Biblijos vartai

Atversta Mt 21,1-46 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 46.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Osana aukštybėse!“ Jam įėjus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo: „Kas yra šitas?“ O minios kalbėjo: „Tai pranašas Jėzus iš Galilėjos Nazareto“. O aukštieji kunigai ir Rašto žinovai, pamatę stebuklus, kuriuos Jis padarė, ir vaikus, šaukiančius šventykloje: „Osana Dovydo Sūnui!“, įpyko ir sakė Jam: „Ar girdi, ką jie sako?“ Jėzus atsiliepė: „Girdžiu. Tai pamatę, mokiniai nustebo ir sakė: „Kaip tas figmedis taip greit nudžiūvo?!“ Jėzus atsakė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu turėsite tikėjimą ir neabejosite, jūs ne tik padarysite taip su figmedžiu, bet ir jei pasakysite šitam kalnui: ‘Pasikelk ir meskis į jūrą!’, taip įvyks.

Mt 21,1 Kai jie prisiartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 24,3 Mt 26,30 Jn 8,1 Apd 1,12 Lk 21,37 Zch 14,4 Mk 11,1-10 Mk 14,26 Lk 19,28-38 Lk 22,39 artinkitėsgriuvėsiaimano namainarsanors figmedisosana
Mt 21,2 liepdamas: „Eikite į priešais esantį kaimą ir tuojau rasite pririštą asilę su asilaičiu. Atriškite ir atveskite juos man. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,18 Mk 11,2-3 Mk 14,13-16 Lk 19,30-32 Jn 2,5-8 nazyraiosana
Mt 21,3 O jeigu kas imtų dėl to teirautis, atsakykite: ‘Jų reikia Viešpačiui’, ir iš karto juos paleis“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 10,26 1 Kar 17,9 1 Krn 29,14-16 Ezr 1,1 Ezr 1,5 Ezr 7,27 Ps 24,1 Ps 50,10-11 Ag 2,8-9 Jn 3,35 Jn 17,2 Apd 17,25 2 Kor 8,1-2 2 Kor 8,9 2 Kor 8,16 Jok 1,17
Mt 21,4 Tai įvyko, kad išsipildytų, kas per pranašą buvo pasakyta: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Zch 9,9 Mt 1,22 Jn 12,15 Mt 26,56 Jn 19,36-37 suklaidinti
Mt 21,5 „Sakykite Siono dukrai: štai atkeliauja tavo karalius, romus, ir joja ant asilės, lydimas asilaičio, darbinio gyvulio jauniklio“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 62,11 Pr 49,10 Jer 23,5-6 Mt 11,29 Jn 1,49 Sk 24,19 Įst 17,16 Ts 5,10 Ts 12,14 2 Sam 16,2 1 Kar 1,33 1 Kar 10,26 Ps 2,6-12 Ps 9,14 Ps 45,1-17 Ps 72,1-20 Ps 110,1-4 Iz 9,6-7 Iz 12,6 Iz 40,9 Ez 34,24 Ez 37,24 Dan 2,44-45 Dan 7,13-14 Oz 1,7 Mch 5,2 Mch 5,10-11 Sof 3,14-15 Zch 6,12-13 Zch 9,9-10 Mt 2,2 Mt 2,6 Mt 12,19-20 Mk 11,4-11 Jn 19,15-22 2 Kor 10,1 Fil 2,3-5 delnedelno linijaDievas švelnusDieve Siononetikintis vyrasosanasavo delnuosSionasSiono dukratarnystėverbaverbū sekmadienisZacharijas kunigaszakarijas
Mt 21,6 Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzus jiems įsakė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 6,22 Pr 12,4 Iš 39,43 Iš 40,16 1 Sam 15,11 Jn 15,14
Mt 21,7 Jie atvedė asilę su asilaičiu, apdengė juos savo apsiaustais, ir Jis užsėdo ant viršaus. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kar 9,13 Mk 11,4-8 Lk 19,32-35 apsiginkluokišmėginimasJėzus karaliusJėzus mirštajuditaJudo bučinysosana
Mt 21,8 Didžiulė minia tiesė drabužius ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kar 9,13 Kun 23,40 Jn 12,13 delno linijapalmespalmių šaka
Mt 21,9 Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė: „Osana Dovydo Sūnui! Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 23,39 Lk 2,14 Mt 21,15 Ps 118,24-26 Mt 9,27 Mk 11,9-10 Lk 19,37-38 Jn 12,13-15 delno linijadovydo sunauizraeliskaip Jėzusosanapalaimintas ateinantisvelykosverbū sekmadienis
Mt 21,10 Jam įėjus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo: „Kas yra šitas?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rūt 1,19 1 Sam 16,4 Gg 3,6 Iz 63,1 Mt 2,3 Lk 5,21 Lk 7,49 Lk 9,9 Lk 20,2 Jn 2,18 Jn 12,16-19 Apd 9,5
Mt 21,11 O minios kalbėjo: „Tai pranašas Jėzus iš Galilėjos Nazareto“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 7,16 Jn 6,14 Jn 7,40 Mt 2,23 Jn 9,17 Lk 24,19 Jn 1,21 Apd 7,37 Įst 18,15-19 Mt 16,13-14 Mk 6,15 Lk 7,39 Lk 13,33 Jn 1,25 Jn 1,45-46 Jn 4,19 Apd 3,22-23 davė vardusGalilėjos ežeraspabudimassotumasTiberiados ežeras
Mt 21,12 Įėjęs į Dievo šventyklą, Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius šventykloje, išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 1,14 Kun 5,7 Kun 12,8 Iš 30,13 Mk 11,15-18 Lk 2,24 Lk 19,45-47 Jn 2,14-17 Kun 5,11 Kun 12,6 Kun 14,22 Kun 14,30 Kun 15,14 Kun 15,29 Įst 14,24-26 Mal 3,1-2 Mk 11,11 bus sugriautaDievo dvasigerasis piemuoišbandymaiišmėginimasJėzau ateikJėzus karaliusJėzus mokytojasnaudoti jėganusidėjauosanapirma taisyklėšventa meilėturgusunikalumasvarnos
Mt 21,13 ir tarė jiems: „Parašyta: ‘Mano namai vadinsis maldos namai’, o jūs pavertėte juos ‘plėšikų lindyne!’“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 56,7 Jer 7,11 Ps 93,5 Mt 2,5 Mk 11,17 Lk 19,46 Jn 15,25 Dievo namaigera nuotaikaįsidėkiteišėjimųkaip vagisnaikintinegali būtinežinoosanaprašymaiprašymo maldašventykateismo valandažudikai
Mt 21,14 Šventykloje prie Jo susirinko aklų ir luošų, ir Jis išgydė juos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 35,5 Mt 4,23 Mt 9,35 Mt 11,4-5 Apd 3,1-9 Apd 10,38 akli aklusaklojo pagydymasišgydė neregįJėzus gydėJėzus gydo
Mt 21,15 O aukštieji kunigai ir Rašto žinovai, pamatę stebuklus, kuriuos Jis padarė, ir vaikus, šaukiančius šventykloje: „Osana Dovydo Sūnui!“, įpyko En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,9 Lk 19,39-40 Iz 26,11 Mt 9,27 Mt 21,23 Mt 22,42 Mt 26,3 Mt 26,59 Mt 27,1 Mt 27,20 Mk 11,18 Lk 20,1 Lk 22,2 Lk 22,66 Jn 4,1 Jn 7,42 Jn 11,47-49 Jn 11,57 Jn 12,19 osanašviesos vaikai
Mt 21,16 ir sakė Jam: „Ar girdi, ką jie sako?“ Jėzus atsiliepė: „Girdžiu. Argi niekada neskaitėte: ‘Iš vaikų ir žindomų kūdikių lūpų Tu paruošei sau tobulą gyrių’?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 8,2 Mt 11,25 Mt 12,3 Mt 19,4 Mt 22,31 Mk 2,25 Lk 19,39-40 Jn 11,47-48 Apd 4,16-18 apreiškei mažutėliamsDievo aukštinimasgimė kūdikisosanapalaiminta moterispasidalyti džiaugsmuvaiku krikstas
Mt 21,17 Ir, palikęs juos, Jis išėjo iš miesto į Betaniją ir ten apsinakvojo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 11,18 Jn 11,1 Mt 16,4 Mk 11,1 Mk 11,11 Mk 11,19 Lk 24,50 Jer 6,8 Oz 9,12 Mt 26,6 Mk 3,7 Lk 8,37-38 Lk 10,38 Lk 19,29 Jn 12,1-3
Mt 21,18 Rytą, grįždamas į miestą, Jis išalko. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 4,2 Mt 12,1 Mk 11,12-14 Mk 11,20-24 Lk 4,2 Heb 4,15 badasDievo stebuklasfigmedisJėzaus stebuklasnors figmedis
Mt 21,19 Pamatęs pakelėje figmedį, priėjo prie jo, bet nieko nerado, vien tik lapus. Ir tarė jam: „Tegul per amžius ant tavęs neaugs vaisiai!“ Ir figmedis kaipmat nudžiūvo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 13,6-9 Mk 11,14 Iz 5,4-5 Lk 3,9 Lk 19,42-44 Jn 15,2 Jn 15,6 2 Tim 3,5 Tit 1,16 Heb 6,7-8 2 Pt 2,20-22 Jud 1,12 Apr 22,11 alyvmedis vynuogyneąžuolasdidingi darbaidvejonesfigmedisfigos lapaigranatao medisįmanomanors figmedis
Mt 21,20 Tai pamatę, mokiniai nustebo ir sakė: „Kaip tas figmedis taip greit nudžiūvo?!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 40,6-8 Mk 11,20-21 Jok 1,10-11
Mt 21,21 Jėzus atsakė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu turėsite tikėjimą ir neabejosite, jūs ne tik padarysite taip su figmedžiu, bet ir jei pasakysite šitam kalnui: ‘Pasikelk ir meskis į jūrą!’, taip įvyks. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,20 Jok 1,6 1 Kor 13,2 Mt 8,12 Mk 11,22-23 Lk 17,6-7 Rom 4,19-20 apie drąsaapie valtįatgaiva kaulamsdievas išklausėdievas jėgadievas stiprybėdievas tylidievo stebuklasdievo stiprybėjėzaus stebuklaimažatikiainegeisknežinaipasilikite manyjesutvirtinimas
Mt 21,22 Ir visa, ko tik prašysite maldoje tikėdami, – gausite“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 7,7 Jn 15,7 Mt 7,11 Mt 18,19 Mk 11,24 Lk 11,8-10 Jn 14,13 Jn 16,24 Jok 5,16 1 Jn 3,22 1 Jn 5,14-15 atnaujink protąatsitrenkėgaus akmenėlįįtikėtinegaunateposakiaisu saikususitarimo maldasutvirtinimo sakramentastiki manimiužtarimasvaidytisviskas jūsųviskas mūsų
Mt 21,23 Kai Jėzus atėjo į šventyklą ir pradėjo mokyti, priėjo prie Jo aukštųjų kunigų ir tautos vyresniųjų, kurie klausė: „Kokią teisę turi taip daryti? Ir kas Tau davė šitą valdžią?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 4,7 Iš 2,14 Apd 7,27 1 Krn 24,1-19 Mt 26,55 Mk 11,27-33 Lk 19,47-8 Jėzus mokymasJėzus šeimaJuozapo motinaosanaprivatumasšventa institucijavaldžias
Mt 21,24 Jėzus atsakė: „Aš irgi paklausiu jus vieno dalyko. Jei man atsakysite, ir Aš pasakysiu, kokia valdžia tai darau. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,16 Lk 6,9 Kol 4,6 Pat 26,4-5
Mt 21,25 Iš kur buvo Jono krikštas? Iš dangaus ar iš žmonių?“ Jie samprotavo tarpusavy: „Jei pasakysime – iš dangaus, Jis mums sakys: ‘Tai kodėl juo netikėjote?’ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 3,1-12 Mt 11,7-15 Mt 17,12-13 Mk 1,1-11 Mk 11,27-33 Lk 1,11-17 Lk 1,67-80 Lk 3,2-20 Lk 7,28-35 Lk 20,5 Jn 1,6 Jn 1,15 Jn 1,25-34 Jn 3,18 Jn 3,26-36 Jn 5,33-36 Jn 5,44-47 Jn 10,25-26 Jn 12,37-43 1 Jn 3,20 krikštaskrikštynospirmas krikštassakramentaitiki manimivaiko krikštas
Mt 21,26 O pasakyti – iš žmonių, baisu prieš minią, nes visi laiko Joną pranašu“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 6,20 Mt 11,9 Mt 14,5 Mt 21,46 Jn 5,35 Iz 57,11 Mk 11,32 Mk 12,12 Lk 20,6 Lk 20,19 Lk 22,2 Jn 9,22 Jn 10,41-42 Apd 5,26 nuomones
Mt 21,27 Todėl jie atsakė Jėzui: „Mes nežinome“. Tada Jis tarė: „Tai ir Aš jums nesakysiu, kokia valdžia tai darau“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 6,10 Iz 28,9 Iz 29,10-12 Iz 42,19-20 Iz 56,10-11 Jer 8,7-9 Mal 2,6-9 Mt 15,14 Mt 16,3 Mt 23,16-28 Lk 20,7-8 Jn 9,30 Jn 9,40-41 Rom 1,18-22 Rom 1,28 2 Kor 4,3 2 Tes 2,9-10
Mt 21,28 „Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą, priėjęs prie pirmojo, tarė: ‘Sūnau, eik ir padirbėk šiandien mano vynuogyne’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,25 Mt 20,1 Mt 21,33 Mt 20,5-7 Mt 22,17 Mk 13,34 Lk 13,4 Lk 15,11-32 1 Kor 10,15 1 Kor 15,58 kyla saulėsunus duotassunus paklydelisšimtą avių
Mt 21,29 Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Krn 33,10-19 Iz 1,16-19 Iz 55,6-7 Jer 44,16 Ez 18,28-32 Dan 4,34-37 Jon 3,2 Jon 3,8-10 Mt 3,2-8 Mt 21,31 Lk 15,17-18 Apd 26,20 1 Kor 6,11 Ef 2,1-13 Ef 4,17-19 garbinimo malda
Mt 21,30 Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ez 33,31 Mt 23,3 Rom 2,17-25 Tit 1,16 veiksmai
Mt 21,31 Kuris iš jų įvykdė tėvo valią?“ Jie atsakė: „Pirmasis“. Tada Jėzus jiems tarė: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir paleistuvės pirma jūsų eina į Dievo karalystę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 7,29 Lk 7,37-50 Mt 7,21 Mt 9,9 Mt 12,50 Mt 18,3 Mt 20,16 Lk 15,1-2 Lk 15,10 Lk 19,9-10 Lk 19,22 Apd 17,30 Rom 3,19 Rom 5,20 Rom 9,30-33 1 Tim 1,13-16 2 Pt 3,9 2 Sam 12,5-7 Job 15,6 Ez 33,11 Mt 5,18 Mt 6,5 osanapalaida moterispalaiminti vargšaipaleistuveprostitucijapsichika
Mt 21,32 Nes Jonas atėjo pas jus teisumo keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir paleistuvės juo tikėjo. Bet jūs, tai matydami, nė vėliau neatgailavote ir netikėjote juo“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 11,18 Mt 21,25 Lk 7,29-30 Lk 7,37-50 2 Pt 2,21 Ps 81,11-12 Iz 35,8 Jer 6,16 Zch 7,11-12 Mt 3,1-12 Lk 3,8-13 Jn 5,33-40 Apd 13,25-29 2 Tim 2,25 Heb 3,12 Heb 6,6-8 Apr 2,21 apsimetėlisatgailaatgaila krikstasatgailaukauskarasįtikėjomeįtikėtiJonas krikštytojasnetikėkitenetikėsnetikiupalaida moterispalaiminti vargšaitiki manimitiki sūnųtikinti širdisžodis darbas
Mt 21,33 „Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo vienas šeimininkas, kuris pasodino vynuogyną, aptvėrė jį tvora, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į tolimą šalį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 25,14-15 Gg 8,11-12 Iz 5,1-4 Mk 13,34 Įst 1,15-17 Įst 16,18 Įst 17,9-12 Įst 33,8-10 1 Kar 22,19 Ps 80,8-16 Iz 1,10 Jer 2,21 Jer 19,3 Oz 4,1 Mal 2,4-9 Mt 13,18 Mt 21,28 Mt 23,2 Mk 12,1-12 Lk 19,12 Lk 20,9-19 Jn 15,1 alyvmedis vynuogynebokštąbokštasdovydo bokstasdovydo bokštasemilijaIzraelispeilisvynmedvynuogynai
Mt 21,34 Atėjus vaisių metui, jis nusiuntė savo tarnus pas vynininkus atsiimti savo vaisių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,13-23 2 Krn 36,15-16 Neh 9,29-30 Gg 8,11-12 Iz 5,4 Jer 25,3-7 Jer 35,15 Zch 1,3-6 Zch 7,9-13 Mt 22,3 Mk 12,2-5 Lk 20,10-19
Mt 21,35 Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmėtė akmenimis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Heb 11,36-37 2 Krn 36,15-16 Neh 9,26 Mt 5,12 Apd 7,52 1 Kar 18,4 1 Kar 18,13 1 Kar 19,2 1 Kar 19,10 1 Kar 22,24 2 Krn 16,10 2 Krn 24,21-22 Jer 2,30 Jer 25,3-7 Jer 26,21-24 Mt 23,31-37 Lk 13,33-34 1 Tes 2,15-16 Apr 6,9
Mt 21,36 Jis vėl nusiuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 22,4
Mt 21,37 Galiausiai jis išsiuntė pas juos savo sūnų, sakydamas: ‘Jie gerbs mano sūnų’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 5,4 Jer 36,3 Sof 3,7 Mt 3,17 Mk 12,6 Lk 20,13 Jn 1,18 Jn 1,34 Jn 3,16 Jn 3,35-36 Heb 1,1-2
Mt 21,38 Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: ‘Tai paveldėtojas! Eime, užmuškime jį ir pagrobkime palikimą’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 37,18-20 Ps 2,2-8 Mt 2,13-16 Mt 26,3-4 Mt 27,1-2 Mk 12,7-8 Lk 20,14 Jn 11,47-53 Apd 4,27-28 Apd 5,24-28 Heb 1,2 paveldas
Mt 21,39 Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 2,23 Mt 26,50 Mt 26,57 Mk 14,46-53 Lk 22,52-54 Jn 18,12 Jn 18,24 Apd 3,14-15 Apd 4,10 Apd 4,25-27 Apd 5,30 Apd 7,52 Heb 13,11-13 Jok 5,6
Mt 21,40 Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 12,9 Lk 20,15-16 Heb 10,29
Mt 21,41 Jie atsakė Jam: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 18,6 Mt 21,43 Apd 28,28 Kun 26,14-46 Įst 28,59-68 Ps 2,4-5 Ps 2,9 Iz 5,5-7 Iz 49,5-7 Iz 65,15 Iz 66,19-21 Dan 9,26 Zch 11,8-10 Zch 12,12 Zch 13,8 Zch 14,2-3 Mal 4,1-6 Mt 3,12 Mt 8,11-12 Mt 22,6-7 Mt 23,35-38 Mt 24,21-22 Lk 13,28-29 Lk 14,23-24 Lk 17,32-37 Lk 19,41-44 Lk 21,22-24 Apd 13,46-48 Apd 15,7 Apd 28,8 Rom 9,1-11 Rom 15,9-18 1 Tes 2,16 Heb 2,3 Heb 12,25 metų laikąivaisiaisvaisius
Mt 21,42 Jėzus jiems tarė: „Ar niekada neskaitėte Raštuose: ‘Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akyse’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 4,11 Ps 118,22-23 Iz 28,16 Rom 9,33 Hab 1,5 Zch 3,8-9 Mk 12,10-11 Lk 20,17-18 Apd 13,40-41 Ef 2,20 Ef 3,3-9 1 Pt 2,4-8 atmetimasAvinėlio puotąblogas žmogusguodejaskaskertiniskrokodilasnusižeminoosanapamatai akmenspamataspaminkluspasidalyti džiaugsmuPetras uolaprakeikti vardairyto žvaigždėšebostiesa mumysevartaižemė atmesakmenis
Mt 21,43 Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir duota tautai, kuri neš jos vaisių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 19,6 Iz 26,2 Iz 28,2 Mt 8,11-12 Mt 12,28 Mt 21,41 Lk 17,20-21 Jn 3,3 Jn 3,5 1 Kor 13,2 1 Pt 2,9 Abraomo vaikaiamziu pabaigadievo karalystėsDvasinės vertybėsdvejonesispejimasišgelbės JeruzalęišrinktojiIzraelio namaiJėzus verkiakūno poreikiaimuhamedasosanapasiuntinybėrealizacijasiauri vartaisionizmasvyro vaidmuožemė padalintažydų tauta
Mt 21,44 Kas kris ant to akmens, tas suduš, o ant ko tas akmuo užgrius, tą sutriuškins“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 8,14-15 Lk 20,18 Dan 2,34-35 Dan 2,44-45 Rom 9,33 1 Pt 2,8 Ps 2,9 Ps 2,12 Ps 21,8-9 Ps 110,5-6 Iz 60,12 Zch 12,3 Mt 26,24 Mt 27,25 Jn 19,11 2 Kor 4,3-4 1 Tes 2,16 Heb 2,2-3 apsimetimasapsimetinėjimasgyventi šiandienguodejasieškok manęskam trūkstanaikintinėra Dievoosanapasiuntinybė
Mt 21,45 Išgirdę Jo palyginimus, aukštieji kunigai ir fariziejai suprato, kad Jis kalbėjo apie juos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 12,12 Lk 11,45 Lk 20,19 siauri vartai
Mt 21,46 Jie stengėsi Jį suimti, tačiau bijojo minios, nes ji laikė Jį pranašu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,11 Mt 21,26 2 Sam 12,7-13 Pat 9,7-9 Pat 15,12 Iz 29,1 Lk 7,16 Lk 7,39 Jn 7,7 Jn 7,40-41 Apd 2,22

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį