Biblijos vartai

Atversta Ps 109,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Teisme tebūna jis pasmerktas, jo malda tebūna nuodėmė. Jis tebūna jam kaip drabužis, kuris dengia jo kūną, kaip juosta, kuria jis susijuosia. Savo burna garsiai girsiu Viešpatį, girsiu Jį minioje.

Ps 109,1 Netylėk, mano gyriaus Dieve. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 10,21 Ps 28,1 Ps 83,1 Jer 17,14 Iš 15,2 Ps 35,22-23 Ps 118,28 Iz 42,14 žmogaus prigimtis
Ps 109,2 Nedorėlio burna ir klastingojo burna prieš mane atsivėrė. Jie kalba prieš mane melagingais liežuviais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 52,4 2 Sam 15,3-8 2 Sam 17,1 Ps 31,13 Ps 31,18 Ps 64,3-4 Ps 120,2-3 Ps 140,3 Pat 6,17 Pat 12,19 Pat 15,28 Jer 9,3 Jer 9,5 Mt 26,59-62 Apd 6,13 liezuvavimasmelagiaimelagismelagystėmeluoja visinemeluojuvagystė
Ps 109,3 Neapykantos žodžiais jie apsupo mane ir puola mane nekaltą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 69,4 Ps 35,7 1 Sam 19,4-5 1 Sam 26,18 2 Sam 15,12 2 Sam 16,7-8 Ps 17,11 Ps 22,12 Ps 35,20 Ps 59,3-4 Ps 88,17 Oz 11,12 Jn 15,24-25 liezuvavimas
Ps 109,4 Už mano meilę jie kaltina mane, bet aš meldžiuosi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 38,20 Lk 23,34 2 Sam 13,39 2 Sam 15,31-32 Ps 35,7 Ps 35,12 Ps 55,16-17 Ps 69,12-13 Dan 6,10 Lk 6,11-12 Jn 10,32 2 Kor 12,15 išdavystėpasninkassocializmasvelnio darbai
Ps 109,5 Piktu už gera jie man atlygina ir neapykanta už meilę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 44,4 2 Sam 15,12 2 Sam 15,31 Ps 35,7-12 Ps 38,20 Ps 55,12-15 Pat 17,13 Mk 14,44-45 Lk 6,16 Lk 22,47-48 Jn 13,18
Ps 109,6 Atiduok tokį nedorėlių valiai, te šėtonas stovi jo dešinėje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Zch 3,1 Mt 5,25 Mt 27,4 Jn 13,2 Jn 13,27 ožiaivelnio darbaivelnio ženklasZacharijas kunigas
Ps 109,7 Teisme tebūna jis pasmerktas, jo malda tebūna nuodėmė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 28,9 Pat 15,8 Pat 21,27 2 Sam 15,7-8 Iz 1,15 Iz 66,3 Mt 23,13 Rom 3,19 Gal 3,10
Ps 109,8 Tebūna jo gyvenimas trumpas. Jo tarnystę tegauna kitas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 55,23 Mt 27,5 Apd 1,16-26 Jėzaus išdavystėlyderisobamospolitika
Ps 109,9 Jo vaikai tepalieka našlaičiais ir žmona – našle. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 22,24 Jer 18,21 Rd 5,3
Ps 109,10 Elgetomis ir benamiais tegu tampa jo vaikai, tebūna jie išmesti iš savų sunaikintų namų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 37,25 Pr 4,12-14 2 Sam 3,29 2 Kar 5,27 Job 24,8-12 Job 30,3-9 Ps 59,15 Iz 16,2 maldauju
Ps 109,11 Skolintojas tepasiglemžia jo turtą ir svetimieji jo uždarbį teišgrobsto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 5,5 Įst 28,29 Įst 28,33-34 Įst 28,50-51 Ts 6,3-6 Job 18,9-19 Job 20,18
Ps 109,12 Nė vienas jo tenesigaili ir tenebūna kas užjaustų jo našlaičius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 5,4 Ps 137,8-9 Iz 9,17 Iz 13,18 Iz 27,11 Mt 27,25 Lk 6,38 Lk 11,50-51 Jok 2,13
Ps 109,13 Jo palikuonys tesunyksta. Kitoje kartoje teišdyla jų vardas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 10,7 Job 18,19 Ps 37,28 Įst 9,14 Įst 25,19 Įst 29,20 1 Sam 2,31-33 1 Sam 3,13 2 Kar 10,10-11 Ps 21,10 Iz 14,20-22 Jer 22,30
Ps 109,14 Viešpats teatsimena jo tėvų kaltes, ir jo motinos nuodėmė tenebūna išdildyta. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,5 Neh 4,5 Jer 18,23 Kun 26,39 2 Sam 3,29 2 Sam 21,1 2 Sam 21,8-9 2 Kar 8,27 2 Kar 9,27 2 Kar 10,13-14 2 Kar 11,1 2 Krn 22,3-4 Iz 43,25 Mt 23,31-36
Ps 109,15 Tegu nuolat Viešpats juos stebi, kad nuo žemės nušluotų jų atminimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 34,16 Job 18,17 Ps 90,8 Įst 32,34 Ps 51,9 Ps 109,13 Iz 65,15 Jer 2,22 Oz 7,2 Am 8,7
Ps 109,16 Nes neparodė jis gailestingumo, bet persekiojo beturtį ir vargšą, kėsinosi nužudyti sudužusį širdyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 34,18 Pr 42,21 2 Sam 16,11-12 2 Sam 17,1-2 Job 19,2-3 Job 19,21-22 Ps 10,2 Ps 10,14 Ps 37,14 Ps 37,32 Ps 69,20-29 Mt 5,7 Mt 18,33-35 Mt 27,35-46 Mk 14,34-36 Jok 2,13
Ps 109,17 Jis mėgo prakeikimą, tegu jis užklumpa jį; jis nemėgo palaiminimo, tebūna jis toli nuo jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 14,14 Ez 35,6 Mt 7,2 Ps 52,4-5 Ps 59,12-13 2 Tes 2,10-11 Apr 16,6 kas keikiakeikimas
Ps 109,18 Jis apsivilko prakeikimu kaip drabužiu, todėl kaip vanduo jis teįsisunkia į kūną, kaip aliejus į kaulus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 5,22 Ps 73,6 Sk 5,27 Job 20,12-16 Job 20,20-23 Job 29,14 Mt 26,24 Mt 27,3-5 Apd 1,18 Apd 1,25 Kol 3,8 Kol 3,12 1 Pt 5,5 keikimasvandeni
Ps 109,19 Jis tebūna jam kaip drabužis, kuris dengia jo kūną, kaip juosta, kuria jis susijuosia. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 109,29 Ps 35,26 Ps 109,18 Ps 132,18
Ps 109,20 Taip tegul užmoka Viešpats mano priešininkams ir tiems, kurie kalba pikta prieš mane. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 17,23 2 Sam 18,32 1 Kar 2,44 Ps 2,5-6 Ps 2,12 Ps 21,8-12 Ps 40,14-15 Ps 71,10 Ps 94,23 Ps 110,1 Ps 110,5-6 Mt 11,19 Mt 12,24 Mt 26,66-67 Mk 9,39 Lk 19,27 1 Kor 12,3 1 Tes 2,15-16 2 Tim 4,14 velnio darbai
Ps 109,21 Bet Tu, Viešpatie Dieve, sustiprink mane dėl savojo vardo, gelbėk dėl savo gailestingumo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 25,11 Ps 63,3 Ps 69,16 Ps 23,3 Ps 31,3 Ps 36,7-9 Ps 69,29 Ps 79,9-10 Ps 86,5 Ps 86,15 Ps 143,11-12 Jn 17,1 Fil 2,8-11
Ps 109,22 Aš esu vargšas ir beturtis, mano širdis sužeista. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 40,17 Ps 86,1 2 Kar 4,27 Job 6,4 Ps 22,6 Ps 88,15-16 Ps 102,4 Ps 102,17-20 Ps 109,16 Iz 53,3 Mt 8,20 Lk 22,44 Jn 12,27 2 Kor 8,9 sužeista širdis
Ps 109,23 Nykstu kaip šešėlis, mane nešioja kaip vėjas skėrį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 10,19 Iš 10,13 1 Krn 29,15 Job 14,2 Ps 102,10-11 Ps 144,4 Mok 6,12 Mok 8,13 Jok 4,14 šešėlis
Ps 109,24 Mano keliai nuo pasninko linksta, sulyso mano kūnas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 12,12 Job 19,20 Ps 22,14 Ps 32,3-4 Ps 35,13-14 Ps 38,5-8 Ps 69,10 Ps 102,4-5 Mt 4,2 2 Kor 11,27 pasninkaspasninkas danieliaus
Ps 109,25 Aš jiems tapau pajuoka. Matydami mane, jie kraipė galvas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 22,6-7 Ps 69,19-20 Job 16,4 Ps 31,11-13 Ps 35,15-16 Ps 69,9-12 Iz 37,22 Mt 27,39-40 Mk 15,29 Rom 15,3 Heb 12,2 Heb 13,13 ramybės Dievasskorpionas
Ps 109,26 Padėk man, Viešpatie, mano Dieve, išgelbėk mane, būdamas gailestingas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 119,86 Ps 40,12 Ps 57,1 Ps 69,13 Ps 69,16 Heb 5,7 Dievo meilvyro meilė
Ps 109,27 Viešpatie, težino jie, jog tai Tavo ranka padarė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 37,7 Iš 8,19 Sk 16,28-30 1 Sam 17,46-47 1 Kar 18,36-37 Ps 17,13-14 Ps 64,8-9 Ps 126,2 Apd 2,32-36 Apd 4,16
Ps 109,28 Jie tegul keikia, bet Tu laimink! Kai jie pakyla, tebūna sugėdinti, o Tavo tarnas tesidžiaugia. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 22,12 Sk 23,20 Sk 23,23 2 Sam 16,10-13 Ps 109,17 Iz 65,13-16 Jn 16,22 Heb 12,2 asilogirdėjaikas keikiakeikimaskeiktis
Ps 109,29 Teapsivelka mano priešininkai nešlove, juos gėda kaip drabužis teapgaubia. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 35,26 Ps 132,18 Job 8,22 Ps 6,10 Ps 109,17-19 Ps 140,9 Jer 20,11 Dan 12,2 Mch 7,10
Ps 109,30 Savo burna garsiai girsiu Viešpatį, girsiu Jį minioje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 35,18 Ps 111,1 Ps 7,17 Ps 9,1 Ps 22,22-25 Ps 71,22-23 Ps 107,32 Ps 108,1-3 Ps 116,12-18 Ps 138,1 Ps 138,4 Heb 2,12 Dievo aukštinimasgirtišlovinašlovinti psalmynas
Ps 109,31 Jis stovi beturčio dešinėje, gina jį nuo pasmerkėjų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 16,8 Ps 73,23 Ps 121,5 Ps 110,5 Iš 22,22-24 Ps 10,14 Ps 68,5 Ps 72,4 Ps 72,12-13 Ps 109,16 Ps 140,12 Pat 22,22-23 Mok 5,8 Iz 54,17 Apd 4,10-12 Apd 5,30-31 plėšti, žudytirankassmerktivarginga tarnystė

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį