Biblijos vartai

Atversta Mt 27,1-66 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 66.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Todėl, žmonėms susirinkus, Pilotas klausė: „Kurį norite, kad jums paleisčiau: Barabą ar Jėzų, vadinamą Kristumi?“ Nes jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. Tada valdytojas jiems tarė: „Kurį iš šių dviejų norite, kad jums paleisčiau?“ Jie šaukė: „Barabą!“ Pilotas paklausė: „Ką gi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Kristumi?“ Jie visi rėkė: „Nukryžiuok Jį!“ Jis klausė: „Ką bloga Jis padarė?“ Bet jie dar garsiau šaukė: „Nukryžiuok Jį!“ Pilotas, pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis tik didėja, paėmė vandens, nusiplovė rankas minios akivaizdoje ir tarė: „Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. O apie devintą valandą Jėzus sušuko garsiu balsu: „Elí, Elí, lemá sabachtáni?“, tai reiškia: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?!“ Kai kurie iš ten stovėjusiųjų, tai išgirdę, sakė: „Jis šaukiasi Elijo“.

Mt 27,1 Rytui išaušus, visi aukštieji kunigai ir tautos vyresnieji nusprendė, kad Jėzus turi būti nužudytas. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,1 Lk 22,66 Jn 18,28 Ps 2,2 Pat 4,16-18 Mch 2,1 Mt 23,13 Mt 26,3-4 Lk 23,1-2 Apd 4,24-28 Apd 5,21 Ts 16,2 1 Sam 19,11 DievokunigasJėzus mirėkunigaskunigas tarnasramybes kunigaistisvyriausias kunigasvyriausiasis kunigasžeminimasJėzus karaliustrisdešimt sidabriniųžmogaus prigimtis
Mt 27,2 Surišę nuvedė ir atidavė Jį valdytojui Poncijui Pilotui. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 20,19 Apd 3,13 Lk 13,1 1 Tim 6,13 Pr 22,9 Lk 3,1 Lk 18,32-33 Lk 20,20 Jn 18,12 Jn 18,24 Apd 4,27 Apd 9,2 Apd 12,6 Apd 21,33 Apd 22,25 Apd 22,29 Apd 24,27 Apd 28,20 2 Tim 2,9 Heb 13,3 BarabasDievokunigasJėzus karaliuskunigas tarnasmagdalietėnazyraipelaiponcijaus pilotasramybes kunigaistisvaldžias
Mt 27,3 Pamatęs, jog Jėzus pasmerktas, išdavikas Judas gailėjosi ir nunešė atgal aukštiesiems kunigams ir vyresniesiems trisdešimt sidabrinių, En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Job 20,5 Job 20,15-29 Mt 26,14-16 Mt 26,47-50 Mk 14,10-11 Mk 14,43-46 Lk 22,2-6 Lk 22,47-48 Jn 13,2 Jn 13,27 Jn 18,3 2 Kor 7,10 apie sąžinęaukso kainaauskarasdidysis penktadienisgailėtisgodumasjuditoskryžių neštipersigalvotiramybes kunigaistissąžinėsmerktišeši šimtaitrisdešimt sidabriniųžmogaus prigimtis
Mt 27,4 sakydamas: „Nusidėjau, išduodamas nekaltą kraują“. Tie atsakė: „Kas mums darbo? Tu žinokis!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 42,21-22 Iš 9,27 Iš 10,16-17 Iš 12,31 1 Sam 15,24 1 Sam 15,30 1 Sam 28,16-20 1 Kar 21,27 2 Kar 24,4 Job 13,4 Job 16,2 Jer 26,15 Jon 1,14 Mt 27,19 Mt 27,23-25 Mt 27,54 Lk 16,25-26 Lk 23,22 Lk 23,41 Lk 23,47 Jn 19,7 Apd 13,28 Apd 18,15-17 Rom 3,19 1 Tim 4,2 Tit 1,16 Heb 7,26 1 Pt 1,19 1 Jn 3,12 Apr 11,10 magdalietėmano kraujasnetanijanusidėjosuimtas Jėzusužmušė brolį
Mt 27,5 Nusviedęs šventykloje pinigus, jis išbėgo ir pasikorė. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 17,23 Job 2,9 Ts 9,54 1 Sam 31,4-5 1 Kar 16,18 Job 7,15 Ps 55,23 Lk 1,9 Lk 1,21 Apd 1,18-19 galijotasįtiktikryžius kvailybėmano mintysmylėjimasisneaukstink savesnebusnesididziuoknesveikasnužudyti norėjopalaiminimaipirmagimisposakisprotėviaipusDievisrytisavižudybbėsekmingassiraistebuklassu jumisvandenysvisagalisžmogus pagalba
Mt 27,6 Aukštieji kunigai paėmė sidabrinius ir kalbėjo: „Jų negalima dėti į šventyklos iždą, nes tai užmokestis už kraują“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 23,18 Iz 61,8 Mt 23,24 Lk 6,7-9 Jn 18,28
Mt 27,7 Jie pasitarė ir už juos nupirko puodžiaus dirvą ateiviams laidoti. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti ateiviailaidojimaspakartassvetimi
Mt 27,8 Todėl ta dirva iki šios dienos vadinasi Kraujo dirva. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 1,19 Mt 28,15 Įst 34,6 Joz 4,9 Ts 1,26 2 Krn 5,9 Judo bučinys
Mt 27,9 Tuomet išsipildė, kas buvo parašyta per pranašą Jeremiją: „Ir paėmė trisdešimt sidabrinių – įkainotojo kainą, už kurią buvo Jį suderėję iš Izraelio vaikų, – En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Zch 11,12-13 Iš 21,32 Kun 27,2-7 Mt 1,22 Mt 26,15 Dievo gyvenimasdovydo žvaigždėliekanazodiakastrisdešimt sidabrinių
Mt 27,10 ir atidavė juos už puodžiaus dirvą; taip man Viešpats buvo paskyręs“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Zch 11,13
Mt 27,11 O Jėzus stovėjo valdytojo akivaizdoje. Valdytojas Jį klausė: „Ar Tu esi žydų karalius?“ Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 2,2 Mt 26,25 1 Tim 6,13 Mt 10,18 Mt 10,25 Mt 26,64 Mk 14,62 Mk 15,2-5 Lk 23,2-3 Jn 18,29-38 žydų karalius
Mt 27,12 Aukštųjų kunigų ir vyresniųjų kaltinamas, Jis nieko neatsakė. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,63 Ps 38,13-14 Iz 53,7 Mt 27,14 Mk 15,3-5 Jn 19,9-11 Apd 8,32 1 Pt 2,23 išbandymailieknas
Mt 27,13 Tada Pilotas klausė: „Ar negirdi, kiek daug jie prieš Tave liudija?“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,62 Jn 18,35 Apd 22,24 romumu
Mt 27,14 Bet Jis neatsakė jam nė žodžio ir tuo labai nustebino valdytoją. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 71,7 Iz 8,18 Zch 3,8 1 Kor 4,9 romumu
Mt 27,15 Per šventę valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio ji norėdavo. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,5 Mk 15,6-15 Lk 23,16 Jn 18,38-40 Jn 19,16 Apd 24,27 Apd 25,9 atleisiteišlaisvinimasnusiplauti rankaspaschos
Mt 27,16 Tuo metu jie turėjo pagarsėjusį kalinį, vardu Barabą. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mk 15,7 Lk 23,18-19 Lk 23,25 Jn 18,40 Apd 3,14 Rom 1,32 Barabas
Mt 27,17 Todėl, žmonėms susirinkus, Pilotas klausė: „Kurį norite, kad jums paleisčiau: Barabą ar Jėzų, vadinamą Kristumi?“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Joz 24,15 1 Kar 18,21 Mt 1,16 Mt 27,21-22 Mk 15,9-12 Jn 19,15 atleisiteBarabasišlaisvinimas
Mt 27,18 Nes jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pat 27,4 Pr 37,11 1 Sam 18,7-11 Ps 106,16 Mok 4,4 Iz 26,11 Mk 15,10 Apd 5,17 Apd 7,9 Apd 13,45 Jok 4,5 nepavydipavydaspavydas sveikatapavydas šeimareligijos dvasiasuimtas Jėzustyraširdisvelnio pavydas
Mt 27,19 Sėdinčiam teismo krėsle Pilotui žmona atsiuntė įspėjimą: „Nieko nedaryk šitam teisiajam, nes šiąnakt sapne labai dėl Jo kentėjau“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,24 Lk 23,47 Jn 19,13 Pr 20,3-6 Pr 31,24 Pr 31,29 Sk 12,6 Job 33,14-17 Pat 29,1 Iz 53,11 Zch 9,9 Mt 1,20 Mt 2,12-13 Mt 2,19 Mt 2,22 Mt 27,4 Lk 23,41 1 Pt 2,22 1 Jn 2,1 BarabasDievas sapneJėzus nenusidėjęsKristaus kančiamatymasmato Evangelijapersekiojopiloto žmonaponcijaus pilotassapnaisapnassapnas gyvenimassapne pasirodėsapnų aiškinimassapnuotisapnuoti ugnisuimtas Jėzussvajones
Mt 27,20 Bet aukštieji kunigai ir vyresnieji įtikino minią, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,11 Lk 23,18-20 Jn 18,40 Jn 19,15-16 Apd 3,14-15 Apd 14,18-19 Apd 19,23-29 BarabasDievokunigaskunigas tarnasramybes kunigaistissiauri vartaivyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
Mt 27,21 Tada valdytojas jiems tarė: „Kurį iš šių dviejų norite, kad jums paleisčiau?“ Jie šaukė: „Barabą!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti atleisiteBarabasišlaisvinimas
Mt 27,22 Pilotas paklausė: „Ką gi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Kristumi?“ Jie visi rėkė: „Nukryžiuok Jį!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Job 31,31 Ps 22,8-9 Iz 49,7 Iz 53,2-3 Zch 11,8 Mt 1,16 Mt 27,17 Mk 14,55 Mk 15,12-14 Lk 23,20-24 Jn 19,14-15 Apd 13,38
Mt 27,23 Jis klausė: „Ką bloga Jis padarė?“ Bet jie dar garsiau šaukė: „Nukryžiuok Jį!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,18-19 1 Sam 19,3-15 1 Sam 20,31-33 1 Sam 22,14-19 Mt 21,38-39 Apd 7,57 Apd 17,5-7 Apd 21,28-31 Apd 22,22-23 Apd 23,10 Apd 23,12-15
Mt 27,24 Pilotas, pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis tik didėja, paėmė vandens, nusiplovė rankas minios akivaizdoje ir tarė: „Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. Jūs žinokitės!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,4 Ps 26,6 Įst 21,6-8 Mt 26,5 Job 9,30-31 Jer 2,27 Jer 2,35 Mt 27,9 Mt 27,19 Mt 27,54 Jn 19,4 Apd 3,14 2 Kor 5,21 1 Pt 3,18 apsiplovimasatsakingumasAvinėlio kraujudavė vardusdvi rankosesate nuplautJėzaus rankosJėzus nenusidėjęskruvinos rankoskūno rankamano kraujasnusiplauti rankaspareigosponcijaus pilotasprisiekėrankarankasrankų plovimassuimtas Jėzustoksužmušė brolįžudikai
Mt 27,25 Visi žmonės šaukė: „Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir ant mūsų vaikų!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Joz 2,19 Apd 5,28 Iš 20,5 Sk 35,33 Įst 19,10 Įst 19,13 2 Sam 1,16 2 Sam 3,28-29 1 Kar 2,32 2 Kar 24,3-4 Ps 109,12-19 Ez 18,14-32 Ez 22,2-4 Ez 24,7-9 Mt 21,44 Mt 23,30-37 Apd 7,52 1 Tes 2,15-16 Heb 10,28-30 Avinėlio kraujubrangintigrozisjaudintikaukolės kalnaskiekviena dienaKristaus kančialankymasnesantuokinisniekšybėonanaspareigospriešiškassiauri vartaistebuklastikras žydasvarzykitesvelnias žydaivyskupaižydai
Mt 27,26 Tada jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinęs atidavė nukryžiuoti. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Jn 19,1 Iz 53,5 Lk 23,16 Iz 50,6 Mt 20,19 Mk 15,15 Mk 10,34 Lk 18,32-33 Lk 23,24-25 Jn 19,16 1 Pt 2,24 antroji rykštėapgaubtiBarabasBiblijos slėpiniaigarbėlišmintingajamsantuokaišbandymaiJėzaus bausmeJėzus nukryžiavimasKristaus kančiamirties liūdėtipadėti kryžiusponcijaus pilotasunikalumas
Mt 27,27 Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į pretorijų ir surinko aplink jį visą kuopą. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,28 Jn 18,33 Apd 10,1 Apd 23,35 Mk 15,16-20 Jn 18,3 Jn 19,8-9 Apd 27,1 kelius
Mt 27,28 Jie išrengė Jį ir apsiautė raudonu apsiaustu. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,17 Lk 23,11 Jn 19,2-5 geltona spalvagintarasjuoda spalvaketuri raiteliaimėlynas siūlaspilka spalvaraudona spalvaraudonoji jurahttpugninis kalavijas
Mt 27,29 Nupynę erškėčių vainiką, uždėjo Jam ant galvos, o į Jo dešinę įspraudė nendrę. Po to tyčiodamiesi klūpčiojo prieš Jį ir sakė: „Sveikas, žydų karaliau!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 53,3 Mt 20,19 Mk 15,18 Ps 35,15-16 Ps 69,7 Ps 69,19-20 Iz 49,7 Jer 20,7 Mt 26,49 Mt 27,37 Lk 23,36-37 Jn 19,2-3 Heb 12,2-3 apgaubtikarūnamirties liūdėtišaipytisšeimos knygatarp erškėčiųvertybežydų karalius
Mt 27,30 Spjaudydami Jį, stvėrė iš Jo nendrę ir čaižė per galvą. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,67 Mk 15,19 Job 30,8-10 Iz 49,7 Iz 50,6 Iz 52,14 Iz 53,3 Iz 53,7 Mch 5,1 Lk 18,32-33 asmens verteateities pranašystėsgedagyvenimo pasirinkimaikaltė gėdapasibjauretina
Mt 27,31 Pasityčioję iš Jo, jie nusiautė apsiaustą, apvilko Jo paties drabužiais ir išsivedė nukryžiuoti. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 53,7 Sk 15,35 1 Kar 21,10 1 Kar 21,13 Mt 20,19 Mt 21,39 Jn 19,16 Jn 19,27 Apd 7,58 Heb 13,12 kryžių neštinešė kryžiųsuimtas JėzusJėzus karalius
Mt 27,32 Išeidami jie sutiko žmogų iš Kirėnės, vardu Simoną. Tą privertė nešti Jėzaus kryžių. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mk 15,21 Lk 23,26 Apd 2,10 Apd 6,9 Apd 11,20 Apd 13,1 Kun 4,3 Kun 4,12 Kun 4,21 Sk 15,35-36 1 Kar 21,10 1 Kar 21,13 Mt 16,24 Jn 19,17 Apd 7,58 Heb 13,11-12 Dievas padedaerelio sparnaiJėzus karaliusJėzus mirštaJėzus nukryžiavimasJėzus verkiakeršytiKristaus kančiakryžiaus garbinimaskryžiaus keliaskryžių neštikryžiusnadabasnepaniekinkit kryžiausnešė kryžiųnešti kryžiųodos spalvaraupsuotasisSimonas kojosSimonas pasiūlėužjaustivisažinis
Mt 27,33 Atėję į vietą, vadinamą Golgota (tai yra: „Kaukolės vieta“), En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,22-32 Mk 15,34 Jn 19,17-19 Lk 23,44 Jn 19,23-24 Lk 23,27-38 aleksandraJėzaus keliaskaukolės kalnasnešė kryžiųnešti kryžiųnukryžiuotas
Mt 27,34 davė Jam gerti rūgštaus vyno, sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus paragavęs negėrė. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 69,21 Mt 27,48 Mk 15,23 Jn 19,28-30 actasDievas pažvelgėgulbėišbandymaiišgydytiJėzaus nukryžiavimasJėzus ateisJėzus karaliusJėzus nukryžiavimasMesijasper kryžiųprasytojasraganasenasis pasaulisviespats Mesijas
Mt 27,35 Nukryžiavę Jį, pasidalijo Jo drabužius, mesdami burtą, kad išsipildytų, kas buvo per pranašą pasakyta: „Jie dalinosi mano drabužius ir dėl mano apdaro metė burtą“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 22,18 Ps 22,16 Mk 15,24-32 Lk 23,34 Jn 19,23-24 Jn 20,20 Jn 20,25 Jn 20,27 Apd 4,10 BetliejusbučiniaiglobaJėzaus gimsJėzaus kalbaJėzaus nukryžiavimasJėzus nukryžiavimaskaukolėskiekviena dienalankymasletargijalošimasmonetamorkanesantuokinisnukryžiuotasonanaspranašystėpriešiškasstebuklas
Mt 27,36 Ir ten pat susėdę, saugojo Jį. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,54 Mk 15,39 Mk 15,44
Mt 27,37 Viršum Jo galvos jie prisegė užrašytą Jo kaltinimą: „Šitas yra Jėzus, žydų karalius“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,26 Lk 23,38 Jn 19,19-22 išbandymaiJėzus galvaJėzus karaliusJėzus mirštaJudo bučinyskalėjimaikryžių neštinelaiminganešė kryžiųnukryžiuotasturtingas jaunuolisunikalumasvelykosžydų karalius
Mt 27,38 Kartu su Juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 53,12 Mt 27,44 Mk 15,27 Lk 22,37 Lk 23,32-33 Lk 23,39-43 Jn 19,18 Jn 19,31-35 BetliejusišbandymaiJėzaus bausmeJėzaus gimsJėzaus gundymaiJėzaus kalbakaltinimasMesijasplėšimasraupsuotasisunikalumasviespats Mesijasžavėtis
Mt 27,39 Einantys pro šalį užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 109,25 Rd 1,12 Job 16,4 Ps 22,6-7 Ps 22,17 Ps 31,11-13 Ps 35,15-21 Ps 69,7-12 Ps 69,20 Ps 109,2 Rd 2,15-17 Mk 15,29-30 Lk 23,35-39 1 Pt 2,22-24 Jėzaus gundymaikaukolės kalnaskiparisaitris dienas
Mt 27,40 ir sakydami: „Še Tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas atstatai; išgelbėk save! Jei esi Dievo Sūnus, nuženk nuo kryžiaus!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 26,61 Mt 4,3 Mt 4,6 Pr 37,19-20 Mt 16,4 Mt 26,63-64 Mt 27,42 Mt 27,54 Lk 14,29-30 Lk 16,31 Jn 2,19-22 Apr 11,10 Jonos ženklaskryžiaus garbinimaskryžių neštikryžiuslenkasnauja savaitenepaniekinkit kryžiaustrečią dienątrečiąją dienątris dienasvežimaižalias medis
Mt 27,41 Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su Rašto žinovais ir vyresniaisiais, kalbėdami: En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Job 13,9 Ps 22,12-13 Ps 35,26 Iz 28,22 Iz 49,7 Zch 11,8 Mk 15,31-32 Lk 18,32 Lk 22,52 Lk 23,35 didysis penktadienisšaipytis
Mt 27,42 „Kitus išgelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu Jis Izraelio karalius, tenužengia dabar nuo kryžiaus, ir mes Juo tikėsime. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Jn 1,49 Mt 27,37 Jn 12,13 Mt 2,2 Lk 19,38 Jn 9,24 Jn 12,47 Apd 4,14 Jėzus karaliuskryžiaus garbinimaskryžių neštikryžiuslenkasnepaniekinkit kryžiaustiki manimixxi amžiusdvasingumas
Mt 27,43 Jis pasitikėjo Dievu, tad teišvaduoja Tas dabar Jį, jeigu Jam Jo reikia, nes Jis sakė: ‘Aš Dievo Sūnus’“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 22,8 Ps 3,2 Ps 14,6 Ps 42,10 Ps 71,11 Iz 36,15 Iz 36,18 Iz 37,10 Mt 27,40 Jn 3,16-17 Jn 5,17-25 Jn 10,30 Jn 10,36 Jn 19,7 sūnaus santykiaiviengimis sūnus
Mt 27,44 Taip pat Jį užgauliojo ir kartu nukryžiuoti plėšikai. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Job 30,7-9 Ps 35,15 Mt 27,38 Mk 15,32 Lk 23,39-43 Jėzaus gundymaiJėzus karaliuskaip vagisraupsuotasis
Mt 27,45 Nuo šeštos iki devintos valandos visą kraštą gaubė tamsa. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Am 8,9 Mk 15,33-34 Lk 23,44-45 Iz 50,3 Mk 15,25 Apr 8,12 Apr 9,2 astronomijaemigruotiJėzus mirėmarųmėlyna saulėnuodėmės tamsaslepiasi tamsoješeštojitamsatamsos kunigaikštistamsos vaikaitamsus miškas
Mt 27,46 O apie devintą valandą Jėzus sušuko garsiu balsu: „Elí, Elí, lemá sabachtáni?“, tai reiškia: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 22,1 Ps 71,11 Heb 5,7 Iz 53,10 Rd 1,12 Mk 15,34 Lk 23,46 Jn 19,28-30 actasapleidimasatsiprašaumarųpakojisryžtingumas
Mt 27,47 Kai kurie iš ten stovėjusiųjų, tai išgirdę, sakė: „Jis šaukiasi Elijo“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mal 4,5 Mt 11,14 Mk 15,35-36
Mt 27,48 Ir tuoj vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją rūgštaus vyno, užmovė ant nendrės ir padavė Jam gerti. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 69,21 Mt 27,34 Lk 23,36 Jn 19,29-30 balta lelijaJėzaus nukryžiavimasJėzus nukryžiavimasnukryžiuotasvynuogyno darbininkai
Mt 27,49 Kiti kalbėjo: „Liaukis! Pažiūrėsim, ar ateis Elijas Jo išgelbėti“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti kalne
Mt 27,50 Tada Jėzus, dar kartą sušukęs garsiu balsu, atidavė dvasią. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Jn 19,30 Mk 15,37 Lk 23,46 Ps 22,14-15 Iz 53,9-12 Dan 9,26 Mt 20,28 Jn 10,11 Jn 10,15 Heb 2,14 Heb 9,14 artimuosiusaušrabausmė mirtisDievas vardasdovanasdvasia kūnasgraužtisJėzus mirėJėzus nukryžiavimasJėzus verkiamirusiųjų pasaulisnevaisinga moterisnugalėjau pasaulįnušluostė Jėzųpasaulio kunigaikštispo mirtiessena sielasielomis žmogussielos inkarasšventas vyrastrečiąją dienątrimitaivyras mirėJėzus karalius
Mt 27,51 Ir štai šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios, ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė skeldėti. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,38 Iš 26,31-37 2 Krn 3,14 Mt 27,54 Lk 23,45 Iš 40,21 Kun 16,2 Kun 16,12-15 Kun 21,23 Ps 18,7 Ps 18,15 Iz 25,7 Mch 1,3-4 Nah 1,3-5 Hab 3,10 Hab 3,13 Mt 28,2 Ef 2,13-18 Heb 6,19 Heb 9,3 Heb 10,19-22 Heb 12,25-27 Apr 11,13 Apr 11,19 Dievo šventyklagaubtasJėzaus gundymaiJėzaus keliasJėzus Izraelyjekarališka kunigijakastruotikaukolės kalnaskrevetėKristaus kančianauja žemėnevalgykite kraujoosanapadangtės statybapasiuntinybėsiauri vartaisielos inkarasšventykla pamataszombiaižemės drebėjimai
Mt 27,52 Atsidarė kapai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 15,20 1 Tes 4,14 Iz 25,8 Iz 26,19 Dan 12,2 Oz 13,14 Jn 5,25-29 Apd 7,60 1 Kor 11,30 1 Kor 15,51 1 Tes 5,10 antrasis prisikėlimasatgaivinimasatverk akisbūti vienadvasių atskyrimasheberasįvykiuikūnas dvasiaLozoriusmiegasmirti nereikėsmirties geluonisnemirtinga sielapalaiminta sielapomirtinisprisikėlęsprisikėlimas visųsiela kančiasiela kunešventųjųužmigusi sielažmogaus kūnasžmogaus sielažmogus mirtis
Mt 27,53 Išėję iš kapų po Jo prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 4,5 Iz 48,2 Dan 9,24 Apr 11,2 Apr 21,2 Apr 22,19 Neh 11,1 aleksandrabažnyčios prisikėlimaserodasJėzus mirėkastruotimirti nereikėsmirusiųjų prisikėlimasprisikėlimas visųsiauri vartai
Mt 27,54 Šimtininkas ir kiti su juo saugojantys Jėzų, pamatę žemės drebėjimą ir visa, kas dėjosi, labai išsigando ir sakė: „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,36 Mt 27,43 Mk 15,39 2 Kar 1,13-14 Mt 4,3 Mt 8,5 Mt 26,63 Mt 27,40 Lk 22,70 Lk 23,47-49 Jn 19,7 Apd 2,37 Apd 10,1 Apd 16,29-30 Apd 21,32 Apd 23,17 Apd 23,23 Apd 27,1 Apd 27,43 Rom 1,4 Apr 11,13 Jėzaus keliasNainasžemės drebėjimaižmonės Kristų
Mt 27,55 Tenai buvo daug moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jos sekė paskui Jėzų nuo Galilėjos, Jam tarnaudamos. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Lk 8,2-3 Lk 23,27-28 Lk 23,48-49 Jn 19,25-27 apie moterįašaros plaukaiGalilėjos ežerasgarbingas žmogusmagdalietėMarija magdalietėMarijos išvaizdamoterys valdysmoterųpasitik viešpačiuTiberiados ežeras
Mt 27,56 Tarp jų buvo Marija Magdalietė, Jokūbo ir Jozės motina Marija ir Zebediejaus sūnų motina. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Jn 19,25 Mt 28,1 Mk 15,47-1 Mk 16,9 Mt 13,55 Mt 27,61 Lk 24,10 Jn 20,1 Jn 20,18 Mt 20,20-21 Mk 15,40-41 broliai seserysDievo motinagyvenimas MarijaIzraelio dukraJėzaus broliaiJėzaus motinaJėzaus seserysJokūbo laiškasJuozapas MarijamagdalietėMarijaMarija JėzusMarija laukiasiMarija magdalietėMarijos garbėMarijos gimimasMarijos išvaizdaMarijos maldosMarijos skausmasmoksinyspažadas Marijaišventa Marija
Mt 27,57 Vakarui atėjus, atvyko vienas turtingas žmogus iš Arimatėjos, vardu Juozapas, kuris irgi buvo tapęs Jėzaus mokiniu. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Jn 19,38-42 1 Sam 1,1 1 Sam 7,17 Mk 15,42-47 Lk 23,50-56 kapas tuščiassidabras auksas
Mt 27,58 Jis nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė kūną atiduoti. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,44-46 Lk 23,52-53 Kristaus kūnasponcijaus pilotas
Mt 27,59 Juozapas paėmė kūną, įvyniojo į švarią drobulę En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti bičiulystėepitafijaJėzaus laidojimasnusimetė
Mt 27,60 ir paguldė savo naujame kape, kurį buvo išsikaldinęs uoloje. Užritęs didelį akmenį ant kapo angos, nuėjo. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,66 Mt 28,2 Iz 53,9 Mk 16,3-4 Lk 24,2 Jn 20,1 akmenimisakmenisJėzaus laidojimasjis prisikėlėkapas tuščiaslaidojimaspaminklusvandens akmenys
Mt 27,61 Ten buvo Marija Magdalietė ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 27,56 Mt 28,1 gyvenimas MarijaJėzaus broliaikapas tuščiasmagdalietėMarijaMarija laukiasiMarija magdalietėMarijos garbėMarijos gimimasMarijos išvaizdaMarijos maldosMarijos skausmasmoksinysšventa Marija
Mt 27,62 Kitą dieną, po Prisirengimo dienos, susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,42 Jn 19,14 Jn 19,42 Ps 2,1-6 Mt 26,17 Mt 27,1-2 Lk 23,54-56 Jn 19,31 Apd 4,27-28 fariziejaiJėzus miegojoJėzus prisikeleJonos ženklaspenktadienissabatasKristaus prisikėlimas
Mt 27,63 ir kalbėjo: „Valdove, mes prisimename, jog tas suvedžiotojas, dar gyvas būdamas, sakė: ‘Po trijų dienų prisikelsiu’. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 16,21 Mt 17,23 Mt 20,19 Mk 8,31 Mk 10,34 Lk 9,22 Lk 18,33 Mt 26,61 Lk 24,6-7 Jn 2,19 Jn 7,12 Lk 23,2 Jn 7,47 2 Kor 6,8 didysis penktadienisJėzaus kūnasJėzus prisikelimaJonos ženklaskapas tuščiaskodėl melstispenktadienisskaidrutrečiąją dienątris dienas
Mt 27,64 Įsakyk tad saugoti kapą iki trečios dienos, kad kartais nakčia atėję Jo mokiniai nepavogtų Jo ir nepaskelbtų žmonėms: ‘Jis prisikėlė iš numirusių’. Pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 28,13 Mt 12,45 Jėzaus prisikėlimasJėzus prisikelimaJonos ženklaskapas tuščiasnauja savaitetrečią dienątrečiąją dienątris dienas
Mt 27,65 Pilotas jiems atsakė: „Štai jums sargyba – eikite ir saugokite, kaip išmanote“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 76,10 Pat 21,30 Mt 27,66 Mt 28,11-15
Mt 27,66 Jie nuėjo, pastatė prie kapo sargybą ir paženklino antspaudu akmenį. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Dan 6,17 Mt 27,60 Mt 28,2 Mt 28,11 2 Tim 2,19 Jėzaus laidojimaskapas tuščiaslaidojimasnauja savaite

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį