Biblijos vartai

Atversta Mt 26,1-75 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 75.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Petras atsiliepė: „Jei net visi Tavimi pasipiktins, aš niekuomet nepasipiktinsiu!“ Jėzus jam tarė: „Iš tiesų sakau tau: šią naktį, dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi“. O Jėzus jam tarė: „Bičiuli, ko atėjai?“ Tada jie priėjo, čiupo Jėzų rankomis ir suėmė. Tuomet vyriausiasis kunigas Jam tarė: „Prisaikdinu Tave gyvuoju Dievu, kad mums pasakytum, ar Tu esi Kristus, Dievo Sūnus?!“ Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai.

Mt 26,1 Baigęs visa tai kalbėti, Jėzus tarė savo mokiniams: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 7,28 Mt 19,1 Jėzus karaliusgailestingas
Mt 26,2 „Jūs žinote, kad po dviejų dienų bus Pascha, ir Žmogaus Sūnus bus atiduotas nukryžiuoti“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,1-2 Lk 22,1-2 Jn 11,55 Mt 20,18-19 Iš 12,11-14 Iš 34,25 Mt 17,22 Mt 26,24-25 Mt 27,4 Lk 22,15 Lk 24,6-7 Jn 2,13 Jn 12,1 Jn 13,1-2 Jn 18,2 didysis penktadienisdvylika valandųinduJėzus nukryžiavimasnešė kryžiųpaschossmalsumassmalsumo
Mt 26,3 Tuomet aukštieji kunigai, Rašto žinovai bei tautos vyresnieji susirinko į vyriausiojo kunigo Kajafo rūmus En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,24 Mt 26,57-58 Mk 14,54 Jn 11,47-53 Ps 2,1-2 Ps 56,6 Ps 64,4-6 Ps 94,20-21 Jer 11,19 Jer 17,27 Jer 18,18-20 Mt 21,45-46 Mt 26,69 Lk 3,2 Jn 11,57 Jn 18,13-15 Jn 18,28 Apd 4,5-6 Apd 4,25-28 aukštieji kunigaikunigas tarnasvyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
Mt 26,4 ir nusprendė suimti Jėzų klasta ir Jį nužudyti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 3,1 Ps 2,2 Mt 12,14 Mt 23,33 Apd 7,19 Apd 13,10 2 Kor 11,3 smalsumassmalsumo
Mt 26,5 Bet jie sakė: „Tik ne per šventes, kad žmonėse nekiltų sąmyšio“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,24 Ps 76,10 Pat 19,21 Pat 21,30 Iz 46,10 Rd 3,37 Mt 14,5 Mt 21,26 Mk 14,2 Mk 14,12 Mk 14,27 Lk 20,6 Lk 22,7 Jn 18,28 Apd 4,28 kyšiai
Mt 26,6 Kai Jėzus buvo Betanijoje, Simono Raupsuotojo namuose, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,17 Mk 11,12 Mk 14,3-9 Lk 7,37-39 Jn 11,1-2 Jn 12,1-8 raupsaiSimonas pasiūlėdėkojimas
Mt 26,7 atėjo moteris su alebastriniu labai brangaus kvapiojo aliejaus indu ir Jam sėdinčiam prie stalo išpylė ant galvos. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 30,23-33 Ps 133,2 Mok 9,8 Mok 10,1 Gg 1,3 Iz 57,9 Lk 7,37-38 Lk 7,46 Jn 12,2-3 brangiausiasMarija
Mt 26,8 Tai pamatę, mokiniai pasipiktino ir kalbėjo: „Kam toks eikvojimas? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 5,17 1 Sam 17,28-29 Mok 4,4 Am 8,5 Ag 1,2-4 Mal 1,7-10 Mal 1,13 Mk 14,4 Jn 12,4-6 saul
Mt 26,9 Juk buvo galima aliejų brangiai parduoti ir išdalyti pinigus vargšams“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Joz 7,20-21 1 Sam 15,9 1 Sam 15,21 2 Kar 5,20 Mk 14,5 Jn 12,5-6 2 Pt 2,15 Dvasios turtaimuitininkai
Mt 26,10 Tai sužinojęs, Jėzus tarė: „Kam skaudinate moterį? Ji man padarė gerą darbą! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Neh 2,18 Job 13,7 Mk 14,6 Lk 7,44-50 2 Kor 9,8 Gal 1,7 Gal 5,12 Gal 6,17 Ef 2,10 Kol 1,10 2 Tes 2,17 1 Tim 3,1 1 Tim 5,10 2 Tim 2,21 Tit 1,16 Tit 2,14 Tit 3,1 Tit 3,8 Tit 3,14 Heb 13,21 1 Pt 2,12
Mt 26,11 Vargšų jūs visuomet turite su savimi, o mane ne visuomet turėsite. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 15,11 Mk 14,7 Jn 12,8 Mt 18,20 Mt 25,34-40 Mt 25,42-45 Mt 28,20 Jn 13,33 Jn 14,19 Jn 16,5 Jn 16,28 Jn 17,11 Apd 3,21 Gal 2,10 1 Jn 3,17 benamystėiki kraujovargšai
Mt 26,12 Išpildama aliejų ant mano kūno, ji tai padarė mano laidotuvėms. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 16,14 Mk 14,8 Mk 16,1 Lk 23,56-1 Jn 12,7 Jn 19,39-40 ligonių patepimas
Mt 26,13 Iš tiesų sakau jums: visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama ši Evangelija, jos atminimui bus pasakojama ir tai, ką ji padarė“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 24,14 Mk 14,9 1 Sam 2,30 Ps 98,2-3 Ps 112,6 Iz 52,9 Mt 28,19 Mk 13,10 Mk 16,15 Lk 24,47 Rom 10,18 Rom 15,19 2 Kor 10,18 Kol 1,6 Kol 1,23 1 Tim 2,6 Heb 6,10 Apr 14,6
Mt 26,14 Tada vienas iš dvylikos, vardu Judas Iskarijotas, nuėjo pas aukštuosius kunigus En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,4 Lk 22,3-6 Jn 13,2 Jn 13,30 Mt 26,25 Mt 26,47 Mt 27,3 Mk 14,10-11 Jn 6,70-71 Jn 12,4 Jn 18,2 Apd 1,16 išdavystėJėzaus išdavystėJudo išdavystėkunigas tarnastrisdešimt sidabriniųvyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
Mt 26,15 ir tarė: „Ką man duosite, jeigu Jį jums išduosiu?“ Tie suderėjo su juo trisdešimt sidabrinių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 21,32 Zch 11,12-13 Pr 37,26-28 Pr 38,16 Ts 16,5 Ts 17,10 Ts 18,19-20 Iz 56,11 Mt 27,3-5 Apd 1,18 1 Tim 3,3 1 Tim 6,9-10 2 Pt 2,3 2 Pt 2,14-15 aukso taurėJudo bučinysJudo išdavystėkaukolėskunigas tarnasmaterializmasraupsuotasissidabrastrisdešimt sidabrinių
Mt 26,16 Ir nuo to laiko jis ieškojo progos išduoti Jį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,11 Lk 22,6 galimybessaulius paulius
Mt 26,17 Pirmąją Neraugintos duonos dieną mokiniai priėjo prie Jėzaus ir paklausė: „Kur nori, kad Tau paruoštume valgyti Paschą?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,18-20 Iš 12,6 Iš 13,6-8 Kun 23,5-6 Sk 28,16-17 Įst 16,1-4 Mt 3,15 Mt 17,24-25 Mt 26,19 Mk 14,12-16 Lk 22,7-13 didysis penktadienisduonos raugasjautįneraugintos duonospaschos vakarienėpertekliuspuotauja kunigaikščiaizodiakasbesąlygiška meilė
Mt 26,18 Jis atsakė: „Eikite į miestą pas tokį žmogų ir sakykite jam: ‘Mokytojas sako: Mano metas arti. Pas tave švęsiu Paschą su savo mokiniais’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 7,6 Jn 7,30 Jn 13,1 Jn 17,1 Jn 7,8 Jn 11,28 Jn 12,23 Mt 21,3 Mt 23,8 Mt 23,10 Mt 26,2 Mt 26,49 Mk 5,35 Mk 14,13-16 Lk 22,10-13 Lk 22,53 Jn 20,16
Mt 26,19 Mokiniai padarė, kaip Jėzus nurodė, ir paruošė Paschą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 21,6 Iš 12,4-8 2 Krn 35,10-11 Jn 2,5 Jn 15,14
Mt 26,20 Atėjus vakarui, Jėzus su dvylika sėdosi prie stalo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,17-21 Jn 13,21 Iš 12,11 Gg 1,12 Lk 22,14-16 mušti būgnumušti būgnus
Mt 26,21 Jiems bevalgant, Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: vienas iš jūsų mane išduos“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 13,21 Jn 6,70-71 Ps 55,12-14 Mt 26,2 Mt 26,14-16 Lk 22,21-23 Heb 4,13 Apr 2,23 bičiulystėJudo išdavystė
Mt 26,22 Jie labai nuliūdo ir kiekvienas klausė Jo: „Nejaugi aš, Viešpatie?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,19-20 Lk 22,23 Jn 13,22-25 Jn 21,17 bičiulystėesu tas
Mt 26,23 Jis atsakė: „Mane išduos dažantis kartu su manim duoną dubenyje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 13,18 Ps 41,9 Lk 22,21 Jn 13,26-28
Mt 26,24 Žmogaus Sūnus, tiesa, eina, kaip apie Jį parašyta, bet vargas tam žmogui, per kurį Žmogaus Sūnus išduodamas. Geriau būtų buvę tam žmogui negimti“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 9,12 Lk 24,46 Mt 18,7 Mt 26,54 Mt 26,56 Apd 17,2-3 Apd 26,22-23 1 Kor 15,3 Iz 53,1-12 Dan 9,26 Mk 14,21 Lk 24,25-27 Jn 17,12 Pr 3,15 Ps 22,1-31 Ps 55,15 Ps 55,23 Ps 69,1-21 Ps 109,6-19 Iz 50,5-6 Zch 12,10 Zch 13,7 Mt 27,3-5 Lk 22,22 Jn 19,24 Jn 19,28 Jn 19,36-37 Apd 1,16-20 Apd 2,23 Apd 4,28 Apd 13,27-29 Apd 28,23 1 Pt 1,10-11 Dievas isklausoDievas išklausoišdavystėJėzaus išdavystėJėzaus tėvaiJudo išdavystėmartinas lutherismiglanepridėkitepasveriapumpurasvargas Jeruzale
Mt 26,25 Jo išdavėjas Judas paklausė: „Nejaugi aš, Rabi?!“ Jis atsakė: „Tu pasakei“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,64 Mt 27,11 2 Kar 5,25 Pat 30,20 Mt 23,7 Mt 26,49 Lk 22,70 Jn 18,37 Jėzaus išdavystėJudo išdavystė
Mt 26,26 Kai jie valgė, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ją ir davė mokiniams, sakydamas: „Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 14,19 Ez 5,4-5 Mk 6,41 Mk 14,22-25 Lk 22,18-20 Lk 24,30 Jn 6,33-35 Jn 6,47-58 Apd 2,46 Apd 20,7 1 Kor 10,4 1 Kor 10,16-17 1 Kor 11,23-29 Gal 4,24-25 bendrystėbendrystėjeDangaus duonaDievo duonaDievo šlovinimasduonaduonos aukojimasduonos laužymasgyvybės duonagyvoji duonaJėzus duonakomunijalaiminti maistąmanosmeilė bendrystėjemušti būgnumušti būgnusnesvari duonaprakaituramybėješauksis manęsšventas kryžiusšventoji vakarienėvaflisvaikų duonaviena duonosViešpaties vakarienėžmogiškas supratimasKristaus kūnas
Mt 26,27 Po to paėmė taurę, padėkojo ir davė jiems, tardamas: „Gerkite iš jos visi, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 116,13 Gg 5,1 Gg 7,9 Iz 25,6 Iz 55,1 Mk 14,23-24 Lk 22,20 1 Kor 10,16 1 Kor 11,28 aukso taurėbendrystėbendrystėjeDievo valgiskentėjimaikomunijakupinas Dvasiosmušti būgnumušti būgnuspasiklydimaspavydžiaišventoji vakarienėtaikdarystarpininkasviena duonosViešpaties vakarienė
Mt 26,28 nes tai yra mano kraujas, Naujosios Sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 20,28 Iš 24,7-8 Kun 17,11 Zch 9,11 1 Kor 11,25 Heb 13,20 Jer 31,31 Mk 1,4 Mk 14,24 Lk 22,19 Rom 5,15 Rom 5,19 Ef 1,7 Kol 1,14 Kol 1,20 Heb 9,14-22 Heb 9,28 Heb 10,4-14 1 Jn 2,2 Apr 7,9 Apr 7,14 apvalodvi sandorosgyvatesišrinktojikraujo aukaraide užmušasenoji sandora
Mt 26,29 Ir sakau jums: nuo šiol nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo Tėvo karalystėje“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 13,43 Mk 14,25 Apd 10,41 Ps 4,7 Ps 40,3 Ps 104,15 Gg 5,1 Iz 24,9-11 Iz 25,6 Iz 53,11 Sof 3,17 Zch 9,17 Mt 16,28 Mt 18,20 Mt 25,34 Mt 28,20 Lk 12,32 Lk 15,5-6 Lk 15,23-25 Lk 15,32 Lk 22,15-18 Lk 22,29-30 Jn 15,11 Jn 16,22 Jn 17,13 Heb 12,2 Apr 5,8-10 Apr 7,17 Apr 14,3 alkoholizmasapie vynuogesatgaivintiAvinėlio puotąAvinėlio vestuvėsbendrystėbendrystėjeDievo šlovinimaseucharistijaeucharistijas sakramentasį vandenįJėzaus aukakapaskomunijalinkejimaimeilė bendrystėjepedagogaspomirtinissenas drabužissindromaiskysčiaišv. juozapastaurė vynovanduo vynasViešpaties vakarienėvynasvyno taurevynuogyno darbininkaižodis vanduo
Mt 26,30 Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,1 Lk 22,39 Ps 81,1-4 Mk 14,26-31 Lk 21,37 Jn 14,31 Jn 18,1-4 Ef 5,19-20 Kol 3,16-17 alyvų kalnasapstu nuodemėsatlikodainadainavimasdovydas giedagiedokite giesmesgiedokite Viešpačiuigimtojihimnas meilėiinstrumentaijoachimaskaraliaus dukrakartaklausyk Izraelimeilės himnasmuzikapilni Dvasiosši kartaugnes DievasViešpaties vakarienė
Mt 26,31 Tada Jėzus jiems kalbėjo: „Šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta: ‘Ištiksiu piemenį, ir kaimenės avys išsisklaidys’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Zch 13,7 Jn 16,32 Mt 11,6 Job 6,15-22 Job 19,13-16 Ps 38,11 Ps 69,20 Ps 88,18 Iz 53,10 Rd 1,19 Ez 34,5-6 Mt 24,9-10 Mt 26,56 Mk 14,27-28 Lk 22,31-32 avies meilėavysganytojasgirtis kryžiumiišdavikasištikimybėsIzraelio avisižeidimasmarųpiemenyspranašavotavo avysvienas piemuozakarijas
Mt 26,32 Bet kai prisikelsiu, Aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 28,10 Mt 28,16 Mk 16,7 Lk 18,33-34 Mt 16,21 Mt 20,19 Mt 27,63-64 Mt 28,6-7 Mk 9,9-10 Mk 14,28 Jn 21,1-14 1 Kor 15,6 Galilėjos ežerasGalilėjos miesteTiberiados ežeras
Mt 26,33 Petras atsiliepė: „Jei net visi Tavimi pasipiktins, aš niekuomet nepasipiktinsiu!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 22,33 Ps 17,5 Ps 119,116-117 Pat 16,18-19 Pat 20,6 Pat 28,25-26 Jer 17,9 Mk 14,29 Jn 13,36-38 Jn 21,15 Rom 12,10 Fil 2,3 1 Pt 5,5-6 Petras
Mt 26,34 Jėzus jam tarė: „Iš tiesų sakau tau: šią naktį, dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 13,38 Mt 26,75 Lk 22,34 Mk 14,30-31 ateities ivykiaigaidysgailėtisgandrasJėzus karaliuskarveliskurapkapaukščiaitris kartusvarnosviščiukusvištiena
Mt 26,35 Bet Petras tvirtino: „Jei man reikėtų net mirti kartu su Tavimi, aš vis tiek Tavęs neišsiginsiu!“ Taip kalbėjo ir visi mokiniai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 13,37 Iš 19,8 Pat 28,14 Pat 29,23 Mt 20,22-24 Rom 11,20 1 Kor 10,12 Fil 2,12 1 Pt 1,17
Mt 26,36 Tuomet Jėzus su jais atėjo į vietą, vadinamą Getsemane, ir tarė mokiniams: „Pasėdėkite čia, kol Aš ten nuėjęs melsiuos“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,39 Mt 26,42 Lk 22,39-46 Ps 22,1-2 Ps 69,1-3 Ps 69,13-15 Mk 14,32-42 Jn 18,1-11 Heb 5,7 Jėzus verkiakai meldžiatėskasdienė maldakur melstismalda getsemanėjemalda užnėra graikošventųjų maldosJėzus karaliuspasirinkimas
Mt 26,37 Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 4,21 Mt 17,1 Mk 5,37 Mt 4,18 Mt 20,20 Mk 14,33-34 Lk 22,44 Jn 12,27 malda getsemanėjeSimonas Petras
Mt 26,38 Tada tarė jiems: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir budėkite su manimi“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 12,27 Job 6,2-4 Ps 88,1-7 Ps 88,14-16 Ps 116,3 Iz 53,3 Iz 53,10 Mt 25,13 Mt 26,40-41 Rom 8,32 2 Kor 5,21 Gal 3,13 1 Pt 2,24 1 Pt 3,18 1 Pt 4,7 deginimaslauk meilėsmalda getsemanėjeneviltisprieštaraujasiaurtradicijomužmigo
Mt 26,39 Paėjęs kiek toliau, Jėzus parpuolė veidu į žemę ir meldėsi: „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 20,22 Mt 26,42 Jn 5,30 Jn 6,38 Fil 2,8 Heb 5,7 Pr 17,3 Sk 14,5 Sk 16,22 2 Sam 15,26 1 Krn 21,16 Ez 1,28 Mt 24,24 Mk 13,22 Mk 14,35-36 Lk 17,16 Lk 22,41-42 Jn 11,41 Jn 12,27-28 Jn 14,31 Jn 18,11 Apd 10,25 Rom 15,1-3 Apr 19,10 busiudidžiausias nusižeminimasdievas atsakysdievo tarnasgaidysjėzaus kūnasjėzus karaliuskanaanaskančia marijosmalda dievuimalda užmano tarnasmano valiamuhamedasnarsapakviestipo jėzausryžtingumassotumassuimtas sodešventųjų maldosužsiveria durysvaikystė
Mt 26,40 Jis sugrįžo pas mokinius ir, radęs juos miegančius, tarė Petrui: „Nepajėgėte nė vienos valandos pabudėti su manimi? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 25,5 Mt 26,35 Mt 26,43 Ts 9,33 1 Sam 26,15-16 1 Kar 20,11 Mt 26,38 Mk 14,37 Lk 9,32 Lk 22,45 Gg 5,2 stebėkite
Mt 26,41 Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundymą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 6,13 1 Kor 9,27 Mk 14,38 1 Pt 4,7 Ps 119,1 Ps 119,24-25 Ps 119,32 Ps 119,35-37 Ps 119,115 Ps 119,117 Pat 4,14-15 Iz 26,8-9 Mt 24,42 Mt 25,13 Mt 26,38 Mk 13,33-37 Lk 8,13 Lk 11,4 Lk 21,36 Lk 22,40 Lk 22,46 Rom 7,18-25 Rom 8,3 1 Kor 10,13 1 Kor 16,13 Gal 5,16-17 Gal 5,24 Ef 6,18 Fil 3,12-14 1 Pt 5,8 2 Pt 2,9 Apr 3,10 Apr 16,15 Ps 119,4-5 apsaugosiugirdigundomasjėzaus maldakūno raižymasmalda dievuinehemijo maldaperkeičiaproto dvasiojesaugotis
Mt 26,42 Ir vėl nuėjęs antrą kartą, meldėsi: „Mano Tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie Tavo valia!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,39 Ps 22,1-2 Ps 69,1-3 Ps 69,17-18 Ps 88,1-2 Mk 14,39-40 Heb 4,15 Heb 5,7-8 aukso taurėJėzaus maldaJėzus karaliusJėzus mirštaJudo bučinysmalda getsemanėjenelaimingumasViešpaties vardu
Mt 26,43 Sugrįžęs vėl rado juos miegančius, nes jų akys buvo apsunkusios. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 9,32 Pat 23,34 Jon 1,6 Apd 20,9 Rom 13,1 1 Tes 5,6-8
Mt 26,44 Tada, palikęs juos, vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kor 12,8 Dan 9,17-19 Mt 6,7 Lk 18,1 aukso taurėdaugiažodžiautiJėzaus malda
Mt 26,45 Paskui grįžo pas mokinius ir tarė: „Jūs vis dar miegate ir ilsitės... Štai atėjo valanda, ir Žmogaus Sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 13,1 Lk 22,53 Jn 17,1 1 Kar 18,27 Mok 11,9 Mt 26,2 Mt 26,14-15 Mt 26,18 Mk 14,41-42 Jn 12,27 i akmenysmiegaspoilsis
Mt 26,46 Kelkitės, eime! Štai mano išdavėjas čia pat“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,48 Lk 9,51 Lk 12,50 Lk 22,15 Jn 14,31 Apd 21,13
Mt 26,47 Dar Jam tebekalbant, štai pasirodė Judas, vienas iš dvylikos, o su juo didelė minia, ginkluota kalavijais ir vėzdais, pasiųsta aukštųjų kunigų ir tautos vyresniųjų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,55 Apd 1,16 Mt 26,14 Mk 14,43-50 Lk 22,47-53 Jn 18,1-11 kunigaikunigas tarnasvyriausias kunigasvyriausiasis kunigasžalias medis
Mt 26,48 Jo išdavėjas nurodė jiems ženklą, sakydamas: „Kurį pabučiuosiu, tai Tas! Suimkite Jį!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 3,27 2 Sam 20,9-10 Ps 28,3 Ps 55,20-21 Mk 14,44 Judo išdavystėJėzus karalius
Mt 26,49 Ir tuojau priėjęs prie Jėzaus, tarė: „Sveikas, Rabi!“, ir pabučiavo Jį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,25 Pr 27,26 1 Sam 10,1 2 Sam 20,9 Pat 27,6 Mt 27,29-30 Mk 14,45-46 Mk 15,18 Lk 7,45 Jn 19,3 1 Tes 5,26 aukštieji kunigaiJudo bučinyssveikinimas
Mt 26,50 O Jėzus jam tarė: „Bičiuli, ko atėjai?“ Tada jie priėjo, čiupo Jėzų rankomis ir suėmė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 20,13 Mt 22,12 2 Sam 16,17 Ps 41,9 Ps 55,13-14 Lk 22,48 BarabasišdavystėJudo išdavystėkunigas tarnasneapykantanekenčia
Mt 26,51 Ir štai vienas iš buvusių su Jėzumi ištiesė ranką, išsitraukė kalaviją, puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,47 Mt 26,35 Lk 9,55 Lk 22,36-38 Lk 22,49-51 Jn 18,10-11 Jn 18,36 2 Kor 10,4 ginklaikruvinas kardaskunigas tarnaspraryti kardąvyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
Mt 26,52 Tuomet Jėzus jam tarė: „Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 9,6 Apr 13,10 Ps 55,23 Ez 35,5-6 Mt 5,39 Mt 23,34-36 Rom 12,19 1 Kor 4,11-12 1 Tes 5,15 1 Pt 2,21-23 1 Pt 3,9 Apr 16,6 apsaugojimasdievas baudžiaidealaikaryskeršydamasmatęs dievąmirtimoralinės nuostatosnukaltas ginklaspavalgydinkpirštusspindesysužmušė brolįsavitvarda
Mt 26,53 O gal manai, jog negaliu paprašyti savo Tėvą ir Jis bematant neatsiųstų man daugiau kaip dvylika legionų angelų? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 4,11 2 Kar 6,17 Dan 7,10 Lk 8,30 Mt 25,31 Mt 10,1-2 2 Tes 1,7 Jud 1,14 angelaiangelai sargaiangelai trimitaiangelo apsireiškimasangelo vardasapsimeta angeludešimt tūkstančiųdievo angeluskaip angelaikūno poreikiailegionasmarija angelasmykolasmykolas slibinasnešti kryžiųpuolė angelairafaeliošventasis globėjasšviesos angelutėvystėtevo valiatrys angelaiužmušė brolįvaldziaivisažinis
Mt 26,54 Bet kaip tada išsipildytų Raštai, kad šitaip turi įvykti?!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,24 Ps 22,1-31 Ps 69,1-36 Iz 53,1-12 Dan 9,24-26 Zch 13,7 Lk 24,25-26 Lk 24,44-46 Jn 10,35 Apd 1,16 ateikgeras žodispaklusnumas tėvamsšventa institucija
Mt 26,55 Tą valandą Jėzus tarė miniai: „Kaip prieš plėšiką išėjote su kalavijais ir vėzdais suimti mane. Aš kasdien sėdėjau šventykloje su jumis ir mokiau, ir manęs nesuėmėte. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 12,35 Jn 8,2 Mk 14,48-50 Lk 21,37-38 Lk 22,52-53 Jn 7,14 Jn 7,28 Jn 18,20-21 žalias medis
Mt 26,56 Bet viskas šitaip įvyko, kad išsipildytų pranašų Raštai“. Tada visi mokiniai paliko Jį ir pabėgo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,31 Mt 26,54 Jn 16,32 Pr 3,15 Iz 44,26 Rd 4,20 Dan 9,24 Dan 9,26 Zch 13,7 Mt 26,24 Mk 14,50-52 Jn 18,8-9 Jn 18,15-16 Apd 1,16 Apd 2,23 2 Tim 4,16 bailumasgeras žodismagdalietėmarųmato Evangelijaninevėpastatyk sargusžmogaus nedorybės
Mt 26,57 Tie, kurie suėmė Jėzų, nuvedė Jį pas vyriausiąjį kunigą Kajafą, kur buvo susirinkę Rašto žinovai ir vyresnieji. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,3 Ps 56,5-6 Mk 14,53-65 Lk 22,54-55 Jn 11,49 Jn 18,12-14 Jn 18,19-24 kunigas tarnasvyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
Mt 26,58 O Petras sekė Jį iš tolo iki vyriausiojo kunigo rūmų kiemo ir įėjęs atsisėdo su tarnais pasižiūrėti, kaip viskas baigsis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 7,32 Jn 7,45 Jn 18,15-16 Jn 18,25
Mt 26,59 Tuo tarpu aukštieji kunigai, vyresnieji ir visas sinedrionas ieškojo melagingo parodymo prieš Jėzų, kad galėtų Jį nuteisti mirti, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 19,16-21 1 Kar 21,8-13 Ps 27,12 Ps 35,11-12 Ps 94,20-21 Pat 25,18 Mt 5,22 Mk 14,55-56 Apd 6,11-13 Apd 24,1-13 hananijaspanterareputacija
Mt 26,60 tačiau nerado, nors buvo išėję į priekį daug melagingų liudytojų. Pagaliau išėjo priekin du En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 19,15 Ps 27,12 Ps 35,11 Dan 6,4-5 Mk 14,57-59 Tit 2,8 1 Pt 3,16 liezuvavimasliudytojasSetastris dienas
Mt 26,61 ir tarė: „Šitas sakė: ‘Aš galiu sugriauti Dievo šventyklą ir per tris dienas ją atstatyti’“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,40 Iz 49,7 Iz 53,3 Mk 15,29 Pr 19,9 1 Kar 22,27 2 Kar 9,11 Ps 22,6-7 Jer 26,8-11 Jer 26,16-19 Mt 12,24 Mt 26,71 Lk 23,2 Jn 2,19-21 Jn 9,29 Apd 6,13-14 Apd 17,18 Apd 18,13 Apd 22,22 nauja savaitetrečią dienątrečiąją dienątris dienas
Mt 26,62 Tada atsistojo vyriausiasis kunigas ir paklausė Jėzų: „Tu nieko neatsakai į šituos kaltinimus?!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,12-14 Mk 14,60 Lk 23,9 Jn 18,19-24 Jn 19,9-11 kunigas tarnasvyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
Mt 26,63 Bet Jėzus tylėjo. Tuomet vyriausiasis kunigas Jam tarė: „Prisaikdinu Tave gyvuoju Dievu, kad mums pasakytum, ar Tu esi Kristus, Dievo Sūnus?!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 5,1 Mt 16,16 1 Sam 14,24 1 Sam 14,26 Iz 53,7 Mt 27,12 Mt 27,14 Jn 10,24 Sk 5,19-21 1 Sam 14,28 1 Kar 22,16 2 Krn 18,15 Ps 2,6-7 Ps 38,12-14 Pat 29,24 Iz 9,6-7 Dan 3,16 Mt 26,63-66 Mt 27,40 Mt 27,43 Mt 27,54 Mk 14,61 Lk 22,66-71 Jn 1,34 Jn 1,49 Jn 3,16-18 Jn 5,18-25 Jn 6,69 Jn 8,25 Jn 10,30 Jn 10,36 Jn 18,37 Jn 19,7 Jn 19,9 Jn 20,31 Apd 8,32-35 1 Pt 2,23 1 Jn 5,11-13 gudrumaneprisiekpriesaikasuimtas Jėzus
Mt 26,64 Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai. Bet Aš jums sakau: nuo šiol jūs matysite Žmogaus Sūnų, sėdintį Galybės dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 110,1 Dan 7,13 Mt 16,27 Mt 26,25 Mk 14,62 Heb 1,3 Mt 24,30 Heb 12,2 Apr 1,7 Mt 25,31 Mt 27,11 Lk 21,27 Lk 22,70 Jn 1,50-51 Jn 18,37 Apd 1,11 Apd 7,55-56 Rom 14,10 1 Tes 4,16 Apr 20,11 antrasis atėjimasateities ivykiaiateities numatymasateities pranašystėsbūsite pagautibūti sudebesysDievas kūrėjasepitafijagalu galasgudrumaJėzaus atėjimasJėzaus grįžimasJėzaus sugrįžimasJėzaus ūgisJėzaus žmogiškumasjezus-dievasjis grįžtanesantuokinis aktaspaskutinioji kartapranašavorūkasSimonas kojosšeimos galvaveržimasisžmogaus sūnus
Mt 26,65 Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius ir sušuko: „Jis piktžodžiauja! Kam dar mums liudytojai?! Štai girdėjote Jo piktžodžiavimą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,3 Jn 10,36 Kun 21,20 Sk 14,6 1 Kar 21,10-13 2 Kar 18,37-3 Jer 36,24 Mk 14,63-64 Lk 5,21 Jn 10,33 Apd 14,14 apkalbasšventvagystėvyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
Mt 26,66 Kaip jums atrodo?“ Jie atsakė: „Vertas mirties!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 19,7 Kun 24,11-16 Apd 7,52 Apd 13,27-28 Jok 5,6
Mt 26,67 Tada jie ėmė spjaudyti Jam į veidą ir daužyti Jį kumščiais. Kiti mušė Jį per veidą, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 50,6 Mt 27,30 Jn 18,22 Iz 52,14 Iz 53,3 Mt 5,39 Sk 12,14 Įst 25,9 1 Kar 22,24 Job 30,9-11 Jer 20,2 Rd 3,30 Rd 3,45 Mch 5,1 Mk 10,34 Mk 14,65 Mk 15,19 Lk 22,63-65 Jn 19,3 Apd 23,2-3 1 Kor 4,13 2 Kor 11,20-21 Heb 12,2 atgaivablogis įgimtaskeršytiMesijasskruosto atsukimas
Mt 26,68 sakydami: „Pranašauk mums, Kristau! Kas Tau smogė?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,65 Lk 22,63-65 Pr 37,19-20 Ts 16,25 Mt 27,28-29 Mt 27,39-44 Mk 15,18-19 Jn 19,2-3 Jn 19,14-15 1 Pt 2,4-8
Mt 26,69 Tuo metu Petras sėdėjo kieme. Viena tarnaitė priėjo prie jo ir tarė: „Ir tu buvai su Jėzumi Galilėjiečiu“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,71 1 Kar 19,9 1 Kar 19,13 Ps 1,1 Mt 2,22-23 Mt 21,11 Mt 26,3 Mt 26,58 Mk 14,66-72 Lk 22,55-62 Jn 1,46 Jn 7,41 Jn 7,52 Jn 18,16-18 Jn 18,25-27 Apd 5,37 2 Pt 2,7-9 Galilėjos ežeras
Mt 26,70 Bet jis išsigynė visų akivaizdoje: „Aš nežinau, ką tu sakai“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 119,115-117 Pat 28,26 Pat 29,23 Pat 29,25 Iz 57,11 Jer 17,9 Mt 26,34-35 Mt 26,40-43 Mt 26,51 Mt 26,56 Mt 26,58 Rom 11,20 1 Kor 10,12 Apr 21,8
Mt 26,71 Einantį vartų link, jį pastebėjo kita tarnaitė ir kalbėjo aplinkiniams: „Šitas buvo su Jėzumi Nazariečiu“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,68-69 Lk 22,58 Jn 18,25-27
Mt 26,72 Jis ir vėl išsigynė, prisiekdamas: „Aš nepažįstu to žmogaus!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 20,7 Iz 48,1 Zch 5,3-4 Zch 8,17 Mal 3,5 Mt 5,34-36 Mt 26,74 Lk 22,34 Apd 5,3-4 žmonių lygybė
Mt 26,73 Po kiek laiko priėjo ten stovėjusieji ir sakė Petrui: „Tikrai tu vienas iš jų, nes tavo tarmė tave išduoda“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ts 12,6 Neh 13,24 Lk 22,59-60 Jn 18,26-27 kalbakalbėti kalbomiskalbos kitosmalda kalbomistą kalba
Mt 26,74 Tada jis ėmė keiktis ir prisiekinėti: „Aš nepažįstu to žmogaus!“ Ir tuojau pragydo gaidys. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ts 17,2 Ts 21,18 1 Sam 14,24-28 Mt 10,28 Mt 10,32-33 Mt 27,25 Mk 14,30 Mk 14,68 Mk 14,71-72 Lk 22,60 Jn 18,27 Jn 21,15-17 Apd 23,12-14 Rom 9,3 1 Kor 16,22 Apr 3,19 išdavystėJėzus karaliuskas keikiatą kalbavarnos
Mt 26,75 Petras prisiminė Jėzaus žodžius: „Dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi“. Jis išėjo laukan ir karčiai verkė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,34 Jn 13,38 Lk 22,31-34 Lk 22,61-62 Rom 7,18-20 Gal 6,1 1 Pt 1,5 Mt 27,3-5 1 Kor 4,7 ašarųgaidysrauges

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį