Biblijos vartai

Atversta PS33,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Psalmės

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tegul bijo Viešpaties visa žemė, tegul garbina Jį visi pasaulio gyventojai! Štai Viešpaties akis stebi tuos, kurie Jo bijo, kurie laukia Jo gailestingumo, kad išgelbėtų nuo mirties jų sielą ir bado metu išlaikytų gyvus. Mūsų siela laukia Viešpaties – Jis mūsų pagalba ir skydas.

Ps 33,1 Džiūgaukite, teisieji, Viešpatyje, doriesiems tinka gyriaus giesmė. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 32,11 Ps 147,1 Fil 4,4 Ps 50,14-16 Ps 78,36-37 Ps 97,12 Ps 118,15 Ps 135,3 Pat 15,8 Rom 3,10 Rom 5,19 1 Kor 1,30-31 aleliujapamokymas
Ps 33,2 Girkite Viešpatį arfomis, giedokite Jam, pritardami dešimčiastygiu psalteriu! En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 144,9 Ps 92,3 Iš 15,20 2 Sam 6,5 1 Krn 15,16 1 Krn 15,28 1 Krn 25,3 1 Krn 25,6 Ps 71,22 Ps 81,2-3 Ps 98,4-5 Ps 149,3 Ps 150,3-6 Apr 5,8 Apr 14,2 apstu nuodemėsarfadainavimasgiedokite giesmesgiedokite Viešpačiuiinstrumentaiistirkavimasjoachimaslinksma širdisskambantis cimbolaisokisšokis
Ps 33,3 Giedokite Jam naują giesmę, grokite meistriškai su džiaugsmo šūksniais. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 96,1 Iz 42,10 Ps 98,1 Ps 144,9 Apr 5,9 1 Krn 13,8 1 Krn 15,22 1 Krn 25,7 2 Krn 34,12 Ps 40,3 Ps 149,1 Ef 5,19 Kol 3,16 Apr 14,3 apstu nuodemėsdainadainavimasdovydas šokodžiaugsmingadžiūgaukitegarbintigarsiai skelbkitegiedosiuinstrumentaiistirkavimasjoachimaslinksma širdislinksmai aukotimeškzmušti būgnumušti būgnusnaują giesmęritinįrokenrolasšlovinimasšlovink
Ps 33,4 Teisingas yra Viešpaties žodis ir visi Jo darbai atlikti tiesoje. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 19,8 Ps 119,75 Pr 24,27 Įst 32,4 Ps 12,6 Ps 25,10 Ps 36,5-6 Ps 85,10-11 Ps 96,13 Ps 119,128 Pat 30,5 Dan 4,37 Mch 2,7 Jn 14,6 Rom 7,12 Rom 15,8-9 Tit 1,2 Dievas ištikimasDievo ištikimybėDievo ištikimiejidievo žodžiaidorumądviašmenis kalavijasinvalidasjėzus tiesakalbėti tiesąkitamintiskontekstaspalikuonių išgelbėjimaspatikimumaspažinti tiesątiesos pazinimoViešpaties ištikimybė
Ps 33,5 Jis mėgsta teisumą ir teisingumą. Viešpaties gerumo yra pilna žemė. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 11,7 Ps 119,64 Ps 45,7 Ps 99,4 Ps 104,24 Ps 145,15-16 Mt 5,45 Apd 14,17 Heb 1,9 Apr 15,3-4 aukštinabegalinio gerumoDievasDievo grožisganyklaJėzus neteisekaip nuostabiaimeilė gamtaineteisybėpalikti juosteisybėteisybe ieskojimasteisimateisingas teismasteisingumasteisingumas tiesateisingumo raištisteisingumo svarstyklesViešpaties gerumasžemės centrasžemės pakraščių
Ps 33,6 Viešpaties žodžiu sukurti dangūs, Jo burnos kvapu – visa jų kareivija. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Heb 11,3 Pr 2,1 Job 26,13 Ps 104,30 2 Pt 3,5 Pr 1,1 Pr 1,6 Pr 2,7 Pr 6,7 Įst 4,19 Job 33,4 Ps 33,9 Ps 148,1-5 Jer 8,2 Jn 1,1-3 Jn 20,22 Rom 1,25 apribojimasDangusdauginti maistąDievo kurinijakitatikiaikūrybiškumaspalaiminta savaitėpiktžodžiavimo dvasiasaulė sukurtasimionassulaikytoszmogaus sukurimasžemės kilmėžvaigždės
Ps 33,7 Tartum į indą Jis jūrų vandenis surinko, į sandėlius uždarė gelmes. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 15,8 Joz 3,16 Joz 3,13 Pr 1,9-10 Job 26,10 Job 38,8-11 Ps 78,13 Ps 104,6-9 Pat 8,29 Jer 5,22 Hab 3,15 Dievo kurinijasaulė sukurtaseptintas Dangusviespats galingasžemės formažemės kilmė
Ps 33,8 Tegul bijo Viešpaties visa žemė, tegul garbina Jį visi pasaulio gyventojai! En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 22,27 Ps 67,7 Ps 76,7 Ps 96,9-10 Jer 10,7-12 Dan 6,25-26 Heb 12,29 Apr 14,6-7 Apr 15,4 bijokite DievoDievo baimėDievo bijokiteDievobaimingumasviespaties baimėViešpaties baimė
Ps 33,9 Jis tarė – ir įvyko; Jis įsakė – ir atsirado. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 1,3 Ps 148,5-6 Ps 33,6 Ps 119,90-91 Kol 1,16-17 Heb 1,3 Heb 11,3 Apr 4,11 Ps 93,5 alkana širdisapribojimasDievas nesukūrėjūros bangoskurti geripalaiminta savaitėprieštaravo Mozeisimionasvisata
Ps 33,10 Viešpats paverčia niekais pagonių sumanymą, suardo tautų planus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 19,3 2 Sam 15,34 2 Sam 17,14 Iš 1,10-12 2 Sam 15,31 2 Sam 17,23 Job 5,12-13 Ps 2,1-4 Ps 9,15 Ps 21,11 Ps 140,8 Pat 21,30 Iz 7,5-7 Iz 8,9-10 Iz 19,11-14 Iz 44,23 Iz 44,25 pasaulio sunaikinimasplanavimasDievo planas
Ps 33,11 Viešpaties sumanymas lieka per amžius, Jo širdies mintys per kartų kartas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pat 19,21 Job 23,13 Ps 92,5 Iz 46,10 Ez 38,10-23 Iz 14,24 Iz 14,27 Iz 55,8-9 Jer 29,11 Rd 3,37 Dan 4,37 Mch 4,12 Apd 4,27-28 Apd 15,18 Ef 1,11 amžina meilėdarnaDievas ištikimasDievo planaiDievo planasDievo suverenumasDievo tikslasišmanymasišsirinkaunekintantis Dievaspasirinkimo laisvepažinimaspjautiplanavimasrinkitės gyvenimąsenas tėvas
Ps 33,12 Palaiminta tauta, kurios Dievas yra Viešpats, tauta, kurią Jis išsirinko savo nuosavybe! En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 144,15 Įst 33,29 Ps 28,9 Ps 65,4 Iš 19,5-6 Įst 7,6-8 Ps 135,4 Ps 147,19-20 Jer 10,16 Jn 15,16 Ef 1,4 Tit 2,14 1 Pt 2,9 palaimintas ateinantiste palaimina
Ps 33,13 Iš dangaus žvelgia Viešpats ir stebi visą žmoniją. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Job 28,24 Ps 11,4 Ps 14,2 Pr 6,12 2 Krn 16,9 Ps 53,2 Ps 102,19 Pat 15,3 Jer 23,23-24 Rd 3,50 Heb 4,13 Dievo dabarmolio indas
Ps 33,14 Iš savo gyvenamos vietos Jis žiūri į visus žemės gyventojus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 8,39 1 Kar 8,27 1 Kar 8,30 1 Kar 8,43 Ps 123,1 Iz 57,15 Iz 66,1 Lk 11,2 1 Tim 6,16 molio indasplunksna
Ps 33,15 Jis kiekvieno širdį sutvėrė ir stebi visus jų darbus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Jer 32,19 Job 10,8 Job 11,11 Job 34,21-22 Ps 44,21 Pat 22,2 Pat 24,12 Pat 27,19 Mok 7,29 Iz 64,8 Oz 7,2 Apd 17,26 1 Kor 4,5 Viešpats nukreipiai
Ps 33,16 Ne kariuomenės gausumas karalių išgelbsti, karžygys neišsilaisvina didele jėga. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,17-18 Iš 14,28 Joz 11,4-8 Joz 14,12 Ts 7,2 Ts 7,12-25 1 Sam 14,8-16 1 Sam 17,4 1 Sam 17,45-49 2 Sam 21,16-22 1 Kar 20,10 1 Kar 20,27-29 2 Krn 14,9-13 2 Krn 20,12 2 Krn 20,23 2 Krn 32,8-9 2 Krn 32,21 Ps 44,3 Ps 44,6-7 Jer 9,23 didikaipasitikėjimą
Ps 33,17 Žirgas nepadės ir neišgelbės savo stiprumu. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 20,7 Pat 21,31 Ps 147,10 Ts 4,15 2 Kar 7,6-7 Job 39,19-25 Mok 9,11 Iz 30,16 Oz 14,3 arkliaikaro vežimai
Ps 33,18 Štai Viešpaties akis stebi tuos, kurie Jo bijo, kurie laukia Jo gailestingumo, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Job 36,7 Ps 147,11 1 Pt 3,12 Ps 13,5 Ps 34,15-20 Ps 52,8 Rom 4,4-8 Heb 6,18 akysakis neregėjoaš viliuosibažnycios akysilgesysmano mokiniaipatikimumasprisikėlimo viltishttpšunys trupiniustikėjimas viltisturėk viltįviespaties baimėviešaiViešpaties baimėviltiesviltisviltis mirusiemsvyskupas tebųna
Ps 33,19 kad išgelbėtų nuo mirties jų sielą ir bado metu išlaikytų gyvus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 37,19 Job 5,19-22 Ps 37,3 Ps 91,3-7 Ps 91,10 Pat 10,3 Iz 33,16 Mt 6,31-33 Jn 10,28 Jn 10,30 Apd 12,11 aš stoviu
Ps 33,20 Mūsų siela laukia Viešpaties – Jis mūsų pagalba ir skydas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Krn 5,20 Ps 27,14 Ps 62,1-2 Ps 62,5-6 Ps 115,9-12 Ps 130,5-6 Ps 144,1-2 Iz 8,17 Iz 40,31 auksinis skydasbaisus laukimasbelaukiant ViešpatiesDievas neapviliaKristaus laukimaslaukia sunulaukimaslauktimoteris vyrasmoters sėklanėščiapalauktrokštutroškimasugnines strelesugninis kalavijasViešpaties pagalbosViešpats gerasvilties
Ps 33,21 Juo džiaugsis mūsų širdis, nes Jo šventuoju vardu mes pasitikėjome. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Zch 10,7 Jn 16,22 Ps 13,5 Ps 28,7 1 Krn 16,10 1 Krn 16,35 Ps 30,10-12 Ps 32,10-11 Iz 25,9 Lk 1,47-50 Apr 4,8 apie džiaugsmądėkingidėl džiaugsmoDvasios dziaugsmasdžiaugsmasdžiaugsmas įstatymudžiaugsmas Viešpatyjepasitikėjimassu džiaugsmu
Ps 33,22 Viešpatie, tebūna Tavo gailestingumas mums, nes mes viliamės Tavimi. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 9,29 Ps 5,11-12 Ps 13,5 Ps 32,10 Ps 119,49 Ps 119,76 aš viliuosiBiblija meilėDievas neapviliailgesyspasitiki viespaciuskaistina savetikėjimas viltisturėk viltįviltiesviltisviltis mirusiems

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį