Biblijos vartai

Atversta Pr 32,1-32 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 32.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Pasiuntiniai, sugrįžę pas Jokūbą, pranešė: „Buvome nuėję pas tavo brolį Ezavą, jis ateina tavęs pasitikti su keturiais šimtais vyrų!“ Jokūbas labai išsigando ir susirūpino. Rytą jis parinko dovanų savo broliui Ezavui iš to, ką turėjo: du šimtus ožkų ir dvidešimt ožių, du šimtus avių ir dvidešimt avinų, trisdešimt kupranugarių su kumeliukais, keturiasdešimt karvių ir dešimt jaučių, dvidešimt asilių ir dešimt asilų. Tada tas vyras tarė: „Paleisk mane, nes jau aušta!“ Jokūbas atsakė: „Nepaleisiu tavęs, jei manęs nepalaiminsi!“ Tas klausė: „Kuo tu vardu?“ Jis atsakė: „Jokūbas“.

Pr 32,1 Jokūbui keliaujant toliau, jį pasitiko Dievo angelai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 91,11 2 Kar 6,16-17 Ps 34,7 1 Kor 3,22 Ef 3,10 Heb 1,4 angelo apsireiškimasJokūbomirties angelas
Pr 32,2 Jis, išvydęs juos, tarė: „Tai Dievo stovykla!“ Ir pavadino tą vietą Mahanaimu. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 2,8 Joz 21,38 Joz 5,14 2 Sam 17,24 1 Kar 2,8 Lk 2,13 2 Sam 2,12 2 Sam 17,26-27 1 Kar 4,14 2 Kar 6,17 Ps 34,7 Ps 103,21 Ps 148,2 Gg 6,13 Dan 10,20 Izaokas JokūbasJokūbo
Pr 32,3 Jokūbas siuntė pirma savęs pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seyro žemę, Edomo kraštan. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 25,30 Pr 14,6 Pr 33,14 Įst 2,5 Joz 24,4 Pr 27,41-42 Pr 33,16 Pr 36,6-9 Įst 2,22 Mal 3,1 Lk 9,52 Lk 14,31-32 Izaokas Jokūbas
Pr 32,4 Jis įsakė jiems: „Taip kalbėsite mano valdovui Ezavui: ‘Taip sako tavo tarnas Jokūbas: ‘Viešėjau pas Labaną ir ten užtrukau iki šios dienos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 4,7 Pr 23,6 Pr 27,29 Pr 27,37 Pr 32,5 Pr 32,18 Pr 33,8 Iš 32,22 1 Sam 26,17 1 Kar 20,32 Pat 6,3 Pat 15,1 Mok 10,4 Lk 14,11 1 Pt 3,6
Pr 32,5 Turiu jaučių, asilų, avių, tarnų bei tarnaičių ir siunčiu pranešti savo valdovui, kad surasčiau malonę jo akyse’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 33,8 Pr 33,15 Pr 30,43-1 Pr 31,16 Pr 33,11 Pr 47,25 Rūt 2,2 1 Sam 1,18 2 Sam 16,4 Job 6,22 gyglyszmoniu akyse
Pr 32,6 Pasiuntiniai, sugrįžę pas Jokūbą, pranešė: „Buvome nuėję pas tavo brolį Ezavą, jis ateina tavęs pasitikti su keturiais šimtais vyrų!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 33,1 Pr 27,40-41 Pr 32,8 Pr 32,11 Am 5,19 haranas
Pr 32,7 Jokūbas labai išsigando ir susirūpino. Jis padalino žmones, avis, galvijus bei kupranugarius į du būrius En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 35,3 Pr 32,11 Iš 14,10 Ps 18,4-5 Ps 31,13 Ps 55,4-5 Ps 61,2 Ps 107,6 Ps 112,5 Ps 142,4 Pat 2,11 Iz 28,26 Mt 8,26 Mt 10,16 Jn 16,33 Apd 14,22 2 Kor 1,4 2 Kor 1,8-10 2 Tim 3,12
Pr 32,8 ir tarė: „Jei Ezavas užpuls vieną būrį ir jį sumuš, tai bent likęs išsigelbės“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 33,1-3 Mt 10,16
Pr 32,9 Jokūbas meldėsi: „Mano tėvo Abraomo ir mano tėvo Izaoko Dieve, Viešpatie, kuris man sakei: ‘Grįžk į savo šalį pas savo gimines, ir Aš tau gera darysiu’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 28,13 Pr 31,13 Pr 31,42 Pr 31,3 Pr 31,53 Pr 17,7 Pr 31,29 Iš 3,6 1 Sam 30,6 2 Krn 20,6 2 Krn 20,12 2 Krn 32,20 Ps 34,4-6 Ps 50,15 Ps 91,15 Fil 4,6-7
Pr 32,10 Aš nevertas net mažiausios Tavo malonės ir ištikimybės, kurią parodei savo tarnui. Aš tik su lazda perėjau Jordaną, o dabar turiu du būrius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,27 Ps 18,35 2 Sam 7,18 Pr 18,27 Pr 28,10-11 Pr 28,15 Pr 30,43 Pr 32,5 Pr 32,7 Įst 8,18 Job 8,7 Job 17,9 Job 42,5-6 Ps 8,5 Ps 16,2 Ps 61,7 Ps 84,7 Ps 85,10 Pat 4,18 Iz 6,5 Iz 63,7 Dan 9,8-9 Mch 7,20 Lk 5,8 Lk 17,10 2 Kor 12,11 1 Tim 1,12-15 1 Pt 5,5 1 Jn 1,8-10 dievas ištikimasDievo ištikimybėJordanaskuklumasloto zmonaloto žmonavertasžmona
Pr 32,11 Išgelbėk mane iš mano brolio Ezavo rankos, nes aš jo bijau, kad atėjęs nenužudytų manęs ir motinų su vaikais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 59,1-2 Pat 18,19 Oz 10,14 Pr 27,41 Įst 22,6 1 Sam 12,10 1 Sam 24,15 Ps 16,1 Ps 25,20 Ps 31,2 Ps 43,1 Ps 119,134 Ps 142,6 Dan 3,17 Mt 6,13
Pr 32,12 Tu juk sakei: ‘Aš tikrai darysiu tau gera ir padauginsiu tavo palikuonis, kad jie bus kaip jūros smiltys ir jų neįmanoma bus suskaičiuoti dėl gausybės’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 28,13-15 Pr 22,17 Pr 32,6 Pr 46,3-4 Iš 32,13 Sk 23,19 1 Sam 15,29 Mt 24,35 2 Tim 2,13 Tit 1,2 Heb 6,17 edenassmėlis
Pr 32,13 Jokūbas tą naktį nakvojo toje vietoje. Rytą jis parinko dovanų savo broliui Ezavui iš to, ką turėjo: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 43,11 Pat 18,16 Pr 43,26 Pat 17,8 Pat 19,6 Pat 21,14 Pr 18,2 Pr 32,20-21 Pr 33,10 Pr 42,6 1 Sam 25,8 1 Sam 25,27
Pr 32,14 du šimtus ožkų ir dvidešimt ožių, du šimtus avių ir dvidešimt avinų, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 30,43 Pr 31,9 Pr 31,16 Įst 8,18 1 Sam 25,2 Job 1,3 Job 42,12 atpirkimo ožysgauruotas ožyskudikiu krikstasoziuožys
Pr 32,15 trisdešimt kupranugarių su kumeliukais, keturiasdešimt karvių ir dešimt jaučių, dvidešimt asilių ir dešimt asilų. En Lbd McGee mp3 Klausyti gyglyskarvespienas
Pr 32,16 Jis juos atidavė tarnams ir išsiuntė po būrį atskirai, sakydamas: „Eikite pirma manęs, palikdami tarpus tarp bandų!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 32,20 Pr 33,8-9 Ps 112,5 Pat 2,11 Iz 28,26 Mt 10,16
Pr 32,17 Jis įsakė pirmajam: „Kai tave sutiks mano brolis Ezavas, klausdamas: ‘Kam tu priklausai? Kur eini? Kam priklauso šita banda?’, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 33,3
Pr 32,18 tai atsakyk: ‘Tavo tarnui Jokūbui. Tai dovana, siunčiama mano valdovui Ezavui; štai ir jis pats ateina paskui mus’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 32,4-5
Pr 32,19 Jis taip įsakė antrajam, trečiajam ir visiems, kurie ginė bandas: „Kalbėkite šitais žodžiais Ezavui, kai jį sutiksite, En Lbd McGee mp3 Klausyti haranas
Pr 32,20 ir pridurkite: ‘Tavo tarnas Jokūbas taip pat ateina paskui mus’“. Jokūbas galvojo: „Aš jį permaldausiu dovanomis, kurias siunčiu pirma savęs, paskui sutiksiu jį patį. Gal jis mane draugiškai sutiks?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 42,8-9 Pat 21,14 Pr 43,11 1 Sam 6,5 1 Sam 25,17-35 1 Kar 20,31 Pat 6,35 Pat 15,18 Pat 16,14 Jon 3,9 2 Tim 2,25
Pr 32,21 Pasiųstos dovanos išėjo pirma jo, o jis pats tą naktį nakvojo stovykloje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Pr 32,22 Tą pačią naktį atsikėlęs jis paėmė abi žmonas, abi tarnaites ir vienuolika sūnų ir perbrido Jaboko brastą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 3,16 Joz 12,2 Įst 2,37 Pr 29,21-24 Pr 35,18 Pr 35,22-26 1 Tim 5,8 neutralusskaicius vienuolika
Pr 32,23 Jis perkėlė per upelį juos ir visa, ką turėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 32,24 Jokūbas pasiliko vienas. Ten jis grūmėsi su vienu vyru iki aušros. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 30,8 Pr 32,28 Pr 32,30 Pr 48,16 Iš 14,27 Gg 2,17 Iz 32,2 Oz 12,3-5 Lk 13,24 Lk 22,44 Rom 8,26-27 Rom 15,30 1 Kor 15,47 Ef 6,12 Ef 6,18 Kol 2,1 Kol 4,12 Heb 5,7 Dievo veidasgyventi atsiskyrusimtynesJokūbas IzraelisJokūbo Dievas
Pr 32,25 Matydamas, kad neįstengia jo įveikti, tas vyras smogė Jokūbui į šlaunį ir išnarino Jokūbo šlaunies sąnarį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 32,32 Pr 19,22 Sk 14,13-14 Ps 30,6-7 Iz 41,14 Iz 45,11 Oz 12,3-4 Mt 15,22-28 Mt 26,41 Mt 26,44 Lk 11,5-8 2 Kor 12,7-9 erškėtisimtyneslietimasprisilieskprisilietimas
Pr 32,26 Tada tas vyras tarė: „Paleisk mane, nes jau aušta!“ Jokūbas atsakė: „Nepaleisiu tavęs, jei manęs nepalaiminsi!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 12,4 Iš 32,10 Įst 9,14 1 Krn 4,10 Ps 67,1 Ps 67,6-7 Ps 115,12-13 Gg 3,4 Gg 7,5 Iz 45,11 Iz 64,7 Lk 18,1-7 Lk 24,28-29 Rom 8,37 1 Kor 15,58 2 Kor 12,8-9 Heb 5,7 Izaokas Jokūbas
Pr 32,27 Tas klausė: „Kuo tu vardu?“ Jis atsakė: „Jokūbas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Izaokas Jokūbas
Pr 32,28 Tada jis tarė: „Tu nebebūsi vadinamas Jokūbu, bet Izraeliu, nes tu kovojai su Dievu ir su žmonėmis ir nugalėjai“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 35,10 Pr 17,5 Pr 33,4 2 Kar 17,34 Pr 17,15 Pr 25,31 Pr 27,33-36 Pr 31,24 Pr 31,36-55 Pr 32,24 Pr 33,20 Sk 13,16 1 Sam 26,25 2 Sam 12,25 1 Kar 18,31 Pat 16,7 Iz 62,2-4 Iz 65,15 Oz 12,3-5 Jn 1,42 Apr 2,17 Abraomas saraIzaokas JokūbasIzraelio giminėsJokūbas IzraelisJokūboJokūbo Dievaskaralių karaliusseptynias kartastapatybevardaivardaialdona
Pr 32,29 Jokūbas klausė: „Pasakyk man savo vardą“. Bet tas atsakė: „Kam gi klausi mano vardo?“ Ir jis ten jį palaimino. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 27,28-29 Pr 28,3-4 Pr 28,13-14 Pr 32,26-27 Įst 29,29 Ts 13,16-18 Job 11,7 Pat 30,4 Iz 9,6 Oz 6,1 Lk 1,19 smalsumassmalsumo
Pr 32,30 Jokūbas pavadino tą vietą Penieliu: „Aš regėjau Dievą veidas į veidą ir išlikau gyvas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 16,13 Iš 24,10-11 Sk 12,8 Iš 33,19-23 Įst 5,24 Iz 6,5 Jn 1,18 Pr 28,19 Iš 33,14 Įst 34,10 Ts 6,22-23 Ts 8,8 Ts 8,17 Ts 13,21-22 1 Kar 12,25 2 Kor 3,18 2 Kor 4,6 Gal 1,6 Ef 1,17 Kol 1,15 2 Tim 1,10 Heb 11,27 AhabasdeportacijaDievas matomasDievo matymasDievo sūnusDievo veidasDievui patinkadonaldasfleitagaidysgalijotasIzraelio Dievaskarysmatęs Dievąmatydamasmirties angelasnaikintipakartaspalyginimaspaminklaspastangossamariečiaisavimeilėtrecioji akistrečiojo Dangausvisagalis
Pr 32,31 Kai jis perėjo Penielį, patekėjo saulė, ir jis šlubavo viena koja. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 19,15 Pr 19,23 Pr 32,25 Ts 8,8 Ps 38,17 Mal 4,2 2 Kor 12,7 2 Kor 12,9 erškėtis
Pr 32,32 Todėl iki šios dienos Izraelio vaikai nevalgo šlaunies raumenų, nes Jokūbo šlaunis buvo sužeista. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 5,5 dovydo žvaigždėdžiaigsmaserškėtisJokūbas Izraelislietimasprisilietimassupratimassupratingumas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį