Biblijos vartai

Atversta Pr 27,1-46 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 46.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tada jo tėvas Izaokas jam tarė: „Prieik ir pabučiuok mane, sūnau!“ Šis priėjęs pabučiavo jį, o tėvas, užuodęs Ezavo drabužių kvapą, laimindamas jį tarė: „Mano sūnaus kvapas, kaip kvapas laukų, kuriuos palaimino Viešpats. Jis irgi paruošė skanų valgį ir, atnešęs tėvui, tarė: „Kelkis, tėve, ir valgyk savo sūnaus medžioklės laimikio, kad tavo siela mane palaimintų!“ Bet Izaokas klausė: „Kas tu esi?“ Šis atsakė: „Aš esu tavo sūnus, tavo pirmagimis Ezavas“. Jis ir bus palaimintas!“ Ezavas, išgirdęs savo tėvo žodžius, pradėjo labai garsiai ir graudžiai verkti, sakydamas tėvui: „Mano tėve, palaimink ir mane!“ Bet tėvas atsakė: „Tavo brolis klasta gavo tavo palaiminimą“.

Pr 27,1 Izaokas paseno, ir jo akys taip aptemo, kad jis nebegalėjo matyti. Jis pasišaukė savo vyresnįjį sūnų Ezavą ir tarė jam: „Mano sūnau“. Tas atsiliepė: „Aš čia“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 48,10 1 Sam 3,2 Pr 25,23-25 Mok 12,3 Jn 9,3 Izaokas Jokūbasginklai
Pr 27,2 Jis tarė: „Aš jau pasenau, nežinau savo mirties dienos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 47,29 Pr 48,21 1 Sam 20,3 Pat 27,1 Mok 9,10 Iz 38,1 Iz 38,3 Mk 13,35 Jok 4,14
Pr 27,3 Imk savo medžioklės įrankius, strėlinę ir lanką, ir, išėjęs į lauką, sumedžiok ką nors. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 25,27-28 Pr 10,9 1 Kor 6,12 elniasmedžioklė
Pr 27,4 Paruošk man valgį, kokį mėgstu, atnešk jį man, kad valgyčiau ir mano siela tave palaimintų, prieš man numirštant“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,25 Pr 48,9 Pr 49,28 Heb 11,20 Pr 14,19 Pr 24,60 Pr 27,7 Pr 27,23 Pr 27,27 Pr 27,31 Pr 28,3 Pr 48,15-20 Kun 9,22-23 Įst 33,1-29 Joz 14,13 Joz 22,6 Lk 2,34 Lk 24,51 Dievas laiminaIzaokas rebekameilė priešuipalaima moteriai
Pr 27,5 Rebeka girdėjo Izaoką kalbant savo sūnui Ezavui. Kai Ezavas išėjo į lauką medžioti, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti įsiklausymasIzaokas Jokūbasmedžioklė
Pr 27,6 Rebeka tarė savo sūnui Jokūbui: „Aš girdėjau tėvą kalbant tavo broliui Ezavui: En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 25,28
Pr 27,7 ‘Sumedžiojęs ką, paruošk man skanų valgį, kad pavalgęs galėčiau tave palaiminti Viešpaties akivaizdoje prieš savo mirtį’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 33,1 Joz 6,26 1 Sam 24,19 paruošia maista
Pr 27,8 Taigi dabar, sūnau, klausyk mano patarimo, ką tau sakysiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,13 Pr 25,23 Pr 27,43 Apd 4,19 Apd 5,29 Ef 6,1
Pr 27,9 Eik ir išrink iš kaimenės du geriausius ožiukus ir atnešk, kad paruoščiau iš jų tėvo mėgstamą valgį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 13,15 1 Sam 16,20 atpirkimo ožysgauruotas ožysmaistasoziuožysparuošia maistašeimos aprūpinimasvarškė
Pr 27,10 Tu jį įneši tėvui, kad jis valgytų ir tave palaimintų prieš savo mirtį“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 27,11 Bet Jokūbas atsakė savo motinai Rebekai: „Mano brolio Ezavo kūnas apaugęs plaukais, o aš žmogus neplaukuotas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 25,25 arbatinukasastrologasIzaokas Jokūbaskumščiuodamas orą
Pr 27,12 Jei mano tėvas mane palytės, tada pasirodysiu kaip apgavikas. Taip užsitrauksiu prakeikimą – ne palaiminimą“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 27,18 Pr 9,25 Pr 25,27 Pr 27,21-22 Pr 27,36 Job 12,16 Jer 48,10 Mal 1,14 2 Kor 6,8 1 Tes 5,22 laiminsiu
Pr 27,13 Tačiau motina jam atsakė: „Sūnau, tas prakeikimas tekrinta ant manęs! Tik klausyk manęs ir nuėjęs atnešk, ką sakiau!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,25 1 Sam 25,24 2 Sam 14,9 Pr 25,23 Pr 25,33 Pr 27,8 Pr 43,9 1 Sam 14,24-28 1 Sam 14,36-45
Pr 27,14 Taigi jis nuėjęs atnešė motinai ožiukus, o ji pagamino skanų valgį, kurį mėgo tėvas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 25,28 Pr 27,4 Pr 27,7 Pr 27,9 Pr 27,17 Pr 27,31 Ps 141,4 Pat 23,2-3 Lk 21,34 gauruotas ožys
Pr 27,15 Tada Rebeka, paėmusi savo vyriausiojo sūnaus Ezavo geriausius drabužius, kurie buvo namie, apvilko jais jaunesnįjį sūnų Jokūbą, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,27 Lk 15,22 Lk 20,46 Izaokas Jokūbas
Pr 27,16 o ožiukų kailiais apvyniojo jo neplaukuotas rankas ir kaklą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 27,17 Tada ji padavė paruoštą valgį ir duonos savo sūnui Jokūbui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dangaus duonaduonagauruotas ožys
Pr 27,18 Jokūbas, įėjęs pas savo tėvą, tarė: „Mano tėve!“ O tas atsiliepė: „Aš čia. Kas tu esi, mano sūnau?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Izaokas
Pr 27,19 Jokūbas atsakė: „Aš esu Ezavas, tavo pirmagimis. Padariau, kaip man liepei. Kelkis, sėsk ir valgyk, ką sumedžiojau, kad tavo siela palaimintų mane“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 25,25 Pr 27,4 Pr 27,21 Pr 27,24-25 Pr 29,23-25 1 Kar 13,18 1 Kar 14,2 Iz 28,15 Zch 13,3-4 Mt 26,70-74 Izaokas Jokūbastauta kils
Pr 27,20 Izaokas paklausė: „Kaipgi, mano sūnau, taip greitai suradai?“ Tas atsakė: „Viešpats, tavo Dievas, suteikė man laimės“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,12 Iš 20,7 Job 13,7 klestėjimaskodėl melstisskaidru
Pr 27,21 Izaokas tarė Jokūbui: „Prieik, kad galėčiau paliesti tave, mano sūnau, ir įsitikinčiau, ar tu tikrai esi mano sūnus Ezavas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 27,12 Ps 73,28 Iz 57,19 Jok 4,8
Pr 27,22 Jokūbas priėjo prie savo tėvo. Tas, jį palietęs, tarė: „Balsas Jokūbo, bet rankos Ezavo“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 27,23 Jis neatpažino jo, nes rankos buvo plaukuotos kaip jo brolio Ezavo; taip Izaokas palaimino Jokūbą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,16 Heb 11,20 Rom 9,11-12 galingos rankoskumščiuodamas orą
Pr 27,24 Tėvas paklausė: „Ar tu tikrai esi mano sūnus Ezavas?“ Tas atsiliepė: „Taip, esu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 21,2 1 Sam 21,13 1 Sam 27,10 2 Sam 14,5 Job 13,7-8 Job 15,5 Pat 12,19 Pat 12,22 Pat 30,8 Zch 8,16 Rom 3,7-8 Ef 4,25 Kol 3,9
Pr 27,25 Izaokas tarė: „Atnešk, ką sumedžiojai, kad mano siela galėtų tave palaiminti“. Jokūbas atnešė jam, ir šis valgė, ir jis atnešė jam vyno, ir šis gėrė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,4
Pr 27,26 Tada jo tėvas Izaokas jam tarė: „Prieik ir pabučiuok mane, sūnau!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 27,27 Šis priėjęs pabučiavo jį, o tėvas, užuodęs Ezavo drabužių kvapą, laimindamas jį tarė: „Mano sūnaus kvapas, kaip kvapas laukų, kuriuos palaimino Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 11,20 Pr 26,12 Ps 65,10 Gg 2,13 Gg 4,11-14 Gg 7,12-13 Oz 14,6-7 Heb 6,7 kodėl melstiskvapassaldusskaidruuoslė
Pr 27,28 Tau Dievas teduoda dangaus rasos, derlingos žemės ir apsčiai javų bei vyno! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 33,28 Įst 33,13 Pr 27,39 Įst 7,13 Pr 45,18 2 Sam 1,21 Jl 2,19 Pr 49,20 Sk 13,20 Sk 18,12 Įst 8,7-9 Įst 11,11-12 Įst 32,2 Joz 5,6 1 Kar 5,11 1 Kar 17,1 2 Krn 2,10 Ps 36,8 Ps 65,9-13 Ps 104,15 Ps 133,3 Iz 45,8 Jer 14,22 Oz 14,5-7 Mch 5,7 Zch 8,12 Zch 9,17 Rom 11,17 Heb 11,20 alkoholisalkoholizmasAmerikai alkoholisIzaokasKanojekasamaistasnegerkskrandissultysturtusvanduo vynasvynas
Pr 27,29 Tetarnauja tau tautos ir tenusilenkia prieš tave giminės! Viešpatauk savo broliams, ir tesilenkia prieš tave tavo motinos sūnūs! Kas tave keiktų, tebūna prakeiktas, o kas tave laimintų, tebūna palaimintas!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 12,3 Sk 24,9 Pr 9,25-26 Pr 27,37 Pr 22,17-18 Pr 25,22-23 Pr 25,33 Pr 37,7 Pr 49,8-10 Sk 22,11-12 Sk 23,8 2 Sam 8,1-18 2 Sam 10,1-19 1 Kar 4,21 1 Kar 11,15-16 1 Kar 22,47 1 Krn 5,2 2 Krn 25,11-14 Ps 2,6-9 Ps 60,1-12 Ps 72,8 Iz 9,7 Iz 45,14 Iz 49,7 Iz 49,23 Iz 63,1-6 Dan 2,44-45 Sof 2,8-9 Mal 1,2-5 Mt 25,40 Mt 25,45 Rom 9,12 Apr 19,16 didvyriškumasIzaokasIzaokas Jokūbaslaiminsiulaiminti tautapalaiminta tautavargas Jeruzale
Pr 27,30 Izaokui baigus laiminti Jokūbą ir jam tik išėjus iš savo tėvo Izaoko, jo brolis Ezavas grįžo iš medžioklės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti medžioklėpalaimintaspalaiminti
Pr 27,31 Jis irgi paruošė skanų valgį ir, atnešęs tėvui, tarė: „Kelkis, tėve, ir valgyk savo sūnaus medžioklės laimikio, kad tavo siela mane palaimintų!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,4 tauta kils
Pr 27,32 Bet Izaokas klausė: „Kas tu esi?“ Šis atsakė: „Aš esu tavo sūnus, tavo pirmagimis Ezavas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,18
Pr 27,33 Tada Izaokas išsigando ir drebėdamas tarė: „Kas gi buvo tas, kuris anksčiau sumedžiojo ir man atnešė valgį? Aš, prieš tau pareinant, valgiau ir jį palaiminau. Jis ir bus palaimintas!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 28,3-4 Rom 11,29 Job 21,6 Job 37,1 Ps 55,5 Jn 10,10 Jn 10,28-29 Rom 5,20-21 Ef 1,3 Heb 11,20 medžioklė
Pr 27,34 Ezavas, išgirdęs savo tėvo žodžius, pradėjo labai garsiai ir graudžiai verkti, sakydamas tėvui: „Mano tėve, palaimink ir mane!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 12,17 1 Sam 30,4 Pat 1,24-28 Pat 1,31 Pat 19,3 Lk 13,24-28
Pr 27,35 Bet tėvas atsakė: „Tavo brolis klasta gavo tavo palaiminimą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,19-23 2 Kar 10,19 Job 13,7 Mal 2,10 Rom 3,7-8 2 Kor 4,7 1 Tes 4,6 Jokūbas Izraelis
Pr 27,36 Ezavas tarė: „Teisingai jį pavadino Jokūbu. Juk jis jau du kartus apgavo mane: paėmė mano pirmagimio teisę ir štai dabar – tavo palaiminimą. Nejaugi tu man nepalikai palaiminimo?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 25,26 Pr 25,31-34 Pr 32,28 Jn 1,47 atsakingumasIzaokas Jokūbaspareigosvežimas
Pr 27,37 Izaokas atsakė Ezavui: „Aš jį padariau tavo valdovu ir visus jo brolius atidaviau jam tarnais, javais ir vynu jį aprūpinau. Ką gi galiu padaryti dėl tavęs, mano sūnau?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,28-29 2 Sam 8,14 Pr 25,23 Rom 9,10-12
Pr 27,38 Ezavas tarė tėvui: „Tėve, ar tik vieną turi palaiminimą? Palaimink ir mane!“ Ir Ezavas balsu verkė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 12,17 Pr 27,34 Pr 27,36 Pr 49,28 Pat 1,24-26 Iz 32,10-12 Iz 65,14 Izaokas Jokūbas
Pr 27,39 Jo tėvas Izaokas atsakė: „Tu neturėsi derlingos žemės savo gyvenvietėje ir dangaus rasos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,28 Heb 11,20 Pr 36,6-8 Joz 24,4
Pr 27,40 Savo kardu tu maitinsies ir savo broliui tarnausi. Bet ateis laikas, kada pasipriešinsi ir nusimesi jo jungą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 25,23 2 Kar 8,20-22 2 Sam 8,14 Pr 32,6 1 Kar 11,15-17 2 Kar 14,7 2 Kar 14,10 1 Krn 18,11-13 2 Krn 21,8 2 Krn 21,10 2 Krn 25,11-12 2 Krn 28,17 Ps 60,8 Abd 1,17-21 Mt 10,34 Izaokaskalavijokardaspraryti kardąsvetimas jungas
Pr 27,41 Ezavas nekentė Jokūbo dėl tėvo palaiminimo. Ir Ezavas sakė savo širdyje: „Artėja gedulo dienos dėl tėvo, tada užmušiu savo brolį Jokūbą!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,4 Pr 50,3-4 1 Jn 3,12-15 Pr 32,6 Pr 37,8 Pr 4,2-8 Pr 32,11 Pr 35,29 Pr 50,10-11 Įst 34,8 2 Sam 13,28-29 2 Krn 35,24 Ps 35,14 Ps 37,12-13 Ps 37,16 Ps 140,4-5 Ps 142,3 Pat 1,12-13 Pat 1,16 Pat 6,14 Mok 7,9 Ez 25,12-15 Ez 35,5 Am 1,11-12 Abd 1,10-14 Ef 4,26-27 Tit 1,15-16 Tit 3,3 Izaokas JokūbasJokūbas Izraelisnekęstižidiniožmonės nekęs
Pr 27,42 Rebekai buvo perduoti jos vyresniojo sūnaus žodžiai. Ji tada pasišaukė savo jaunesnįjį sūnų Jokūbą ir tarė: „Tavo brolis Ezavas rengiasi atkeršyti tau ir nori užmušti tave. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,18-20 Pr 42,21-22 1 Sam 30,5 Job 20,12-14 Ps 64,5 Pat 2,14 Pat 4,16-17
Pr 27,43 Taigi dabar, mano sūnau, klausyk manęs! Bėk pas mano brolį Labaną į Haraną En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 11,31 Pr 27,8 Pr 27,13 Pr 12,4-5 Pr 24,29 Pr 28,7 Pr 28,10 Pat 30,17 Jer 35,14 Apd 5,29 tauta kils
Pr 27,44 ir gyvenk pas jį, kol paliaus tavo brolio rūstybė, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 31,38 Pr 31,41
Pr 27,45 kol tavo brolio pyktis atsileis ir jis pamirš, ką jam padarei! Po to aš nusiųsiu ką nors, kad tave pargabentų. Kodėl turėčiau jūsų abiejų netekti vieną dieną?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 4,8-16 Pr 9,5-6 Pr 27,35 2 Sam 14,6-7 Pat 19,21 Rd 3,37 Apd 28,4 Jok 4,13-15 pamirštaužmiršti
Pr 27,46 Rebeka tarė Izaokui: „Man įgriso mano gyvenimas dėl hetitų dukterų. Jei dar ir Jokūbas ves hetitę, tai kam man begyventi?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,3 Pr 26,34-35 Pr 28,8 Pr 34,1-2 Sk 11,15 1 Kar 19,4 Job 3,20-22 Job 7,16 Job 14,13 Jon 4,3 Jon 4,9 tautų sumaišymas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį