, ir todėl jame veikia stebuklingos jėgos“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,14 Mt 11,11 Mk 8,28 Jn 10,41 nuosavas teistumas
Mt 14,3 Mat Erodas buvo suėmęs Joną, sukaustęs jį ir įmetęs į kalėjimą dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 4,12 Mk 6,17 Lk 3,19-20 Mt 11,2 Mk 6,19 Mk 6,22 Lk 13,1 Jn 3,23-24 erodiadaišlaisvinti belaisviųkyšiainesvetimauksvetimauti
Mt 14,4 Nes Jonas jam sakė: „Tau nevalia jos turėti“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 18,16 Kun 20,21 Įst 25,5-6 2 Sam 12,7 1 Kar 21,19 2 Krn 26,18-19 Pat 28,1 Iz 8,20 Mk 6,18 Apd 24,24-25 neištikimybėnesvetimauksvetimauti
Mt 14,5 Erodas norėjo nužudyti Joną, bet bijojo žmonių, nes jie laikė jį pranašu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 11,9 Mt 21,26 Mt 21,32 Mk 6,19-20 Mk 11,30-32 Mk 14,1-2 Lk 20,6 Apd 4,21 Apd 5,26
Mt 14,6 Erodo gimimo dieną Erodiados duktė šoko svečiams ir patiko Erodui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 40,20 Mk 6,21-23 Est 1,2-12 Est 2,18 Dan 5,1-4 Oz 1,5-6 Mt 22,24 Mk 6,17 Mk 6,19 Lk 3,19 erodaserodiadagimimo dienagimtadienisjautrusjoachimaskartu švęstisokisšokisšokti Dievuišventimasšvęskite dienašvęstitingėtivadaivieniššventes
Mt 14,7 Todėl jis su priesaika pažadėjo jai duoti, ko tik ji paprašys. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Est 5,3 Est 5,6 Est 7,2
Mt 14,8 O ši, savo motinos primokyta, tarė: „Duok man čia dubenyje Jono Krikštytojo galvą“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Sk 7,13 Sk 7,19 Sk 7,84-85 1 Kar 18,4 1 Kar 18,13 1 Kar 19,2 2 Kar 11,1 2 Krn 22,2-3 Ezr 1,9 Pat 1,16 Pat 29,10 Mk 6,24 Jonas krikštytojas
Mt 14,9 Karalius nuliūdo, bet dėl priesaikos ir svečių įsakė duoti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Sk 30,5-8 Ts 11,30-31 Ts 11,39 Ts 21,1 Ts 21,7-23 1 Sam 14,24 1 Sam 14,28 1 Sam 14,39-45 1 Sam 25,22 1 Sam 25,32-34 1 Sam 28,10 2 Kar 6,31-33 Mok 5,2 Dan 6,14-16 Mt 14,1 Mt 14,5 Mt 27,17-26 Mk 6,14 Mk 6,20 Mk 6,26 Lk 13,32 Jn 19,12-16 Apd 24,23-27 Apd 25,3-9
Mt 14,10 Jis pasiuntė nukirsti kalėjime Jonui galvą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,12 2 Krn 36,16 Jer 2,30 Mt 21,35-36 Mt 22,3-6 Mt 23,34-36 Mk 6,27-29 Mk 9,13 Lk 9,9 Apr 11,7 belaisviusišlaisvinti belaisviųkalėjimas
Mt 14,11 Jo galva buvo atnešta dubenyje ir įteikta mergaitei, kuri ją nunešė motinai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 49,7 Pat 27,4 Pat 29,10 Jer 22,17 Ez 16,3-4 Ez 19,2-3 Ez 35,6 Apr 16,6 Apr 17,6
Mt 14,12 Jono mokiniai atėję pasiėmė kūną, palaidojo ir nuėję pranešė Jėzui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 8,2 Mt 27,58-61
Mt 14,13 Tai išgirdęs, Jėzus valtimi nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 9,10-17 Mt 10,23 Mt 12,15 Mt 14,1-2 Mt 15,32-38 Mk 6,30-44 Jn 6,1-15 atgaivabūk tyladykumojejūs vyraikarališka kunigijaklaidžiojimas dykumojeklaidžiojo dykumojematąnedėkingasperėjus dykumąsutvarkystylavidinė dykumažaltys dykumoje
Mt 14,14 Išlipęs Jėzus pamatė daugybę žmonių. Jėzui pagailo jų, ir Jis išgydė jų ligonius. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,36 Mt 4,23 Heb 4,15 Mt 15,32-39 Mk 6,34 Mk 8,1-2 Mk 9,22 Lk 7,13 Lk 19,41 Jn 11,33-35 Heb 2,17 Heb 5,2 avies meilėsužeidžia
Mt 14,15 Atėjus vakarui, priėjo mokiniai ir tarė: „Čia dykvietė, ir jau vėlus metas. Paleisk žmones, kad, nuėję į kaimus, nusipirktų maisto“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 15,23 Mk 6,35-36 Mk 8,3 Lk 9,12 Dangaus duonadykumojeduonaklaidžiojimas dykumojeklaidžiojo dykumojeMozė dykumojeperėjus dykumąžaltys dykumoje
Mt 14,16 Bet Jėzus jiems atsakė: „Nėra reikalo jiems iš čia eiti. Jūs duokite jiems valgyti“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 4,42-44 Job 31,16-17 Pat 11,24 Mok 11,2 Lk 3,11 Jn 13,29 2 Kor 8,2-3 2 Kor 9,7-8
Mt 14,17 Jie atsiliepė: „Mes čia turime tik penkis kepalus duonos ir dvi žuvis“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Sk 11,21-23 Ps 78,19-20 Mt 15,33-34 Mt 16,9 Mk 6,37-38 Mk 8,4-5 Lk 9,13 Jn 6,5-9
Mt 14,18 Jis tarė: „Atneškite juos man“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 
Mt 14,19 Ir, liepęs miniai susėsti ant žolės, Jis paėmė penkis duonos kepalus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, palaimino, laužė ir davė kepalus mokiniams, o tie dalijo žmonėms. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 9,13 Lk 24,30 Apd 27,35 Mk 6,41 Mk 7,34 Jn 11,41 Rom 14,6 Mt 15,35-36 Mt 26,26-27 Mk 6,39 Mk 8,6-7 Mk 14,22-23 Lk 9,14 Lk 9,16 Lk 22,19 Jn 6,10-11 Jn 6,23 1 Kor 10,16 1 Kor 10,31 1 Kor 11,24 Kol 3,17 1 Tim 4,4-5 Dangaus duonadėkojimoduonaJėzaus maldalaiminti maistąmaistasmalda Jėzausmeldžiamėsvaikų duona
Mt 14,20 Visi valgė ir pasisotino. Ir surinko dvylika pilnų pintinių likusių trupinių. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 9,17 Iš 16,8 Iš 16,12 Kun 26,26 1 Kar 17,12-16 2 Kar 4,1-7 2 Kar 4,43-44 Pat 13,25 Ez 4,14-16 Ag 1,6 Mt 5,6 Mt 15,33 Mt 15,37-38 Mt 16,8-10 Mk 6,42-44 Mk 8,8-9 Mk 8,16-21 Lk 1,53 Jn 6,7 Jn 6,11-14
Mt 14,21 O valgytojų buvo apie penkis tūkstančius vyrų, neskaičiuojant moterų ir vaikų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 6,10 Apd 4,4 Apd 4,34 2 Kor 9,8-11 Fil 4,19
Mt 14,22 Tuojau pat Jėzus privertė savo mokinius sėsti į valtį ir pirma Jo plaukti į kitą ežero pusę, kol Jis paleisiąs minią. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 6,15-21 Mt 13,36 Mt 15,39 Mk 6,45-51 apie valtįvandenynas
Mt 14,23 Paleidęs minią, Jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Atėjus vakarui, Jis buvo ten vienas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 6,12 Mk 6,46 Mt 6,6 Mt 26,36 Lk 9,28 Jn 6,15-17 Apd 6,4 bejėgisgyventi atsiskyrusjausmas mirtiJėzaus maldakai meldžiatėskalnaikalnus nuverstikanaanaskur melstisliūdesysmalda užmaldos namaimano Dievasmelskis slaptojeskelbiama viešaišventųjų maldosvieša maldavisagalis
Mt 14,24 Tuo tarpu valtis jau buvo ežero viduryje, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 54,11 Mt 8,24 Mk 6,48 Jn 6,18
Mt 14,25 Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Job 9,8 Mt 24,43 Ps 93,3-4 Ps 104,3 Mk 6,48 Lk 12,38 Jn 6,19 Apr 10,2 Apr 10,5 Apr 10,8 bailumasbalandisbangosDievas šaliaDievas tarėDievas vienasgalilėjosGalilėjos ežerasį vandenįjokslaiko ženklaimano mylimasismylimas sūnuspilypasTiberiados ežerasvandenynasvienos Dvasiosžmogaus kūnasžodis vanduo
Mt 14,26 Pamatę Jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir iš baimės ėmė šaukti: „Tai šmėkla!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 24,37 1 Sam 28,12-14 Job 4,14-16 Dan 10,6-12 Mk 6,49-50 Lk 1,11-12 Lk 24,5 Lk 24,45 Apd 12,15 Apr 1,17 gyventi dvasiapasitartivaiduokliaivaiduoklis
Mt 14,27 Jėzus tuojau juos prakalbino: „Drąsos! Tai Aš. Nebijokite!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,2 Apd 23,11 Mt 17,7 Jn 6,20 Jn 16,33 Iz 41,4 Iz 41,10 Iz 41,14 Iz 51,12 Mt 28,10 Lk 1,13 Lk 1,30 Lk 2,10 Lk 24,38-39 Jn 14,1-3 Apr 1,17-18 baimėbaimė niekasbaimė prarastibijojaujėzus paskelbėmirtis baimėnuliūdusi širdisvaiko gimimasžmoniu baimėJeruzale
Mt 14,28 Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia Tu, liepk man ateiti pas Tave vandeniu“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 19,27 Mt 26,33-35 Mk 14,31 Lk 22,31-34 Lk 22,49-50 Jn 6,68 Jn 13,36-38 Rom 12,3 Petraspetras buvauSimonas pasiūlėSimonas Petras
Mt 14,29 Jis atsakė: „Ateik!“ Petras, išlipęs iš valties, ėjo vandeniu, norėdamas ateiti pas Jėzų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,20 Mt 21,21 Mk 9,23 Mk 11,22-23 Lk 17,6 Apd 3,16 Rom 4,19 Fil 4,13 apie valtįdrąsadrąsa išstovėtitekylaabejojimas
Mt 14,30 Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis išsigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 6,15 Ps 3,7 Ps 69,1-2 Ps 107,27-30 Ps 116,3-4 Rd 3,54-57 Jon 2,2-7 Mt 8,24-25 Mt 26,69-75 Mk 14,38 Mk 14,66-72 Lk 22,54-61 Jn 18,25-27 2 Kor 12,7-10 2 Tim 4,16-17
Mt 14,31 Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Mažatiki, ko suabejojai?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 6,30 Mt 8,26 Mt 16,8 Pr 22,14 Įst 32,36 Ps 138,7 Iz 63,12 Mt 17,20 Mk 1,31 Mk 1,41 Mk 5,41 Mk 11,23 Mk 16,7 Lk 22,31-32 Lk 24,34 Apd 4,30 Rom 4,18-20 1 Tim 2,8 Jok 1,6-8 1 Pt 1,5 abejojantisabejojimasabejonėsabejonės Dievugarstyčios grudelisgrindėkas mesmažatikiaimaži darbainedaryknegeisknepasitikėjimasnesveikintiparanojaTiberiados ežerastikėjimas Dievutikėjimo broliaitikėjimo saikątrūksta tikėjimoworry
Mt 14,32 Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 107,29-30 Mk 4,41 Mk 6,51 Jn 6,21
Mt 14,33 Tie, kurie buvo valtyje, prisiartinę pagarbino Jį, sakydami: „Tikrai Tu esi Dievo Sūnus!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 2,7 Mt 16,16 Mt 26,63 Mt 28,9 Mk 1,1 Lk 4,41 Jn 1,49 Jn 11,27 Dan 3,25 Mt 4,3 Mt 15,25 Mt 17,5 Mt 27,43 Mt 27,54 Mt 28,17 Mk 14,61 Mk 15,39 Lk 8,28 Lk 24,52 Jn 6,69 Jn 9,35-38 Jn 17,1 Jn 19,7 Apd 8,36 Rom 1,4 buveiniųdievas sūnusjėzaus dieviškumasjėzaus rankosjėzusjėzus yramiegojominiosparvesiuprocesijasielos dieviškumasžmogaus sūnus
Mt 14,34 Perplaukę jie išlipo į krantą Genezarete. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 6,53-56 Lk 5,1 Jn 6,24-25 niekšybė
Mt 14,35 Pažinę Jį, tos vietos gyventojai pasiuntė į visas to krašto apylinkes ir sugabeno pas Jį visus sergančius. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 4,24-25 Mk 1,28-34 Mk 2,1-12 Mk 3,8-10 Mk 6,55
Mt 14,36 Jie maldavo Jį leisti palytėti nors Jo apsiausto apvadą. Ir kurie tik palietė – tapo visiškai sveiki. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 3,10 Lk 6,19 Mt 9,20-21 Iš 28,33-43 Sk 15,38-39 Mt 23,5 Jn 6,37 Jn 7,23 Apd 3,16 Apd 4,9-10 Apd 4,14-16 Apd 19,11-12 aklojo pagydymasfizinis skausmaslietimasnetikri stebuklaipagydisiuprisilietimastikėjimo žodis

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį