Biblijos vartai

Atversta Sk 16,1-50 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 50.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kodėl judu keliatės aukščiau Viešpaties tautos?“ Tai išgirdęs, Mozė puolė ant žemės ir kalbėjo Korachui ir su juo esantiems: „Rytoj Viešpats parodys, kas yra šventas ir kas yra Jo. Visi įsidėjo ugnies į smilkytuvus ir užbėrę ant jos smilkalų atsistojo prie Susitikimo palapinės įėjimo, kartu su Moze su Aaronu. Kunigas Eleazaras surinko varinius smilkytuvus, kuriuose aukojo gaisre žuvę, perkalė į skardas ir apdengė jomis aukurą, kaip atminimą Izraelio vaikams, kaip Viešpats jam sakė per Mozę, kad svetimasis, kuris nėra Aarono palikuonis, nesiartintų aukoti smilkalų Viešpačiui ir nežūtų kaip Korachas ir visas jo būrys.

Sk 16,1 Korachas, Levio sūnaus Kehato sūnaus Iccharo sūnus, ir iš Rubeno sūnų Eliabo sūnūs Datanas ir Abiramas bei Peleto sūnus Onas En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jud 1,11 Iš 6,21 Iš 6,18 Sk 27,3 Pr 49,3-4 Sk 26,9-10 Įst 11,6 1 Krn 5,1-2 Marija motina
Sk 16,2 sukilo prieš Mozę. Prie jų prisidėjo du šimtai penkiasdešimt izraelitų, tautos kunigaikščių, žinomų bendruomenėje ir gerbiamų vyrų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 26,9 Pr 6,4 Sk 1,16 1 Krn 5,24 1 Krn 12,30 Ez 16,14 Ez 23,10
Sk 16,3 Jie susirinkę kalbėjo prieš Mozę ir Aaroną: „Gana judviem; visi izraelitai yra šventi ir Viešpats yra tarp jų. Kodėl judu keliatės aukščiau Viešpaties tautos?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 106,16 Iš 19,6 Sk 14,14 Sk 16,7 Iš 29,45-46 Sk 12,1-2 Sk 14,1-4 Sk 16,11 Sk 35,34 Ezr 9,2 Ps 68,17 Iz 1,11-16 Jer 7,3-12 Mt 3,9-10 Apd 7,39 Apd 7,51 Rom 2,28-29 pavydas sveikata
Sk 16,4 Tai išgirdęs, Mozė puolė ant žemės En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 14,5 Sk 20,6 Sk 16,45 Joz 7,6 milžinai
Sk 16,5 ir kalbėjo Korachui ir su juo esantiems: „Rytoj Viešpats parodys, kas yra šventas ir kas yra Jo. Tiems, kuriuos Jis išsirinko, Jis leis prisiartinti prie Jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 10,3 Sk 17,5 Ps 65,4 2 Tim 2,19 Iš 28,1 Sk 16,3 1 Sam 2,28 Ps 105,26 Ez 40,46 Ez 44,15-16 Iš 28,43 Kun 8,2 Kun 21,6-8 Kun 21,12-15 Iz 61,5-6 Mal 3,18 Jn 15,16 Apd 1,2 Apd 1,24 Apd 13,2 Apd 15,7 Apd 22,14 Ef 2,13 2 Tim 2,3-4 Heb 10,19-22 Heb 12,14 1 Pt 2,5-9 Apr 1,6 Apr 5,9-10 artinkitės
Sk 16,6 Kiekvienas imkite savo smilkytuvą: tu, Korachai, ir visas tavo būrys, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 10,1 Kun 16,12-13 Sk 16,35-40 Sk 16,46-48 1 Kar 18,21-23
Sk 16,7 pasiėmę ugnies, užberkite ant jos smilkalų Viešpaties akivaizdoje. Kurį Jis išsirinks, tas bus šventas. Jūs, Levio sūnūs, keliatės per aukštai!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,3 Sk 16,5 1 Kar 18,17-18 Mt 21,23-27 Ef 1,4 2 Tes 2,13 1 Pt 2,9
Sk 16,8 Mozė sakė Korachui: „Klausykite, Levio sūnūs! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 16,9 Argi jums dar maža, kad Izraelio Dievas jus išsirinko iš visos tautos ir pašaukė eiti tarnystę Viešpaties palapinėje ir tarnauti tautai? En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 10,8 Iz 7,13 Sk 16,13 1 Sam 18,23 Pr 30,15 Sk 1,53 Sk 3,6 Sk 3,41-45 Sk 8,14-16 Sk 18,2-6 2 Sam 7,19 2 Krn 35,3 Neh 12,44 Ez 34,18 Ez 44,10-11 Apd 13,2 1 Kor 4,3
Sk 16,10 Jis pašaukė savo tarnystei tave ir tavo brolius levitus, tai kodėl dar reikalaujate kunigystės? En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 3,10 Sk 18,7 Pat 13,10 Mt 20,21-22 Lk 22,24 Rom 12,10 Fil 2,3 3 Jn 1,9 kunigas vienos
Sk 16,11 Kodėl sukilote tu ir tavo pasekėjai prieš Viešpatį? Kas gi yra Aaronas, kad prieš jį murmate?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,7-8 Iš 17,2 1 Kor 3,5 Sk 16,3 1 Sam 8,7 Lk 10,16 Jn 13,20 Apd 5,4 Rom 13,2 1 Kor 10,10
Sk 16,12 Mozė pasiuntė pašaukti abu Eliabo sūnus Dataną ir Abiramą. Juodu atsakė: „Mudu neisime. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 29,9 Iz 3,5 1 Pt 2,13-14 Jud 1,8
Sk 16,13 Ar tau dar maža, kad mus išvedei iš žemės, plūstančios pienu ir medum, kad nužudytum dykumoje? Ar dar nori viešpatauti mums? En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 7,35 Iš 2,14 Iš 16,3 Sk 11,5 Iš 1,11 Iš 1,22 Iš 2,23 Iš 17,3 Sk 14,2 Sk 20,3-4 Ps 2,2-3 Lk 19,14 Apd 7,25-27 ambicijosklausyti tėvusmedumipienas
Sk 16,14 Ar nuvedei mus į žemę, kurioje teka pienas ir medus, ir ar davei mums paveldėti laukus ir vynuogynus? Ar ir akis nori šiems žmonėms išlupti? Mudu neateisime!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 20,24 Iš 3,8 Iš 3,17 Iš 22,5 Iš 23,11 Sk 20,5 Sk 36,8-10 Ts 16,21 1 Sam 11,2 pienas
Sk 16,15 Mozė, labai įpykęs, meldė Viešpatį: „Nežiūrėk į jų aukas; aš neėmiau iš jų nė asilaičio ir nė vieno nenuskriaudžiau“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 4,4-5 2 Kor 7,2 Iš 32,19 Sk 12,3 Sk 16,6-7 1 Sam 12,3-4 Iz 1,10-15 Mt 5,22 Mk 3,5 Apd 20,33-34 1 Kor 9,15 2 Kor 1,12 2 Kor 12,14-17 Ef 4,26 1 Tes 2,10 vientisumas
Sk 16,16 Mozė sakė Korachui: „Rytoj tu ir visas tavo būrys stokite Viešpaties akivaizdoje: tu, jie ir Aaronas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 12,3 1 Sam 12,7 Sk 16,6-7 2 Tim 2,14
Sk 16,17 Imkite kiekvienas savo smilkytuvą, įdėkite į juos smilkalų ir atneškite smilkytuvus Viešpaties akivaizdon – du šimtus penkiasdešimt smilkytuvų; taip pat tu ir Aaronas atneškite savo smilkytuvus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 12,7
Sk 16,18 Visi įsidėjo ugnies į smilkytuvus ir užbėrę ant jos smilkalų atsistojo prie Susitikimo palapinės įėjimo, kartu su Moze su Aaronu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 16,19 Korachas sušaukė visus izraelitus prie Susitikimo palapinės, ir visiems matant pasirodė Viešpaties šlovė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,10 Sk 16,42 Iš 16,7 Kun 9,23 Iš 16,10 Kun 9,6 Sk 12,5 Sk 16,1-2 Sk 20,6
Sk 16,20 Viešpats tarė Mozei ir Aaronui: En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 16,21 „Pasitraukite iš šio susirinkimo, Aš juos bematant sunaikinsiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,10 Sk 16,45 Iš 33,5 Ps 73,19 Apr 18,4 Pr 19,15-22 Sk 14,12 Sk 14,15 Iz 37,36 Jer 5,16 Apd 2,40 2 Kor 6,17 Ef 5,6-7 Heb 12,28-29 kpatepimaspasišventimas
Sk 16,22 Juodu puolė ant žemės, prašydami: „Dieve, Tu kiekvieno kūno dvasios Dievas. Argi vienam nusidėjus Tavo rūstybė sunaikins visus?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 27,16 Pr 18,23-25 Sk 14,5 Job 12,10 Pr 18,32 Sk 16,45 2 Sam 24,17 Mok 12,7 Iz 57,16 Zch 12,1 Heb 12,9 Sk 16,4 Joz 7,1-26 2 Sam 24,1 Rom 5,18 1 Kor 13,7 gyvūnaizmogaus dvasiažmogaus dvasia
Sk 16,23 Viešpats atsakė Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 16,24 „Įsakyk visiems pasitraukti nuo Koracho, Datano ir Abiramo palapinių“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,21
Sk 16,25 Mozė ėjo prie Datano ir Abiramo, jį sekė Izraelio vyresnieji. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 11,16-17 Sk 11,25 Sk 11,30
Sk 16,26 Jis tarė tautai: „Pasitraukite nuo šių piktadarių palapinių ir nelieskite nieko, kas jiems priklauso, kad ir jūs nežūtumėte dėl jų nuodėmių“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 52,11 2 Kor 6,17 Apr 18,4 Pr 19,12-15 Sk 16,21-24 Įst 13,17 Mt 10,14 Apd 8,20 Apd 13,51 1 Tim 5,22 mozė palapines
Sk 16,27 Visiems pasitraukus nuo Koracho, Datano ir Abiramo palapinių, Datanas ir Abiramas išėję stovėjo savo palapinių angose kartu su žmonomis ir vaikais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 9,30-31 Job 9,4 Job 40,10-11 Pat 16,18 Pat 18,12 Iz 28,14
Sk 16,28 Mozė tarė: „Dabar matysite, kad Viešpats siuntė mane visa tai daryti ir kad aš nieko nedariau savo valia. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,12 Jer 23,16 Ez 13,17 Jn 5,36 Jn 6,38 Iš 4,1-9 Iš 7,9 Sk 24,13 Įst 18,22 1 Kar 18,36 Zch 2,9 Zch 4,9 Jn 5,30 Jn 11,42 Jn 14,11
Sk 16,29 Jei jie mirs paprasta mirtimi, kaip miršta visi žmonės, tai Viešpats manęs nesiuntė; En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,28 Iš 20,5 Iš 32,34 2 Krn 18,27 Job 35,15 Mok 3,19 Iz 10,3 Jer 5,9 Rd 4,22
Sk 16,30 bet jei Viešpats padarys naują dalyką, kad žemė atsivers ir prarys juos ir visa, kas jiems priklauso, ir jie gyvi pateks į mirusiųjų buveinę, žinokite, kad jie piktžodžiavo Viešpačiui“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 55,15 Sk 16,33 Job 31,3 Iz 28,21 Iz 43,19 Iz 45,7 Iz 45,12 Jer 31,22 aprengėbitesdegsduobėelgetaežerasjonakasa duobęmozė palapinesnepaliksipragaro vartaišaunusšeštinės
Sk 16,31 Kai tik jis baigė kalbėti, žemė prasiskyrė po jų kojomis En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 27,3 Įst 11,6 Sk 26,10-11 Ps 106,17-18 žemės drebėjimai
Sk 16,32 ir atsivėrusi prarijo juos su jų palapinėmis, žmonėmis ir visu lobiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 26,11 1 Krn 6,22 Pr 4,11 Sk 16,17 Sk 16,30 Sk 27,3 Įst 11,6 1 Krn 6,37 Ps 84,1 Ps 85,1 Ps 88,1 Ps 106,17 Iz 5,14 Apr 12,16 žemės drebėjimai
Sk 16,33 Jie gyvi nugrimzdo į mirusiųjų buveinę, ir žemė apdengė juos, ir jie buvo išnaikinti iš susirinkusiųjų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jud 1,11 Ps 9,15 Ps 55,23 Ps 69,15 Ps 143,7 Iz 14,9 Iz 14,15 Ez 32,18 Ez 32,30 bitesduobėjonakasa duobęnepaliksipragarassmerkimas
Sk 16,34 O visi izraelitai, kurie stovėjo aplinkui, žūstantiems šaukiant, pradėjo bėgti, nes jie sakė: „Kad tik ir mūsų žemė neprarytų“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 17,12-13 Iz 33,3 Zch 14,5 Apr 6,15-17
Sk 16,35 Viešpaties siųsta ugnis sunaikino tuos du šimtus penkiasdešimt vyrų, kurie aukojo smilkalus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 10,2 Sk 26,10 Sk 16,2 Sk 16,17 Ps 106,18 Sk 11,1-3 Dievas užmušakūno deginimasliepsnaugnisužsidegti
Sk 16,36 Po to Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 16,37 „Įsakyk Aarono sūnui kunigui Eleazarui surinkti smilkytuvus iš degėsių, ir išsklaidyti ugnį, nes jie pašventinti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 27,28 Sk 16,7 Sk 16,18
Sk 16,38 Smilkytuvus tų, kurie nusidėjo prieš savo sielas, tegul perkala į skardas ir jomis apdengia aukurą, nes jie buvo aukojami prieš Viešpatį ir tapo pašventinti. Tai bus izraelitams atsiminimo ženklas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 26,10 Pat 20,2 Ez 14,8 2 Pt 2,6 Sk 17,10 1 Kar 2,23 Hab 2,10 Sk 16,40 Pat 1,18 Pat 8,36 1 Kor 10,11
Sk 16,39 Kunigas Eleazaras surinko varinius smilkytuvus, kuriuose aukojo gaisre žuvę, perkalė į skardas ir apdengė jomis aukurą, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 16,40 kaip atminimą Izraelio vaikams, kaip Viešpats jam sakė per Mozę, kad svetimasis, kuris nėra Aarono palikuonis, nesiartintų aukoti smilkalų Viešpačiui ir nežūtų kaip Korachas ir visas jo būrys. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 3,10 Iš 30,7-10 Kun 22,10 Sk 1,51 Sk 3,38 Sk 18,4-7 1 Kar 13,1-3 2 Krn 26,16-21 Jud 1,11
Sk 16,41 Kitą dieną visi izraelitai murmėjo prieš Mozę ir Aaroną: „Judu nužudėte Viešpaties žmones“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 14,2 Sk 16,1-7 2 Sam 16,7-8 1 Kar 18,17 Ps 106,13 Ps 106,23 Ps 106,25-48 Iz 26,11 Jer 37,13-14 Jer 38,4 Jer 43,3 Am 7,10 Mt 5,11 Apd 5,28 Apd 21,28 2 Kor 6,8 dievo naikintojasskundimasis
Sk 16,42 Žmonėms susirinkus prieš Mozę ir Aaroną, jie atsigręžė į Susitikimo palapinę, ir štai ją apdengė debesis ir pasirodė Viešpaties šlovė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,19 Kun 9,23 Sk 20,6 Iš 16,7 Iš 16,10 Iš 24,16 Iš 40,34-35 Sk 14,10
Sk 16,43 Mozė ir Aaronas nuėjo prie Susitikimo palapinės. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 16,44 Viešpats tarė Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 16,45 „Pasitraukite nuo šių žmonių. Aš juos tuojau sunaikinsiu“. Juodu puolė ant žemės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,24 Sk 16,21-22 Sk 16,26 Sk 20,6 1 Krn 21,16 Mt 26,39
Sk 16,46 Mozė sakė Aaronui: „Imk smilkytuvą, pasisemk žarijų nuo aukuro, užberk ant jų smilkalų ir skubiai eik prie žmonių, kad juos sutaikintum, nes jau pasireiškė Viešpaties rūstybė ir prasidėjo maras“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 10,6 Sk 8,19 Sk 18,5 Sk 11,33 1 Krn 27,24 Ps 106,29 Iz 6,6-7 Iš 30,7-10 Kun 9,24-1 Kun 16,11-16 Sk 1,53 Sk 25,13 Įst 9,22 Ps 141,2 Mal 1,11 Rom 5,9-10 Heb 7,25-27 Heb 9,25-26 1 Jn 2,1-2 Apr 8,3-5 Dievo rūstybėgeležine lazdanusiplauti rankas
Sk 16,47 Ir Aaronas padarė, kaip Mozė įsakė, ir nubėgo į žmonių vidurį, tarp kurių jau buvo prasidėjęs maras. Jis užbėrė smilkalų ir sutaikino tautą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,46 Sk 25,6-8 Įst 33,10-11 Ps 106,29 Iz 53,10-12 Mt 5,44 Rom 12,21
Sk 16,48 Jis stovėjo tarp mirusiųjų ir gyvųjų. Maras liovėsi. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 24,25 Sk 16,18 Sk 16,35 Sk 25,8-11 2 Sam 24,16-17 1 Krn 21,26-27 Ps 106,30 Jn 5,14 1 Tes 1,10 1 Tim 2,5-6 Heb 7,24-25 Jok 5,16 koronavirusas
Sk 16,49 Mirė keturiolika tūkstančių septyni šimtai, neskaitant žuvusiųjų Koracho maište. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 25,9 Sk 16,32-35 1 Krn 21,14 Heb 2,1-3 Heb 10,28-29 Heb 12,25 Dievas užmušagripassukūrė Dangų
Sk 16,50 Kai maras liovėsi, Aaronas sugrįžo pas Mozę prie Susitikimo palapinės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,43 1 Krn 21,26-30

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį