Biblijos vartai

Atversta Pr 24,1-67 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 67.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Abraomas tarė savo namų vyriausiajam tarnui, kuris prižiūrėjo visa, kas jam priklausė: „Dėk savo ranką po mano šlaunimi, kad prisaikdinčiau tave Viešpaties, žemės ir dangaus Dievo vardu, kad neimsi žmonos mano sūnui iš kanaaniečių dukterų, tarp kurių gyvenu, bet vyksi į mano kraštą, pas mano gimines, ir ten paimsi žmoną mano sūnui Izaokui“. Vyras nusilenkė ir pagarbino Viešpatį: „Tebūna palaimintas Viešpats, mano valdovo Abraomo Dievas, kuris buvo malonus ir teisingas mano valdovui ir atvedė mane teisingu keliu į mano valdovo brolio namus!“ Mergaitė, nubėgusi namo, pranešė visiems, kas atsitiko. Rebeka, pamačiusi Izaoką, nulipo nuo kupranugario ir klausė tarną: „Kas tas vyras, kuris eina mums priešais per lauką?“ Tarnas atsakė: „Jis yra mano valdovas!“ Tada ji apsigaubė šydu.

Pr 24,1 Abraomas paseno ir sulaukė žilos senatvės. Viešpats viskuo jį laimino. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 13,2 Pr 12,2 Pr 18,11 Pr 24,35 Gal 3,9 Pr 21,5 Pr 25,20 Pr 49,25 1 Kar 1,1 Ps 112,1-3 Pat 10,22 Iz 51,2 Mt 6,33 Lk 1,7 Ef 1,3 1 Tim 4,8 senatvėsenėjimasIzaokas
Pr 24,2 Abraomas tarė savo namų vyriausiajam tarnui, kuris prižiūrėjo visa, kas jam priklausė: „Dėk savo ranką po mano šlaunimi, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 47,29 Pr 39,4-6 Pr 15,2 Pr 24,9-10 Pr 39,8-9 Pr 44,1 1 Krn 29,24 1 Tim 5,17 erškėtisfizinis prisilietimasharanasIzaokas rebekameilė santuokaprisiekė
Pr 24,3 kad prisaikdinčiau tave Viešpaties, žemės ir dangaus Dievo vardu, kad neimsi žmonos mano sūnui iš kanaaniečių dukterų, tarp kurių gyvenu, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 26,34-35 Pr 28,8 Pr 14,22 Įst 7,3-4 Įst 10,20 Joz 2,12 1 Sam 20,17 2 Kar 19,15 2 Krn 2,12 Neh 9,6 Neh 13,25 Ps 115,15 Iz 45,23 Iz 48,1 Iz 65,16 Jer 4,2 Jer 10,11 Jer 12,16 Sof 1,5 1 Kor 7,39 2 Kor 6,14-17 Heb 6,16 Pr 6,2 Pr 6,4 Pr 10,15-19 Pr 14,19 Pr 21,23 Pr 26,28-31 Pr 27,46-2 Pr 31,44-53 Pr 50,25 Iš 20,7 Iš 22,11 Iš 23,13 Iš 34,16 Kun 19,12 Sk 5,21 Įst 6,13 prisiekėsantuoka
Pr 24,4 bet vyksi į mano kraštą, pas mano gimines, ir ten paimsi žmoną mano sūnui Izaokui“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 28,2 Pr 11,25-1 Pr 12,7 Pr 22,20-23 haranas
Pr 24,5 Tarnas jam atsakė: „O gal ta moteris nenorės eiti su manimi į šitą kraštą? Ar tuomet turėsiu sugrąžinti tavo sūnų į tą kraštą, iš kurio išvykai?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,58 Iš 9,2 Iš 20,7 Pat 13,16 Jer 4,2
Pr 24,6 Abraomas jam tarė: „Saugokis, kad negrąžintum mano sūnaus tenai! En Lbd McGee mp3 Klausyti Gal 5,1 Heb 10,39 Heb 11,9 Heb 11,13-16 2 Pt 2,20-22
Pr 24,7 Viešpats, dangaus Dievas, kuris mane išvedė iš mano tėvo namų, iš mano gimtojo krašto, man kalbėjo ir prisiekė: ‘Tavo palikuonims duosiu šį kraštą’. Jis siųs savo angelą pirma tavęs, ir tu iš ten paimsi žmoną mano sūnui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 13,15 Pr 15,18 Iš 32,13 Iš 33,2 Heb 1,14 Pr 12,1-7 Pr 17,8 Pr 22,16-18 Pr 26,3-4 Pr 26,24 Iš 13,5 Iš 23,20-23 Sk 14,16 Sk 14,30 Sk 32,11 Įst 1,8 Įst 34,4 Joz 1,6 Ts 2,1 Ezr 1,2 Ps 32,8 Ps 34,7 Ps 73,24 Ps 103,20 Pat 3,5-6 Iz 63,9 Dan 2,44 Jon 1,9 Apd 7,5 Heb 11,9 Apr 11,13 Abraomo pažadasangelo apsireiškimasIzaokas rebekažoline
Pr 24,8 O jei ta moteris nenorės eiti su tavimi, būsi laisvas nuo šito įpareigojimo. Tik mano sūnaus nesugrąžink tenai!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 2,17-20 Pr 24,4-6 Sk 30,5 Sk 30,8 Joz 9,20 Jn 8,32 Apd 7,2 Izaokas rebeka
Pr 24,9 Tada tarnas padėjo savo ranką po savo valdovo Abraomo šlaunimi ir jam prisiekė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,2 erškėtis
Pr 24,10 Tarnas ėmė dešimt savo valdovo kupranugarių, geriausių bei brangiausių dovanų ir išvyko į Mesopotamiją, į Nahoro miestą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 11,31 Įst 23,4 Pr 24,2 Pr 27,43 Pr 29,1 Pr 29,4-5 Pr 39,4-6 Pr 39,8-9 Pr 39,22-23 Ts 3,8-10 1 Krn 19,6 Apd 2,9 atstumasBabilono bokstasBabilono bokštashananijasharanasIzaokas rebekapantera
Pr 24,11 Vakare leido kupranugariams pailsėti už miesto, prie vandens šulinio, tuo metu, kai moterys eina semti vandens. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 9,11 Iš 2,16 Jn 4,7 Pr 24,13-20 Pr 33,13-14 Pat 12,10 Izaokas rebeka
Pr 24,12 Jis meldėsi: „Viešpatie, mano valdovo Abraomo Dieve, duok man sėkmę šiandien ir tuo parodyk savo malonę mano valdovui Abraomui! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,27 Pr 26,24 Iš 3,6 Iš 3,15 Pr 24,42 Pr 24,48 Pr 15,1 Pr 17,7-8 Pr 27,10 Pr 27,20 Pr 28,13 Pr 31,42 Pr 32,9 Pr 43,14 1 Kar 18,36 2 Kar 2,14 Neh 1,11 Neh 2,4 Ps 37,5 Ps 90,16-17 Ps 118,25 Ps 122,6 Ps 127,1 Pat 3,6 Mt 22,32 Fil 4,6 1 Tes 3,10-11 geranoriškumassekmeseksis
Pr 24,13 Štai stoviu prie šulinio, o miesto gyventojų dukterys ateis semti vandens. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,43 Pr 24,11 Pr 29,9-10 Iš 2,16 Ts 5,11 1 Sam 9,11 Ps 37,5 Pat 3,6 Jn 4,7
Pr 24,14 Jei mergaitė, kuriai sakysiu: ‘Prašau, palenk savo ąsotį ir leisk man atsigerti’, atsakys: ‘Gerk! Aš ir tavo kupranugarius pagirdysiu’, ji bus ta, kurią paskyrei savo tarnui Izaokui. Iš to suprasiu, kad parodei malonę mano valdovui“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 6,17 Ts 6,37 Pr 15,8 Pr 24,44 Iš 4,1-9 Ts 7,13-15 Ts 18,5 1 Sam 6,7-9 1 Sam 10,2-10 1 Sam 14,8-10 1 Sam 20,7 2 Sam 5,24 2 Sam 20,9 2 Kar 20,8-11 Pat 19,14 Iz 7,11 Rom 1,10 geranoriškumasIzaokas rebeka
Pr 24,15 Jam dar nebaigus kalbėti, atėjo Rebeka, Abraomo brolio Nahoro žmonos Milkos sūnaus Betuelio duktė, nešina ąsočiu ant peties. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 11,29 Pr 11,27 Pr 22,20-23 Pr 24,24 Pr 24,45 Iš 2,16 Ts 6,36-40 Rūt 2,2 Rūt 2,17 Ps 34,15 Ps 65,2 Ps 145,18-19 Pat 31,27 Iz 58,9 Iz 65,24 Dan 9,20-23 Pr 21,14 Pr 29,9 Izaokas rebeka
Pr 24,16 Mergina buvo labai graži, mergaitė, kurios joks vyras nebuvo pažinęs. Ji, nusileidusi prie šulinio ir pasisėmusi vandens, lipo aukštyn. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 26,7 Pr 4,1 Pr 39,6 Sk 31,17-18 Gg 5,2 grožisgrožis praeinaIzaokas rebekaIzraelio dukrameilė santuokamergelės
Pr 24,17 Tarnas nuskubėjo jos pasitikti ir tarė: „Duok man truputį vandens atsigerti iš savo ąsočio!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jn 4,7 Pr 26,1-35 1 Kar 17,10 Iz 21,14 Iz 30,25 Iz 35,6-7 Iz 41,17-18 Iz 49,10 Jn 4,9
Pr 24,18 Ji atsakė: „Gerk, mano viešpatie!“ Skubiai nuleidusi ąsotį sau ant rankos, davė jam gerti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,14 Pat 31,26 1 Pt 3,8 1 Pt 4,8-9
Pr 24,19 Jam atsigėrus, ji tarė: „Ir tavo kupranugarius pagirdysiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,14 Pr 24,45-46 1 Pt 4,9
Pr 24,20 Skubiai išpylusi savo ąsotį į lovį, vėl nubėgo prie šulinio. Taip ji pagirdė visus jo kupranugarius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti papuošalai
Pr 24,21 Tuo metu jis tylomis ją stebėjo, norėdamas patirti, ar Viešpats padarė jo kelionę sėkmingą, ar ne. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,12 Pr 24,56 2 Sam 7,18-20 Ps 34,1-6 Ps 107,1 Ps 107,8 Ps 107,15 Ps 107,43 Ps 116,1-7 Lk 2,19 Lk 2,51 Kristaus kelionė
Pr 24,22 Kupranugariams atsigėrus, jis išėmė auksinę sagtį kaktai, sveriančią pusę šekelio, ir dvi apyrankes, sveriančias dešimt šekelių aukso, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 32,2-3 Pr 23,15-16 Pr 24,30 Pr 24,47 Est 5,1 Iz 3,19-23 Jer 2,32 Ez 16,11-12 1 Tim 2,9-10 1 Pt 3,3 1 Pt 3,8 auksasauksinis skydasauksinius auskarusaukso gatvėsaukso kainabriliantaipapuošalaipuvimassidabras auksassuzadetinissužadėtinisvestuvių žiedasžodis sidabras
Pr 24,23 ir klausė: „Kieno duktė esi? Ar yra tavo tėvo namuose mums vietos pernakvoti?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 24,24 Ji atsakė: „Aš esu duktė Betuelio, Milkos sūnaus, kurį ji pagimdė Nahorui“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,15 Pr 22,23 Pr 11,29 Pr 22,20
Pr 24,25 Ji tęsė: „Šiaudų ir pašaro pas mus daug, taip pat ir vietos nakvynei“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,4-8 Ts 19,19-21 Iz 32,8 1 Pt 4,9
Pr 24,26 Vyras nusilenkė ir pagarbino Viešpatį: En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,48 Pr 24,52 Iš 4,31 Pr 22,5 Iš 12,27 Iš 34,8 1 Krn 29,20 2 Krn 20,18 2 Krn 29,30 Neh 8,6 Ps 22,29 Ps 66,4 Ps 72,9 Ps 95,6 Mch 6,6 Fil 2,10 garbinti žmogų
Pr 24,27 „Tebūna palaimintas Viešpats, mano valdovo Abraomo Dievas, kuris buvo malonus ir teisingas mano valdovui ir atvedė mane teisingu keliu į mano valdovo brolio namus!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,48 Pr 24,12 Pr 32,10 Ps 98,3 Iš 18,10 Rūt 4,14 1 Sam 25,32 2 Sam 18,28 Lk 1,68 Pr 9,26 Pr 13,8 Pr 14,20 Pr 24,4 Pr 24,21 Pr 24,42 Iš 2,11 Iš 2,13 1 Sam 25,39 1 Krn 29,10-13 Ps 68,19 Ps 72,18-19 Ps 100,5 Pat 3,6 Pat 4,11-13 Pat 8,20 Mch 7,20 Jn 1,17 Ef 1,3 1 Tim 1,17 bendradarbiavimasKristaus kelionė
Pr 24,28 Mergaitė, nubėgusi namo, pranešė visiems, kas atsitiko. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,48 Pr 24,55 Pr 24,67 Pr 31,33
Pr 24,29 Rebeka turėjo brolį, vardu Labaną. Ir Labanas išbėgo pas vyrą prie šulinio. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 29,5 Pr 24,55 Pr 24,60 Pr 29,13 Izaokas rebeka
Pr 24,30 Pamatęs sagtį ir apyrankes ant sesers rankų ir išgirdęs sesers Rebekos žodžius: „Taip kalbėjo tas vyras“, atėjo jis pas tą vyrą, kuris stovėjo šalia kupranugarių prie šulinio, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Izaokas rebekaseserysvestuvių žiedas
Pr 24,31 ir jam tarė: „Ateik pas mus, Viešpaties palaimintasis! Ko stovi lauke? Aš paruošiau namą ir vietą kupranugariams“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 26,29 Rūt 3,10 Ps 115,15 Ts 17,2 Pat 17,8 Pat 18,16 Izaokas rebekasvetingumas
Pr 24,32 Taip jis tą vyrą parsivedė į savo namus, nubalnojo kupranugarius, padavė šiaudų bei pašaro jiems ir vandens jam ir su juo buvusiems vyrams kojoms nuplauti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 43,24 Ts 19,21 Pr 18,4 Pr 19,2 1 Sam 25,41 Lk 7,44 Jn 13,4-14 1 Tim 5,10 Izaokas rebekakojaskojosmaudyklė jeruzalėjenusiplauna rankasplauti kojasrankų plovimasvandenivonia
Pr 24,33 Ir jam buvo paduota maisto, bet jis tarė: „Aš nevalgysiu, kol nepasakysiu, dėl ko esu siųstas“. Labanas tarė: „Kalbėk!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 23,12 Ps 132,3-5 Pat 22,29 Mok 9,10 Jn 4,14 Jn 4,31-34 Ef 6,5-8 1 Tim 6,2
Pr 24,34 Jis tarė: „Aš esu Abraomo tarnas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Pr 24,35 Viešpats labai palaimino mano valdovą: jis tapo didžiu ir Jis jam davė avių ir galvijų, sidabro ir aukso, tarnų ir tarnaičių, kupranugarių ir asilų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 13,2 Pr 24,1 Pr 12,2 Pr 12,16 Pr 25,11 Pr 26,12-14 Pr 49,25 Job 1,3 Job 42,10-12 Ps 18,35 Ps 107,38 Ps 112,3 Pat 10,22 Pat 22,4 Mt 6,33 1 Tim 4,8 auksasaukso kainaaukso luitasaukso taisykgyglysIzaokas rebekasidabras auksassugebėjimoturtai
Pr 24,36 Mano valdovo žmona Sara senatvėje pagimdė sūnų mano valdovui, kuriam jis atidavė viską, ką turėjo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 25,5 Pr 21,1-7 Pr 21,10 Pr 11,29-30 Pr 17,15-19 Pr 18,10-14 Rom 4,19
Pr 24,37 Mano valdovas mane prisaikdino: ‘Neimk mano sūnui žmonos iš kanaaniečių dukterų, kurių šalyje gyvenu, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 6,2 Pr 24,2-9 Pr 27,46 Ezr 9,1-3
Pr 24,38 bet keliauk į mano tėvo namus, pas mano gimines, ir ten surask mano sūnui žmoną’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,4 Pr 12,1 Pr 31,19
Pr 24,39 Tada atsakiau savo valdovui: ‘O gal ta moteris nesutiks keliauti su manimi?’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,5
Pr 24,40 Bet jis man tarė: ‘Viešpats, kurio akivaizdoje vaikščioju, siųs su tavimi angelą ir padarys tavo kelionę sėkmingą, ir tu paimsi mano sūnui žmoną iš mano giminės ir iš mano tėvo namų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 17,1 Pr 24,7 Pr 5,22 Pr 5,24 Iš 23,20 Pr 6,9 Pr 48,15 Iš 33,2 1 Kar 2,3 1 Kar 8,23 2 Kar 20,3 Ps 1,3 Ps 16,8 Ps 91,11 Dan 3,28 Heb 1,14 Apr 22,8 Apr 22,16 Kristaus kelionėsekmeseksis
Pr 24,41 Jeigu, tau atvykus pas mano gimines, jie tau jos neduos, būsi laisvas nuo priesaikos’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,8 Įst 29,12
Pr 24,42 Šiandien, atėjęs prie šulinio, tariau: ‘Viešpatie, mano valdovo Abraomo Dieve, jei darai mano kelionę sėkmingą, En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 1,11 Pr 24,12-14 Pr 24,31 Pr 39,3 Ezr 8,21 Ps 37,5 Ps 90,17 Apd 10,7-8 Apd 10,22 Rom 1,10 Kristaus kelionė
Pr 24,43 tai aš dabar atsistosiu prie šito vandens šulinio. Ta mergaitė, kuriai atėjus semti vandens tarsiu: ‘Duok man truputį vandens atsigerti iš savo ąsočio’, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,13-14 mergelė Marijamergelėsžolė pjauti
Pr 24,44 o ji atsakys: ‘Gerk, ir tavo kupranugarius pagirdysiu’, bus moteris, kurią Viešpats paskyrė mano valdovo sūnui’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,14 Pr 2,22 Pat 16,33 Pat 18,22 Pat 19,14 Iz 32,8 1 Tim 2,10 Heb 13,2 1 Pt 3,8
Pr 24,45 Man dar nebaigus kalbėti, atėjo Rebeka su ąsočiu ant peties ir, nusileidusi prie šulinio, sėmė. Tada jai tariau: ‘Duok man gerti!’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,15-20 1 Sam 1,13-15 2 Sam 7,27 Neh 2,4 Iz 58,9 Iz 65,24 Dan 9,19 Dan 9,23 Mt 7,7 Apd 4,24-33 Apd 10,30 Apd 12,12-17 Rom 8,26
Pr 24,46 Ji, skubiai nuleidusi ąsotį nuo peties, tarė: ‘Gerk! Aš ir tavo kupranugarius pagirdysiu!’ Aš gėriau, o ji pagirdė ir kupranugarius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,18-19
Pr 24,47 Po to paklausiau: ‘Kieno tu duktė?’ Ji atsakė: ‘Esu duktė Betuelio, Nahoro sūnaus, kurį Milka jam pagimdė’. Tada užkabinau sagtį ant jos kaktos ir uždėjau apyrankes jai ant rankų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,22-24 Pr 24,53 Ps 45,9 Ps 45,13-14 Iz 62,3-5 Ez 16,10-13 Ef 5,26-27 auksinius auskarusauskaraspapuošalai
Pr 24,48 Nusilenkęs pagarbinau Viešpatį ir palaiminau mano valdovo Abraomo Viešpatį Dievą, kuris mane atvedė teisingu keliu, kad imčiau mano valdovo brolio dukterį jo sūnui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,26-27 Pr 24,52 Pr 22,23 Ps 32,8 Ps 48,14 Iz 48,17 Iš 18,20 Ezr 8,21 Ps 107,7 Pat 3,5-6 Pat 4,11 trys dukros
Pr 24,49 Taigi dabar, jei norite parodyti mano valdovui malonę ir ištikimybę, sakykite, o jei ne, tai pasakykite man, kad galėčiau pasukti į dešinę ar į kairę“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 47,29 Joz 2,14 Pr 32,10 Sk 20,17 Įst 2,27 Pat 3,3 Izaokas rebeka
Pr 24,50 Tada Labanas ir Betuelis atsakė: „Tai Viešpaties padaryta. Negalime nei prieštarauti, nei pritarti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 31,24 Pr 31,29 Ps 118,23 2 Sam 13,22 Mk 12,11 Pr 24,15 Pr 24,28 Pr 24,53 Pr 24,55 Pr 24,60 Mt 21,42 Apd 11,17 Izaokas rebeka
Pr 24,51 Štai Rebeka yra tavo akivaizdoje. Imk ją ir eik, tebūna ji tavo valdovo sūnaus žmona, kaip Viešpats kalbėjo“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,15 Pr 20,15 2 Sam 16,10
Pr 24,52 Išgirdęs jų žodžius, Abraomo tarnas pagarbino Viešpatį, nusilenkdamas iki žemės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,26 Pr 24,48 1 Krn 29,20 2 Krn 20,18 Ps 34,1-2 Ps 95,6 Ps 107,21-22 Ps 116,1-2 Mt 2,11 Apd 10,25-26 garbintigarbinti žmogųšlovinimasšlovink
Pr 24,53 Tarnas, išėmęs sidabrinių ir auksinių indų bei drabužių, juos dovanojo Rebekai; be to, jis dovanojo vertingų daiktų jos broliui ir motinai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,22 Iš 11,2 Iš 12,35 Pr 24,10 Pr 24,22 Įst 33,13-16 2 Krn 21,3 Ezr 1,6 Gg 4,13 Iz 39,2 auksasauksinis skydasaukso gatvėsaukso kainaaukso luitasbriliantaipapuošalaisidabrassidabro taisyklėsuzadetinissužadėtinistyla auksastrisdešimt sidabriniųvedybasžodis sidabras
Pr 24,54 Jie valgė, gėrė ir pasiliko tenai per naktį. Rytą, jiems atsikėlus, jis tarė: „Leiskite man keliauti pas mano valdovą“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,56 Pr 24,59 Pr 28,5-6 Pr 45,24 2 Sam 18,19 2 Sam 18,27-28 Pat 22,29 Mok 7,10 Lk 8,38-39
Pr 24,55 Jos brolis ir motina prašė: „Tepasilieka mergina pas mus kurį laiką, nors dešimt dienų, po to išleisime“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 4,3 Kun 25,29 Ts 14,8 haranas
Pr 24,56 Jis atsakė: „Netrukdykite manęs, nes Viešpats padarė mano kelionę sėkmingą. Leiskite man grįžti pas savo valdovą“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 45,9-13 Joz 1,8 Pat 25,25 Iz 48,15 Kristaus kelionė
Pr 24,57 Jie tarė: „Pašaukime mergaitę ir jos paklauskime“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 24,58 Pašaukę Rebeką, klausė: „Ar keliausi su šiuo vyru?“ Ji atsakė: „Taip, keliausiu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 45,10-11 Lk 1,38 Izaokas rebeka
Pr 24,59 Tada jie išlydėjo Rebeką, jos auklę, Abraomo tarną ir jo vyrus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 35,8 Pr 24,50 Pr 24,53 Pr 24,60 Sk 11,12 1 Tes 2,5 Izaokas rebeka
Pr 24,60 Atsisveikindami jie laimino ją: „Mūsų sesuo, tapk nesuskaitomų tūkstančių motina, tavo palikuonys tevaldo savo priešų miestų vartus!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 17,16 Pr 22,17 Pr 1,28 Pr 9,1 Pr 14,19 Pr 28,3 Pr 48,15-16 Pr 48,20 Kun 25,46 Įst 21,19 Rūt 4,11-12 Dan 7,10 Izaokas rebekasveikinimas
Pr 24,61 Tada Rebeka ir jos tarnaitės išjojo ant kupranugarių, sekdamos tą vyrą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 2,24 Pr 31,34 1 Sam 30,17 Est 8,10 Est 8,14 Ps 45,10 Izaokas rebeka
Pr 24,62 Tuo metu Izaokas ėjo keliu nuo Lahai Roijo šulinio, nes jis gyveno pietų krašte. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 16,14 Pr 25,11 Pr 12,9 Pr 20,1 IzaokasIzaokas rebekaizaoko mama
Pr 24,63 Pavakary Izaokas buvo išėjęs į lauką pamąstyti. Pakėlęs akis, jis pamatė ateinančius kupranugarius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 1,2 Ps 119,15 Joz 1,8 Ps 77,11-12 Ps 104,34 Ps 119,27 Ps 119,48 Ps 139,17-18 Ps 143,5-6 Ps 145,5 Izaokas rebekameditacija
Pr 24,64 Rebeka, pamačiusi Izaoką, nulipo nuo kupranugario En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 15,18 Ts 1,14 Izaokas rebeka
Pr 24,65 ir klausė tarną: „Kas tas vyras, kuris eina mums priešais per lauką?“ Tarnas atsakė: „Jis yra mano valdovas!“ Tada ji apsigaubė šydu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 20,16 1 Kor 11,5-6 1 Kor 11,10 1 Tim 2,9 Evangelija uždengtagalvos apDangalasgaubtasIzaokas rebekamoters galvaskarelėuždengta atidengta
Pr 24,66 Tarnas papasakojo Izaokui viską, ką buvo padaręs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mk 6,30
Pr 24,67 Izaokas įsivedė mergaitę į savo motinos palapinę. Jis paėmė Rebeką, ir ji tapo jo žmona, ir jis pamilo ją. Izaokas buvo paguostas po savo motinos mirties. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,35 Pr 38,12 Pr 2,22-24 Pr 18,6 Pr 18,9-10 Pr 23,1-2 Pr 25,20 Pr 29,18 Gg 8,2 Iz 54,1-5 2 Kor 11,1-2 Ef 5,22-33 1 Tes 4,13 1 Tes 4,15 džiaugsmas įstatymugileado slaitasharanasissirinkti žmonaištirpusiIzaokas rebekameilė jauniesiemsmeilė priešuimeilė santuokamozė palapinesnetikintis vyrasnubaudėpalapinių šventepasimatymassantuokasusituoktitikrasis žmogusvedęvedybasvyras paliksvyru

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį