Biblijos vartai

Atversta Sk 3,1-51 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 51.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Atskirk levitus man – Aš esu Viešpats – vietoj visų Izraelio vaikų pirmagimių ir levitų gyvulius vietoj izraelitų galvijų pirmagimių“. Visų vyriškos lyties pirmagimių nuo vieno mėnesio amžiaus buvo dvidešimt du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys. Viešpats kalbėjo Mozei: „Imk levitus vietoje izraelitų pirmagimių ir levitų gyvulius vietoje izraelitų gyvulių.

Sk 3,1 Tuo metu, kai Viešpats kalbėjo Sinajaus kalne, Aarono ir Mozės palikuonys buvo: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 6,20 Pr 2,4 Pr 5,1 Pr 10,1 Iš 6,16 Iš 6,27 Kun 25,1 Kun 27,34-1 Mt 1,1 Sinajaus kalnnešti kryžiųzudikas
Sk 3,2 Aarono pirmagimis sūnus Nadabas ir Abihuvas, Eleazaras bei Itamaras. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 6,23 Sk 26,60 Iš 28,1 1 Krn 6,3 1 Krn 24,1 nardas
Sk 3,3 Jie buvo patepti ir pašvęsti kunigų tarnystei. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 28,41 Kun 8,1-9 Kun 8,12 Kun 8,30 Iš 29,1-37 Iš 40,13 Iš 40,15 Heb 7,28 Dvasios patepimasligonių patepimaspatepimo aliejus
Sk 3,4 Bet Nadabas ir Abihuvas, aukoję svetimą ugnį Viešpačiui Sinajaus dykumose, mirė, nepalikdami vaikų. Aaronui gyvam esant, kunigų tarnystę ėjo Eleazaras ir Itamaras. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 10,1-2 Sk 26,61 nardasSinajaus kaln
Sk 3,5 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 3,6 „Pakviesk Levio giminę pas kunigą Aaroną, kad jam tarnautų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 32,26-29 Sk 1,49-53 Sk 2,17 Sk 2,33 Sk 8,6-26 Sk 16,9-11 Sk 18,1-7 Įst 10,8 Įst 33,8-9 Mal 2,4
Sk 3,7 Jie atliks visus darbus, susijusius su Susitikimo palapine, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 1,50 Sk 8,11 Sk 8,15 Sk 3,32 Sk 8,24-26 Sk 31,30 1 Krn 23,28-32 1 Krn 26,20 1 Krn 26,22 1 Krn 26,26
Sk 3,8 prižiūrės jos daiktus ir tarnaus prie palapinės tarp Izraelio vaikų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 4,15 Sk 4,28 Sk 4,33 Sk 10,17 Sk 10,21 1 Krn 26,20-28 Ezr 8,24-30 Iz 52,11
Sk 3,9 Atiduok levitus Aaronui ir jo sūnums; jie visi yra atiduoti jam iš Izraelio vaikų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 8,19 Sk 18,6-7 Ef 4,8 Ef 4,11
Sk 3,10 Aaroną ir jo sūnus paskirk kunigais. Jei kas iš pašalinių artinsis, bus baudžiamas mirtimi“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 1,51 Sk 3,38 Sk 18,7 Rom 12,7 Iš 29,9 Sk 16,35 Sk 16,40 Sk 18,3 1 Sam 6,19 2 Sam 6,7 1 Krn 6,32 2 Krn 26,16-21 Ez 44,8 Apd 6,3-4 Ef 2,19 1 Tim 4,15-16 Heb 8,4 Heb 10,19-22 aiškina kunigaiDievokunigaskunigaikunigaskunigas tarnaskunigas vienossusitikimo palapinė
Sk 3,11 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
Sk 3,12 „Aš paėmiau levitus izraelitų pirmagimių vietoje. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 3,41 Sk 8,16 Sk 3,45 Sk 8,18 Sk 18,6 Iš 13,2 matrica
Sk 3,13 Kiekvienas pirmagimis yra mano nuo to laiko, kai išžudžiau pirmagimius Egipte; tuomet pašvenčiau sau izraelitų ir jų gyvulių pirmagimius. Jie yra mano. Aš esu Viešpats“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 13,2 Iš 13,12 Iš 13,15 Kun 27,26 Iš 12,29-30 Iš 22,29 Iš 34,19 Sk 8,16-17 Sk 18,15 Ez 44,30 Lk 2,23 Heb 12,23
Sk 3,14 Izraelitams esant Sinajaus dykumoje, Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sinajaus kaln
Sk 3,15 „Suskaičiuok levitus pagal jų šeimas, visus vyriškos giminės asmenis, nuo vieno mėnesio amžiaus“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 26,62 Sk 1,47 Sk 3,22 Sk 3,28 Sk 3,34 Sk 3,39-40 Sk 3,43 Sk 18,15-16 Pat 8,17 Jer 2,2 Jer 31,3 Mk 10,14 2 Tim 3,15
Sk 3,16 Mozė suskaitė juos, kaip Viešpats buvo įsakęs. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 3,39 Sk 4,37 Pr 45,21 Sk 3,51 Sk 4,27 Sk 4,41 Sk 4,45 Sk 4,49 Įst 21,5
Sk 3,17 Štai Levio sūnų vardai: Geršonas, Kehatas ir Meraris. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 46,11 Iš 6,16-19 Sk 15,5-23 Sk 23,6-23 Sk 24,1-25 Sk 26,57-58 Joz 21,1-45 1 Krn 6,1-2 1 Krn 6,16-19 Neh 11,1-12
Sk 3,18 Geršono sūnūs: Libnis ir Šimis. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Krn 6,17 Iš 6,17-19 Sk 3,21 1 Krn 6,20-21 1 Krn 23,7-11 1 Krn 25,4 1 Krn 26,1-32 Neh 12,1-26
Sk 3,19 Kehato sūnūs: Amramas ir Iccharas, Hebronas ir Uzielis. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 6,18 1 Krn 6,18 Iš 6,20 Sk 3,27 1 Krn 6,38 1 Krn 15,5 1 Krn 15,8-10 1 Krn 15,17-21 1 Krn 23,12-13 1 Krn 23,18-20 1 Krn 25,4 1 Krn 26,1-32 Neh 12,1-26
Sk 3,20 Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Tai yra Levio giminė pagal savo šeimas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 6,19 1 Krn 6,19 Sk 3,33 1 Krn 6,29 1 Krn 6,44-47 1 Krn 15,6 1 Krn 23,21-23 1 Krn 24,27-30 1 Krn 25,3
Sk 3,21 Iš Geršono kilo dvi šeimos: libnių ir šimių. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
Sk 3,22 Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, suskaityta septyni tūkstančiai penki šimtai asmenų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 4,38-40
Sk 3,23 Geršono šeimos turėjo statyti savo palapines už Susitikimo palapinės vakarų pusėje, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 1,53 Sk 2,17
Sk 3,24 vadovaujami Laelio sūnaus Eljasafo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
Sk 3,25 Jie buvo atsakingi už Susitikimo palapinę, jos uždangalus, palapinės įėjimo užuolaidą, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 25,9 Iš 26,1-14 Iš 26,36-37 Iš 36,8-19 Iš 36,37-38 Iš 40,19 Iš 40,28 Sk 3,7 Sk 4,24-28 Sk 7,7 Sk 10,17 1 Krn 9,14-33 1 Krn 23,32 1 Krn 26,21-22 2 Krn 31,2 2 Krn 31,11-18 Ezr 8,28-30 Mk 13,34 Rom 12,6-8 Kol 4,17 1 Tim 1,18 palapine
Sk 3,26 kiemo užkabas, įėjimo į kiemą užkabą, palapinės virves bei visus jos reikmenis. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 35,18 Iš 27,9-16 Iš 38,9-16
Sk 3,27 Kehato giminei priklausė amramų, iccharų, hebronų ir uzielitų šeimos. Tai yra kehatų šeimos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Krn 26,23 Sk 3,19 1 Krn 23,12
Sk 3,28 Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, suskaityta aštuoni tūkstančiai šeši šimtai asmenų. Jie prižiūrėjo šventyklą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 3,7 Sk 3,31 Sk 4,35-36 sandoros skrinia
Sk 3,29 Kehato sūnų šeimos statydavo palapines pietinėje Susitikimo palapinės pusėje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 1,53 Sk 2,10 Sk 3,23 kohato
Sk 3,30 Jiems vadovavo Uzielio sūnus Elicafanas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
Sk 3,31 Jie turėjo saugoti skrynią, stalą, žvakidę, aukurus, šventyklos indus, naudojamus tarnavimo metu, uždangą ir visus reikmenis. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 25,10-40 Iš 26,31-33 Iš 27,1-8 Iš 30,1-10 Iš 31,1-18 Iš 36,35-36 Iš 37,1-7 Iš 39,33-42 Iš 40,2-16 Iš 40,30 Sk 4,4-16 garbingi indai
Sk 3,32 Levitų vadų vyriausias buvo Eleazaras, kunigo Aarono sūnus. Jis prižiūrės tuos, kurie rūpinasi šventykla. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 4,16 Sk 4,27 Sk 20,25-28 2 Kar 25,18 1 Krn 9,14-20 1 Krn 26,20-24 AaronasaronasDievokunigaskunigaikunigaskunigas tarnas
Sk 3,33 Iš Merario yra kilusios machlių ir mušių šeimos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 3,20 1 Krn 6,19 1 Krn 23,21 skaicius vienuolika
Sk 3,34 Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, buvo šeši tūkstančiai du šimtai asmenų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 1,21 Sk 2,9 Sk 2,11
Sk 3,35 Jų vadas buvo Abihailo sūnus Cūrielis, jų stovykla buvo šiaurinėje Susitikimo palapinės pusėje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 1,53 Sk 2,25 Sk 3,28-29
Sk 3,36 Jie saugojo palapinės lentas, kartis, stulpus, jų pakojus, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 26,32 Iš 26,37 Iš 26,15-29 Iš 27,9-19 Iš 35,11 Iš 35,18 Iš 36,20-34 Iš 36,36 Iš 38,17-20 Iš 39,33 Sk 4,29-33 Sk 7,8
Sk 3,37 kiemo stulpus, statomus aplinkui, su jų pakojais, kuoleliais ir virvėmis. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
Sk 3,38 Priešais palapinę, rytinėje pusėje, pasistatydavo palapinę Mozė ir Aaronas su savo sūnumis. Jie saugojo šventyklą tarp Izraelio vaikų, nes jei prisiartintų kas iš pašalinių, turėjo būti baudžiamas mirtimi. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 1,53 Sk 3,10 Sk 2,3 Sk 1,51 Sk 3,7-8 Sk 3,23 Sk 3,29 Sk 3,35 Sk 18,1-5 1 Krn 6,48-49
Sk 3,39 Viešpačiui įsakius, Mozė ir Aaronas suskaitė visus levitus vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus. Jų buvo dvidešimt du tūkstančiai asmenų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 26,62 Sk 4,47-48 Mt 7,14
Sk 3,40 Viešpats tarė Mozei: „Dabar suskaičiuok visus izraelitų pirmagimius vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 3,15 Iš 32,26-29 Sk 3,12 Sk 3,45 Ps 87,6 Iz 4,3 Lk 10,20 Fil 4,3 2 Tim 2,19 Heb 12,23 Apr 3,5 Apr 14,4 egocentrizmas
Sk 3,41 Atskirk levitus man – Aš esu Viešpats – vietoj visų Izraelio vaikų pirmagimių ir levitų gyvulius vietoj izraelitų galvijų pirmagimių“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 3,12 Sk 3,45 Iš 24,5-6 Iš 32,26-29 Sk 8,16 Sk 18,15 Mt 20,28 1 Tim 2,6
Sk 3,42 Mozė suskaitė izraelitų pirmagimius, kaip Viešpats buvo įsakęs. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
Sk 3,43 Visų vyriškos lyties pirmagimių nuo vieno mėnesio amžiaus buvo dvidešimt du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 3,39
Sk 3,44 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
Sk 3,45 „Imk levitus vietoje izraelitų pirmagimių ir levitų gyvulius vietoje izraelitų gyvulių. Levitai bus mano. Aš esu Viešpats. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 3,12 Sk 3,40-41 gimei
Sk 3,46 Išpirk du šimtus septyniasdešimt tris izraelitų pirmagimius, nes jų yra daugiau negu levitų; En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 13,13 Sk 18,15-16 atpirkimas
Sk 3,47 imk nuo kiekvieno penkis šekelius sidabro pagal šventyklos šekelį. Šekelis susideda iš dvidešimt gerų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 30,13 Kun 27,6 Kun 27,25 Sk 18,16 Ez 45,12 Sk 3,50 paseno
Sk 3,48 Atiduok pinigus Aaronui ir jo sūnums už tuos, kurie viršija levitų skaičių“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti atpirkimas
Sk 3,49 Mozė paėmė išpirkimo pinigus už tuos, kurie viršijo levitų skaičių, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti atpirkimas
Sk 3,50 iš izraelitų pirmagimių paėmė pinigus: tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt penkis šekelius sidabro pagal šventyklos šekelį. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 3,46-47 Mt 20,28 1 Tim 2,5-6 Tit 2,14 Heb 9,12 1 Pt 1,18 1 Pt 3,18
Sk 3,51 Juos atidavė Aaronui ir jo sūnums, vykdydamas Viešpaties įsakymą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 3,48 Sk 16,15 1 Sam 12,3-4 Mal 4,4 Apd 20,33 1 Kor 9,12 1 Pt 5,2 atpirkimas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį