Biblijos vartai

Atversta PS35,7-37 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jie išsižioję rėkia: „Taip, taip, mes matėme tai savo akimis!“ Viešpatie, Tu tai matei – netylėk! Viešpatie, mano Dieve, teisk mane, vadovaudamasis savo teisumu, neleisk jiems džiaugtis dėl manęs. To mes ir siekėme!“ Tenesako: „Mes jį prarijome!“ Tesusigėsta ir teparausta visi, kurie džiaugiasi mano nelaime.

Ps 35,7 Be priežasties jie slaptai man spendė pinkles, iškasė duobę mano sielai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 18,8 Ps 9,15 Ps 140,5 Ps 7,3-5 Ps 25,3 Ps 64,4 Ps 69,4 Ps 119,85 Jn 15,25 kasa duobę
Ps 35,8 Tegul jie netikėtai žūva, tegul jie patys įkliūva į paspęstas pinkles, teįkrinta į pražūtį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Tes 5,3 1 Sam 18,17 1 Sam 31,2-4 2 Sam 17,2-4 2 Sam 17,23 2 Sam 18,14-15 Est 7,10 Ps 7,15-16 Ps 9,15 Ps 57,6 Ps 64,7 Ps 73,18-20 Ps 141,9-10 Pat 5,22 Pat 29,1 Iz 47,11 Mt 27,3-5 Lk 21,34 iš nebūtieskasa duobę
Ps 35,9 Mano siela džiaugsis Viešpačiu, džiūgaus dėl Jo pagalbos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 61,10 Ps 13,5 1 Sam 2,1 Ps 9,14 Ps 21,1 Ps 33,21 Ps 48,11 Ps 58,10-11 Ps 68,1-3 Hab 3,18 Lk 1,46-47 Gal 5,22 Fil 3,1-3 apie džiaugsmąDvasios dziaugsmasdžiaukitės išgelbėjimu
Ps 35,10 Visi mano kaulai šauks: „Viešpatie, kas yra Tau lygus? Kas išlaisvina silpnąjį iš stipresnio už jį, vargšą iš plėšiko?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,11 Ps 18,17 Ps 51,8 Ps 86,8 Ps 71,19 Job 5,15-16 Job 33,19-25 Ps 10,14 Ps 22,14 Ps 22,24 Ps 32,3 Ps 34,6 Ps 34,20 Ps 37,14 Ps 38,3 Ps 69,33 Ps 89,6-8 Ps 102,3 Ps 102,17-20 Ps 109,31 Ps 140,12 Pat 22,22-23 Iz 40,18 Iz 40,25 Jer 10,7 benamystėDievo širdisEvangelija vargsamsplėšti, žudytipolicijapolitikaskurdasskurdžios aukosvarginga tarnystėvargsasvargšai
Ps 35,11 Pakilo klastingi liudytojai, kaltino mane tuo, kuo aš nenusikaltau. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 27,12 1 Sam 24,9 1 Sam 25,10 Mt 26,59-60 Apd 6,13 Apd 24,5-6 Apd 24,12-13 actasapkulėateities pranašystėsblogi draugaievoliucijaklausimaiMesijasmokslastyrimai
Ps 35,12 Jie atlygino man piktu už gera, apiplėšdami mano sielą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jn 10,32 Ps 38,20 Jer 18,20 1 Sam 19,4-5 1 Sam 19,15 1 Sam 20,31-33 1 Sam 22,13-14 Ps 109,3-5 Pat 17,13 Lk 23,21-23
Ps 35,13 Jiems sergant, ašutine vilkėjau; žeminau savo sielą pasninku, palenkęs galvą meldžiausi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 30,25 Ps 69,10-11 Mt 10,13 Lk 10,6 Kun 16,29 Kun 16,31 1 Kar 21,27-29 Iz 58,3 Iz 58,5 Mt 5,44 Mt 9,14-15 Rom 12,14-15 dienu pasninkasDvasinė stiprybėDvasinės disciplinosdvasinis rūpestisįeitinetektispasninkaspasninkas danieliauspasninkas maldapasninkuosepuošimasissiela nemirtingaskysčiai
Ps 35,14 Elgiausi, lyg jie būtų man draugai ar broliai. Vaikščiojau nusiminęs, tartum gedėdamas motinos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,67 2 Sam 1,11-12 2 Sam 1,17-27 Ps 38,6 Lk 19,41-42
Ps 35,15 Bet kai aš susvyravau, jie džiaugėsi ir susibūrė prieš mane; puolėjai susibūrė prieš mane man nežinant ir drasko mane be paliovos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 7,2 Job 16,9 Job 30,1-12 Job 31,29 Ps 22,16 Ps 35,8 Ps 35,25-26 Ps 38,17 Ps 41,8 Ps 57,4 Ps 69,12 Ps 71,10-11 Pat 17,5 Pat 24,17-18 Jer 20,10 Mt 27,27-30 Mt 27,39-44 Mk 14,65 Apd 17,5 1 Kor 13,6
Ps 35,16 Veidmainiškai tyčiojasi iš manęs, griežia dantimis prieš mane. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 16,9 Rd 2,16 Ps 37,12 1 Sam 20,24-42 Iz 1,14-15 Jn 18,28 Apd 7,54 1 Kor 5,8 dantysdantųšaipytisviespats galingas
Ps 35,17 Viešpatie, ar ilgai dar žiūrėsi? Išgelbėk mano sielą nuo pražūties, mano vienintelę nuo riaumojančių liūtų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Hab 1,13 Ps 22,20-21 Ps 6,3 Ps 10,14 Ps 13,1-2 Ps 57,4 Ps 69,14-15 Ps 74,9-10 Ps 89,46 Ps 94,3-4 Ps 142,6-7 gelbėtijojadosliūtai
Ps 35,18 Tau dėkosiu dideliame susirinkime, girsiu Tave minioje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 22,22-25 Ps 22,31 Ps 40,9-10 Ps 67,1-4 Ps 69,30-34 Ps 111,1 Ps 116,14 Ps 116,18 Ps 117,1-2 Ps 138,4-5 Iz 25,3 Rom 15,9 Heb 2,12 ačiūdėkingumasdėkodamidėkojamedėkojimoDievo aukštinimasgarbintigirtilinksmai aukotipadekašlovinimasšlovinkšlovinti psalmynas
Ps 35,19 Tegul nesidžiaugia be pagrindo mano priešai, tenemirksi akimis tie, kurie nekenčia manęs be priežasties. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 69,4 Ps 13,4 Ps 38,19 Pat 6,13 Jn 15,25 Pat 10,10 Ps 38,16 1 Sam 24,11-12 Job 15,12 Ps 25,2 Ps 35,15 Ps 109,3 Ps 119,161 Rd 3,52 Jn 16,20-22 Apr 11,7-10 Jėzaus nekentėlaisvė žmoguineapykanta
Ps 35,20 Jie nekalba apie taiką. Jie kuria klastingus planus prieš krašto taikiuosius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 31,13 Ps 36,3-4 Ps 38,12 Ps 52,2 Ps 64,4-6 Ps 120,5-7 Ps 140,2-5 Jer 11,19 Dan 6,5 Mt 12,19 Mt 12,24 Mt 26,4 Apd 23,15 Apd 25,3 1 Pt 2,22-23 klastanamas ramybėramios nakties
Ps 35,21 Jie išsižioję rėkia: „Taip, taip, mes matėme tai savo akimis!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 22,13 Ps 40,15 Ps 70,3 Ps 54,7 Iz 9,12 Lk 11,53-54 liezuvavimas
Ps 35,22 Viešpatie, Tu tai matei – netylėk! Viešpatie, nebūk toli nuo manęs! En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,7 Ps 10,1 Ps 28,1 Ps 22,11 Ps 38,21 Ps 71,12 Ps 22,19 Ps 39,12 Ps 50,21 Ps 83,1 Iz 65,6 Apd 7,34 tyla
Ps 35,23 Sujudėk, pakilk ginti mano bylą, mano Viešpatie ir mano Dieve. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 44,23 Ps 7,6 Ps 80,2 Ps 59,4 Ps 89,26 Ps 142,5 Iz 51,9 Jn 20,28
Ps 35,24 Viešpatie, mano Dieve, teisk mane, vadovaudamasis savo teisumu, neleisk jiems džiaugtis dėl manęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 7,8 Ps 26,1 Ps 35,19 Ps 43,1 Job 20,5 Ps 18,20-24 2 Tes 1,6 1 Pt 2,22
Ps 35,25 Tenemano jie savo širdyje: „O! To mes ir siekėme!“ Tenesako: „Mes jį prarijome!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Rd 2,16 Ps 124,3 Iš 15,9 2 Sam 20,19 Job 1,5 Ps 27,12 Ps 28,3 Ps 56,1-2 Ps 57,3 Ps 70,3 Ps 74,8 Ps 140,8 Mt 27,43 Mk 2,6 Mk 2,8 1 Kor 15,54
Ps 35,26 Tesusigėsta ir teparausta visi, kurie džiaugiasi mano nelaime. Gėda ir panieka tebūna aprengti tie, kurie didžiuojasi prieš mane. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 19,5 Ps 38,16 Ps 132,18 Job 8,22 Ps 35,4 Ps 40,14-15 Ps 55,12 Ps 71,13 Ps 109,28-29 Ps 129,5 Iz 41,11 Iz 65,13-15 Jer 48,26 Dan 11,36 1 Pt 5,5 sumaišties
Ps 35,27 Tegul šaukia iš džiaugsmo ir linksminasi tie, kurie mane užtaria ir tegul sako: „Tebūna išaukštintas Viešpats, kuriam patinka Jo tarno gerovė!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 40,16 Ps 70,4 Ps 149,4 Ps 9,4 Ps 32,11 Ps 68,3 Ps 132,9 Ps 132,16 Ps 142,7 Ps 147,11 Pat 8,18 Iz 66,10-11 Jer 32,40-41 Sof 3,14 Sof 3,17 Jn 16,22 Rom 12,15 1 Kor 12,26 akysaukščiausias įstatymasDievo aprūpinimasdziaugsitesgausumasgydimasišgydėišgydymasklestėjimaskuniški malonumaimenaspalaimintas vaisiuspasižadėtisekmeseksissustiprinstikrieji turtai
Ps 35,28 Mano liežuvis skelbs Tavo teisumą, per visą dieną girs Tave! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 71,24 Ps 34,1 Ps 50,15 Ps 51,14-15 Ps 71,15 Ps 104,33-34 Ps 145,1-2 Ps 145,5 Ps 145,21 aleliujaDievo aukštinimasDvasios liudijimasgirtiliežuvisliudijimailiudijimasšlovinti psalmynas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį