Biblijos vartai

Atversta Neh 4,1-23 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 23.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Sanbalatas, išgirdęs, kad statoma siena, labai pyko ir tyčiojosi iš žydų, kalbėdamas su savo broliais ir Samarijos kariuomene: „Ką tie bejėgiai žydai daro? Sanbalatas, Tobija, arabai, amonitai ir ašdodiečiai, išgirdę, kad Jeruzalės sienos atstatomos ir spragos užtaisomos, labai supyko ir nutarė kartu kovoti prieš Jeruzalę bei trukdyti darbą. Nuo tos dienos pusė mano tarnų dirbo darbą, o kita pusė ėjo sargybą, apsiginklavę ietimis, skydais, lankais ir šarvais; vyresnieji buvo sustoję už visų žydų.

Neh 4,1 Sanbalatas, išgirdęs, kad statoma siena, labai pyko ir tyčiojosi iš žydų, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 2,10 Neh 2,19 Ezr 4,1-5 Ps 35,15-16 Ps 44,13-14 Mt 27,29 Apd 5,17 Heb 11,36 bendruomenė gyvenimasšaipytis
Neh 4,2 kalbėdamas su savo broliais ir Samarijos kariuomene: „Ką tie bejėgiai žydai daro? Bene jie Jeruzalę atstatys? Ar jie aukos? Ar jie užbaigs darbą vieną dieną? Ar jie iš sudegusių griuvėsių padarys tinkamus statybai akmenis?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 4,9-10 Neh 4,10 1 Sam 14,11-12 1 Sam 17,43-44 Neh 12,27 Neh 12,43 Ez 37,3-13 Hab 3,2 Zch 12,8 1 Kor 1,27 gerasis samarietis
Neh 4,3 O amonitas Tobija, stovėdamas šalia jo, sakė: „Tegul stato! Kai lapė užlips, sugrius jų akmeninė siena“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 2,10 1 Kar 20,10 1 Kar 20,18 2 Kar 18,23 Neh 2,19 Neh 6,1 Rd 5,18 akmenimisakmenisapie vynuogeslapė
Neh 4,4 Dieve, ar girdi, kaip mes esame niekinami? Nukreipk jų priekaištus ant jų galvų, atiduok juos į priešų nelaisvę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 79,12 Ps 123,3-4 1 Sam 17,26 Pat 3,34 Oz 12,14
Neh 4,5 Neatleisk jiems nuodėmių ir nepamiršk jų nusikaltimų, nes jie įžeidė dirbančius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 18,23 Ps 109,14 Ps 51,1 Ps 69,27-28 Ps 51,9 Ps 59,5-13 Iz 36,11-12 Iz 43,25 Iz 44,22 2 Tim 4,14
Neh 4,6 Mes statėme sieną ir pusę jos jau pastatėme, nes žmonės noriai dirbo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 29,3 1 Krn 29,14 1 Krn 29,17-18 2 Krn 29,36 Neh 6,15 Ps 110,3 2 Kor 8,16-17 Fil 2,13 Heb 13,21 atgimimasbendradarbiavimasdarbštumasdidikaigrupesjubiliejaus metaisunkus darbas
Neh 4,7 Sanbalatas, Tobija, arabai, amonitai ir ašdodiečiai, išgirdę, kad Jeruzalės sienos atstatomos ir spragos užtaisomos, labai supyko En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 2,10 Neh 4,1 Pr 3,15 Ts 10,7-18 Ts 11,12-40 1 Sam 5,1-2 1 Sam 11,2 2 Sam 10,1-5 2 Kar 24,2 2 Krn 20,1 2 Krn 26,6-8 Ezr 4,4-16 Ezr 5,8 Neh 2,19 Neh 13,23-24 Jer 25,20 Ez 25,3-7 Am 1,8 Am 1,13 Am 3,9 Zch 9,5-6 Apd 4,17-18 Apd 5,33 Apr 12,12-13 Apr 12,17 bendruomenė gyvenimas
Neh 4,8 ir nutarė kartu kovoti prieš Jeruzalę bei trukdyti darbą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 83,3-11 Ps 2,1-3 Iz 8,9-10 Jer 20,10 Apd 23,12-13
Neh 4,9 Mes meldėme Dievą ir pastatėme sargybinius budėti dieną ir naktį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 4,11 Pr 32,9-12 Pr 32,28 2 Kar 19,14-19 Ps 50,15 Ps 55,16-22 Mt 26,41 Lk 6,11-12 Lk 21,36 Apd 4,24-30 1 Pt 5,8 sargas
Neh 4,10 Judas sakė: „Nešikų jėgos senka, o griuvėsių dar daug. Mes neįstengsime atstatyti sienų“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 13,31 Sk 32,9 2 Krn 2,18 Ps 11,1-2 Ez 29,18 Ag 1,2
Neh 4,11 O mūsų priešai kalbėjo: „Jie nesužinos ir nepastebės mūsų, kai mes, atsiradę tarp jų, išžudysime juos ir sustabdysime darbą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 20,29-48 2 Sam 17,2 Ps 56,6 Iz 47,11 Apd 23,12 Apd 23,21 1 Tes 5,2 gesinti
Neh 4,12 Jų kaimynystėje gyveną žydai ateidavo ir dešimt kartų sakė mums, kad jie ateis iš visų pusių prieš mus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 31,7 Pr 31,41 Sk 14,22 Job 19,3
Neh 4,13 Žemesnėse ir atvirose vietose už sienos aš pastačiau žmones, ginkluotus kardais, ietimis ir lankais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 4,17-18 Pr 32,13-20 2 Krn 32,2-8 Ps 112,5 Gg 3,7-8 Mt 10,16 1 Kor 14,20 Ef 6,11-20
Neh 4,14 Apžiūrėjęs tariau kilmingiesiems, viršininkams ir visiems žmonėms: „Nebijokite jų! Atsiminkite Viešpatį, didingą ir baisų, ir kovokite už savo brolius, sūnus, dukteris, žmonas ir savo namus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,9 2 Sam 10,12 Įst 1,29-30 Įst 10,17 Neh 1,5 Įst 1,21 Įst 20,3-4 Joz 1,9 2 Krn 20,15-17 2 Krn 32,7 Job 37,22 Ps 20,7 Ps 27,1 Ps 46,11 Ps 65,5 Ps 66,3 Ps 66,5 Ps 77,10-20 Ps 143,5 Iz 41,10-14 Iz 51,12-13 Iz 63,11-13 Iz 64,1-3 Nah 1,2-7 Mt 10,28 Heb 12,20-21 Heb 12,28-29 Heb 13,6 atsiprašauaukštieji kunigaibijojaubroliusdidikaiginklaigyventi kilniaimatyti Dievąnehemijo maldanesutarimaisamariečiaišeima
Neh 4,15 Mūsų priešai išgirdo, kad tai mums žinoma, ir Dievas pavertė niekais jų planus; o mes visi grįžome prie statybos, kiekvienas prie savo darbo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 17,14 2 Sam 15,31 Job 5,12-13 Ps 33,10-11 Pat 21,30 Iz 8,10 Iz 44,25 Rd 3,37-38 Mk 13,34 Rom 12,11 1 Kor 3,19-20 1 Tes 4,11
Neh 4,16 Nuo tos dienos pusė mano tarnų dirbo darbą, o kita pusė ėjo sargybą, apsiginklavę ietimis, skydais, lankais ir šarvais; vyresnieji buvo sustoję už visų žydų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 4,23 Neh 5,15-16 Ps 101,6
Neh 4,17 Tie, kurie statė sieną, taip pat ir naštų nešėjai buvo ginkluoti; viena ranka dirbo, o kitoje rankoje laikė ginklą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 9,25 1 Kor 9,12 1 Kor 16,9 1 Kor 16,13 2 Kor 6,7 Ef 6,11-20 Fil 1,28 2 Tim 2,3 2 Tim 4,7 naštaDievo gynybagintiišsilaisvintikariuomenė
Neh 4,18 Kiekvienas darbininkas nešiojo prisijuosęs kardą, o trimitininkas stovėjo šalia manęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 10,9 2 Krn 13,12-17 kalavijopirmas trimitaspraryti kardąsaugumassuskambejo trimitastrimitastrimitui
Neh 4,19 Aš pranešiau kilmingiesiems, viršininkams ir visiems žmonėms: „Darbas yra didelis ir platus. Mes pasiskirstę ant sienos toli vienas nuo kito. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Neh 4,20 Išgirdę trimito garsą, tuojau susirinkite prie mūsų. Mūsų Dievas kariaus už mus!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,14 Įst 1,30 Įst 20,4 Iš 14,25 Įst 3,22 Joz 23,10 Zch 14,3 gyvenimo kovoskovoti
Neh 4,21 Taip mes dirbome, o pusė iš jų laikė rankose ietį nuo aušros iki sutemų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kor 15,10 1 Kor 15,58 Gal 6,9 Kol 1,29 žvaigždės
Neh 4,22 Tuo metu aš įsakiau žmonėms: „Kiekvienas su savo tarnu tegul nakvoja Jeruzalėje, kad naktį jie eitų sargybą, o dieną dirbtų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 11,1-2
Neh 4,23 Nei aš pats, nei mano broliai, nei mano tarnai, nei sargybiniai, lydėję mane, nenusivilkdavo savo drabužių; nusivilkdavo kiekvienas tik tada, kai reikėdavo apsiprausti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 5,11 Ts 9,48 Neh 5,16 Neh 7,2 1 Kor 15,10

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį