Biblijos vartai

Atversta Pat 2,1-22 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Mano sūnau, jei priimsi mano žodžius ir paslėpsi širdyje mano įsakymus, jei tavo ausis atidžiai klausysis išminties ir širdis sieks supratimo, jei šauksiesi pažinimo ir pakelsi balsą, prašydamas supratimo, jei sieksi jo lyg sidabro ir ieškosi lyg paslėptų lobių, tada tu suprasi Viešpaties baimę ir rasi Dievo pažinimą. Dėmesingumas sergės tave ir supratimas saugos tave, kad išgelbėtų nuo pikto kelio, nuo melą kalbančių žmonių, kurie palieka doros kelią, kad vaikščiotų tamsos keliais, kurie džiaugiasi, darydami pikta, ir gėrisi nedorėlių iškrypimu, kurių keliai kreivi ir kurie klaidžioja savo takais; kad išgelbėtų tave nuo svetimos moters, meilikaujančios savo žodžiais, kuri palieka savo jaunystės vadovą ir užmiršta savo Dievo sandorą.

Pat 2,1 Mano sūnau, jei priimsi mano žodžius ir paslėpsi širdyje mano įsakymus, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 3,1 Pat 4,1 Pat 7,1 Įst 6,6-9 Job 23,12 Ps 119,9-11 Pat 1,3 Pat 4,10 Pat 4,20-22 Pat 6,21 Mt 13,44 Lk 2,19 Lk 2,51 Jn 12,47-48 Lk 9,44 1 Tim 1,15 patarlėsgyventi kilniaipažinimas
Pat 2,2 jei tavo ausis atidžiai klausysis išminties ir širdis sieks supratimo, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 90,12 Ps 119,111-112 Pat 18,1 Pat 22,17-21 Pat 23,12 Mok 7,25 Mok 8,9 Mok 8,16 Iz 55,3 Mt 13,9 Apd 17,11 ausįausisįsiklausymasnuovoka
Pat 2,3 jei šauksiesi pažinimo ir pakelsi balsą, prašydamas supratimo, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 3,9-12 1 Krn 22,12 Ps 25,4-5 Ps 119,34 Ps 119,73 Ps 119,125 Ps 119,169 Pat 3,6 Pat 8,17 Lk 11,13 Ef 1,17-18 Jok 1,5 intuicija
Pat 2,4 jei sieksi jo lyg sidabro ir ieškosi lyg paslėptų lobių, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mt 13,44 Job 3,21 Job 28,12-20 Ps 19,10 Ps 119,14 Ps 119,72 Ps 119,127 Pat 3,14-15 Pat 8,18-19 Pat 16,16 Pat 23,23 Mok 4,8 Mt 6,19-21 Mt 19,21-22 Mt 19,29 Lk 16,8
Pat 2,5 tada tu suprasi Viešpaties baimę ir rasi Dievo pažinimą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 1,10-12 Job 28,28 Pat 1,7 Pat 9,10 Jer 9,24 Jer 24,7 Jer 31,34 Jer 32,40-41 Oz 6,3 Mt 7,7-8 Lk 10,22 Lk 11,9-13 Jn 17,3 1 Jn 5,20 Mt 11,27 Dievo baimėDievobaimingumasteisumas
Pat 2,6 Nes Viešpats teikia išmintį, iš Jo burnos ateina pažinimas ir supratimas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 3,12 Job 32,8 Jok 1,5 1 Kar 3,9 Iz 8,20 Iš 31,3 1 Kar 4,29 1 Krn 22,12 Ps 19,7 Ps 119,98 Ps 119,104 Pat 6,23 Pat 8,5-9 Iz 54,13 Dan 1,17 Dan 2,21 Dan 2,23 Lk 21,15 Jn 6,45 Ef 1,17-18 Jok 1,17 apie pažinimąbijokite Dievocitatos išmintisdidelė išmintisDievo išmintisDievo pazinimasDievo pažinimasdievo zodisDievo žodisdviašmenis kalavijasišmanymasišminties meilėišmintingasišmintisišmintis gyvenimoišmintis suvoktiišsilavinimasmokyklanepriekaištinganuovokapažinimasperdėtą meilėranda išmintįsaliamono išmintissaliamono sprendimassupratingumasugdymasugdymui
Pat 2,7 Jis laiko sveiką išmintį teisiesiems, Jis yra skydas doru keliu einantiems. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 30,5 Ps 84,11 Job 28,8 Ps 144,2 Pat 8,14 Pat 14,8 Pat 28,18 1 Kor 1,19 1 Kor 1,24 1 Kor 1,30 1 Kor 2,6-7 1 Kor 3,18-19 Kol 2,3 2 Tim 3,15-17 Jok 3,15-17 apsisprendimasauksinis skydassėkmėseksis
Pat 2,8 Jis saugo teisingumo takus ir sergi šventųjų kelius. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 2,9 Ps 66,9 Įst 33,3 Įst 33,26-29 Ps 1,6 Ps 23,3 Ps 37,23-24 Ps 37,28 Ps 37,31 Ps 121,5-8 Ps 145,20 Pat 3,21-24 Pat 8,20 Iz 35,9 Iz 49,9-10 Jer 32,40-41 Jn 10,28-29 1 Pt 1,5 Jud 1,24 apsauga namamsmalda apsaugossaugosiu
Pat 2,9 Tada tu suprasi teisumą, teisingumą ir bešališkumą bei kiekvieną gerą taką, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 25,8-9 Ps 32,8 Ps 119,99 Ps 119,105 Ps 143,8-10 Pat 1,2-6 Iz 35,8 Iz 48,17 Jer 6,16 Mt 7,13-14 Jn 14,6 supratimassupratingumasverslasvientisumas
Pat 2,10 kai išmintis įeis į tavo širdį ir pažinimas bus malonus tavo sielai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 23,12 Ps 19,10 Ps 104,34 Ps 119,97 Ps 119,103 Ps 119,111 Ps 119,162 Pat 14,33 Pat 18,1-2 Pat 24,13-14 Jer 15,16 Kol 3,16 išmanymasišmintis gyvenimopažinimas
Pat 2,11 Dėmesingumas sergės tave ir supratimas saugos tave, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 4,6 Ps 25,21 Ps 119,9-11 Pat 6,22-24 Mok 9,15-18 Mok 10,10 Ef 5,15 apsauga namamsgailėtisišmanymasmalda apsaugossargybinissaugosiu
Pat 2,12 kad išgelbėtų nuo pikto kelio, nuo melą kalbančių žmonių, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 17,4-5 Ps 26,4-5 Ps 101,4 Ps 141,4 Pat 1,10-19 Pat 3,32 Pat 4,14-17 Pat 8,13 Pat 9,6 Pat 13,20 Pat 16,28-30 Iz 59,3-5 Apd 20,30 1 Kor 15,33 2 Kor 6,17 klastinga
Pat 2,13 kurie palieka doros kelią, kad vaikščiotų tamsos keliais, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 4,19 Jn 3,19-20 Pat 21,16 Job 24,13-16 Ps 14,3 Ps 36,3 Ps 82,5 Ez 18,26 Ez 33,12-13 Sof 1,6 Mt 12,43-45 Jn 1,6 Jn 2,9-11 Jn 12,35 Rom 1,21 1 Tes 5,5-7 2 Tim 4,10 Heb 6,4-6 2 Pt 2,20-22 1 Jn 2,19 tamsos vaikai
Pat 2,14 kurie džiaugiasi, darydami pikta, ir gėrisi nedorėlių iškrypimu, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 10,23 Jer 11,15 Rom 1,32 Oz 7,3 Hab 1,15 Sof 3,11 Lk 22,4-5 1 Kor 13,6
Pat 2,15 kurių keliai kreivi ir kurie klaidžioja savo takais; En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 125,5 Pat 21,8 Įst 32,5 Iz 30,8-13 Iz 59,8 Fil 2,15
Pat 2,16 kad išgelbėtų tave nuo svetimos moters, meilikaujančios savo žodžiais, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 6,24 Pat 23,27 Pat 7,5-23 Pr 39,3-12 Neh 13,26-27 Pat 5,3-20 Pat 22,14 Pat 29,5 Mok 7,26 gundymaipagundymaipagundymasneištikimybėskaistybė
Pat 2,17 kuri palieka savo jaunystės vadovą ir užmiršta savo Dievo sandorą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 3,4 Pat 5,18 Ez 16,8 Ez 16,59-60 Mal 2,14-16 dvi sandorossandora
Pat 2,18 Jos namai veda į mirtį, jos takai – pas mirusiuosius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 5,4-14 Pat 6,26-35 Pat 7,22-27 Pat 9,18 1 Kor 6,9-11 Gal 5,19-21 Ef 5,5 Apr 21,8 Apr 22,15
Pat 2,19 Visi, kurie įeina pas ją, nebegrįžta ir neberanda gyvenimo tako. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mok 7,26 Ps 81,12 Pat 4,18 Jer 13,23 Oz 4,14 Mt 19,24-26 Heb 6,18
Pat 2,20 Kad tu vaikščiotum geru keliu ir laikytumeisi teisiųjų tako. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 6,12 Ps 119,63 Ps 119,115 Pat 13,20 Gg 1,7-8 Jer 6,16 3 Jn 1,11 blogio kelias
Pat 2,21 Nes teisieji gyvens krašte ir nekaltieji pasiliks jame. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 37,29 Ps 37,9 Ps 84,11 Job 1,1 Job 42,12 Ps 37,3 Ps 37,11 Ps 37,22 Ps 112,4-6 Pat 10,30 tobulumas
Pat 2,22 Bet nedorėliai bus pašalinti iš krašto, nusikaltėliai išrauti iš jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 52,5 Įst 7,22 Įst 28,63-64 Job 18,16-18 Job 21,30 Ps 37,20 Ps 37,22 Ps 37,28 Ps 37,37-38 Ps 104,35 Ps 145,20 Pat 5,22-23 Pat 10,30 Iz 3,10-11

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį