Biblijos vartai

Atversta Sk 33,1-56 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 56.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Išėję ir Teracho, ištiesė palapines Mitkoje, o išėję iš Mitkos, pasistatė stovyklą Hašmonoje. Išėję iš Hašmonos, atvyko į Moserotą, o išėję iš Moseroto, pasistatė stovyklą Bene Jaakane. Išėję iš Bene Jaakano, atkeliavo į Hor Gidgadą, o išėję iš čia, pasistatė stovyklą Jotbatoje.

Sk 33,1 Izraelitų sustojimo vietos, išėjus jiems iš Egipto, vadovaujant Mozei ir Aaronui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 77,20 Mch 6,4 Iš 12,37 Iš 12,51 Iš 13,18 Joz 24,5 1 Sam 12,8
Sk 33,2 Mozė jas surašė pagal stovyklų vietas, kurias jie, Viešpačiui įsakant, keisdavo. En Lbd  Sk 9,17-23 Sk 10,6 Sk 10,13 Įst 1,2 Įst 10,11
Sk 33,3 Jie išėjo iš Ramzio pirmo mėnesio penkioliktą dieną, kitą dieną po Paschos, galingos rankos vedami visiems egiptiečiams matant, En Lbd  Iš 14,8 Iš 12,37 Iš 13,4 Iš 12,2 Pr 47,11 Iš 1,11 Ps 105,38 Iz 52,12 Mch 2,13 atpirkimoneraugintos duonospascha
Sk 33,4 laidojant jiems Viešpaties išžudytus pirmagimius. Ir jų dievams Viešpats įvykdė teismą. En Lbd  Iš 12,12 Iz 19,1 Iš 12,29-30 Iš 18,11 Ps 105,36 Sof 2,11 Apr 12,7-9
Sk 33,5 Izraelitai, iškeliavę iš Ramzio, pasistatė stovyklas Sukote. En Lbd  Iš 12,37
Sk 33,6 Iš Sukoto atvyko į Etamą, esantį dykumos pakraštyje. En Lbd  Iš 13,20
Sk 33,7 Iš ten atvyko prie Pi Hahiroto, kuris yra priešais Baal Cefoną, ir sustojo prie Migdolo. En Lbd  Iš 14,2 Iš 14,9 Sk 33,8
Sk 33,8 Iškeliavę iš Pi Hahiroto, perėjo jūros dugnu į dykumą ir, keliavę tris dienas per Etamo dykumą, pasistatė stovyklą Maroje. En Lbd  Iš 14,21-31 Iš 15,22-26 Kristaus kelionė
Sk 33,9 Išėję iš Maros, pasiekė Elimą, kur buvo dvylika vandens šaltinių bei septyniasdešimt palmių, ir sustojo. En Lbd  Iš 15,27 medžiai
Sk 33,10 Išėję iš Elimo, ištiesė palapines prie Raudonosios jūros. En Lbd  Iš 16,1 Iš 17,1
Sk 33,11 Iš čia išėję, sustojo Sino dykumoje. En Lbd  Iš 16,1
Sk 33,12 Iš Sino dykumos atkeliavo į Dofką, En Lbd  
Sk 33,13 išėję iš Dofkos sustojo Aluše. En Lbd  
Sk 33,14 Iškeliavę iš Alušo, ištiesė palapines Refidime, kur stigo vandens. En Lbd  Iš 17,1-8 Iš 19,2
Sk 33,15 Palikę Refidimą, sustojo Sinajaus dykumoje. En Lbd  Iš 19,1-2 Iš 16,1 Sinajaus kalnas
Sk 33,16 Išėję iš Sinajaus dykumos, atėjo į Kibrot Taavos kapines. En Lbd  Sk 11,34 Sk 10,11-13 Sk 10,33 Sk 11,4 Įst 1,6 klaidžiojimas dykumojevidinė dykuma
Sk 33,17 Iškeliavę iš čia, pasistatė stovyklą Hacerote. En Lbd  Sk 11,35
Sk 33,18 Iš Haceroto atėjo į Ritmą, En Lbd  Sk 12,16
Sk 33,19 o iš Ritmos – į Rimon Perecą. En Lbd  
Sk 33,20 Išėję iš Rimon Pereco, atvyko į Libną, En Lbd  
Sk 33,21 o išėję iš Libnos, sustojo Risoje. En Lbd  Įst 1,1
Sk 33,22 Išėję ir Risos, atvyko į Kehelatą, En Lbd  
Sk 33,23 o išėję iš Kehelato, sustojo prie Šefero kalno. En Lbd  
Sk 33,24 Pasitraukę nuo Šefero kalno, atėjo į Haradą. En Lbd  
Sk 33,25 Išėję iš Harados, pasistatė stovyklą Makhelote. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 33,26 Iškeliavę iš Makheloto, atėjo į Tahatą, En Lbd  
Sk 33,27 o išėję iš Tahato, sustojo Terache. En Lbd  
Sk 33,28 Išėję ir Teracho, ištiesė palapines Mitkoje, En Lbd  
Sk 33,29 o išėję iš Mitkos, pasistatė stovyklą Hašmonoje. En Lbd  
Sk 33,30 Išėję iš Hašmonos, atvyko į Moserotą, En Lbd  Įst 10,5-6
Sk 33,31 o išėję iš Moseroto, pasistatė stovyklą Bene Jaakane. En Lbd  Įst 10,6 Pr 36,27 1 Krn 1,43
Sk 33,32 Išėję iš Bene Jaakano, atkeliavo į Hor Gidgadą, En Lbd  Įst 10,7
Sk 33,33 o išėję iš čia, pasistatė stovyklą Jotbatoje. En Lbd  Įst 10,7
Sk 33,34 Iš Jotbatos atėjo į Abroną, En Lbd  
Sk 33,35 išėję iš Abronos, ištiesė palapines Ecjon Gebere, En Lbd  Įst 2,8 1 Kar 9,26 1 Kar 22,48 Sk 14,25 2 Krn 20,36
Sk 33,36 o iš Ecjon Gebero atvyko į Cino dykumą, prie Kadešo. En Lbd  Sk 20,1 Sk 27,14 Sk 13,21 Įst 32,51
Sk 33,37 Išėję iš Kadešo, jie pasistatė stovyklas prie Horo kalno Edomo krašto pasienyje. En Lbd  Sk 21,4 Sk 20,22-23 Sk 20,16
Sk 33,38 Kunigas Aaronas, Viešpačiui liepiant užlipo ant Horo kalno ir mirė penkto mėnesio pirmą dieną, praėjus keturiasdešimčiai metų nuo izraelitų išėjimo iš Egipto, En Lbd  Įst 10,6 Įst 32,50 Sk 20,24-28 klaidžiojo dykumojevyriausias kunigas
Sk 33,39 būdamas šimto dvidešimt trejų metų amžiaus. En Lbd  
Sk 33,40 Kanaaniečių karalius Aradas, kuris gyveno Kanaano pietuose, sužinojo, kad ateina izraelitai. En Lbd  Sk 21,1-9 aradas
Sk 33,41 Pasitraukę nuo Horo kalno, jie sustojo Calmone. En Lbd  Sk 21,4
Sk 33,42 Išėję iš Calmono, jie atėjo į Punoną, En Lbd  
Sk 33,43 o išėję iš Punono, sustojo Obote. En Lbd  Sk 21,10
Sk 33,44 Iš Oboto atėjo į Ije Abarimą, prie moabitų sienos, En Lbd  Sk 21,11 Moabas
Sk 33,45 o išėję iš Ije Abarimo, ištiesė palapines Dibon Gade. En Lbd  
Sk 33,46 Išėję iš Dibon Gado, sustojo Almon Diblataimoje, En Lbd  Sk 32,34 Iz 15,2 Jer 48,18 Jer 48,22 Ez 6,14
Sk 33,47 o iš čia jie atėjo iki Abarimo kalnų ties Neboju. En Lbd  Įst 32,49 Sk 21,20 Sk 27,12 Įst 34,1
Sk 33,48 Keliaudami nuo Abarimo kalnų, jie pasiekė Moabo lygumas prie Jordano ties Jerichu En Lbd  Sk 22,1 Moabas
Sk 33,49 ir pasistatė stovyklą prie Jordano nuo Bet Ješimoto ligi Abel Šitimo, moabitų lygumose. En Lbd  Iš 25,5 Iš 25,10 Iš 25,23 Sk 25,1-9 Joz 2,1 Joz 13,20 Ez 25,9
Sk 33,50 Moabitų lygumose Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd  Sk 33,48-49
Sk 33,51 „Kai pereisite Jordaną ir įeisite į Kanaano žemę, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 3,17 Įst 9,1 Įst 7,1
Sk 33,52 išvykite visus to krašto gyventojus, sunaikinkite jų atvaizdus, sulaužykite stabus, išgriaukite visas aukštąsias stabų garbinimo vietas En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,24 Kun 26,1 Iš 23,31-33 Iš 34,12-17 Įst 7,2-5 Įst 7,25-26 Įst 12,2-3 Įst 12,30-31 Įst 20,16-18 Joz 11,11-12 Joz 23,7 Ts 2,2 Ps 106,34-36
Sk 33,53 ir apsigyvenkite šalyje, kurią Aš jums daviau paveldėti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 11,31 Įst 32,8 Joz 21,43 Ps 24,1-2 Ps 115,16 Jer 27,5-6 Dan 4,17 Dan 4,25 Dan 4,32 Mt 20,15
Sk 33,54 Pasidalykite ją burtų keliu: tiems, kurių bus daugiau, duokite didesnį žemės plotą, o kurių mažiau – mažesnį. Žemę išdalinkite burtų keliu giminėms ir šeimoms. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 26,53-56 Joz 15,1-12 Joz 16,1-4 Joz 17,1-13 Joz 18,11-48 paveldas
Sk 33,55 Jei neišvarysite žemės gyventojų, jie bus jums krislai akyse ir dygliai šonuose ir vargins jus krašte, kuriame jūs gyvensite. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 2,3 Iš 23,33 Įst 7,4 Įst 7,16 Joz 23,12-13 Ts 1,21-36 Ps 106,34-36 Ez 28,24 dieglystarp erškėčių
Sk 33,56 Ir tada, ką buvau sumanęs padaryti jiems, jums padarysiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 28,63 Kun 18,28 Kun 20,23 Įst 29,28 Joz 23,15-16 2 Krn 36,17-20 Ez 33,24-29 Lk 21,23-24

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį