Biblijos vartai

Atversta Ps 106,1-48 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 48.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jie pamiršo savo gelbėtoją Dievą, kuris didelių dalykų Egipte padarė, nuostabių darbų Chamo krašte, baisių dalykų prie Raudonosios jūros. Jie nesunaikino tautų, kaip Viešpats jiems buvo įsakęs. Jie savo sūnus ir dukteris velniams aukojo, liejo nekaltą kraują – savo sūnų ir dukterų kraują – aukodami Kanaano stabams; krauju buvo sutepta žemė.

Ps 106,1 Girkite Viešpatį! Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 16,34 Ps 105,1 Ps 107,1 Ezr 3,11 Ps 105,45 Ps 118,1 Ps 136,1 Jer 33,11 1 Tes 5,18 1 Krn 16,41 Ps 100,4-5 Ps 103,17 Ps 119,68 Mt 19,17 Rom 5,20-21 ačiūaleliujadėkingidėkingumasdėkodamidėkojamedėkojimasdėkojimodėkokitedėkokite ViešpačiuiDievo amžinybėDievo aukštinimasdūmaigailestisgirtiJėzaus palaiminimaimoliūgaspadekapadėka Viešpačiuipasigailejimassu padėkašeimininkošlovinašlovinti psalmynastikėk dėkokturkijaViešpats geras
Ps 106,2 Kas išvardins galingus Viešpaties darbus, kas apsakys Jo šlovę? En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 9,5 Job 5,9 Job 26,14 Ps 40,5 Ps 139,17-18 Ps 145,3-12 Rom 11,33 Ef 1,19 Ef 3,18
Ps 106,3 Palaiminti, kurie Jo įsakymus vykdo, kurie visą laiką elgiasi teisiai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 15,2 Apr 22,14 Gal 6,9 Jok 1,25 Įst 5,19 Įst 11,1 Ps 1,1-3 Ps 84,11-12 Ps 119,1-3 Ps 119,20 Ps 119,44 Ps 119,106 Ps 119,112 Iz 56,1-2 Iz 64,5 Jer 22,15-16 Ez 18,21-22 Mk 3,35 Lk 1,74-75 Lk 6,47-49 Lk 11,28 Lk 11,42 Jn 13,17 Jn 14,21-23 Jn 15,14 Apd 24,16 Rom 2,7 Apr 7,15 mūsų teisumasneteisybėpalaiminimas siuntimaspalaiminta tautapalaimintas ateinantisteisėjasteisybėteisimateisingas teismasteisingumasteisingumas tiesateisingumo raištisteisingumo svarstyklesteisumąteisumasteisumo troškimastobulumasžmogaus teisumas
Ps 106,4 Viešpatie, būdamas palankus savo tautai, atsimink ir mane, suteik man savo išgelbėjimą, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 119,132 Lk 23,42 Apd 15,14 Neh 5,19 Neh 13,14 Neh 13,22 Neh 13,31 Ps 25,7 Lk 1,68-69
Ps 106,5 kad matyčiau išrinktųjų gerovę, džiūgaučiau su Tavo tauta, didžiuočiausi su Tavo paveldu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 105,6 Ps 105,43 Įst 7,6 Ps 1,3 Ps 14,7 Ps 48,11 Ps 118,15 Iz 12,6 Iz 35,10 Iz 45,25 Iz 66,10 Jl 2,23 Sof 3,14 Zch 9,9 Jn 15,16 Jn 16,22 Apd 9,15 Ef 1,4 Ef 1,18 Fil 3,3 2 Tes 2,13 Jok 2,5 1 Pt 2,9 Apr 17,14
Ps 106,6 Nusidėjome su savo tėvais, nusikaltome, elgėmės nedorai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 8,47 Kun 26,40 Ezr 9,6-7 Neh 9,16 Ps 78,8 Sk 32,14 Neh 1,7 Neh 9,32-34 Jer 3,25 Dan 9,5-8 Mt 23,32 Apd 7,51-52
Ps 106,7 Mūsų tėvai Egipte nesuprato Tavo stebuklų. Jie užmiršo Tavo didelį gailestingumą, prieš Tave prie Raudonosios jūros maištavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,11-12 Ps 78,42 Įst 15,15 Įst 29,4 Įst 32,28-29 Ps 5,7 Ps 51,1 Ps 78,11 Ps 105,5 Ps 106,45 Pat 1,22 Iz 44,18 Iz 63,7 Rd 3,32 Mk 4,12 Mk 8,17-21 Ef 2,11 2 Tes 2,10-12
Ps 106,8 Bet Jis dėl savo vardo išgelbėjo juos, kad parodytų savo galybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 9,16 Ez 20,9 Ez 20,14 Iš 15,6 Sk 14,13-16 Įst 32,26-27 Joz 7,9 Ps 111,6 Ps 143,11 Jer 14,7 Jer 14,21 Ez 20,22 Ez 20,44 Dan 9,17-19 Rom 9,17 pirmasis misionierius
Ps 106,9 Jis sudraudė Raudonąją jūrą, ir ta išdžiūvo. Jis vedė juos per gelmes kaip per dykumą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 18,15 Nah 1,4 Ps 78,13 Iz 63,11-14 Iš 14,21-22 Iš 14,27-29 Neh 9,11 Ps 66,6 Ps 77,19-20 Ps 78,52-53 Ps 114,3-7 Ps 136,13-16 Iz 11,14-16 Iz 50,2 Iz 51,10 Mt 8,26
Ps 106,10 Iš vergijos Jis išgelbėjo juos, išpirko juos iš priešo rankos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,30 Ps 107,2 Iš 15,9-10 Iš 15,13 Įst 11,4 Neh 9,11 Job 6,22-23 Ps 136,24 Mch 6,4
Ps 106,11 Vandenys užliejo priešus, nė vieno jų neliko. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,5 Iš 14,27-28 Ps 78,53 Iš 14,13 Iš 15,10 Iš 15,19
Ps 106,12 Tada jie tikėjo Jo žodžiais, giedojo jam gyrių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,31-21 Lk 8,13 Jn 8,30-31
Ps 106,13 Bet greitai pamiršo Jo darbus ir nelaukė Jo patarimų, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,24 Iš 16,2 Ps 78,11 Iš 15,17 Iš 17,2 Iš 17,7 Ps 107,11 Pat 1,25 Pat 1,30 Iz 48,17-18 baisus laukimasbelaukiant ViešpatieslaukimaslauktiViešpaties pagalbosViešpats geras
Ps 106,14 dykumoje geiduliams atsidavė ir Dievą tyruose gundė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kor 10,9 Iš 17,2 Sk 11,4 1 Kor 10,6 Sk 11,33-34 Sk 14,22 Įst 9,22 Ps 78,18-20 Ps 78,30 Ps 78,40-41 Ps 95,8-9 Heb 3,8-10 Dievas dykumojedykumojeklaidžiojimas dykumojeklaidžiojo dykumojeperėjus dykumąvidinė dykumažaltys dykumoje
Ps 106,15 Jis suteikė jiems, ko prašė, kartu siuntė ligas į jų būrį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 10,16 Sk 11,31-34 Ps 78,29-31 Iz 24,16 prašymas
Ps 106,16 Pavydėjo jie Mozei stovykloje ir Viešpaties šventajam Aaronui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 28,36 Kun 21,6-8 Kun 21,10-12 Sk 16,1-50 šventųjų
Ps 106,17 Atsivėrusi žemė prarijo Dataną, palaidojo gaują Abiramo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 11,6 Sk 16,29-33 Sk 26,10
Ps 106,18 Užsidegė ugnis tarp jų, nedorėlius sudegino liepsna. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,35-40 Sk 16,46 Heb 12,29 liepsna
Ps 106,19 Jie pasidarė veršį Horebe ir garbino nulietą atvaizdą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,4-8 Iš 32,35 Įst 9,8 Įst 9,12-16 Įst 9,21 Neh 9,18 Apd 7,41 1 Kor 10,7 aukso veršisSinajaus kalnas
Ps 106,20 Jie iškeitė savo šlovę į pavidalą jaučio, ėdančio žolę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 2,11 Iš 20,4-5 Ps 89,17 Iz 40,18-25 Rom 1,22-23
Ps 106,21 Jie pamiršo savo gelbėtoją Dievą, kuris didelių dalykų Egipte padarė, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 106,13 Įst 4,34 Įst 6,22 Įst 7,18-19 Įst 10,21 Įst 32,17-18 Neh 9,10-11 Ps 74,13-14 Ps 78,11-12 Ps 78,42-51 Ps 135,9 Iz 12,2 Iz 45,21 Iz 63,8 Jer 2,32 Oz 1,7 Lk 1,47 Tit 1,3 Tit 2,10 Tit 3,4-6
Ps 106,22 nuostabių darbų Chamo krašte, baisių dalykų prie Raudonosios jūros. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,51 Ps 105,23 Iš 14,25-28 Iš 15,10 Ps 105,27-36 chamasEgiptas
Ps 106,23 Dievas būtų juos sunaikinęs, jeigu ne Jo išrinktasis Mozė, stojęs užtarti juos prieš Dievą, kad Jo rūstybė jų nenubaustų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 9,25 Ps 105,6 Ez 22,30 Iš 32,10-14 Iš 32,32 Sk 16,5 Įst 9,13-14 Įst 9,19 Įst 10,10 Ps 105,26 Jer 5,1 Ez 13,5 Ez 20,8 Ez 20,13-14 Mt 12,18 Jn 15,16 Jn 15,19 Jok 5,16 Dievas gydytojaDievo rūstybėužtarimas
Ps 106,24 Jie paniekino gerąją žemę, netikėjo Jo žodžiais, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,31 Įst 1,32 Ez 20,6 Jer 3,19 Heb 3,18-19 Pr 25,34 Sk 13,32 Sk 14,11 Įst 8,7-9 Įst 9,23 Įst 11,11-12 Mt 22,5 Heb 3,12 Heb 4,2 Heb 4,6 Heb 4,14 Heb 12,16 Jud 1,5 neištikimybė moterspasidalines
Ps 106,25 palapinėse savo murmėjo, Viešpaties balso neklausė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,1-4 Sk 14,22 Sk 14,27-29 Įst 1,26-27 Ps 95,7-9 Heb 3,7-8 Heb 3,15 Abraomo skundaskito kaltinimasneištikimybė motersnesiskundėskundimasis
Ps 106,26 Jis tada pakėlė ranką, kad juos dykumoje sunaikintų, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 20,15 Sk 14,28-35 Ps 95,11 Heb 3,11 Iš 6,8 Pr 14,22-23 Įst 1,34-35 Įst 32,40-42 Heb 3,18 Apr 10,5-6 dvi rankoskūno ranka
Ps 106,27 jų vaikus išblaškytų tarp pagonių, po visas šalis išsklaidytų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 44,11 Kun 26,33 Įst 4,26-27 Įst 28,37 Įst 28,64-65 Įst 32,26-27 Ez 20,23
Ps 106,28 Jie Baal Peorui tarnavo, valgė negyvųjų aukas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 9,10 Įst 4,3 Sk 25,1-3 Sk 25,5 Sk 31,16 Įst 32,17 Joz 22,17 Ps 115,4-8 Jer 10,8-10 1 Kor 10,19-20 Apr 2,14 stabų garbinimas
Ps 106,29 Šitaip jie savo darbais Viešpatį užrūstino, ir maras paplito tarp jų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 25,9 Įst 32,16-21 Ps 99,8 Ps 106,39 Mok 7,29 Rom 1,21-24 1 Kor 10,8
Ps 106,30 Tik kai Finehasas pakilęs teismą įvykdė, liovėsi maras. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 25,6-8 Sk 25,14-15 Įst 13,9-11 Įst 13,15-17 Joz 7,12 1 Kar 18,40-41 Jon 1,12-15
Ps 106,31 Tai buvo jam įskaityta teisumu per visas kartas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 25,11-13 Pr 15,6 Įst 24,13 Mk 14,3-9
Ps 106,32 Įpykino jie Viešpatį prie Meribos vandenų, ir Mozė dėl jų nukentėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 81,7 Sk 20,2-13 Įst 1,37 Sk 20,23-24 Sk 27,13-14 Įst 3,26 Įst 4,21 Ps 78,40
Ps 106,33 Jie apkartino jo dvasią, neapgalvotus žodžius jis kalbėjo savo lūpomis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 20,10-11 Pr 30,1 Pr 35,16-18 Job 2,10 Job 38,2 Job 40,4-5 Job 42,7-8 Ps 39,1 Ps 78,40 Ps 107,11 Ps 141,3 Jok 3,2 sveika dvasia
Ps 106,34 Jie nesunaikino tautų, kaip Viešpats jiems buvo įsakęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 7,16 Ts 1,21 Įst 7,2 Sk 33,52 Sk 33,55-56 Įst 7,23-24 Įst 20,16-17 Joz 15,63 Joz 16,10 Joz 17,12-16 Joz 23,12-13 Ts 1,19 Ts 1,27-36 1 Sam 15,3 1 Sam 15,22-23 Mt 17,19-20
Ps 106,35 Jie su pagonimis susimaišė ir išmoko jų darbus daryti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 3,5-6 Joz 15,63 Ts 1,27-36 Ts 2,2-3 Iz 2,6 1 Kor 5,6 1 Kor 15,33 gyvenimo vertėžmogaus vertybės
Ps 106,36 Jie stabams jų tarnavo, ir tie spąstais jiems virto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 7,16 Iš 23,33 Ts 2,3 Iš 34,15-16 Joz 23,13 Ts 2,12-15 Ts 2,17 Ts 2,19 Ts 3,5-7 Ts 10,6 2 Kar 17,8-11 2 Kar 17,16-17 2 Krn 33,2-9 Ps 78,58 Ez 16,15-63 Ez 20,28-32 nardas
Ps 106,37 Jie savo sūnus ir dukteris velniams aukojo, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 16,3 Įst 32,17 2 Kar 17,17 1 Kor 10,20 Kun 17,7 Iz 57,5 Ez 16,20-21 Ez 20,26 Įst 12,30-31 Įst 18,10 2 Kar 21,6 2 Krn 11,15 Jer 7,31 Jer 32,35 Ez 23,37 Ez 23,47 Rom 9,20 apie demonusapie stabusapvaisinimasauka stabamsazazelisdemonaidemonai paklūstademonu isvarymasdemonų išvarymasdemonusegzorcizmasegzorcizmo maldagimdaišvarymaskurtumasožiaipaaukojimas demonuipasigailėkraupsuotieji
Ps 106,38 liejo nekaltą kraują – savo sūnų ir dukterų kraują – aukodami Kanaano stabams; krauju buvo sutepta žemė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 35,33 Įst 21,9 2 Kar 21,16 2 Kar 24,4 Iz 1,15 Iz 24,5 Iz 26,21 Jer 2,34 Ez 7,23 Ez 22,3 nešioja stabusnešoja stabuspagarba gyvybeistabmeldystėužmušė brolįžmogaus pasiaukojimas
Ps 106,39 Jie susiteršė savo darbais ir paleistuvavo savo poelgiais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 20,18 Kun 17,7 Sk 15,39 Ez 20,30-31 Iš 34,16 Kun 20,5-6 Iz 24,5-6 Iz 59,3 Jer 3,1-2 Jer 3,6-9 Ez 16,15-63 Ez 20,43 Ez 23,3-49 Oz 9,1 Apr 17,1-6
Ps 106,40 Tada užsidegė Viešpaties rūstybė prieš savo tautą, bjaurus Jam tapo Jo paveldas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 2,14 Įst 9,29 Įst 32,19 Kun 20,23 Ts 2,20 Ts 3,8 Neh 9,27-38 Ps 74,1 Ps 78,59-62 Rd 2,7 Zch 11,8
Ps 106,41 Atidavė juos pagonims, tie, kurie jų nekentė, valdė juos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 2,14 Įst 28,25 Įst 28,29 Įst 28,33 Įst 28,48 Įst 32,30 Ts 3,8 Ts 3,12 Ts 4,1-2 Ts 6,1-6 Ts 10,7-18 Neh 9,27-38
Ps 106,42 Juos spaudė priešai ir slėgė jų ranka. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 4,3 Ts 10,12 meilė priešui
Ps 106,43 Daug kartų Jis išlaisvino juos, bet jie neklausė Jo patarimų; dėl savo nedorybių jie buvo pažeminti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 2,16-18 Ps 81,12 Ts 5,8 Ts 6,5 1 Sam 12,9-11 1 Sam 13,19 Ps 1,1 Ps 106,29
Ps 106,44 Tačiau Viešpats atsižvelgė į jų priespaudą, išgirdęs jų šauksmą, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 3,9 Ts 4,3 Ts 2,18 Ts 6,6-10 Ts 10,10-16 1 Sam 7,8-12 2 Kar 14,26-27 Neh 9,27-38
Ps 106,45 atsiminė jų labui savo sandorą. Jis gailėjosi jų, būdamas didžiai gailestingas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 105,8 Ts 2,18 Ps 69,16 Ps 51,1 Ps 90,13 Iz 63,7 Rd 3,32 Iš 32,14 Kun 26,40-42 Įst 32,36 2 Sam 24,16 2 Kar 13,23 Ps 135,14 Oz 11,8 Am 7,3 Am 7,6 Lk 1,71-72 Dievo sandoros
Ps 106,46 Jis davė jiems rasti pasigailėjimą akyse tų, kurie išsivedė juos į nelaisvę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 9,9 Jer 42,12 1 Kar 8,50 2 Krn 30,9 Neh 1,11 Jer 15,11
Ps 106,47 Išgelbėk mus, Viešpatie, mūsų Dieve, ir surankiok tautose išblaškytus, kad dėkotume Tavo šventam vardui, girtumėmės Tavo šlove. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 16,35-36 Ps 14,7 Ps 107,1-3 Ps 126,1 Ps 147,2 Jer 32,37-41 Ez 36,24-28 Ez 37,21-28 Ez 39,25-29 2 Kor 2,14 Apr 7,10-12 triumfas
Ps 106,48 Palaimintas Viešpats, Izraelio Dievas, nuo amžių ir per amžius! Visa tauta tesako: „Amen“. Girkite Viešpatį! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 41,13 Ps 89,52 1 Krn 29,10 Ps 72,18-19 Ps 105,45-1 1 Kor 14,16

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį