Biblijos vartai

Atversta Rom 15,1-33 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 33.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą. Aš sakau: Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo tiesos, kad patvirtintų tėvams suteiktus pažadus ir kad pagonys šlovintų Dievą už Jo gailestingumą, kaip parašyta: „Todėl išpažinsiu Tave tarp pagonių, Tavo vardui giedosiu“. Parašiau jums, broliai, kai kur kiek per drąsiai, norėdamas jums priminti, kad dėl Dievo man suteiktos malonės turiu būti pagonims Jėzaus Kristaus tarnas ir skelbti Dievo Evangeliją, kad pagonių auka taptų priimtina, Šventosios Dvasios pašventinta.

Rom 15,1 Mes, stiprieji, turime pakęsti silpnųjų silpnybes ir ne sau pataikauti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 14,1 1 Tes 5,14 Gal 6,1-2 1 Kor 9,22 Rom 4,20 1 Kor 4,10 1 Kor 12,22-24 2 Kor 12,10 Ef 6,10 2 Tim 2,1 1 Jn 2,14 abejonėsartimasisatsiskaitytiempatijageranoriškumasgydytojaijautrumasjautrumas dvasiaikaimynaikomandapagalba kitiemspagalba silpnesniemspajamospamestipilnatvesavanaudissilpnassilpnumaisstiprus žmogussutrikimassuvaržytitarnaujateisimastepadedavardan kitųteisumas
Rom 15,2 Kiekvienas iš mūsų tebūna malonus artimui jo labui ir pažangai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 14,19 1 Kor 10,24 1 Kor 9,19-22 1 Kor 10,33-1 1 Kor 13,5 Fil 2,4-5 Tit 2,9-10 akmenyjeapdartimuiBiblija svarbiDievas sūnusfilosofijageranoriškumasydoskaimynaikaip mataiklausyk izraelikomplimentailydi dievonesidaryk saupadėkitepadrąsinimaspagalba silpnesniemspamokymassavanaudissielos Dieviškumastrys karalia
Rom 15,3 Nes ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet, kaip parašyta: „Tave keikiančiųjų keiksmai krito ant manęs“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 69,9 Jn 5,30 Ps 69,20 Jn 6,38 Fil 2,8 Ps 40,6-8 Ps 89,50-51 Mt 10,25 Mt 26,39 Mt 26,42 Jn 4,34 Jn 8,29 Jn 12,27-28 Jn 14,30-31 Jn 15,10 Jn 15,24 2 Kor 8,9 išsižadėjimas savespaliudyti darbaissuvaržyti
Rom 15,4 O visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų paguoda turėtume viltį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 4,23-24 Ps 119,81-83 Rom 5,3-5 Rom 8,24-25 Rom 12,12 1 Kor 9,9-10 1 Kor 10,11 2 Tim 3,16-17 Heb 6,10-19 Heb 10,35-36 Jok 5,7-11 1 Pt 1,13 2 Pt 1,20-21 bloga moterisdriežaspadėkiteskaitymas klausytojamstikslintipadrąsinimas
Rom 15,5 Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 12,16 1 Kor 1,10 Iš 34,6 2 Krn 30,12 Ps 86,5 Jer 32,39 Ez 11,19 Apd 4,32 Rom 15,3 Rom 15,13 2 Kor 1,3-4 2 Kor 7,6 2 Kor 13,11 Ef 5,2 Fil 1,27 Fil 2,2 Fil 2,4-5 Fil 3,16 Fil 4,2 1 Pt 3,8 1 Pt 3,20 2 Pt 3,9 2 Pt 3,15 bendruomenėsbroliui kvailyscitatos kantrybedievo kantrybėgeranoriškumasharmonijailga kantrybejėzus padarekantrybėkantrybė tikėjimelauktinastapadėti broliuipadrąsinimaspagalba kitiemssantarvėsolidarumassusitaikytisusitarimastiesos pamatasvadina broliaisvienybevienybėjeViešpats maloningas
Rom 15,6 kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ef 1,3 Jn 20,17 2 Kor 1,3 2 Kor 11,31 1 Pt 1,3 Apr 1,6 Sof 3,9 Zch 13,9 Jn 10,29-30 Apd 4,24 Apd 4,32 Rom 15,9-11 apreiškimasbalandisbangosDievas šaliaDievas vienasdievui tėvuidrabužisefeziečiamsenergijagalilėjos miesteguodejasjoksmano mylimasismylimas sūnusniekas nežinopašventintipilypassantarvėsostassteponassusirinkimųšlovintitevas mūsųvandens akmenysvienas Dievasvienybevienos Dvasios
Rom 15,7 Todėl priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė į Dievo šlovę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,40 Mt 11,28-30 Mk 9,37 Lk 9,48 Lk 15,2 Jn 6,37 Jn 13,34 Rom 5,2 Rom 14,1-3 Rom 15,9 Ef 1,6-8 Ef 1,12 Ef 1,18 2 Tes 1,10-12 abejingumas DievuiatmetimasbendruomenėsBiblijos reikšmėbrolio sargasDievo garbėlesbietėpadėti broliuipašaipapilietispripildytas džiaugsmosantarvėskirtingos nuomonėssusitaikytisužeista širdissveikinimasissvetingumasšlovėtapatybetyčiojimasisvienybevienybėje
Rom 15,8 Aš sakau: Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo tiesos, kad patvirtintų tėvams suteiktus pažadus En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 15,24 2 Kor 1,20 Jn 1,11 Apd 3,25-26 Ps 98,2-3 Iz 24,15-16 Mch 7,20 Mt 20,28 Lk 1,54-56 Lk 1,70-73 Jn 10,16 Apd 13,46 Rom 3,3 Rom 3,26 Rom 4,16 Rom 9,4-5 Rom 9,23-24 Rom 11,22 Rom 11,30 Rom 15,16 1 Kor 1,12 1 Kor 10,19 1 Kor 10,29 1 Kor 15,50 Gal 4,4-5 Ef 2,12-8 1 Pt 2,9-10 Abraomas lotasAbraomo pažadasapipjaustymasatlygis Dangųjeblogi tarnaidiakonaiDievo pažadaihimnas meileiį vandenįmeilės himnaspalapinepažadas žydamsper amžiusšventa institucijatikėjimo paslaptisvaikų Abraomasžodis vanduo
Rom 15,9 ir kad pagonys šlovintų Dievą už Jo gailestingumą, kaip parašyta: „Todėl išpažinsiu Tave tarp pagonių, Tavo vardui giedosiu“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Sam 22,50 Ps 18,49 Rom 3,29 Mt 9,8 begalinis gailestingumasdainavimasgiedokite Viešpačiuiinstrumentaijoachimasmuzikasmurtavimasšlovintitikėjimo darbai
Rom 15,10 Ir vėl sakoma: „Džiaukitės, pagonys, kartu su Jo tauta“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 32,43 Ps 66,1-4 Ps 67,3-4 Ps 68,32 Ps 97,1 Ps 98,3-4 Ps 138,4-5 Iz 24,14-16 Iz 42,10-12
Rom 15,11 Ir dar: „Girkite Viešpatį, visi pagonys, šlovinkite Jį visos tautos“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 117,1 netekus darbopripildytas džiaugsmo
Rom 15,12 Ir Izaijas vėl sako: „Bus Jesės šaknis, Tas, kuris pakils valdyti pagonių, ir Juo vilsis pagonys“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 11,10 Mt 12,21 Apr 5,5 Apr 22,16 Iz 11,1 Pr 49,10 Ps 2,4-12 Ps 22,27-28 Ps 72,8-10 Ps 72,17 Iz 42,1-4 Iz 49,6 Jer 16,19 Jer 17,5-7 Dan 2,44 Dan 7,14 Mch 4,1-3 Mch 5,4 1 Kor 15,19 Ef 1,12-13 2 Tim 1,12 1 Pt 1,21 hitlerisjesės sūnus
Rom 15,13 Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 14,17 Rom 12,12 Iz 55,12 Jer 14,8 Jl 3,16 Jn 14,1 Jn 14,27 Rom 5,4-5 Rom 15,5 1 Kor 2,4 2 Kor 9,8 Gal 5,22 Ef 1,2 Ef 5,18-19 1 Tes 1,5 2 Tes 2,16-17 1 Tim 1,1 Heb 6,11 1 Pt 1,8 aiškinabloga moterisbūkite šventidar vienagyvybilgesyslaimingas kurislietuviu kalbapadėkitepakviesti gyvenimuivaiduoklis
Rom 15,14 Aš, mano broliai, esu įsitikinęs, kad jūs esate kupini gerumo, pilni visokio pažinimo ir galite vieni kitus perspėti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 8,1 1 Kor 8,7 1 Kor 8,10 2 Pt 1,12 1 Jn 2,21 1 Kor 1,5 1 Kor 12,8 1 Kor 13,2 Ef 5,9 Fil 1,7 Fil 1,11 Kol 1,8-10 Kol 3,16 1 Tes 5,11 1 Tes 5,14 2 Tim 1,5 Tit 2,3-4 Flm 1,21 Heb 5,12 Heb 6,9 Heb 10,24-25 2 Pt 1,5-8 Jud 1,20-23 brandabuvau mušamasdidelė išmintisgerumasišminties meilėkitų tikėjimaspastatytiširdies gerumas
Rom 15,15 Parašiau jums, broliai, kai kur kiek per drąsiai, norėdamas jums priminti, kad dėl Dievo man suteiktos malonės En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 12,3 Rom 1,5 Rom 12,6 1 Kor 3,10 1 Kor 15,10 Gal 1,15-16 Gal 2,9 Ef 3,7-8 1 Tim 1,11-14 1 Tim 4,6 2 Tim 1,6 2 Tim 2,14 Tit 3,1 Heb 13,22 1 Pt 4,10-11 1 Pt 5,12 2 Pt 1,12-15 2 Pt 3,1-2 2 Pt 3,15 1 Jn 2,12-14 1 Jn 5,13 Jud 1,3-5 nasta
Rom 15,16 turiu būti pagonims Jėzaus Kristaus tarnas ir skelbti Dievo Evangeliją, kad pagonių auka taptų priimtina, Šventosios Dvasios pašventinta. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Fil 2,17 Rom 11,13 Apd 9,15 Rom 1,1 Iz 66,19-20 Apd 13,2 Apd 20,24 Apd 20,32 Apd 22,21 Apd 26,17-18 Rom 5,5 Rom 8,26-27 Rom 12,1-2 Rom 15,18 Rom 15,29 1 Kor 3,5 1 Kor 4,1 1 Kor 6,19 2 Kor 5,20 2 Kor 8,5 2 Kor 11,23 Gal 2,7-8 Gal 3,5 Ef 2,18 Ef 2,22-1 Fil 4,18 1 Tes 2,2 1 Tes 2,9 1 Tes 5,23 1 Tim 1,11 1 Tim 2,7 2 Tim 1,11 Heb 13,16 1 Pt 1,12 1 Pt 2,5 Aaronoauka pinigaisdžiaugiuosiEvangelijos žiniaiškovota pergalėmorkaus evangelijanaziraspašventinimaspranašusšventėjimas
Rom 15,17 Taigi Kristuje Jėzuje aš galiu pasigirti Dievo darbais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 5,1 Fil 3,3 Heb 2,17 Rom 4,2 2 Kor 2,14-16 2 Kor 3,4-6 2 Kor 7,4 2 Kor 11,16-30 2 Kor 12,1 2 Kor 12,11-21 būk ramibūkite pasiruošędvasingumasJėzus Kristuspuikybė
Rom 15,18 Juk nedrįsčiau ko nors pasakoti, ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs, kad pagonys paklustų žodžiu ir darbu; En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 15,12 Apd 21,19 Rom 1,5 Pat 25,14 Rom 16,26 Gal 2,8 Mt 28,18-20 Mk 16,20 Apd 14,27 Apd 15,4 Apd 26,20 Rom 6,17 1 Kor 3,6-9 2 Kor 3,1-3 2 Kor 6,1 2 Kor 10,4-5 2 Kor 10,13-18 2 Kor 11,31 2 Kor 12,6 Kol 3,17 2 Tes 2,17 Heb 5,9 Heb 11,8 Jok 1,22 1 Jn 3,18 Jud 1,9
Rom 15,19 galingais ženklais ir stebuklais, Dievo Dvasios jėga nuo Jeruzalės ir aplinkui, iki Ilyrijos, aš iki galo paskelbiau Kristaus Evangeliją. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 22,17-21 2 Kor 12,12 Mt 12,28 Jn 4,48 Apd 1,8 Apd 9,28-29 Apd 13,4-5 Apd 13,14 Apd 13,51 Apd 14,6 Apd 14,10 Apd 14,20 Apd 14,25 Apd 15,12 Apd 16,6-12 Apd 16,18 Apd 17,10 Apd 17,15 Apd 18,1 Apd 18,19 Apd 19,1 Apd 19,11-12 Apd 20,1-2 Apd 20,6 Apd 20,20 Rom 1,14-16 Rom 15,24 1 Kor 12,4-11 Gal 3,5 Kol 1,25 2 Tim 4,17 Heb 2,4 1 Pt 1,12 dangausdarymas geradarys stebuklusDievo stebuklaskefasnugalėtipaulius stebuklaipragaro liepsnosskleidimasstebuklaižmogaus galia
Rom 15,20 Be to, kad nestatyčiau ant svetimų pamatų, aš stengiausi skelbti Evangeliją ne ten, kur Kristaus vardas jau pagarsintas, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 10,13-16 1 Kor 3,9-15 Ef 2,20-22 ambicijosapgaulinga filosofijapamatasstiprus tikėjimas
Rom 15,21 bet, kaip parašyta: „Pamatys tie, kuriems nebuvo apie Jį skelbta, ir supras tie, kurie nebuvo girdėję“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 52,15 Iz 65,1
Rom 15,22 Todėl aš ir buvau daug kartų sutrukdytas pas jus atvykti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 1,13 1 Tes 2,17-18
Rom 15,23 Bet dabar, neturėdamas vietos šiuose kraštuose ir daugel metų trokšdamas atvykti pas jus, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 15,32 Apd 19,21 Rom 1,10-12 Rom 15,29 1 Tes 3,10 2 Tim 1,4
Rom 15,24 aš apsilankysiu, kai keliausiu į Ispaniją. Turiu vilties, keliaudamas pro šalį, išvysti jus ir tikiuosi, kad jūs palydėsite mane, prieš tai nors kiek pasimėgavusį bendravimu su jumis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 15,28 Apd 15,3 Rom 1,12 Apd 19,21 Apd 21,5 1 Kor 16,5-7 2 Kor 1,16 3 Jn 1,6 Ispanijapripildytas džiaugsmo
Rom 15,25 Bet dabar vykstu į Jeruzalę šventiesiems patarnauti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 19,21 Apd 24,17 Apd 20,22 Apd 18,21 Apd 20,16 Rom 15,26-31 1 Kor 16,1-3 Gal 2,10
Rom 15,26 Mat Makedonijai ir Achajai buvo malonu padaryti rinkliavą Jeruzalės šventųjų beturčiams. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 11,27-30 2 Kor 8,1-9 Pat 14,21 Pat 14,31 Pat 17,5 Zch 11,7 Zch 11,11 Mt 25,40 Mt 26,11 Lk 6,20 Lk 14,13 Apd 16,9 Apd 18,12 1 Kor 16,15 2 Kor 9,2 2 Kor 9,12 Gal 6,6-10 Flm 1,5 Jok 2,5-6 duonos laužymaspamaitinote vargšąstiprus žmogusturtingieji
Rom 15,27 Joms tai labai patiko, ir iš tikro jos yra jų skolininkės. Jeigu pagonys tapo jų dvasinių gėrybių dalininkais, tai jų pareiga – patarnauti medžiaginėmis gėrybėmis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 9,11 Gal 6,6 Rom 11,17 Flm 1,19 budėtiišgelbės Jeruzalęišsirinkau Izraelįklausyk izraelimaudyklė Jeruzalėjemeilė viltismelskis sionepažadas žydamsviltis meilėžemės forma
Rom 15,28 Taigi, baigęs šį reikalą ir jiems saugiai atidavęs, kas surinkta, keliausiu pro jus į Ispaniją. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 15,24 Pat 19,21 Rd 3,37 Fil 4,17 Kol 1,6 Jok 4,13-15 Ispanijavaikus pavyzdys
Rom 15,29 Ir aš esu tikras, kad atvyksiu pas jus Kristaus Evangelijos palaiminimo pilnatvėje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 16,11 Ez 34,26 Rom 1,10-12 Ef 1,3 Ef 3,19 Ef 4,13 Ef 3,8 Dievas laiminaduoską padarysitekiekvienaslaiminkitelaiminti tautalaukasmateinebijokite svajotipalaimapalaima moteriaipalaiminimas siuntimaspasakyk jamper dažnaisimonosustingtisustojimastavo tėvasužrišti
Rom 15,30 Todėl maldauju jus, broliai, dėl Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Dvasios meilės, kad jūs kartu su manimi kovotumėte už mane maldose Dievui, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 1,11 Kol 4,12 Pr 32,24-29 Fil 2,1 Kol 2,1 Ps 143,10 2 Kor 4,5 2 Kor 4,11 2 Kor 12,10 Gal 5,22 Ef 6,19 Kol 1,8 1 Tes 5,25 2 Tes 3,1 1 Tim 6,13-14 2 Tim 4,1 apdatsisveikinimasbūkite šventidievas dykumojeDievo šventiejiDvasios buveineištirkite dvasiaskaršta maldaklauptiskretaliepsnojančios Dvasiosmelskis slaptojemokinyspasilik mumyseproto dvasiojestipri maldasventa dvasiašventaŠventoji Dvasiavienybe maldojeViešpatsvinis
Rom 15,31 kad būčiau išgelbėtas nuo netikinčiųjų Judėjoje, kad mano paslauga Jeruzalei būtų priimtina šventiesiems, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Tes 3,2 2 Kor 8,4 Rom 15,25 2 Kor 9,1 Apd 21,17-31 Apd 22,24 Apd 23,12-24 Apd 24,1-9 Apd 25,2 Apd 25,24 1 Tes 2,15 2 Tim 3,11 2 Tim 4,17 dosnumasmelskis slaptoje
Rom 15,32 ir kad pagal Dievo valią atvykčiau pas jus su džiaugsmu ir atsigaivinčiau drauge su jumis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,21 1 Kor 16,18 2 Kor 7,13 Flm 1,7 Flm 1,20 Pat 25,13 Apd 27,1 Apd 27,41-43 Apd 28,15-16 Apd 28,30-31 Rom 1,10-13 Rom 15,23-24 1 Kor 4,19 Fil 1,12-14 1 Tes 3,6-10 2 Tim 1,16 Jok 4,15 Dievo klausytidžiaugsmasdžiaugsmas Viešpatyjedžiaugsmingadžiaugsmo aliejusdžiaugsmo rojusdžiūgaukiteneapsakomas džiaugsmaspaklusnumas dievuipripildytas džiaugsmo
Rom 15,33 Ramybės Dievas tebūnie su jumis visais! Amen. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 13,11 Rom 16,20 Fil 4,9 1 Tes 5,23 Heb 13,20 2 Tes 3,16 1 Kor 14,33 2 Kor 13,14 Rūt 2,4 Mt 1,23 Mt 28,20 Rom 16,23 2 Kor 5,19-20 2 Tim 4,22 atsisveikinimasDievo ramybėJėzaus ramybėkitatikiainamas ramybėpalaimintas kurispalaiminti taikdariairamybėramybė jumsramybę paliekutaikataikos pabučiavimutikroji ramybėuogavidinė ramybėžiogas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį