Biblijos vartai

Atversta Ps 94,1-99 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 23.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpatie Dieve, kuris atkeršiji, Dieve, kuris atkeršiji, pasirodyk! Argi Tas, kuris auklėja tautas ir moko žmones išminties, nesudraustų? Viešpats, mūsų Dievas, sunaikins juos.

Ps 94,1 Viešpatie Dieve, kuris atkeršiji, Dieve, kuris atkeršiji, pasirodyk! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Nah 1,2 Įst 32,35 Iz 35,4 Rom 12,19 Ps 80,1 Įst 32,41-42 Ps 50,2 Iz 59,17 Jer 50,28 2 Tes 1,8 Heb 10,30 fizinis skausmaskalinyskeršydamaskerštasmeldainelaisvėšlykštusDievo teisumas
Ps 94,2 Kelkis, pasaulio Teisėjau, atlygink išdidiesiems, ką jie nusipelnė! En Lbd  Pr 18,25 Ps 7,6 Ps 31,23 Job 40,11-12 Ps 50,6 Ps 68,1 Ps 74,22 Iz 2,11-12 Iz 2,17 Iz 10,12 Iz 37,23 Iz 37,29 Iz 37,36-38 Jer 50,31-32 Dan 4,37 Dan 5,22-24 Mch 5,9 Jn 5,22-23 2 Kor 5,10 1 Pt 5,5 Apr 18,6-8 šakaupėViešpats žino
Ps 94,3 Viešpatie, ar ilgai dar nedorėliai džiūgaus? En Lbd  Job 20,5 Apr 6,10 Est 5,11-12 Est 6,6-10 Est 7,6 Est 7,10 Ps 43,2 Ps 73,8 Ps 74,9-10 Ps 79,5 Ps 80,4 Ps 89,46 Jer 12,1-2 Jer 47,6 Apd 12,22-23 triumfas
Ps 94,4 Ar ilgai kalbės įžūliai ir didžiuosis visi piktadariai? En Lbd  Ps 31,18 Ps 52,1 Iš 15,9-10 Job 21,14-15 Ps 10,2-7 Ps 59,7 Ps 59,12 Ps 64,3-4 Ps 73,8-9 Ps 140,3 Pat 30,14 Iz 10,13-15 Iz 37,24-25 Jer 18,18 Dan 7,8 Dan 7,11 Dan 7,25 Dan 8,11 Dan 11,36-37 Mt 12,24 Mt 12,34 Jud 1,14-15 Apr 13,5-6 arogancijapiktadariai
Ps 94,5 Viešpatie, jie trypia Tavo tautą, spaudžia Tavo paveldą. En Lbd  Iz 3,15 Iš 2,23-24 Ps 7,2 Ps 14,4 Ps 44,22 Ps 74,8 Ps 74,19-20 Ps 79,2-3 Ps 79,7 Ps 129,2-3 Iz 52,5 Jer 22,17 Jer 50,11 Jer 51,20-23 Jer 51,34 Mch 3,2-3 Apr 11,3 Apr 17,6
Ps 94,6 Jie užmuša našlę ir ateivį, žudo našlaičius. En Lbd  Iz 10,2 Iz 13,15-18 Jer 7,6 Jer 22,3 Ez 22,7 Mal 3,5 našlaičiainašlaičiusnašlė paaukojonašlės skatikasnašlės sūnųnašliaižmogaus stiprybe
Ps 94,7 Jie sako: „Viešpats nemato, Jokūbo Dievas nepastebi“. En Lbd  Job 22,12-13 Ps 10,11-13 Ps 59,7 Iz 29,15 Ez 8,12 Ez 9,9 Sof 1,12 Lk 18,3-4
Ps 94,8 Susipraskite, tautos neišmanėliai! Jūs kvailiai, kada išminties įgysite? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 92,6 Ps 49,10 Įst 32,29 Ps 73,22 Pat 1,22 Pat 8,5 Pat 12,1 Iz 27,11 Jer 8,6-8 Jer 10,8 Rom 3,11 Tit 3,3 kvailas
Ps 94,9 Nejaugi Tas, kuris padarė ausį, negirdėtų, ir Tas, kuris sukūrė akį, nematytų? En Lbd  Iš 4,11 Pat 20,12 Ps 11,4 Ps 17,3 Ps 44,21 Ps 139,1-12 Pat 20,1 Jer 23,23-24 akysausįausisIevos sukūrimasko ausismano mokiniaiuoslė
Ps 94,10 Argi Tas, kuris auklėja tautas ir moko žmones išminties, nesudraustų? En Lbd  Job 35,11 Iz 28,26 Ps 44,2 Ps 9,5 Ps 10,16 Ps 25,8-9 Ps 119,66 Ps 135,8-12 Ps 149,7 Pat 2,6 Iz 2,3 Iz 10,5-6 Iz 10,12 Iz 37,36 Iz 54,13 Jer 10,25 Ez 39,21 Am 3,2 Hab 1,12 Hab 3,12 Jn 6,45
Ps 94,11 Viešpats žino žmonių mintis, kad jos yra tuščios. En Lbd  1 Kor 3,20 Job 11,11-12 Ps 49,10-13 Rom 1,21-22 1 Kor 1,19 1 Kor 1,21 1 Kor 1,25 mintystustybe
Ps 94,12 Palaimintas žmogus, Viešpatie, kurį Tu auklėji ir savo įstatymo mokai; En Lbd  Job 5,17 Ps 119,71 1 Kor 11,32 Įst 8,5 Job 33,16-25 Ps 119,67 Pat 3,11-12 Mch 6,9 Heb 12,5-11 Apr 3,19 būkite vaisingifizinės bausmėsišbandymai bausmėmušavaikus atimti
Ps 94,13 ramybę jam teiki nelaimių dienomis, kol nedorėliui kasama duobė. En Lbd  Ps 55,23 Ps 9,15 Hab 3,16 2 Pt 2,9 Apr 14,13 Job 34,29 Ps 49,5 Iz 26,20-21 Jer 18,20 Jer 18,22 2 Kor 4,17-18 2 Tes 1,7-8 Heb 4,9 2 Pt 3,3-7 Apr 6,10-11 Apr 11,18 savo nuotaikaViešpats žino
Ps 94,14 Juk Viešpats neatmes savo tautos ir neapleis savo paveldėjimo. En Lbd  1 Sam 12,22 Ps 37,28 Įst 32,9 Ps 34,12 Ps 94,5 Iz 49,14-15 Jer 10,16 Jer 32,39-40 Jn 10,27-31 Rom 8,30 Rom 8,38-39 Rom 11,1-2 Ef 1,18 Heb 13,5 aptemdėatmetimasmirties slėnisneapleispaveldasprakeikti vardaisazines balsassąžinės balsasžemė atmes
Ps 94,15 Teisingumas sugrįš teisiajam ir juo paseks visi tiesiaširdžiai. En Lbd  Mch 7,9 Įst 32,35-36 Job 17,9 Job 23,11-12 Job 35,14 Ps 7,8-9 Ps 9,16 Ps 37,5-7 Ps 37,34 Ps 58,11 Ps 94,2-3 Ps 97,2 Ps 125,3-5 Iz 42,3 Mal 3,18 Jok 5,7-11 2 Pt 3,8-10 1 Jn 2,19 Apr 15,3-4
Ps 94,16 Kas gins mane nuo piktadarių? Kas užstos mane prieš skriaudėjus? En Lbd  Iš 32,26-29 Sk 10,35 Sk 25,6-13 Ts 5,23 1 Kar 18,39-40 2 Kar 9,32 2 Kar 10,15 Neh 5,7 Ps 17,13 Ps 59,2 Iz 59,16 Iz 63,5 Jer 5,1 Jer 26,16-19 Ez 22,30 Mt 12,30 Jn 7,50-51 3 Jn 1,8 prisikėlė
Ps 94,17 Jei Viešpats man nebūtų padėjęs, būčiau atsidūręs tylos karalystėje. En Lbd  Ps 124,1-2 Ps 31,17 Ps 13,3 Ps 115,17 Ps 118,13 Ps 125,1 Ps 142,4-5 Jn 16,32 2 Kor 1,8-10 2 Tim 4,16-17 palaimatyla
Ps 94,18 Kai pasakiau: „Slysta mano koja“, Tavo gailestingumas, Viešpatie, palaikė mane. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 38,16 Ps 37,23-24 1 Sam 2,9 Ps 17,5 Ps 73,2 Ps 119,116-117 Ps 121,3 Iz 41,10 Lk 22,32 Jn 12,5 1 Pt 1,5 gundymaipagundymasviltis
Ps 94,19 Kai mano širdis prisikaupė rūpesčių, Tavo paguoda sielai džiaugsmą grąžino. En Lbd  Ps 43,2-5 Ps 61,2 Ps 63,5-6 Ps 73,12-16 Ps 77,2-10 Jer 20,7-11 Hab 3,16-18 Rom 5,2-5 2 Kor 1,4-5 1 Pt 1,7-8 baimėdievas neduosdievo baimėdžiaugsmas viešpatyjedžiaugsmo aliejusesu šaukiamaskontrolelinksmasnebijok esunerimas neviltisnesirūpinkitepanika baimepiktos mintysrūpestis ateitimisocialinė fobijavertybviešpaties baimeworry
Ps 94,20 Argi Tu nedorėlių sostui pritarsi, kai iškraipydami įstatymą jie spaudžia žmones? En Lbd  Ps 58,2 Am 6,3 Iz 10,1 1 Sam 22,12 1 Kar 12,32 2 Krn 6,14-16 Est 3,6-12 Ps 50,16 Ps 52,1 Ps 82,1 Mok 3,16 Mok 5,8 Iz 1,11-20 Jer 7,4-11 Dan 3,4-7 Dan 6,7-9 Mch 6,16 Jn 9,22 Jn 11,57 Jn 18,28 1 Jn 1,5-6 Apr 13,15-17 suspaudimas
Ps 94,21 Teisiojo sielą jie puola, nekaltą kraują pasmerkia. En Lbd  Pat 17,15 Iš 23,7 Ps 59,3 Mt 27,1 1 Kar 21,19 Ps 2,1-3 Ps 22,16 Ps 56,6 Ps 106,38 Pat 1,11 Pat 1,16 Jer 26,15 Ez 22,6 Ez 22,12 Ez 22,27 Mt 23,32-36 Mt 27,4 Apd 4,5-7 Apd 4,27-28 Apd 7,52 Apd 7,58-60 Jok 5,6 Apr 17,6 smerkti
Ps 94,22 Bet Viešpats yra mano apsauga ir mano Dievas – priebėgos uola. En Lbd  Ps 18,2 Ps 59,9 Ps 9,9 Ps 27,1-3 Ps 59,16-17 Ps 62,2 Ps 62,6 Ps 94,10 Iz 33,16 pasimestipetras uolatitnagastvarkinga
Ps 94,23 Jis atlygins jiems už jų nedorybes, jų pačių neteisybėse sunaikins juos. Viešpats, mūsų Dievas, sunaikins juos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 7,16 Pat 2,22 1 Sam 26,10-11 Est 7,10 Ps 9,16-17 Ps 12,3 Ps 55,23 Ps 64,8 Pat 1,31 Pat 5,22 Pat 14,32 Ez 18,24 Dan 7,24 Dan 9,26

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį