Biblijos vartai

Atversta RD3,26-56 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Gera yra turėti viltį ir kantriai laukti Viešpaties išgelbėjimo, gera žmogui nešti jungą nuo pat jaunystės. Kai mindžioja kojomis belaisvius, kai Aukščiausiojo akivaizdoje pamina žmogaus teises, kai iškraipo žmogaus bylą, Viešpats tam nepritaria. Ar ne iš Aukščiausiojo burnos ateina, kas gera ir kas pikta?

Rd 3,26 Gera yra turėti viltį ir kantriai laukti Viešpaties išgelbėjimo, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 37,7 Ps 130,5 Pr 49,18 Iš 14,13 2 Krn 20,17 Ps 37,34 Ps 52,9 Ps 54,6 Ps 73,28 Ps 92,1 Ps 119,166 Ps 119,174 Iz 30,7 Iz 30,15 Gal 4,18 Heb 3,14 Heb 10,35 1 Pt 1,13 būk drąsusbūk tylakambarėliskantrybėlauk Viešpatieslaukia sunulaukimaslauktinescianutildo audrąramiai sėdėtiramios naktiessielos troškimaitylatroškimasviltis
Rd 3,27 gera žmogui nešti jungą nuo pat jaunystės. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Mok 12,1 Ps 90,12 Ps 94,12 Ps 119,71 Mt 11,29-30 Heb 12,5-12 jaunystekantrybėmokymasissvetimas jungas
Rd 3,28 Jis sėdi atsiskyręs ir tyli, nes tai Viešpaties uždėta našta. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Jer 15,17 Rd 2,10 Ps 39,9 Ps 102,7 nutildo audrątyla
Rd 3,29 Jis paliečia dulkes savo burna: „Galbūt dar yra vilties“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Job 40,4 2 Krn 33,12 Job 42,5-6 Jer 31,17 Ez 16,63 Jl 2,14 Jon 3,9 Sof 2,3 Lk 15,18-19 Lk 18,13 Rom 3,19
Rd 3,30 Jis atsuka skruostą jį mušančiam, sotinasi panieka, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 50,6 Job 16,10 Mt 5,39 Ps 69,9 Ps 69,20 Ps 123,3 Mch 5,1 Mt 26,67 Lk 6,29 2 Kor 11,20 keršytiskruosto atsukimas
Rd 3,31 nes Viešpats neatstumia amžiams. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 94,14 Ps 77,7 Iz 54,7-10 1 Sam 12,22 Ps 103,8-10 Iz 57,16 Jer 31,37 Jer 32,40 Jer 33,24 Mch 7,18 Rom 11,1-6
Rd 3,32 Jis siunčia sielvartą, bet vėl pasigaili dėl savo malonės gausos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 78,38 Oz 11,8 Ps 106,43-45 Iš 2,23 Iš 3,7 Ts 10,16 2 Kar 13,23 Ps 30,5 Ps 103,11 Jer 31,20 Rd 3,22 Lk 15,20 Dievo gailestingumasgailestingumasmalonus
Rd 3,33 Jis nenori varginti žmonių ir sukelti jiems sielvarto. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 33,11 Iz 28,21 Ez 18,32 Heb 12,9-10 kančiakentėjimainevaisingumasraudu
Rd 3,34 Kai mindžioja kojomis belaisvius, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 69,33 Ps 79,11 Ps 102,20 Iz 14,17 Iz 49,9 Iz 51,22-23 Jer 50,17 Jer 50,33-34 Jer 51,33-36 Zch 9,11-12
Rd 3,35 kai Aukščiausiojo akivaizdoje pamina žmogaus teises, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
Rd 3,36 kai iškraipo žmogaus bylą, Viešpats tam nepritaria. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Hab 1,13 2 Sam 11,27 Iz 59,15 Jer 22,3
Rd 3,37 Kas gali sakyti, kad įvyksta ir tai, ko Viešpats neįsako? En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 33,9-11 Pat 16,9 Pat 19,21 Pat 21,30 Iz 46,10 Dan 4,35 Rom 9,15 Ef 1,11 Jok 4,13-15 aukštybėsedievo suverenumaspasirinkimo laisveprimins
Rd 3,38 Ar ne iš Aukščiausiojo burnos ateina, kas gera ir kas pikta? En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 45,7 Job 2,10 Am 3,6 Ps 75,7 Pat 29,26 Jer 32,42 baisus DievasDievo apvaizdaDievo bausmėmylinti moterisrauduskaidru
Rd 3,39 Kodėl žmogus skundžiasi, baudžiamas dėl savo nuodėmių? En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Mch 7,9 Pat 19,3 Pr 4,5-7 Pr 4,13-14 Kun 26,41 Kun 26,43 Sk 11,11 Sk 16,41 Sk 17,12 Joz 7,6-13 2 Sam 6,7-8 2 Kar 3,13 2 Kar 6,32 Ezr 9,13 Job 11,6 Iz 38,17-19 Iz 51,20 Jer 30,15 Rd 3,22 Jon 2,3-4 Jon 4,8-9 Heb 12,5-12 Apr 16,9 rauduskundimasis
Rd 3,40 Patikrinkime savo kelius ir grįžkime prie Viešpaties. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kor 13,5 Ps 119,59 Ps 139,23-24 Jl 2,12-13 Įst 4,30 1 Krn 15,12-13 2 Krn 30,6 2 Krn 30,9 Job 11,13-15 Job 34,31-32 Ps 4,4 Iz 55,7 Ez 18,28 Oz 6,1 Oz 12,6 Oz 14,1-3 Ag 1,5-9 Zch 1,3-4 Apd 26,20 1 Kor 11,28 1 Kor 11,31 atgailaDievo nutarimainauji metai
Rd 3,41 Kelkime savo širdis ir rankas į Dievą danguose. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 25,1 Ps 28,2 Ps 141,2 Ps 63,4 Ps 86,4 Ps 143,6-8 1 Tes 2,8 DangusJėzaus rankosnetrankastroškimasžmonių rankomis
Rd 3,42 Mes nusikaltome ir maištavome, ir Tu mums neatleidai. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kar 24,4 Neh 9,26 Job 33,27-28 Jer 3,13 Jer 5,7-9 Rd 1,18 Rd 5,16 Ez 24,13 Dan 9,5-14 Zch 1,5 Lk 15,18-19
Rd 3,43 Tu apsisiautei rūstybe ir persekiojai mus, Tu žudei mus nesigailėdamas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Rd 2,21 Rd 2,17 Ps 83,15 Rd 3,66 2 Krn 36,16-17 Ps 44,19 Rd 2,1-2 Ez 7,9 Ez 8,18 Ez 9,10
Rd 3,44 Tu apsigaubei debesiu taip, kad maldos nepasiektų Tavęs. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Rd 3,8 Ps 97,2 Zch 7,13 Ps 80,4 Jer 14,11 Jer 15,1 tamsus debesys
Rd 3,45 Tu padarei mus sąšlavomis ir atmatomis tarp tautų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kor 4,13 Įst 28,13 Įst 28,37 Įst 28,44 Rd 2,15 Rd 3,14 Rd 4,14-15
Rd 3,46 Mūsų priešai atvėrė savo burnas prieš mus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Rd 2,16 Ps 22,6-8 Iš 11,7 Job 30,9-11 Ps 44,13-14 Ps 79,4 Ps 79,10 Mt 27,38-45
Rd 3,47 Baimė ir žabangai užgriuvo mus, griovimas ir sunaikinimas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 24,17-18 Iz 51,19 Jer 48,43-44 Rd 1,4 Rd 1,13 Rd 2,1-9 Lk 21,35 sunaikinimaszydu sunaikinimas
Rd 3,48 Mano akys pasruvo ašaromis dėl tautos sunaikinimo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Rd 2,11 Ps 119,136 Jer 9,1 Jer 9,18 Jer 13,17 Rd 1,16 Rd 2,18 Jer 4,19 Rom 9,1-3 ašarųrauges
Rd 3,49 Mano ašaros plūs nesulaikomai, be perstojo, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Jer 14,17 Ps 77,2 Rd 1,16
Rd 3,50 kol Viešpats pažvelgs iš dangaus į mus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 63,15 Rd 5,1 Ps 80,14-16 Ps 102,19-20 Iz 62,6-7 Iz 64,1 Rd 2,20 Dan 9,16-19
Rd 3,51 Aš liūdžiu dėl savo miesto dukterų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 44,34 1 Sam 30,3-4 Jer 4,19-21 Jer 11,22 Jer 14,16 Jer 14,18 Jer 19,9 Rd 1,18 Rd 2,21 Rd 5,11 Lk 19,41-44
Rd 3,52 Priešai pagavo mane kaip paukštį be priežasties, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 35,7 Ps 35,19 1 Sam 24,10-15 1 Sam 25,28-29 1 Sam 26,18-20 Ps 11,1 Ps 69,4 Ps 109,3 Ps 119,161 Jer 37,15-16 Jer 37,18 Jer 38,4-6 Jn 15,25 medžioklė
Rd 3,53 įmetė mane gyvą į duobę, mėtė akmenimis. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Jer 38,6 Jer 38,9 Dan 6,17 Jer 37,16 Jer 37,20 Mt 27,60 Mt 27,66
Rd 3,54 Vanduo pakilo iki mano galvos; maniau, esu žuvęs. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Jon 2,3-5 Ez 37,11 Job 17,11-16 Ps 18,4 Ps 31,22 Ps 69,1-2 Ps 69,15 Ps 124,4-5 Iz 38,10-13 Rd 3,18 2 Kor 1,8-10
Rd 3,55 Viešpatie, iš duobės gilybės šaukiausi Tavęs. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 33,11-12 Ps 18,5-6 Ps 40,1-2 Ps 69,13-18 Ps 116,3-4 Ps 130,1-2 Ps 142,3-7 Jer 38,6 Jon 2,2-4 Apd 16,24-28 stiprybė silpnume
Rd 3,56 Tu išgirdai mano balsą. Nenukreipk savo ausies nuo mano šauksmo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 55,1 Job 34,28 2 Krn 33,13 2 Krn 33,19 Ps 3,4 Ps 6,8-9 Ps 34,6 Ps 66,19 Ps 88,13-14 Ps 116,1-2 Iz 38,5 Rom 8,26

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį