Biblijos vartai

Atversta Ps 9,1-20 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 20.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats – priebėga prispaustiesiems, priebėga nelaimės metu. Jis – nekalto kraujo gynėjas – atsimena juos, neužmiršta vargingųjų šauksmo. Įvaryk jiems, Viešpatie, baimės; pagonys težino, kad jie – tiktai žmonės!

Ps 9,1 Aš girsiu Tave, Viešpatie, visa savo širdimi, skelbsiu visus Tavo nuostabius darbus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 86,12 Ps 26,7 1 Krn 16,12 1 Krn 16,24 1 Krn 29,10-13 Ps 7,17 Ps 9,14 Ps 34,1-4 Ps 51,15 Ps 103,1-2 Ps 106,2 Ps 111,1 Ps 138,1 Ps 145,1-3 Ps 146,1-2 Iz 12,1 Iz 43,21 Iz 60,6 Lk 10,27 Heb 13,15 Apr 5,9-14 Apr 15,3 apstu nuodemėscitatos širdisdainavimasdėkingidėkingumasdėkodamidėkojimasdėkojimodėkokitegiedokite Viešpačiuigrožis praeinaistirkavimaskieta širdismoterųnauja širdisneįmanomapadekasaugoti širdįsielos nepriežiūrasirdisširdi draskoširdimi tikėsiširdisširdžių tyrėjasšventėtikėk dėkoktikinti širdistroškimasvirrusas
Ps 9,2 Linksminsiuosi ir džiūgausiu Tavyje, Tavo vardui, Aukščiausiasis, giedosiu gyrių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 5,11 Ps 83,18 Ps 7,17 Ps 27,6 Ps 28,7 Ps 43,4 Ps 56,2-3 Ps 92,1 Ps 92,4 Ps 97,9 Ps 97,12 Dan 5,18 Hab 3,17-18 Fil 4,4 apstu nuodemėsdainavimasdainuotiDievo aukštinimasDievo vardoDvasios dziaugsmasdvigubaidziaugsitesdžiaugsmas darbasdžiaugsmingadžiūgaukitegiedokitegiedokite giesmesistirkavimasmušti būgnumušti būgnusrokenrolasvardaivardaialdona
Ps 9,3 Traukiasi atgal mano priešai, klumpa ir žūva Tavo akivaizdoje, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 68,1-2 Ps 76,7 Ps 80,16 Iz 64,3 2 Tes 1,9 Apr 6,12-17 Apr 20,11
Ps 9,4 nes Tu gini mano teises ir mano bylą, Tu sėdi soste, teisingai teisdamas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 140,12 1 Pt 2,23 Ps 16,5 Ps 45,6-7 Ps 47,8 Ps 89,14 Ps 96,13 Ps 98,9 Iz 11,4 Dievo sostas
Ps 9,5 Pagonis Tu subarei, sužlugdei nedoruosius, jų vardą visiems amžiams ištrynei. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 10,7 Įst 9,14 1 Sam 17,45-51 1 Sam 25,32 1 Sam 31,4 2 Sam 5,6-16 2 Sam 8,1-15 2 Sam 10,6-9 2 Sam 17,23 2 Sam 21,15-22 2 Sam 22,44-46 Ps 2,1 Ps 2,8-9 Ps 5,6 Ps 78,55 Ps 79,10 Ps 149,7 Pat 13,9 Mal 4,3 Apr 19,15
Ps 9,6 Priešų neliko, jie tapo amžinais griuvėsiais; Tu sugriovei jų miestus, ir jų nebemini niekas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,13 Iš 15,16 1 Sam 30,1 1 Sam 31,7 2 Kar 19,25 Ps 7,5 Ps 8,2 Ps 34,16 Ps 46,9 Iz 10,6-7 Iz 10,13-14 Iz 10,24-25 Iz 14,6-8 Iz 14,17 Iz 14,22-23 Iz 37,26 Jer 51,25 Jer 51,62-64 Mch 7,8 Mch 7,10 Nah 1,9-13 1 Kor 15,26 1 Kor 15,54-57 Apr 20,2
Ps 9,7 Bet Viešpats pasiliks per amžius, Jis paruošė savo sostą teismui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 50,3-5 Ps 89,14 Ps 90,2 Ps 102,12 Ps 102,24-27 Ps 103,19 Heb 1,11-12 Heb 13,8 2 Pt 3,8 Apr 20,11 Dievo sostas
Ps 9,8 Jis teis pasaulį teisingai, vykdys teisingumą tautoms bešališkai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 96,13 Ps 98,9 Pr 18,25 Ps 50,6 Ps 94,15 Ps 99,4 Iz 11,4-5 Apd 17,31 Rom 2,5-6 Rom 2,16 Apr 20,12-13 izulumaslygybeneteisinga religijatai neteisingažmonių lygybės
Ps 9,9 Viešpats – priebėga prispaustiesiems, priebėga nelaimės metu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 32,7 Pat 18,10 Įst 33,27 Ps 18,2 Ps 20,1 Ps 37,39 Ps 46,1 Ps 46,7 Ps 48,3 Ps 50,15 Ps 62,8 Ps 77,1-2 Ps 91,1-2 Ps 108,12 Ps 142,4 Iz 4,5-6 Iz 8,14 Iz 32,2 Nah 1,7 Lk 13,34 Heb 6,18 apie liūdesįapsaugojimasašarųaukos viešumasbenamystėbūk tikintisbūsite paguostibuvau mušamasdievas gelbėtojasganyklagileado šlaitasglobojakristaus aukanerimas neviltisnuvespaguoda liūdesypaguodos dvasiapalikti egiptaplėšti, žudytiprievartautipsichines ligosraugessetono nugalejimasskurdžios aukossuspaudimasšiandientepadedaužjaučiavarginga tarnystėvargšai
Ps 9,10 Kas pažįsta Tavo vardą, pasitiki Tavimi. Tu niekad nepalikai tų, kurie Tavęs ieško. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 91,14 Iš 34,5-7 1 Krn 28,9 Ps 5,11 Ps 37,28 Ps 57,1 Ps 105,3-4 Ps 146,5-6 Pat 18,10 Iz 45,19 Jer 29,13 Jn 17,3 2 Kor 1,9-10 2 Kor 4,6 2 Tim 1,12 1 Jn 2,3 1 Jn 5,20 Iz 26,3-4 Iz 46,3-4 Iz 55,6-7 dievo vardogelbėti sielasieškojojį atrastumekliaukitės juopasitikejimas dievupasitikėjimas viešpačiuširdžių tyrėjastriumfasviešpaties veidas
Ps 9,11 Giedokite Viešpačiui, kuris gyvena Sione, skelbkite tautoms Jo darbus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 107,22 Ps 76,2 Ps 33,1-3 Ps 47,6-7 Ps 66,2 Ps 66,5 Ps 78,68 Ps 96,1-2 Ps 96,10 Ps 105,1-2 Ps 118,17 Ps 132,13-14 Ps 148,1-5 Ps 148,13-14 Iz 12,4-6 Iz 14,32 Jn 17,26 Heb 12,22 Apr 14,1 apstu nuodemėsbažnyčiadainavimasdėkodamidėkokiteDieve Sionogiedokite giesmesistirkavimasrokenrolasSionassiono vaikai,džiūgaukitežydų tauta
Ps 9,12 Jis – nekalto kraujo gynėjas – atsimena juos, neužmiršta vargingųjų šauksmo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 9,5 Iš 3,7 Iš 3,9 Ts 10,16 2 Kar 24,4 Ps 10,14 Ps 10,17 Ps 22,24 Ps 34,6 Ps 102,17 Iz 26,21 Mt 23,35 Lk 11,50-51 Lk 18,7-8 Apr 6,9-10 Apr 16,6 yzopkančiapamirštaužmirštiužmušė brolį
Ps 9,13 Viešpatie, pasigailėk, pažvelk, kaip vargstu nuo manęs nekenčiančiųjų. Tu iškeli mane iš mirties vartų, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 30,3 Ps 86,13 Neh 9,32 Ps 13,3 Ps 25,19 Ps 38,19 Ps 51,1 Ps 56,13 Ps 107,18 Ps 116,3-4 Ps 119,132 Ps 119,153 Ps 142,6 Iz 38,10 Rd 1,9 Rd 1,11 Jn 2,6
Ps 9,14 kad galėčiau Tave šlovint prie Siono dukters vartų, besidžiaugdamas Tavo pagalba. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 13,5 Ps 20,5 Ps 35,9 Ps 51,12 Ps 106,2 1 Sam 2,1 Ps 21,1 Iz 37,22 Ps 22,22 Ps 22,25 Ps 35,18 Ps 42,4 Ps 51,15 Ps 79,13 Ps 109,30-31 Ps 116,18-19 Ps 118,19-20 Ps 149,1-2 Iz 12,3 Iz 62,11 Mch 4,13 Hab 3,18 Lk 1,47 džiaukitės išgelbėjimuSiono dukra
Ps 9,15 Į savo išraustą duobę pagonys įkrinta, jų koja įkliūna į spąstus, pačių pastatytus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 7,15-16 Ps 57,6 Ps 35,8 Ps 37,15 Ps 94,23 Pat 5,22 Pat 22,8 iš nebūtieskasa duobępatikti visiemsrūstussmerkimasužliptiViešpaties gerumas
Ps 9,16 Viešpats apsireiškia, teismą surengia. Nedorėlis įsipainioja į savo rankų darbą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 7,5 Iš 14,4 Iš 14,10 Iš 14,31 Įst 29,22-28 Joz 2,10-11 Ts 1,7 1 Sam 6,19-20 1 Sam 17,46 2 Kar 19,19 2 Kar 19,34-35 Ps 5,1 Ps 11,6 Ps 19,14 Ps 48,11 Ps 58,10-11 Ps 83,17-18 Ps 92,3 Ps 140,9 Pat 6,2 Pat 12,13 Iz 8,15 Iz 28,13 yzopsmerkimas
Ps 9,17 Nedorėliai ir visos tautos, kurios užmiršo Dievą, į mirusiųjų buveinę eina. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 8,13 Ps 50,22 Apr 20,15 Ps 44,17 Ps 44,20 Ps 49,14 Ps 106,13 Pat 14,32 Iz 3,11 Iz 5,14 Jer 2,32 Jer 3,21 Jer 13,25 Jer 18,15 Oz 2,13 Mt 25,41-46 Rom 2,8-9 2 Tes 1,7-9 Apr 21,8 abejonės Dievubegalinischaosasdievas nepaliksdobilaiEgiptas tautahadashaosasJėzus pragaraslaiminti tautanepaliksinesisveikintipamirštapamiršti Dievąpragaraspragaras Biblijojepsichikaryjanti ugnisrykštėsmerkimasŠėtonas pragarastaupumastautaitiesa išaiškėsugnies ežerasužmirštivelnias pragarasvyriausybėžydų tauta
Ps 9,18 Varguolis nebus pamirštas visam laikui, vargšo viltis nepradings amžiams. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 23,18 Ps 12,5 Ps 9,12 Pat 24,14 Ps 71,5 Ps 72,4 Ps 72,12-14 Ps 102,17 Ps 102,20 Ps 109,31 Lk 1,53 Lk 6,20 Jok 2,5 aš viliuosibenamystėEvangelija vargsamsilgesyskančiaklestėjimaslūkesčiaimeilė vargšasplėšti, žudytiprisikėlimo viltishttpturėk viltįvargsasvargšaivargšas ašviltiesviltisviltis mirusiemsžmoniu laisvė
Ps 9,19 Viešpatie, pakilk, tegul neįsigali žmogus, tebūna suruoštas teismas pagonims Tavo akivaizdoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 3,7 Pr 32,28 1 Sam 2,9 2 Krn 14,11 Ps 2,1-3 Ps 7,6 Ps 10,12 Ps 44,23 Ps 44,26 Ps 68,1-2 Ps 74,22-23 Ps 76,8-9 Ps 79,6 Ps 80,2 Ps 149,7 Iz 42,13-14 Iz 51,9 Jer 10,25 Jl 3,12 Mch 5,15 Sof 3,8 Zch 14,18 Apr 19,15
Ps 9,20 Įvaryk jiems, Viešpatie, baimės; pagonys težino, kad jie – tiktai žmonės! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 31,3 Iš 15,16 Iš 23,27 Įst 2,25 Ps 62,9 Ps 76,12 Ps 82,6-7 Jer 32,40 Ez 28,2 Ez 28,9 Ez 30,13 Apd 12,22-23 puikybėtautaitautų balsaižydų tauta

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį