Biblijos vartai

Atversta Sk 32,1-42 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 42.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Atėję pas Mozę, kunigą Eleazarą ir izraelitų kunigaikščius, jie tarė: „Ataroto, Dibono, Jazero, Nimros, Hešbono, Elealės, Sebamo, Nebojo ir Beono žemės, kurios, Viešpačiui padedant, buvo užimtos izraelitų, labai tinka gyvuliams auginti, o mes, tavo tarnai, turime gyvulių. Mozė jiems atsakė: „Jei taip darysite ir stosite į kovą Viešpaties akivaizdoje, ir visi karui tinkami vyrai apsiginklavę pereis Jordaną, iki priešas bus nugalėtas ir visa žemė bus paimta, tuomet nenusikalsite nei Viešpačiui, nei Izraeliui ir ši žemė bus jūsų Viešpaties akivaizdoje. Mozė įsakė kunigui Eleazarui, Nūno sūnui Jozuei ir izraelitų giminių vadams: „Jei gaditai ir rubenai kartu su jumis pereis Jordaną su ginklais ir žemė bus paimta, duokite jiems paveldėti Gileadą.

Sk 32,1 Rubeno ir Gado giminės turėjo daug gyvulių. Jie matė Jazero ir Gileado žemes, tinkamas gyvuliams auginti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 21,32 Sk 32,3 Sk 32,35 Pr 13,2 Pr 13,5 Pr 13,10-11 Pr 29,32 Pr 30,10-11 Pr 47,4 Iš 12,38 Sk 2,10-15 Sk 26,5-7 Sk 26,15-18 Sk 32,26 Joz 13,25 2 Sam 24,5 Iz 16,8-9 Jer 50,19 Mch 7,14 1 Jn 2,16
Sk 32,2 Atėję pas Mozę, kunigą Eleazarą ir izraelitų kunigaikščius, jie tarė: En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 32,3 „Ataroto, Dibono, Jazero, Nimros, Hešbono, Elealės, Sebamo, Nebojo ir Beono žemės, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 32,34-38 Joz 13,17 Iz 16,8-9 Jer 48,34 Sk 21,25-26 Sk 21,28 Sk 32,1 Joz 13,19 Ts 11,26 Neh 9,22 Iz 15,2-4 Iz 15,6 Jer 48,2 Jer 48,22-23 Jer 48,32 Jer 48,45 tomas netikejo
Sk 32,4 kurios, Viešpačiui padedant, buvo užimtos izraelitų, labai tinka gyvuliams auginti, o mes, tavo tarnai, turime gyvulių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,34 Sk 21,24 Įst 2,24-35
Sk 32,5 Taigi jei radome malonę tavo akyse, prašome, kad mums, tavo tarnams, atiduotum ją nuosavybėn ir nevestum mūsų per Jordaną“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 19,19 Įst 1,37 Įst 3,25-26 Joz 7,7 Rūt 2,10 1 Sam 20,3 2 Sam 14,22 Est 5,2 Jer 31,2 žmona
Sk 32,6 Mozė jiems atsakė: „Argi, kai jūsų broliai kariaus, jūs čia sėdėsite? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 11,11 1 Kor 13,5 Fil 2,4
Sk 32,7 Kodėl atkalbinėjate izraelitus, kad jie neitų į žemę, kurią Viešpats jiems atidavė? En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 13,27-4 Sk 21,4 Sk 32,9 Įst 1,28 Apd 21,13
Sk 32,8 Taip elgėsi jūsų tėvai, kai siunčiau iš Kadeš Barnėjos apžiūrėti kraštą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 13,2-26 Sk 14,2 Įst 1,19-25 Joz 14,6-7 sekimas
Sk 32,9 Jie, nuėję iki Eškolo slėnio ir apžiūrėję visą kraštą, įbaugino izraelitus, kad neitų į šalį, kurią Viešpats jiems pažadėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 13,23-10 Įst 1,24-28
Sk 32,10 Tada Viešpats užsirūstinęs prisiekė: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 14,11 Sk 14,21 Sk 14,23 Sk 14,29 Įst 1,34-40 Ps 95,11 Ez 20,15 Heb 3,8-19
Sk 32,11 ‘Šitie žmonės, kurie išėjo iš Egipto, dvidešimties metų ir vyresni, neišvys žemės, kurią pažadėjau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, nes jie nesekė manimi iki galo, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,28-30 Sk 14,24 Sk 26,2 Sk 26,64-65 Įst 1,35 Įst 2,14-15 Joz 14,8-9
Sk 32,12 išskyrus kenazą Jefunės sūnų Kalebą ir Nūno sūnų Jozuę, kurie iki galo sekė Viešpačiu’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 1,36 Sk 14,24 Sk 14,30 Joz 14,8-9 Sk 26,65 kalebas
Sk 32,13 Viešpats, užsirūstinęs ant izraelitų, leido jiems klaidžioti dykumoje, kol išmirė visa karta, kuri buvo nusikaltusi Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,33-35 Sk 26,64-65 Įst 2,14-15 Ps 78,33 1 Kor 10,5 Heb 3,16-19 antra kartabenamystėfigos lapaiklaidžiojo dykumoje
Sk 32,14 Dabar jūs stojate savo tėvų vieton, kad dar labiau padidintumėte Viešpaties įtūžimą prieš Izraelį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 5,3 Pr 8,21 Įst 1,34-35 Ezr 9,13-14 Ezr 10,10 Neh 9,24-26 Neh 13,18 Job 14,4 Ps 78,57 Iz 1,4 Iz 57,4 Iz 65,6-7 Ez 20,21 Mt 23,31-33 Lk 11,48 Apd 7,51-52
Sk 32,15 Jei nenorite Jo klausyti, Jis vėl paliks tautą dykumoje, ir jūs pražudysite visą šią tautą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 15,2 Kun 26,14-18 Sk 14,30-35 Įst 28,15-68 Įst 30,17-19 Joz 22,16-18 2 Krn 7,19-22 Jer 38,23 Mt 18,7 Rom 14,15 Rom 14,20-21 1 Kor 8,11-12
Sk 32,16 Jie, prisiartinę prie Mozės, tarė: „Pastatysime tvartus galvijams, taip pat mūsų vaikams miestus; En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 33,17 Sk 34,22 be raukšlės
Sk 32,17 mes gi patys apsiginklavę eisime į kovą izraelitų priekyje, kol įvesime juos į jų žemes. Tuo tarpu mūsų vaikai gyvens apmūrytuose miestuose dėl šio krašto gyventojų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 4,12-13 Sk 32,29-32 Įst 3,18-20
Sk 32,18 Negrįšime į savo namus, kol visi izraelitai gaus savo dalį, En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 22,1-5
Sk 32,19 nieko nereikalausime anoje pusėje Jordano, nes mūsų dalis yra šiapus Jordano“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 13,8 Pr 13,10-12 Pr 14,12 Sk 32,32-33 Sk 34,15 Joz 1,14-15 Joz 12,1-6 2 Kar 10,32-33 2 Kar 15,29 1 Krn 5,25-26 Pat 20,21
Sk 32,20 Mozė jiems atsakė: „Jei taip darysite ir stosite į kovą Viešpaties akivaizdoje, En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 4,12-13 Įst 3,18-20 Joz 1,13-15 Joz 22,2-4 Dievo kariuomene
Sk 32,21 ir visi karui tinkami vyrai apsiginklavę pereis Jordaną, iki priešas bus nugalėtas En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 32,22 ir visa žemė bus paimta, tuomet nenusikalsite nei Viešpačiui, nei Izraeliui ir ši žemė bus jūsų Viešpaties akivaizdoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 22,9 Įst 3,20 Joz 22,4 Joz 1,15 Joz 13,8 Įst 3,12-18 Joz 2,19 Joz 10,30 Joz 10,42 Joz 11,23 Joz 13,29-32 Joz 18,1 2 Sam 3,28 Ps 44,1-4 Ps 78,55 kurti geri
Sk 32,23 Jei nedarysite, ką sakote, tai nusidėsite Viešpačiui ir žinokite, kad būsite nubausti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 44,16 Iz 59,12 Pr 4,7 Kun 26,14-46 Įst 28,15-68 Ps 90,8 Ps 139,11 Ps 140,11 Pat 13,21 Iz 3,11 Iz 59,1-2 Rom 2,9 1 Kor 4,5 atsakingumasDievas kasdienkvaili klausimainugalėta nuodėmėnuodėmėnuodėmės bendrininkasnuodėmės pasekmesnusidėjopornopornografijapriežastis pasekmėužbaigta nuodėmėvagystėžmogaus tyrumas
Sk 32,24 Taigi statykite miestus savo vaikams, tvartus avims bei galvijams ir įvykdykite, ką pažadėjote“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 32,16 Sk 30,2 Sk 32,34-42
Sk 32,25 Gaditai ir rubenai atsakė Mozei: „Mes, tavo tarnai, darysime, ką mūsų valdovas liepia. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 1,13-14
Sk 32,26 Savo vaikus ir moteris, avis ir galvijus paliksime Gileado miestuose, En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 1,14
Sk 32,27 mes gi, tavo tarnai, visi apsiginklavę trauksime į karą, kaip tu, valdove, sakai“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 4,12 Sk 11,28 Sk 12,11 Sk 32,17 Sk 36,2 2 Kor 10,4-5 Ef 6,10-18 2 Tim 4,7-8
Sk 32,28 Mozė įsakė kunigui Eleazarui, Nūno sūnui Jozuei ir izraelitų giminių vadams: En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 1,13
Sk 32,29 „Jei gaditai ir rubenai kartu su jumis pereis Jordaną su ginklais ir žemė bus paimta, duokite jiems paveldėti Gileadą. En Lbd McGee mp3 Klausyti kurti geri
Sk 32,30 Jei nenorės eiti kartu su jumis apsiginklavę į Kanaano žemę, tegul pasilieka tarp jūsų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 22,19
Sk 32,31 Gaditai ir rubenai atsakė: „Kaip Viešpats įsakė savo tarnams, taip mes darysime. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 32,32 Mes eisime apsiginklavę Viešpaties akivaizdoje į Kanaano žemę, kad gautume dalį šiapus Jordano“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 32,33 Mozė davė gaditams ir rubenams bei pusei Juozapo sūnaus Manaso giminės amoritų karaliaus Sihono ir Bašano karaliaus Ogo karalysčių žemes su jų miestais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 12,6 Įst 3,12-17 Įst 29,8 Joz 22,4 Sk 21,23-35 Sk 32,1 Sk 34,14 Įst 2,30-33 Įst 3,1-8 Joz 13,8-14 1 Krn 5,18 1 Krn 12,31 1 Krn 26,32 Ps 135,10-11 Ps 136,18-21
Sk 32,34 Gaditai atstatė sutvirtintus Dibono, Ataroto, Aroero, En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 2,36 Sk 32,3 Sk 21,20 Sk 33,45-46 Iz 17,2
Sk 32,35 Atroto, Šofano, Jazero, Jogbohos, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 32,1 Sk 32,3
Sk 32,36 Bet Nimros, Bet Harano miestus ir pastatė savo galvijams tvartus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 32,3
Sk 32,37 Rubenai atstatė Hešboną, Elealę, Kirjataimą, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,27 Sk 32,3 Iz 15,4
Sk 32,38 Neboją, Baal Meoną ir Sibmą, pakeisdami jų vardus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 32,3 Iz 46,1 Iš 23,13 Joz 23,7 Pr 26,18 Sk 22,41 Ps 16,4
Sk 32,39 Manaso sūnaus Machyro sūnūs patraukė į Gileadą ir jį užėmė, išvydami jo gyventojus amoritus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 50,23 Sk 26,29 Joz 17,1
Sk 32,40 Mozė davė Gileado žemes Manaso sūnui Machyrui, kuris ten apsigyveno. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 17,1 Įst 3,13-15 Joz 13,29-31
Sk 32,41 O Manaso sūnus Jayras nuėjęs užėmė krašto miestelius ir juos pavadino Havot Jayru. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 3,14 Ts 10,4 Joz 13,30 1 Krn 2,21-23 1 Kar 4,13
Sk 32,42 Taip pat Nobachas nuėjęs užėmė Kenatą su jo kaimais ir jį pavadino savo vardu – Nobachas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 18,18 Ps 49,11

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį