Biblijos vartai

Atversta Rūt 1,1-22 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: To vyro vardas buvo Elimelechas, jo žmonos vardas Noomė, o sūnų – Machlonas ir Kiljonas, efratai iš Judo Betliejaus. Ji su savo marčiomis pakilo grįžti į savo kraštą, nes buvo girdėjusi būdama Moabo krašte, kad Viešpats aplankė savo tautą, duodamas jiems duonos. Joms atėjus į Betliejų, visas miestas sujudo ir klausinėjo: „Ar tai Noomė?“ Ji atsakė: „Nevadinkite manęs Noome, vadinkite mane Mara, nes Visagalis labai apkartino mano gyvenimą.

Rūt 1,1 Teisėjų valdymo laikais šalyje kilo badas. Vienas vyras iš Judo Betliejaus su žmona ir dviem sūnumis iškeliavo gyventi į Moabo kraštą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 12,10 Pr 26,1 Pr 43,1 Ts 17,8 Ps 105,16 Kun 26,19 Įst 28,23-24 Įst 28,38 Ts 2,16-18 Ts 12,8 Ts 19,1-2 2 Sam 21,1 1 Kar 17,1-12 1 Kar 18,2 2 Kar 8,1-2 Ps 107,34 Jer 14,1 Ez 14,13 Ez 14,21 Jl 1,10-11 Jl 1,16-20 Am 4,6 badas EgiptasBetliejusklaudijuskraštąrūtosrūtos knyga
Rūt 1,2 To vyro vardas buvo Elimelechas, jo žmonos vardas Noomė, o sūnų – Machlonas ir Kiljonas, efratai iš Judo Betliejaus. Jie atvyko į Moabo kraštą ir ten apsigyveno. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 35,19 1 Sam 1,1 1 Sam 17,21 Mch 5,2 Betliejusrūtosrūtos knyga
Rūt 1,3 Noomės vyras Elimelechas mirė ir ji liko su dviem sūnumis. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 4,1 Ps 34,19 Heb 12,6 Heb 12,10-11 našlės skatikasnašlės sūnųrūtosrūtos knygamokyti vaikus
Rūt 1,4 Jie vedė žmonas moabites. Viena vardu Orpa, o kita – Rūta. Jie ten išgyveno apie dešimt metų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 1,5 Įst 7,3 Įst 23,3 1 Kar 11,1-2 Abraomas lotasrūtosrūtos knygasamoratėvo
Rūt 1,5 Po to abu sūnūs, Machlonas ir Kiljonas, mirė. Moteris neteko abiejų sūnų ir vyro. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 32,39 Ps 89,30-32 Iz 49,21 Jer 2,19 Mt 22,25-27 Lk 7,12 rūtosrūtos knyga
Rūt 1,6 Ji su savo marčiomis pakilo grįžti į savo kraštą, nes buvo girdėjusi būdama Moabo krašte, kad Viešpats aplankė savo tautą, duodamas jiems duonos. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 4,31 Ps 132,15 Mt 6,11 Iš 3,16 Lk 1,68 Pr 21,1 Pr 28,20 Pr 48,15 Pr 50,25 Iš 16,4-6 1 Sam 2,21 Ps 104,14-15 Ps 111,5 Ps 145,15 Ps 146,7 Ps 147,14 Pat 30,8 Iz 55,10 Jer 29,10 Sof 2,7 Lk 19,44 1 Tim 6,8 1 Pt 2,12 duonaduonosMoabasrūtosrūtos knyga
Rūt 1,7 Ji išėjo iš ten, kur gyveno kartu su savo marčiomis, ir ėjo į Judą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 18,27 Rūt 1,10 Rūt 1,14 2 Kar 8,3 rūtos knyga
Rūt 1,8 Noomė tarė savo marčioms: „Eikite namo pas savo motinas. Viešpats tebūna malonus jums, kaip jūs buvote mirusiems ir man. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Rūt 1,5 Rūt 2,20 Joz 24,15-28 Lk 14,25-33 Ef 5,22 Ef 6,2-3 Fil 4,18-19 Kol 3,18 Kol 3,24 2 Tim 1,16-18 dėkingumasdėkojimasdoras žmogusganytojaipadekapadėka Viešpačiuipastoriairūtosrūtos knyga
Rūt 1,9 Viešpats jums tesuteikia poilsį vyro namuose“. Noomė pabučiavo savo marčias, kurios pakėlė balsus ir verkė. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Rūt 3,1 Pr 27,27 Pr 29,11 Pr 45,15 Apd 20,37 rūtos knyga
Rūt 1,10 Ir jos sakė: „Mes norime eiti su tavimi pas tavo žmones“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 16,3 Ps 119,63 Zch 8,23 dvasines akysNaamanaspilietybėrūtos knyga
Rūt 1,11 Noomė atsakė: „Grįžkite, mano dukros. Kodėl jūs norite eiti su manimi? Ar manote, kad aš galiu užauginti sūnus, kurie taptų jūsų vyrais? En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 38,11 Įst 25,5 pagarba gyvybeirūtos knyga
Rūt 1,12 Grįžkite, mano dukros. Aš juk per sena vedyboms. Jei turėčiau viltį dar šiąnakt ištekėti ir pagimdyti sūnų, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 17,17 1 Tim 5,9 vilties
Rūt 1,13 argi jūs lauktumėte, kol jis užaugs? Argi dėl to susilaikytumėte nuo santuokos? Ne, mano dukros. Man labai skaudu dėl jūsų, bet Viešpaties ranka yra prieš mane“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ts 2,15 Job 19,21 Ps 32,4 Ps 38,2 Įst 2,15 1 Sam 5,11 Ps 39,9-10 nevokti
Rūt 1,14 Jos pakėlė balsus ir vėl verkė. Orpa atsisveikino su savo anyta, o Rūta pasiliko su ja. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pat 17,17 Pat 18,24 Pr 31,28 Pr 31,55 Įst 4,4 Įst 10,20 1 Kar 19,20 Iz 14,1 Zch 8,23 Mt 10,37 Mt 16,24 Mt 19,22 Mk 10,21-22 Jn 6,66-69 Apd 17,34 2 Tim 4,10 Heb 10,39 aiškintidukragobsumashebrjonatanas draugystėkaraliaus dukrakitaiskonservatyvuskunigų knygalaisbėlesbietėlytiniai santykiaimano dukramerginanemeluotiorientacijapamilorūtosrūtos knygaseksualinisskaiciuskaiciusskaičiųvienišvyrsžmonių santykiai
Rūt 1,15 Noomė tarė: „Tavo brolienė sugrįžo pas savo tautą ir savo dievus. Grįžk ir tu“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ts 11,24 Joz 24,15 2 Sam 15,19-20 2 Kar 2,2 Sof 1,6 Joz 24,19 Ps 36,3 Ps 125,5 Mt 13,20-21 Lk 14,26-33 Lk 24,28 Heb 10,38 1 Jn 2,19 rūtosrūtos knyga
Rūt 1,16 Tačiau Rūta atsakė: „Neversk manęs tave palikti ir sugrįžti. Kur tu eisi, ir aš eisiu; kur tu gyvensi, ir aš gyvensiu. Tavo tauta yra mano tauta ir tavo Dievas – mano Dievas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Rūt 2,11-12 2 Kor 6,16-18 Joz 24,18 2 Sam 15,21 2 Kar 2,2-6 Ps 45,10 Iz 14,1 Dan 2,47 Dan 3,29 Dan 4,37 Oz 13,4 Mt 8,19 Lk 24,28-29 Jn 13,37 Apd 21,13 1 Tes 1,9 Apr 14,4 apie draugaatstumtiejiDievo draugaidraugaidraugystėgeriausias draugaskohatolaisbėlesbietėman padareimylėk artimanevaisinga moterispalikti Egiptapatikimumaspirma moterisraugorūtosrūtos knygasektofobijasenmergeužstvioletine spalvažemės ribosbesąlygiška meilėpagalba drauguiapsisprendimas
Rūt 1,17 Kur tu mirsi, ir aš ten mirsiu ir būsiu palaidota. Tegul Viešpats padaro man tai ir dar daugiau, bet tik mirtis atskirs mane nuo tavęs“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 3,17 1 Sam 25,22 2 Sam 19,13 2 Kar 6,31 1 Kar 2,23 2 Sam 3,9 2 Sam 3,35 1 Kar 19,2 1 Kar 20,10 Apd 11,23 Apd 20,24 Dievo draugaidraugaidraugystėrūtosrūtos knygažemės ribos
Rūt 1,18 Noomė matė, kad Rūta tvirtai pasiryžusi eiti su ja, ir nustojo atkalbinėti. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 21,14 Apd 2,42 Ef 6,10 rūtosrūtos knyga
Rūt 1,19 Taip jos keliavo, kol atėjo į Betliejų. Joms atėjus į Betliejų, visas miestas sujudo ir klausinėjo: „Ar tai Noomė?“ En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,10 Iz 23,7 Rd 2,15 gyvunai Betliejujerūtosrūtos knyga
Rūt 1,20 Ji atsakė: „Nevadinkite manęs Noome, vadinkite mane Mara, nes Visagalis labai apkartino mano gyvenimą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Job 6,4 Rd 3,1-20 Pr 17,1 Pr 43,14 Iš 6,3 Job 5,17 Job 11,7 Job 19,6 Ps 73,14 Ps 88,15 Iz 38,13 Heb 12,11 Apr 1,8 Apr 21,22 karti saknisnepaklausepiktumassugėdinti
Rūt 1,21 Išėjau turtinga, o Viešpats parvedė tuščiomis rankomis. Kodėl vadinate mane Noome? Juk Viešpats paliudijo prieš mane, Visagalis mane nubaudė“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Job 1,21 1 Sam 2,7-8 Job 10,17 Job 13,26 Job 16,8 Mal 3,5 rūtosrūtos knygatuščia kalba
Rūt 1,22 Taip grįžo Noomė ir jos marti moabitė Rūta iš Moabo krašto. Jos atvyko į Betliejų miežių pjūties pradžioje. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Rūt 2,23 2 Sam 21,9 Iš 9,31-32 Moabaspjūtisrūtosrūtos knyga

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį