Biblijos vartai

Atversta Sk 24,1-25 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 25.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Dievo dvasia nužengė ant jo, ir jis kalbėjo: „Kalba žmogus, Beoro sūnus Balaamas, kurio atvertos akys, kuris girdi Dievo žodžius, mato Visagalio regėjimus ir krinta atvertomis akimis. Balaamas toliau kalbėjo: „Kalba žmogus, Beoro sūnus Balaamas, kurio akys atvertos, kuris girdi Dievo žodžius, pažįsta Aukščiausiojo mokslą, mato Visagalio regėjimus ir krinta atvertomis akimis. Balaamas, pažiūrėjęs į amalekiečius, kalbėjo: „Amalekas yra pirmas tarp tautų, bet jis bus sunaikintas amžiams“.

Sk 24,1 Balaamas, matydamas, kad Viešpačiui patinka laiminti Izraelį, nebėjo, kaip pirma eidavo ieškoti žyniavimo, bet atgręžė veidą į dykumą En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 23,23 Sk 23,3 Sk 23,15 Sk 22,13 Sk 23,20 Sk 23,28 Sk 31,16 1 Sam 24,20 1 Sam 26,2 1 Sam 26,25 Apr 2,14
Sk 24,2 ir, pakėlęs akis, pamatė izraelitus, stovyklaujančius giminėmis savo palapinėse. Dievo dvasia nužengė ant jo, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 19,20 2 Krn 15,1 1 Sam 10,10 1 Sam 19,23 Sk 2,2-34 Sk 11,25-29 Sk 23,9-10 Sk 24,5 Gg 6,4 Gg 6,10 Mt 7,22 Mt 10,4 Mt 10,8 Lk 10,20 Jn 11,49-51 kurti geri
Sk 24,3 ir jis kalbėjo: „Kalba žmogus, Beoro sūnus Balaamas, kurio atvertos akys, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 23,7 Sk 24,16 Sk 22,31 Sk 23,18 Sk 24,4
Sk 24,4 kuris girdi Dievo žodžius, mato Visagalio regėjimus ir krinta atvertomis akimis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 12,6 Ez 1,28 Apr 1,10 Apr 1,17 Pr 15,1 Pr 15,12 Sk 22,20 Sk 22,31 1 Sam 19,24 Ps 89,19 Dan 8,17-18 Dan 8,26-27 Dan 10,15-16 Apd 10,10 Apd 10,19 Apd 22,17 2 Kor 12,1-4 atnaujinkite protąbūrimasmatymasnakties regėjimasne regėjimu
Sk 24,5 Kokios gražios tavo palapinės, Jokūbai, ir tavo buveinės, Izraeli! En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 24,6 Jos yra kaip besitęsią slėniai, kaip sodai paupiuose, kaip Viešpaties sodinti alavijų medžiai, lyg kedrai prie vandens! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 1,3 Ps 104,16 Pr 2,8-10 Pr 13,10 Ps 45,8 Ps 92,12-14 Gg 4,12-15 Gg 6,11 Iz 41,19 Iz 58,11 Jer 17,18 Jer 31,12 Ez 31,3-4 Ez 47,12 Jl 3,18 alijošiualyvų sodasedenas sodaiedeno sodaigėlėslibano kedraslibano miškasmedžiaisodasuždarumasvandens upės
Sk 24,7 Vanduo tekės upėmis, ir jų slėniuose viskas augs. Izraelitų karalius bus žymesnis už Agagą, jo karalystė bus išaukštinta. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 5,12 1 Krn 14,2 Jer 51,13 Apr 17,1 1 Sam 15,8-9 1 Sam 15,32-33 1 Kar 4,21 Ezr 4,20 Ps 2,6-10 Ps 18,43 Ps 68,26 Ps 93,3-4 Ps 145,11-13 Pat 5,16-18 Iz 2,2 Iz 9,7 Iz 48,1 Dan 2,44 Jn 1,49 Fil 2,10-11 Apr 11,15 Apr 17,15 Apr 19,16
Sk 24,8 Dievas išvedė jį iš Egipto, jo galybė kaip stumbro; jis suvalgys priešų tautas, sulaužys jų kaulus, pervers juos savo strėlėmis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 23,22 Ps 45,5 Sk 23,24 Ps 2,9 Jer 50,17 Sk 14,9 Iz 38,13 Jer 50,9 Sk 21,5 Įst 7,1 Įst 32,23 Įst 32,42 Ps 21,12 Dan 6,24 angisbuliusnevalgykite kraujopabaisosvanagasvienaragisvienas ragas
Sk 24,9 Jis atsiguls kaip liūtas, kurio niekas nedrįs pažadinti. Kas tave laimina, bus palaimintas; kas keikia, bus prakeiktas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 12,3 Pr 49,9 Sk 23,24 Pr 27,29 Job 38,39-40 Job 41,10 Ps 2,12 Ps 122,6 Mt 25,40 Mt 25,45 Apd 9,5 išgelbės JeruzalęIzraelisprieštaraujančia tautaJeruzaleJudo liūtaslaiminsiulaiminti tautaliūtailiūtumelskis sionepalaiminta tautaskurdo prakeiksmas
Sk 24,10 Balakas, supykęs ant Balaamo, suplojo rankomis ir tarė: „Aš tave pasišaukiau prakeikti mano priešus, o tu juos tris kartus palaiminai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 23,11 Ez 21,14 Neh 13,2 Job 27,23 Ez 21,17 Ez 22,13 Sk 22,6 Sk 22,11 Sk 22,17 Įst 23,4-5 Joz 24,9-10
Sk 24,11 Grįžk skubiai į savo kraštą! Maniau tave didžiai pagerbti, bet Viešpats atėmė iš tavęs tau skirtą pagarbą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 22,17 Sk 22,37 Mt 19,28-30 Apd 8,20 Fil 3,8 Heb 11,24-26 1 Pt 5,2-3 2 Jn 1,8
Sk 24,12 Balaamas atsakė Balakui: „Argi aš nesakiau tavo pasiuntiniams, kuriuos atsiuntei pas mane: En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 22,18 Sk 22,38
Sk 24,13 ‘Jei Balakas man duotų pilnus savo namus sidabro ir aukso, aš negaliu peržengti Viešpaties įsakymo ir daryti gera ar bloga savo noru. Kalbėsiu tai, ką Viešpats man įsakys’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,28 Sk 22,18 Sk 22,20
Sk 24,14 Prieš grįždamas pas savo tautą, paskelbsiu tau, ką ši tauta padarys tavo tautai ateityje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 49,1 Mch 6,5 Dan 2,28 Apr 2,14 Sk 24,17 Sk 31,7-18 Iz 24,22 Jer 48,47 Jer 49,39 Dan 10,14 Oz 3,5 Apd 2,17 2 Tim 3,1 Apr 2,10
Sk 24,15 Balaamas toliau kalbėjo: „Kalba žmogus, Beoro sūnus Balaamas, kurio akys atvertos, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 23,7 Sk 24,3-4 Sk 23,18 Job 27,1 Mt 13,35
Sk 24,16 kuris girdi Dievo žodžius, pažįsta Aukščiausiojo mokslą, mato Visagalio regėjimus ir krinta atvertomis akimis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 24,4 2 Sam 23,1-2 1 Kor 8,1 1 Kor 13,2 nakties regėjimasne regėjimutuščias kapas
Sk 24,17 Aš jį matysiu, bet ne dabar, į jį žiūrėsiu, bet ne iš arti. Žvaigždė užtekės iš Jokūbo giminės, skeptras pakils Izraelyje, jis užims Moabą ir sunaikins Seto giminę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 49,10 2 Sam 8,2 Ps 45,6 Iz 9,7 Jer 48,45 Zch 10,4 Zch 12,10 Lk 1,32-33 Lk 1,78 2 Pt 1,19 Apr 1,7 Apr 22,16 Pr 4,25-26 Pr 5,3-29 Sk 21,29 1 Sam 14,38 2 Kar 3,5 2 Kar 3,26-27 1 Krn 18,2 Job 19,25-27 Ps 72,8-11 Ps 78,70-72 Ps 110,2 Iz 15,1-14 Mt 2,2-9 Heb 1,8 Jud 1,11 Jud 1,14-15 Apr 11,15 aušros žvaigždėbaltazarasBetliejaus žvaigždėBetliejusbūrimasdvylika žvaigždžiųfigmedisišmintingasišmintingas vyraskelrodė žvaigždėketuri kampailengvabūdiškumasMesijasMoabasplanetos strukturaryto žvaigždėzvaigzdežvaigždėsžvaigždės Biblijažvaigždynai
Sk 24,18 Edomas ir Seyras taps priešų nuosavybe, Izraelis parodys savo jėgą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Am 9,12 Pr 27,29 2 Sam 8,14 Pr 27,40 Pr 32,3 Ps 60,1 Ps 60,8-12 Iz 34,5 Iz 63,1
Sk 24,19 Jokūbo ainiai viešpataus ir sunaikins priešų likučius“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 49,10 Mch 5,2 Ps 2,1-12 Ps 21,7-10 Ps 72,10-11 Iz 11,10 Mch 5,4 Mt 25,46 Mt 28,18 Lk 19,12 Lk 19,27 1 Kor 15,25 Ef 1,20-22 Fil 2,10-11 Heb 1,8 1 Pt 3,22 Apr 19,16
Sk 24,20 Balaamas, pažiūrėjęs į amalekiečius, kalbėjo: „Amalekas yra pirmas tarp tautų, bet jis bus sunaikintas amžiams“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 17,14 Iš 17,8 Iš 17,16 Ts 6,3 1 Sam 14,48 1 Sam 15,3-8 1 Sam 27,8-9 1 Sam 30,1 1 Sam 30,17 1 Krn 4,43 Est 3,1 Est 7,9-10 Est 9,14
Sk 24,21 Pamatęs kainitus, tarė: „Stipri, saugi tavo buveinė, kaip ant uolos sukrautas lizdas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 15,19 Ts 1,16 Job 29,18
Sk 24,22 Bet ir jūs, kainitai, būsite išsklaidyti, jūsų palikuonis Ašūras ištrems. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 10,11 Pr 10,22 Ezr 4,2 Ps 83,8 Oz 14,3
Sk 24,23 Ir kas išliks gyvas, kai Dievas visa tai darys? En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 23,23 2 Kar 5,1 Mal 3,2 būrimas
Sk 24,24 Laivai atvyks iš Kitimo, pavergs ašūriečius ir sunaikins Ebero kraštą, pagaliau patys žus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 10,4 Sk 24,20 Dan 11,30 Pr 10,21-25 Pr 14,13 Iz 23,1 Dan 2,35 Dan 2,45 Dan 7,19-20 Dan 7,23-26 Dan 8,5-8 Dan 8,21 Dan 9,26-27 Dan 10,20 Dan 11,45 Mt 24,15 Lk 20,24 Lk 23,29-31 Jn 11,48 Apr 18,2-24
Sk 24,25 Po to Balaamas sugrįžo į savo tėviškę; taip pat ir Balakas grįžo tuo keliu, kuriuo buvo atėjęs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 31,8 Sk 24,11 Joz 13,22

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį