Biblijos vartai

Atversta Ps 105,1-45 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 45.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jie Chamo krašte padarė nuostabių ženklų ir stebuklų. Jam tarus, užplūdo begalės skėrių ir žiogų, kurie visus augalus jų krašte ir laukų derlių surijo. Pagonių žemes jiems išdalino, tautų turtai jiems atiteko, kad Jo įsakymų laikytųsi, vykdytų Jo įstatymą.

Ps 105,1 Dėkokite Viešpačiui, šaukitės Jo vardo, skelbkite tautose Jo darbus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 12,4 1 Krn 16,34 Ps 99,6 Ps 106,1 Ps 145,11-12 Sk 23,23 1 Krn 16,7-22 1 Krn 25,3 1 Krn 29,13 1 Krn 29,20 Ps 89,1 Ps 96,3 Ps 136,1-3 Ps 145,4-6 Iz 51,10 Dan 3,29 Dan 4,1-3 Dan 6,26-27 Jl 2,32 Apd 9,14 Rom 10,13 1 Kor 1,2 ačiūatidavimasdėkingumasdėkodamidėkojamedėkojimasdėkojimoDievo aukštinimasfinansinis palaiminimasgarbinimo apeigasgiedokite giesmesJėzaus palaiminimaikraštąlaiškaimisija miestasožyspadekapadėka Viešpačiuipamokymasseksisserverisuždegtivaikai dovanaViešpats geras
Ps 105,2 Giedokite Jam, giedokite Jam psalmes. Garsinkite visus Jo stebuklus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 77,12 Ps 98,5 Ps 119,27 Iš 13,8-9 Iš 13,14 Įst 6,6-9 Ts 5,3 Ps 47,6-7 Ps 78,4-6 Ps 96,1-2 Ps 98,1 Iz 12,5-6 Iz 42,10-12 Lk 24,14-53 Ef 5,19 Apr 15,3-4 apstu nuodemėsdainadainavimasdainuotiDievo aukštinimasgiedokitegiedokite Viešpačiuiinstrumentaiistirkavimasmuzikarokenrolasskambantis cimbolaisokisšokis
Ps 105,3 Didžiuokitės Jo šventu vardu. Tegu džiaugiasi širdis tų, kurie ieško Viešpaties. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 9,10 Ps 34,2 Pat 8,17 Iz 45,19 Iz 45,25 Iz 55,6-7 Jer 9,23-24 Rd 3,25 Lk 11,9-10 1 Kor 1,29 1 Kor 1,31 Gal 6,14 Dievo ieškojimasdžiaugsmasieškok Viešpatiesraudo
Ps 105,4 Ieškokite Viešpaties ir Jo jėgos. Nuolatos ieškokite Jo veido. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 27,8 Ps 78,61 2 Krn 6,41 Ps 132,8 Am 5,4-6 Sof 2,2-3 amžina stiprybėDievas stiprybėDievo ieškojimasDievo veidasgeidžia dvasiaieškojoinkvizicijaJėzaus palaiminimaikas siekianegeistipalaiminimuspavirto druskosstiprybė Viešpatsstiprinkitestiprus maistassunaikinssustiprinssužalotas kūnasšeimos stiprybėtroškimasvyresnysis
Ps 105,5 Atsiminkite Jo nuostabius darbus, kuriuos Jis yra padaręs, Jo stebuklus ir Jo lūpų ištartus sprendimus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 77,11 Ps 119,13 Įst 7,18-19 Įst 8,2 Įst 32,7 Ps 40,5 Ps 103,2 Iz 43,18-19 Lk 22,19 1 Kor 11,24-26 Apr 16,7 Apr 19,2 Dievo stebuklasgėrėkis viešpačiuJėzaus stebuklaineužmirškite Dievostebuklai
Ps 105,6 Jūs, Jo tarno Abraomo palikuonys, Jokūbo vaikai, Jo išrinktieji. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,6 Įst 7,6-8 Ps 105,42 Ps 106,5 Ps 135,4 Iz 41,8 Iz 41,14 Iz 44,1-2 Jn 15,16 Rom 9,4-29 1 Pt 2,9 išrinktojiišrinktoji tautaišsirinkau Izraelįtamsoje tauta
Ps 105,7 Jis yra Viešpats, mūsų Dievas; visoje žemėje galioja Jo sprendimai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 26,9 Pr 17,7 Iš 20,2 Įst 26,17-18 Įst 29,10-15 Joz 24,15-24 Ps 48,10-11 Ps 95,7 Ps 100,3 Apr 15,4
Ps 105,8 Jis per amžius atsimena savo sandorą, žodį, kurį Jis įsakė tūkstančiui kartų, En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 7,9 Ps 105,42 Ps 106,45 Ps 111,5 1 Krn 16,15 Neh 1,5 Ps 111,9 Dan 9,4 Lk 1,72-74 Abraomo vaikaiDievo sandoroskartomsNojus sandorapavirto druskossandora
Ps 105,9 sandorą, kurią Jis padarė su Abraomu, ir priesaiką, duotą Izaokui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 17,2 Pr 26,3 Pr 22,16-18 Pr 12,7 Pr 28,13 Pr 35,11 Neh 9,8 Apd 7,8 Gal 3,17 Heb 6,17 pavirto druskos
Ps 105,10 Jis patvirtino ją Jokūbui įstatymu, Izraeliui – amžina sandora, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 17,7-8 Pr 28,13-15 2 Sam 23,5 Heb 13,20 Dievi sandorosJokūbopavirto druskos
Ps 105,11 sakydamas: „Tau duosiu Kanaano šalį, tavo paveldėjimo dalį“, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 13,15 Pr 15,18 Ps 78,55 Pr 12,7 Pr 26,3-4 Pr 28,13
Ps 105,12 kai jie buvo negausūs skaičiumi, tik ateiviai joje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 34,30 Įst 7,7 Heb 11,9 Pr 23,4 Įst 26,5 Pr 17,8 Iz 51,2 Ez 33,24-33 Apd 7,5 Heb 11,12
Ps 105,13 Jie keliavo iš tautos į tautą, iš vienos karalystės į kitą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ps 105,14 Jis niekam neleido jų skriausti, sudrausdavo dėl jų karalius: En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 35,5 Pr 12,14-17 Pr 20,1-7 Pr 26,14-33 Pr 31,24-29 Iš 7,16-17
Ps 105,15 „Nelieskite mano pateptųjų ir mano pranašams nedarykite pikto“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 26,11 Pr 20,7 Pr 27,39-40 Pr 48,19-20 Pr 49,8-33 1 Kar 19,16 Zch 2,8 1 Jn 2,27 aliejusDievo pateptasiskaitralietimasligonių patepimasnepakenkspamokslininkaipatepti durisprisilieskprisilietimasskaudinimas
Ps 105,16 Jis žemei badą pašaukė, duonos ramstį sunaikino. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,54 Kun 26,26 Iz 3,1 Ez 4,16 2 Kar 8,1 Ps 104,15 Pr 41,25-32 Pr 42,5-6 Pr 47,13 Pr 47,19 Am 3,6 Am 7,1-4 Ag 1,10-11 Ag 2,17 Mt 8,8-9 Apd 7,11 Apr 6,8 badas Egiptasžmona
Ps 105,17 Jis pasiuntė pirma jų vyrą, Juozapą, vergijon parduotą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 7,9 Pr 37,36 Pr 50,20 Pr 37,27-28 Pr 39,1 Pr 45,4-5 Pr 45,7-8 chamasJuozapassenas tėvas
Ps 105,18 Jie supančiojo jo kojas, sukaustė jį geležimi, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 39,20 Pr 40,15 Ps 107,10 Apd 16,24 Juozapas
Ps 105,19 kol įvyko Jo žodis; Viešpaties žodis išmėgino jį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 40,20-21 Pr 41,11-16 Pr 41,25 Ps 44,4 Pat 21,1 Dan 2,30 Apd 7,10
Ps 105,20 Karalius paleisti jį liepė, tautos valdovas išlaisvino jį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,14
Ps 105,21 Savo namų viešpačiu jį paskyrė ir viso savo turto valdovu, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,40-44 Pr 41,55 Pr 45,8 Pr 45,26
Ps 105,22 kad vadovautų šalies kunigaikščiams, išminties mokytų vyresniuosius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,33 Pr 41,38 Pr 41,44 Iz 19,11 kuniški malonumai
Ps 105,23 Tuomet Izraelis Egiptan atvyko ir Jokūbas viešėjo Chamo krašte. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 78,51 Ps 106,22 Apd 13,17 Pr 10,6 Pr 45,9-11 Pr 46,2-7 Pr 47,6-9 Pr 47,28 Joz 24,4 Ps 105,27 Apd 7,11-15 chamasEgiptasjuodaodiskailiniaikariaitautų sumaišymasžvėrelių
Ps 105,24 Čia Jis labai pagausino savo tautą ir padarė ją stipresnę už jų priešus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 26,5 Pr 13,16 Pr 46,3 Iš 1,7-9 Iš 12,37 Apd 7,17 Heb 11,12
Ps 105,25 Jis pažadino jų širdyse neapykantą savo tautai, ir jie ėmė su Jo tarnais elgtis klastingai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 7,19 Pr 15,13 Iš 1,8-14 Iš 1,16 Iš 2,23 Iš 4,21 Iš 9,16 Iš 10,1 Įst 2,30 Rom 9,17-19 nekentčiužmonės nekęs
Ps 105,26 Jis pasiuntė Mozę, savo tarną, ir Aaroną, kurį išsirinko. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,10 Iš 4,12-14 Iš 6,11 Iš 6,26-27 Iš 7,1 Iš 7,12 Iš 28,1-2 Iš 28,12 Iš 28,29-38 Iš 29,5-46 Kun 8,7-36 Sk 16,5-11 Sk 16,40 Sk 16,47-48 Sk 17,5-8 Joz 24,5 1 Sam 12,6 Ps 77,20 Mch 6,4 Apd 7,34-35
Ps 105,27 Jie Chamo krašte padarė nuostabių ženklų ir stebuklų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,43-51 Iš 7,1-11 Įst 4,34 Neh 9,10-11 Ps 105,23 Ps 105,28 Ps 106,22 Ps 135,8-9 Iz 63,11-12 Jer 32,20-21 chamasgėrėkis viešpačiu
Ps 105,28 Jis siuntė tamsą ir aptemdė kraštą, ir jie nepasipriešino Jo žodžiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 99,7 Iš 10,21-23 Ez 2,4-8 Jl 2,2 Jl 2,31 Lk 23,44-45 2 Pt 2,4 2 Pt 2,17 tamsa
Ps 105,29 Jis pavertė jų vandenis krauju, jų žuvis išmarino. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 7,20-21 Ps 78,44 Iz 50,2 Ez 29,4-5 Apr 16,3 mano kraujasžuvis
Ps 105,30 Varlės jų žemę apniko, net karalių kambariuose jų buvo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 8,3-14 Ps 78,45 Apr 16,13-14 varlės
Ps 105,31 Jis tarė, ir visą jų kraštą užplūdo įvairios musės bei mašalai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 8,16-18 Iš 8,21-24 Ps 78,45 Iz 7,18 bugštauja
Ps 105,32 Vietoje lietaus Jis siuntė krušą ir liepsnojančią ugnį visame krašte. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 9,18-28 Ps 78,47-48 Apr 8,7 Apr 11,19 Apr 16,21 atsiųsiu lietųlietulietus
Ps 105,33 Jis išmušė figmedžius ir vynmedžius, visame krašte medžius sunaikino. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,47 Apr 9,4 figos
Ps 105,34 Jam tarus, užplūdo begalės skėrių ir žiogų, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 10,12-15 Ps 78,46 Jl 1,4-7 Jl 2,25 Apr 9,3-10 amarasbugštaujaskėriai
Ps 105,35 kurie visus augalus jų krašte ir laukų derlių surijo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ps 105,36 Jis pirmagimius visus krašte ištiko, jų pajėgumo pradžią. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 49,3 Ps 78,51 Ps 135,8 Ps 136,10 Iš 4,23 Iš 11,4-5 Iš 12,12 Iš 12,29-30 Heb 11,28 Jėzus pirmagimispirmieji vaisiai
Ps 105,37 Jis išvedė juos su sidabru ir auksu, jų giminėse nebuvo ligonių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,35-36 Pr 15,14 Iš 3,22 Apd 13,17 liga
Ps 105,38 Džiaugėsi egiptiečiai, jiems iškeliavus, nes labai išgąsdinti buvo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,33 Iš 15,16 Pr 35,5 Iš 10,7 Joz 2,9
Ps 105,39 Jis dengė juos debesimi ir naktį apšvietė juos ugnimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 9,12 Ps 78,14 Iz 4,5 Iš 13,21-22 Iš 14,24 Sk 9,15-22 Neh 9,19 1 Kor 10,1-2 tamsus debesys
Ps 105,40 Jiems paprašius, Jis putpelių jiems atsiuntė, maitino juos dangaus duona. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,18 Iš 16,12-35 Sk 11,4-9 Sk 11,31-33 Įst 8,3 Joz 5,12 Neh 9,20 Ps 78,23-28 Jn 6,31-33 Jn 6,48-58 česnakasmanospasitenkinęputpelėvaikų duona
Ps 105,41 Jis perskėlė uolą, ir ištryško vandenys, jie tekėjo kaip upė per sausą žemę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 17,6 Sk 20,11 1 Kor 10,4 Ps 78,15-16 Ps 114,8 Iz 48,21 Neh 9,15 Ps 78,20
Ps 105,42 Jis atsiminė savo šventą pažadą Abraomui, savo tarnui, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 2,24 Pr 12,7 Pr 13,14-17 Pr 15,13-14 Iš 32,13 Įst 9,5 Įst 9,27 Ps 105,8-11 Mch 7,20 Lk 1,54-55 Lk 1,72-73
Ps 105,43 ir išvedė savo tautą su džiaugsmu, savo išrinktuosius su linksmybėmis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,1-21 Įst 4,37-38 Ps 78,52-53 Ps 106,8-12 Iz 35,10 Iz 51,10-11 Iz 55,12 Iz 63,11-14 Jer 31,11-12 Apd 7,36 Apd 13,17 džiaugsmasišrinktieji, ištikimiejiišrinktojiišrinktoji tautaišsirinkau Izraelį
Ps 105,44 Pagonių žemes jiems išdalino, tautų turtai jiems atiteko, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,55 Įst 6,10-11 Joz 11,23 Joz 24,13 Joz 5,11 Joz 13,7-33 Joz 21,43 Joz 23,4 Joz 24,8 Neh 9,22-25 Ps 44,2-3 Ps 80,8 Ps 135,10-12 Ps 136,21-22
Ps 105,45 kad Jo įsakymų laikytųsi, vykdytų Jo įstatymą. Girkite Viešpatį! En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,40 Įst 4,1 Įst 5,33-2 Įst 6,21-25 Ps 106,1 Ps 150,1 Ez 36,24-28 Ef 2,8-10 Tit 2,14 Apr 19,3-4

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį